Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej-budowa biogazowni w Kołaczkowie
wytworzono: 20 Czerwca 2017
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku
wytworzono: 6 Czerwca 2017
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 30 Maja 2017
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetczynej w miejscowościach Chłądowo i Kamionka
wytworzono: 29 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-30 12:30:07
Informacja PPIS w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 11 Maja 2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 4 Maja 2017
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 4 Kwietnia 2017
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej nN 0,4kV, SN 15kV oraz stacji transformatorowej w Witkowie
wytworzono: 30 Marca 2017 | zmodyfikowano: 2017-03-31 14:21:02
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016 roku na terenie Gminy Witkowo
wytworzono: 20 Marca 2017
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 20 Marca 2017
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 20 Marca 2017
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu śreniego ciśnienia PE dn90/63 w Małachowie Złych Miejsc na działce 105/1
wytworzono: 14 Marca 2017
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w sprawie indywidualnej z dnia 1 marca 2017 roku
wytworzono: 6 Marca 2017 | zmodyfikowano: 2017-03-12 16:02:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-wydobywanie kopaliny ze złoża Ćwierdzin MA IV w Ćwierdzinie
wytworzono: 3 Marca 2017
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
wytworzono: 27 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-03-01 16:23:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wydobywanie zasobów złoża kruszywa naturalnego ĆWIERDZIN-PIASKI w m. Ćwierdzin
wytworzono: 1 Marca 2017
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 28 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-02-28 09:08:51
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności do spożycia wody przez ludzi
wytworzono: 28 Lutego 2017
Obwieszczenie o wszczęciu post. w spr. wyd. dec. środowiskowej i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużyte
wytworzono: 15 Lutego 2017
Obwieszczenie dot. zmiany wniosku w toczącym się postępowaniu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn90/63 w Małachowie Złych Miejsc
wytworzono: 10 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-02-10 14:57:02

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »