Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej-budowa stacji telefonii komórkowej w Witkowie przy ul. Strzałkowskiej
wytworzono: 16 Sierpnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-16 08:28:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej w obrebie ulicy Dworcowej w Witkowie
wytworzono: 31 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-01 22:33:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej, na działkach 3/22 i 3/27, obręb Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 27 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-01 22:26:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej, na działce 116, w mieście Witkowo
wytworzono: 27 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-01 22:20:06
Wykaz nieruchomości z dnia 23.07.2018r. przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
wytworzono: 24 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-24 15:11:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu na działce 80/10 w miejscowości Małachowo Kepe
wytworzono: 18 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-18 15:40:21
Wykaz nieruchomości z dnia 10.07.2018r. przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetaragowej.
wytworzono: 10 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-12 10:41:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oraz napowietrznej SN 15 kV w obrębach Kołaczkowo, Witkowo i Chłądowo
wytworzono: 5 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-05 15:15:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-Budowa elektrowni słonecznej w Ruchocinku
wytworzono: 28 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-28 07:59:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 75/33 w mieście Witkowo
wytworzono: 27 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-27 14:22:16
zarzadzenie w spr.wykazu nieruchomości do wydzierzawienia na terenie OW Skorzęcin
wytworzono: 19 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-19 09:42:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej w obrebie ulicy Dworcowej w Witkowie
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-14 13:34:42
Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie budowy elektrowni słonecznej w Ruchocinku
wytworzono: 12 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-12 08:18:06
Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków...
wytworzono: 7 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-07 13:44:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo
wytworzono: 5 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-05 15:19:24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 -2033
wytworzono: 4 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-04 16:01:16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej i sprzedaży w drodze przetargu z dnia 29.05.2018r.
wytworzono: 29 Maja 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-04 15:32:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa studni głębinowych w m. Czajki
wytworzono: 17 Maja 2018 | zmodyfikowano: 2018-05-17 08:17:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 75/33 w mieście Witkowo
wytworzono: 7 Maja 2018 | zmodyfikowano: 2018-05-07 15:54:43
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa studni głębinowych w m. Czajki
wytworzono: 2 Maja 2018 | zmodyfikowano: 2018-05-02 13:33:24

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »