Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna4,98%.320185
.Redakcja0,13%.8384
.Dane0,19%.12463
.Protokoły0,05%.3024
.Oświadczenia majątkowe0,00%.312
.Organizacja Urzędu0,18%.11408
.Rejestry i ewidencje0,13%.8069
.Ogłoszenie0,00%.16
.Test0,00%.15
.Rada Miejska0,12%.7621
.Burmistrz0,01%.770
.Sołectwa0,12%.7738
.Uchwała XII/107/04 zmieniająca uchwałę budżetową0,02%.1015
.Komisje0,05%.2898
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,01%.794
.Dyżury Radnych0,01%.905
.Statut0,13%.8092
.Jednostki organizacyjne0,18%.11537
.Protokoł z XII sesji Rady Miejskiej (19.03.2004)0,03%.1660
.>>> Regulamin Rady Miejskiej0,11%.6817
.>>> Regulamin Komisji Rewizyjnej0,05%.3165
.>>> Regulamin Klubów Radnych0,05%.3191
.Uchwała I/1/2003 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie0,00%.31
.Uchwała I/1/20030,01%.876
.Uchwała II / 11 / 20020,02%.1114
.Uchwała I / 6 / 20020,02%.989
.Uchwała II / 21 / 20020,02%.1143
.Uchwała II / 17 / 20020,02%.1141
.Statystyka0,07%.4189
.Protokoł z I sesji Rady Miejskiej0,01%.805
."Modernizacja systemu grzewczego budynku Przychodni Rejonowej w Witkowie"0,00%.122
.Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego0,00%.43
.Udzielenie Gminie Witkowo kredytu w wysokości 700.000,00 zł0,00%.69
.Uchwała I / 2 / 20020,02%.1041
.Uchwała 1 / 4 / 20020,02%.1188
.Pomoc0,03%.2194
.Wyszukiwarka0,01%.948
.Wyszukiwarka0,01%.866
.Informacje nieudostępnione0,00%.66
.Załącznik nr 5 do uchwały 3 / 28 / 20030,00%.35
.Decyzja w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych0,01%.434
.Zaświadczenia uprawniające rolników do otrzymania bonów paliwowych0,00%.297
.Uchwała II / 20 / 20020,02%.1041
.Wyszukiwarka0,01%.366
.Wyszukiwarka0,01%.953
.Uchwała I / 3 / 20020,02%.1075
.Uchwała II / 15 / 20020,02%.1065
.Strategia rozwoju0,13%.8331
.Uchwała VII / 60 / 20030,02%.1006
.Spółki prawa handlowego0,14%.8770
.Oferty inwestycyjne0,01%.524
.Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości0,00%.316
.Protokoł z VI sesji Rady Miejskiej (25.04.2003)0,01%.636
.Zagospodarowanie przestrzenne0,00%.87
.Uchwała VII / 58 / 20030,02%.1062
.Pobór opłaty skarbowej od weksli0,01%.345
.Uchwała VII / 59 / 20030,02%.1130
.Upomnienia dotyczące zapłaty podatków i opłat lokalnych0,00%.302
.Uchwała III / 28 / 20020,02%.1078
.Uchwała VI / 52 / 20030,02%.1098
.Uchwała IV / 34 /20030,02%.1047
.Decyzja w sprawie wymiaru lub zmiany podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych0,01%.326
.Uchwała V / 48 / 20030,02%.1048
.Uchwała V / 43 / 20030,02%.1034
.Zaświadczenia o przychodowaści z gospodarstwa rolnego i o stanie majątkowym0,00%.278
.Wyszukiwarka0,12%.7972
.Podatki i opłaty0,10%.6428
.Uchwała II / 18 / 20020,02%.1178
.Uchwała VII / 60 / 20030,02%.1137
.Ogłoszenie o wyniku postepowania na udzielenie Gminie Witkowo kredytu w wysokości 700.000,00 zł0,01%.883
.Rejestr zmian13,48%.866615
.Dokumenty0,29%.18915
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego0,01%.861
.Protokoł z V sesji Rady Miejskiej (28.03.2003)0,02%.1592
.Protokoł z IV sesji Rady Miejskiej (21.02.2003)0,01%.436
.Protokoł z III sesji Rady Miejskiej (30.12.2002)0,01%.615
.Uchwała II / 19 / 20020,02%.1051
.Uchwała II / 16 / 20020,02%.1070
.Uchwała II / 13 / 20020,02%.1058
.Uchwała II / 12 /20020,02%.1072
.Uchwała II / 10 / 20020,01%.962
.Uchwała II / 9 / 20020,02%.1023
.Uchwała II / 8 /20020,02%.1172
.Uchwała I / 7 / 20020,02%.1104
.Uchwała IV / 33 / 20030,02%.996
.Obw. o zebraniu mat. w spr. wyd. dec. o u. lokalizacji inwest. celu publ. dla inw. poleg. na zmianie lokalizacji stacji transf. wraz z przebudową sieci średniego i niskiego napiecia w m. Witkowo0,01%.690
.Zarządzenie 103/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok0,01%.822
.Uchwała V / 46 / 20030,02%.1040
.Uchwała VI / 50 / 20030,02%.1218
.Uchwała VII / 55 / 20030,02%.1190
.Uchwała VI / 50 / 20030,02%.1198
.Uchwała V / 49 / 20030,02%.1195
.Uchwała V / 44 / 20030,02%.1179
.Uchwała V / 43 / 20030,02%.1009
.Uchwała V / 46 / 20030,02%.1063
.Uchwała V / 45 / 20030,02%.1171
.Uchwała IV / 38 / 20030,01%.837
.Uchwała IV / 37 / 20030,02%.1076
.Uchwała IV /35 / 20030,02%.1108
.Uchwała IV /31 / 20030,02%.1155
.Uchwała IV / 29 / 20030,02%.1093
.Uchwała II / 22 / 20020,01%.953
.Uchwała IV / 39 / 20030,02%.1180
.Uchwała III / 23 / 20020,02%.1242
.Uchwała IV / 36 / 20030,02%.1125
.Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie0,04%.2791
.Projekt 8 sesji RM (19.09.2003r. g.10:00)0,00%.54
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości0,27%.17069
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na zaprojektowanie i wykonanie zadania p.n. "Budowa sali sportowej w Mielżynie"0,01%.880
.Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki budowlanej w SP 2 w Witkowie0,00%.44
.Uchwała XXII/226/2012 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2013 rok0,01%.920
.Zarządzenie 102/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok0,01%.690
.Protokoł z VIII sesji Rady Miejskiej (19.09.2003)0,01%.962
.Rozbiórka części nadziemnej budynku0,02%.1103
.Uchwała VIII / 66 / 20030,02%.1518
.Uchwała VIII / 77 / 20030,02%.1256
.Uchwała VIII / 76 / 20030,02%.1270
.Uchwała VIII / 75 / 20030,02%.1231
.Uchwała VIII / 74 / 20030,02%.1071
.Uchwała VIII / 73 / 20030,02%.1112
.Uchwała VIII / 72 / 20030,02%.1148
.Uchwała VIII / 70 / 20030,02%.1227
.Uchwała VIII / 71 / 20030,02%.1230
.Uchwała VIII / 69 / 20030,02%.1350
.Uchwała VIII / 68 / 20030,02%.1064
.Uchwała VIII / 67 / 20030,02%.1201
.Uchwała VIII / 65 / 20030,02%.1249
.Uchwała VIII / 63 / 20030,02%.1263
.Uchwała VIII / 62 / 20030,02%.1113
.Uchwała VIII / 61 / 20030,02%.1166
.Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego0,00%.52
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację systemu grzewczego budynku Przychodni Rejonowej w Witkowie0,01%.786
.Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie0,01%.942
.Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji systemu grzewczego – kotłownia olejowa w budynku 18-sto rodzinnym w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 200,00%.51
.IX sesja Rady Miejskiej (21.11.2003r. godz.12:00)0,00%.76
.Uchwała Nr SO-0957/10/7/Ko/2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF GiM Witkowo na 2014 rok0,02%.985
.Uchwała Nr SO-0952/10/7/Ko/2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej GiM Witkowo na 2014 rok0,01%.898
.Ogłoszenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w Chłądowie0,01%.763
.Wymiar podatków0,05%.3039
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej0,00%.47
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo, położonych w Małachowie Złych Miejsc i w Gaju0,00%.42
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Gorzykowie0,00%.48
.Gimnazjum w Mielżynie0,02%.1073
.Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie0,02%.1245
.Nabywanie przez użytkowników wieczystych prawa własności0,02%.983
.Ocotnicza Straż Pożarna0,02%.1445
.Uchwała XI/99/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych0,02%.1187
.Plan Pracy Rady Miejskiej w Witkowie na 2004 rok0,01%.938
.Urząd Gminy i Miasta0,04%.2371
.Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie0,04%.2712
.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie0,07%.4365
.Projekt XII sesji Rady Miejskiej w Witkowie (19.03.2004 godz.12:00)0,00%.167
.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie0,07%.4469
.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie0,03%.2030
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A.Borysa w Witkowie0,01%.898
.Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie0,03%.2072
.Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie0,06%.3819
.Plan Pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na 2004 rok0,02%.1102
.Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej na 2004 rok0,01%.843
.Plan Pracy Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie na 2004 rok0,01%.876
.Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Witkowie przy ul.Gnieźnieńskiej0,01%.885
.Uchwała XI/101/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Witkowo0,01%.948
.Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2004rok0,01%.960
.Protokoł z XI sesji Rady Miejskiej (30.01.2004)0,01%.502
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2004 rok0,01%.961
.Uchwała XII/104/04 w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę0,01%.853
.Uchwała XII/106/04 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo0,02%.1143
.Uchwała XII/102/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.952
.Kalendarz imprez kulturalno-sportowych na 2004 rok0,01%.768
.Uchwała XI/100/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2004 rok0,02%.981
.Uchwała XI/98/04 w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie0,01%.958
.Uchwała XI/99/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych0,02%.1294
.Projekt XI sesji RM (30.01.2004r. godz. 12:00)0,00%.137
.Projekt uchwały RM w sprawie: ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie0,00%.42
.Projekt uchwały RM w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych0,00%.37
.Protokoł z X sesji Rady Miejskiej (30.12.2003)0,01%.456
.Uchwała X / 96 / 20030,02%.1348
.Uchwała X / 95 / 20030,02%.1354
.Uchwała X / 91 / 20030,02%.1553
.Uchwała X / 92 / 20030,02%.1394
.Uchwała X / 94 / 20030,02%.1416
.Uchwała X / 90 / 20030,02%.1253
.Uchwała X / 96 / 20030,02%.1152
.Uchwała X / 89 / 20030,02%.1240
.Zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Skorzęcin Nadleśnictwo i w Witkowie przy ul. Osiedlowej0,01%.745
.Plan pracy Rady Miejskiej w Witkowie na 2013 rok...0,01%.947
.Protokoł 28/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 10.12.2012r.0,00%.69
.Uchwała XII/105/04 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie0,02%.1184
.Uchwała XII/103/04 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie0,01%.906
.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Witkowie0,03%.2206
.Komisariat Policji w Witkowie0,01%.898
.Koncesje alkoholowe0,02%.1327
.Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2013 rok0,01%.763
.Uchwała Nr SO-0951/3/7/Ko/2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez GiM Witkowo deficytu budżetu... na 2014 rok0,01%.964
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2013 rok...0,01%.867
.Plan Pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie na 2013 rok0,01%.855
.Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie na 2013 rok0,01%.716
.Uchwała IX / 82 / 20030,02%.1156
.Uchwała IX / 83 / 20030,02%.1289
.Uchwała IX / 86 / 20030,03%.1841
.Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM na 2013 rok0,01%.838
.Uchwała IX / 80 / 20030,02%.1160
.Uchwała IX / 88 / 20030,03%.1822
.Uchwała IX / 84 / 20030,02%.1583
.Uchwała IX / 81 / 20030,02%.1373
.Uchwała IX / 85 / 20030,02%.1264
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2013 rok0,01%.804
.Protokoł z IX sesji Rady Miejskiej (21.11.2003)0,01%.663
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa sali sportowej w Mielżynie".0,01%.844
.Mienie komunalne0,14%.9157
.Uchwała IX / 79 / 20030,02%.1573
.Uchwała IX / 78 / 20030,02%.1148
.Referendum Europejskie0,00%.53
.Uchwała XIII/111/04 w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej w Jaworowie0,02%.1437
.Uchwała XIII/111/04 w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej w Jaworowie0,02%.1353
.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 20 marca do 28 kwietnia 2004 r.0,02%.989
.Uchwała XIII/115/04 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2003r.0,02%.1099
.Uchwała XIII/113/04 w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso0,02%.1009
.Uchwała XIII/111/04 w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej w Jaworowie0,02%.1009
.Uchwała XIII/114/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo0,02%.1082
.Uchwała XIII/112/04 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wyłączonych z eksploatacji hydroforni0,02%.1007
.Protokoł z XIII sesji Rady Miejskiej (29.04.2004)0,01%.621
.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 2003 rok0,01%.536
.Uchwała XIII/115/04 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2003r.0,02%.989
.Przetarg nieograniczony na: "Modernizację nawierzchni dróg w m. Ćwierdzin, Witkówko, Kamionka, gm. Witkowo"0,00%.112
.Przetarg nieograniczony na: "Modernizację ulic w Witkowie"0,00%.129
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Witkowie przy ul. Braci Łukowskich, stanowiących własność Gminy Witkowo0,00%.146
.GMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI (Projekt) - MAJ 20040,02%.977
.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WITKOWO (Projekt) - MAJ 20040,02%.1004
.Przetarg nieograniczony na: Modernizację systemu grzewczego budynku Gimnazjum w Witkowie0,00%.46
.Przetarg nieograniczony na: Budowę parkingu gminnego przy ul. Armii Poznań w Witkowie0,00%.59
.Porządek XIV sesji Rady Miejskiej - 25.06.2004r. godz.13:000,00%.116
.Oferty dla inwestorów0,15%.9323
.Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Chłądowo-Kołaczkowo, Gorzykowo-Czajki, Królewiec, gm. Witkowo0,00%.65
.Uchwała XIV/127/04 zmieniająca uchwałę budżetową na 2004r.0,02%.1218
.Uchwała XIV/117/04 w sprawie zmiany Gminnego Programu Ochrony Środowiska0,03%.2078
.Uchwała XIV/121/04 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych0,02%.1070
.Uchwała XIV/126/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 66/8, położonej w Małachowie Złych Miejsc0,02%.989
.Uchwała XIV/124/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/188/00 z dnia 1 grudnia 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadni0,02%.1234
.Uchwała XIV/122/04 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli0,02%.1230
.Oświadzczenia majatkowe radnych0,02%.1182
.Uchwała XIV/125/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod trafostacją, położonego w Witkowie0,02%.1172
.Uchwała XIV/128/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie0,02%.1229
.Uchwała XIV/118/04 w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Witkowo na lata 2004-20060,02%.1125
.Uchwała XIV/116/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami0,01%.942
.Uchwała XIV/120/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę0,02%.1137
.Uchwała XIV/123/04 w sprawie zwolnień od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej0,02%.965
.Uchwała XIV/119/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Witkowo, Małachowo Złych Miejsc, Wiekowo, Ma0,02%.1472
.Protokoł z XIV sesji Rady Miejskiej (25.06.2004)0,01%.896
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 30 kwietnia do 24 czerwca 2004 r.0,02%.1206
.Świadczenia rodzinne0,03%.1875
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja kuchni i stołówki w Szkole Podst. Nr 3 w Witkowie0,00%.145
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Witkowie0,01%.888
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację nawierzchni dróg w m. Ćwierdzin, Witkówko, Kamionka gm. Witkowo0,01%.724
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę parkingu gminnego przy ul. Armii Poznań w Witkowie0,01%.776
.Informacje o inwestycjach rozstrzygniętych po uzyskaniu środków z programu SAPARD w 2004r.0,02%.1008
.Ogłoszenie Rady Miejskiej o podjęciu uchwały o zasadach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego na 2005r.0,02%.1029
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizcję kuchni i stołówki w Szkole Podst. Nr 3 w Witkowie0,01%.895
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chłądowo-Kołaczkowo, Gorzykow-Czajki, Królewiec, gm. Witkowo0,01%.793
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację ulic w Witkowie0,01%.777
.Protokoł z XV nadzwyczajnej sesji RM (18.08.2004)0,01%.714
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie0,00%.63
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na /Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Witkowo/0,00%.44
.Uchwała XV/131/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo0,01%.887
.Projekt Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami0,00%.43
.Uchwała XV/130/04 zmieniająca uchwałę budżetową na 2004r.0,02%.1008
.Uchwała XV/131/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo0,02%.1027
.Porządek XVI sesji RM (1 października 2004 roku - godz.10:00)0,00%.80
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację systemu grzewczego budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie0,00%.96
.Uchwała XVI/137/04 zmieniająca uchwałę budżetową na 2004r.0,02%.1431
.Uchwała XVI/132/04 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami0,02%.1339
.Uchwała XVI/135/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działek nr 5078/2 i 5077/2 położonych w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo0,02%.1120
.Uchwała XVI/136/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/93/03 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2004r.0,01%.915
.Uchwała XVI/137/04 zmieniająca uchwałę budżetową na 2004r.0,02%.996
.Uchwała XVI/135/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działek nr 5078/2 i 5077/2 położonych w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo0,02%.1062
.Uchwała XVI/138/04 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,02%.1031
.Uchwała XVI/139/04 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,02%.1084
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo w postaci działek gruntowych, niezabudowanych przy ul.Pogodnej0,00%.38
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność Gminy Witkowo, obejmującej działkę nr 1162/6 o pow. 0,2275 ha, zabudowaną wiatą i budynkiem magazynowym, położonej w Witkowi0,00%.58
.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Witkowo, Gminy Niechanowo oraz Ośrodka Wczasowego w Skorzęcinie w okresie sezonu letniego 2004 roku0,01%.927
.Oświadczenia majątkowe kierownictwa GiM w Witkowie0,02%.1161
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Witkowo0,01%.641
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym w okresie od 28 czerwca do 30 września 2004 r.0,02%.1150
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych0,02%.1307
.Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu wydających decyzje z upoważnienia Burmistrza GiM w Witkowie0,02%.1335
.Udziały Gminy i Miasta Witkowo w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”0,03%.1671
.Udziały Gminy Witkowo w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.0,02%.1398
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin gm. Witkowo0,00%.132
.Informacja z przebiegu sezonu letniego 2004r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,02%.1278
.Protokoł z XVI sesji Rady Miejskiej (01.10.2004)0,01%.444
.Zarządzenie 14/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.743
.Zarządzenie 17/04 w sprawie podjęcia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiącej obiekty nieuruchomionej kotłowni, położonej w Witkowie, przy ul. Gnieżnieńskiej0,01%.746
.Zarządzenie 25/04 w sprawie: wykazu nieruchomości, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001r.o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości0,01%.685
.Zarządzenie 28/04 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2003r.0,01%.719
.Zarządzenie 27/04 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2003r.0,01%.698
.Zarządzenie 22/04 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie0,01%.797
.Zarządzenie 53/04 zmieniające uchwałę budżetową na 2004r.0,01%.803
.Program rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo0,02%.1151
.Zarządzenie 54/04 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.0,01%.606
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizcję systemu grzewczego budynku UGiM w Witkowie0,01%.764
.Zarządzenie 64/04 w sprawie powołania doraźnej komisji dla celów przejęcia i likwidacji pieczęci Zespołu Obsługi Szkół w Witkowie0,02%.1313
.Zarządzenie 62/04 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Gorzykowo0,01%.960
.Zarządzenie 61/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.841
.Zarządzenie 66/04 w sprawie najmu lokalu użytkowego, przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie0,02%.1139
.Zarządzenie 65/04 w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawy za grunt w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,02%.1058
.Zarządzenie 63/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie0,02%.1183
.Zarządzenie 60/04 w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej dla celów przejęcia dokumentacji księgowej Zespołu Obsługi Szkół w Witkowie0,02%.1077
.Zarządzenie 59/04 w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawy za grunt w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,02%.1103
.Zarządzenie 67/04 w sprawie ustalenia planu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie0,02%.1199
.Zarządzenie 51/04 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie do wydawania decyzji administracyjnych0,01%.875
.Załącznik 52/04 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.803
.Zarządzenie 56/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/02 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie0,01%.864
.Zarządzenie 55/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.859
.Zarządzenie 50/04 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych ...0,01%.898
.Zarządzenie 57/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Witkowie przy ul. Braci Łukowskich w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.927
.Zarządzenie 58/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.859
.Zarządzenie 28/04 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2003r.0,01%.663
.Zarządzenie 29/04 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Witkowo za 2003 rok0,01%.862
.Zarządzenie 40/04 w sprawie odroczenia terminu oraz rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.832
.Zarządzenie 76/04 w sprawie rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie oraz umorzenia odsetek0,01%.936
.Zarządzenie 68/04 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UGiM w witkowie0,01%.937
.Zarządzenie 71/04 w sprawie odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawy za grunt w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie oraz umorzenia odsetek0,01%.881
.Zarządzenie 75/04 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego0,01%.797
.Zarządzenie 69/04 w sprawie ustalenia podziału referatów na stanowiska pracy oraz określenia podporządkowania samodzielnych stanowisk0,01%.859
.Zarządzenie 72/04 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.905
.Zarządzenie 74/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Witkowie przy ul. Pogodnej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego0,04%.2384
.Zarządzenie 78/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.943
.Zarządzenie 70/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.861
.Protokoł XXI sesji Rady Miejskiej (30.11.2012)0,02%.988
.Zarządzenie 49/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.898
.Ogłoszenie w sprawie kandydatów na stanowisko informatyka0,02%.1006
.Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo0,01%.890
.Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej0,01%.807
.Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Witkowie, stanowiącej działkę zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie nr 734.0,01%.832
.Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Witkowie przy ul. Jasnej0,01%.876
.Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/133/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 1 października 2004r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrz0,01%.881
.Projekt XVII sesji RM (26.11.2004 godz.12:00)0,00%.289
.Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzykowie i na udzielenie bonifikaty0,01%.764
.Projekt Uchwały w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką0,01%.851
.Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,02%.973
.Ogłoszenie o wyniku postępowania - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie0,01%.917
.Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej0,02%.1038
.Projekt Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r.0,02%.973
.Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów0,01%.845
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych od 14/2 do 14/5 w Strzyżewie Witkowskim0,01%.860
.Projekt Uchwały w sprawie określenia opłaty targowej0,02%.1018
.Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku0,02%.973
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1617/10 w Witkowie0,01%.888
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 211/3 w Wiekowie0,01%.892
.Obw. w sprawie: wyd. dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ.0,01%.643
.Zarządzenie 47/04 w sprawie powołania zespołów ds. opracowania programów rozwoju gminy0,01%.895
.Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozlicza0,01%.840
.Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych dnia 16 listopada 2004r. na sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych w Witkowie0,01%.824
.Uchwała XVII/142/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów0,02%.1156
.Uchwała XVII/140/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.970
.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 października do 25 listopada 2004 r.0,03%.2043
.Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVI/155/00 Rady Miejskiej w Witkowie Gminnego Programu Ochrony Środowiska0,01%.953
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1112/5 w Witkowie0,01%.807
.Uchwała XVII/143/04 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r.0,02%.1039
.Uchwała XVII/161/04 w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką0,02%.1029
.Uchwała XVII/162/04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/133/04 w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza0,02%.1161
.Uchwała XVII/141/04 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości0,02%.1081
.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Witkowie0,01%.827
.Zarządzenie 24/04 w sprawie podjęcia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości zabudowanej częścią budynku mieszkalnego, położonej w Gaju0,01%.747
.Zarządzenie 23/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Małachowie Złych Miejsc 2/20,01%.766
.Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - kierownictwo GiM0,02%.1135
.Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - pracownicy UGiM0,02%.1253
.Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - radni0,02%.974
.Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - kierownicy jednostek samorządowych0,02%.1144
.Informacja o wyborach uzupełniających do Senatu RP0,02%.1334
.Zarządzenie 38/04 w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20040,01%.789
.Zarządzenie 36/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie0,01%.898
.Zarządzenie 37/04 w sprawie zaopiniowania projektu Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami0,01%.842
.Zarządzenie 48/04 w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz umorzenia odsetek od czynszu dzierżawy za grunt w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.886
.Zarządzenie 44/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,02%.1112
.Zarządzenie 41/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.877
.Zarządzenie 4/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.845
.Zarządzenie 34/04 w sprawie odroczenia terminu oraz rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.761
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 18/4 w Kołaczkowie0,01%.878
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 91/7 i 91/8 w Małachowie Złych Miejsc0,01%.882
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 37, 38 i części działki 687 w Witkowie oraz części działek 14/3 i 17 w M0,01%.878
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 157/4 w Chłądowie0,01%.920
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 80/25 w Witkowie0,01%.887
.Zarządzenie 45/04 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych0,01%.831
.Zarządzenie 46/04 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie do wydawania decyzji administracyjnych0,01%.748
.Zarządzenie 15/04 w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.749
.Zarządzenie 5/04 w sprawie podjęcia rokowań dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Małachowie Złych Miejsc 1/40,01%.740
.Zarządzenie 35/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.767
.Zarządzenie 43/04 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie0,01%.810
.Zarządzenie 42/04 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego0,01%.783
.Zarządzenie 39/04 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.820
.Zarządzenie 3/04 w sprawie podjęcia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości zabudowanej częścią budynku mieszkalnego, położonej w Gaju0,01%.748
.Zarządzenie 19/04 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.817
.Zarządzenie 12/04 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu0,01%.698
.Zarządzenie 21/04 w sprawie odroczenia płatności czynszu dzierżawy za grunt w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.751
.Zarządzenie 9/04 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w Witkowie, przy ul. Dworcowej0,01%.734
.Zarządzenie 33/04 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.796
.Zarządzenie 11/04 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Małachowie Złych Miejsc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu0,01%.694
.Zarządzenie 32/04 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.871
.Zarządzenie 31/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Witkowie przy ul. Spokojnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.826
.Zarządzenie 30/04 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.707
.Zarządzenie 20/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.786
.Zarządzenie 1/04 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.806
.Zarządzenie 16/04 w sprawie rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie i umorzenia odsetek0,01%.796
.Zarządzenie 13/04 w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów gminnych, położonych na terenie miasta i gminy Witkowo0,01%.851
.Zarządzenie 10/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo, położonych w Gaju i Wiekowie w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.788
.Zarządzenie 18/04 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.793
.Zarządzenie 7/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na budowę kanalizacji sanitarnej ...0,01%.813
.Zarządzenie 6/04 w sprawie oddania do nieodpłatnego korzystania nieruchomości położonych w Gorzykowie, Wiekowie i Ruchocinku na rzecz Ochotniczych Straż Pożarnych0,01%.835
.Zarządzenie 2/04 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną częścią budynku mieszkalnego położonej w Gaju, oraz nieruchomości gru0,01%.747
.Zarządzenie 8/04 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.667
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej0,00%.90
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Skorzęcin, gm.Witkowo0,01%.804
.Protokół z kontroli przestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy polowej maku0,01%.504
.Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej realizacji zadań obronnych w UGiM Witkowo0,01%.691
.Uchwała XVII/155/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1112/5 w Witkowie0,02%.1082
.Uchwała XVII/156/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1617/10 w Witkowie0,02%.1373
.Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu0,01%.702
.Protokoł z XVII sesji Rady Miejskiej (26.11.2004)0,01%.533
.Uchwała XVII/153/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 80/25 w Witkowie0,02%.976
.Uchwała XVII/154/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 37, 38 i części działki 687 w Witkowie oraz części działek 14/3 i 170,02%.1390
.Uchwała XVII/151/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych od 14/2 do 14/5 w Strzyżewie Witkowskim0,02%.1182
.Budowa kanalizacji sanitarnej - osiedle domków jednorodzinnych w Witkowie przy ul. Powidzkiej0,00%.197
.Protokoł z XVIII sesji Rady Miejskiej (29.12.2004)0,01%.739
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Witkowie przy ul. Nowej, stanowiącej własność Gminy Witkowo0,00%.124
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej, zabudowanej obiektami nieuruchomionej kotłowni i budynkam0,00%.57
.Kalendarz imprez na 2005 rok0,02%.1187
.Zarządzenie 78/04 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.809
.Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego dnia 14 stycznia 2005r. na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Witkowie0,01%.748
.Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 153, o pow. 1.8362,5 ha, położonej w OW w Skorzęcinie0,00%.164
.Zarządzenie 82/04 w sprawie: umorzenia kwoty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za okres od marca 2001r. do lipca 2003r.0,02%.1099
.Zarządzenie 88/04 zmieniające uchwałę budżetową na 2004r.0,02%.1038
.Zarządzenie 84/04 w sprawie: wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie, Ćwierdzinie i Ruchocinku0,02%.1257
.Zarządzenie 83/04 w sprawie upoważnienia pracowników UGiM w Witkowie do wydawania decyzji administracyjnych, aprobaty i podpisywania dokumentów i pism0,03%.2162
.Zarządzenie 87/04 w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji pod nazwą: "Modernizacja drogi gminnej Dębina - Ruchocinek gm. Witkowo"0,02%.1167
.Zarządzenie 85/04w sprawie: wynajęcia lokali, położonych w Mielżynie, Gorzykowie i Sokołowie oraz gruntu gminnego w Gorzykowie0,02%.1194
.Zarządzenie 89/04 w sprawie ustalenia stawek czynszu za komunalne lokale mieszkalne0,02%.1351
.Zarządzenie 90/04 w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,02%.1101
.Zarządzenie 86/04 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy i Miasta Witkowo na oficjalnej stronie internetowej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie0,02%.1285
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę materiałów biurowych z przeznaczeniem na bieżące potrzeby tut. Urzędu0,01%.743
.Zarządzenie 81/04 w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej0,01%.883
.Uchwała XXII/209/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2013 rok0,01%.864
.Zarządzenie 80/04 w sprawie udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa do działania Panu Marianowi Łukowskiemu - dyrektorowi Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie0,01%.904
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2005 roku0,00%.56
.Zarządzenie 7/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.650
.Zarządzenie 8/05 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej obiekty nieczynnej kotłowni ...0,01%.741
.Zarządzenie 9/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,01%.788
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 29.11 do 28.12.2004r.0,02%.1036
.Plany Pracy Rady Miejskiej w Witkowie i stałych Komisji Rady Miejskiej na 2005 rok0,02%.1319
.Zarządzenie 1/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.661
.Zarządzenie 2/05 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i w Skorzęcinie, przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.924
.Zarządzenie 5/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.858
.Uchwała XVIII/170/04 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu0,02%.1171
.Uchwała XVIII/166/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki o numerze ewidencyjnym 205 w Wiekowie0,02%.1201
.Uchwała XVIII/165/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 36/47 w Skorzęcinie0,02%.1344
.Uchwała XVIII/167/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki o numerze ewidencyjnym 210/34 w Wiekowie0,02%.1345
.Uchwała XVIII/164/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki o numerze ewidencyjnym 35/12 w Skorzęcinie0,02%.1222
.Uchwała XVIII/173/04 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2005r.0,01%.961
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2005 roku0,01%.873
.Uchwała XVIII/172/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Witkowo na 2005 rok0,02%.1112
.Uchwała XVIII/169/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli0,02%.1211
.Zarządzenie 8/05 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej obiekty nieczynnej kotłowni ...0,01%.530
.Zarządzenie 9/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,01%.717
.Uchwała XVII/147/04 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Witkowie, stanowiącej działkę zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie nr 7340,02%.1051
.Uchwała XVII/144/04 w sprawie akceptacji Programów Odnowy Obszarów Wiejskich Gminy Witkowo na lata 2004-20060,02%.1056
.Programy Odnowy Obszarów Wiejskich Gminy Witkowo sołectw ...0,02%.1094
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 2.01 do 17.02.2005r.0,01%.931
.Zarządzenie 9/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,02%.977
.Uchwała XIX/181/05 zmieniająca uchwałę budżetową na 2005r.0,02%.1001
.Uchwała XIX/183/05 w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo”0,02%.1124
.Zarządzenie 14/05 w sprawie wykonanie Uchwały Nr IX/80/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21.11.2003r. w sprawie określenia opłaty targowej0,01%.784
.Uchwała XIX/182/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze0,02%.1259
.Zarządzenie 10/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.714
.Uchwała XIX/180/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ...0,02%.1241
.Uchwała XIX/176/05 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec0,02%.1270
.Zarządzenie 12/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w OW w Skorzęcinie w drodze przetargu ...0,01%.911
.Uchwała XIX/178/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 45/1 położonej w miejscowości Jaworowo oraz ...0,01%.840
.Uchwała XIX/177/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i ...0,02%.1233
.Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych typu "BRDA" posadowionych ...0,00%.269
.Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonym w dniach 4 i 8 marca 2005r. na dzierżawę nieruchomości gminnej, położonej w OW w Skorzęcinie0,02%.1079
.Protokoł z XIX sesji Rady Miejskiej (18.02.2005)0,02%.1226
.Zarządzenie 16/05 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW Skorzęcin, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.857
.Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych dnia 18 lutego 2005r. na sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych w Witkowie0,02%.1036
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej - osiedle domków jednorodzinnych w Witkowie przy ul. Powidzkiej0,02%.1256
.Uchwała XIX/183/05 w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo”0,02%.1212
.Zarządzenie 15/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza GiM Witkowo z dnia 6 stycznia 2005r. zmieniające uchwałę budżetowa na 2005r.0,01%.894
.Zarządzenie 14/05 w sprawie wykonanie Uchwały Nr IX/80/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21.11.2003r. w sprawie określenia opłaty targowej0,02%.1061
.Zarządzenie 13/05 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta Witkowo na 2005 rok0,02%.1003
.Uchwała XVII/159/04 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 20050,02%.1071
.Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym0,04%.2714
.Uchwała XVII/146/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Witkowie przy ul. Jasnej0,02%.1085
.Uchwała XVII/145/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzykowie i na udzielenie bonifikaty0,02%.1094
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej, zabudowanej obiektami...0,00%.107
.Uchwała XIX/182/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze0,02%.1046
.II przetarg pisemny na sprzedaż domków letniskowych typu "BRDA" posadowionych...0,00%.145
.Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów0,02%.1046
.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, Małachowo Kępe, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkow0,02%.1057
.Zarządzenie 21/05 w sprawie powołania zespołów do realizacji zadań w ramach akcji społecznej "Przejrzysta Polska"0,01%.898
.Zarządzenie 24/05 w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20050,02%.1311
.Zarządzenie 18/05 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do realizacji Programu Współpracy GiM Witkowo z organizacjami pozarządowymi i...0,01%.898
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 21.02 do 28.03.2005r.0,01%.839
.Uchwała XX/186/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów0,02%.1188
.Zarządzenie 24/05 w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20050,01%.619
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont budynków w Ruchocinku – adaptacja na cele mieszkalne0,00%.59
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dobudowa z modernizacją pomieszczeń w budynku przeznaczonym na Salę pamięci w Witkowie0,00%.40
.Protokoł 24/05 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 11 lutego 2005r.0,01%.492
.Protokoł 34/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16 marca 2005r.0,01%.515
.Protokoł 31/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 9 marca 2005r.0,01%.517
.Protokoł 30/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 22 lutego 2005r.0,01%.619
.Protokoł 25/05 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 11 marca 2005r.0,01%.381
.Protokoł 32/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 14 lutego 2005r.0,01%.420
.Protokoł 33/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16 lutego 2005r.0,01%.747
.Protokoł 33/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 14 marca 2005r.0,01%.483
.Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie0,01%.928
.Protokoł 31/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM, odbytego w dniu 25 stycznia 2005r.0,00%.218
.Protokoł 30/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie w dniu 11.01.2005r.0,00%.265
.Protokoł 29/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20 stycznia 2005r.0,00%.291
.Protokoł 32/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19 stycznia 2005r0,00%.279
.Uchwała XX/185/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka,...0,01%.889
.Zarządzenie 29/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.837
.Uchwała XVIII/163/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Chłądowo, Skorzęcin Nadleśnictwo, gm. Witk0,02%.1153
.Protokoł 23/05 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie, odbytego w dniu 21 stycznia 2005r.0,00%.218
.Uchwała XX/184/05 w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren OW w Skorzęcinie i plażę0,02%.1093
.Protokoł 35/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 31 marca 2005r.0,01%.525
.Uchwała XX/192/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz...0,02%.1164
.Uchwała XX/187/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Witkowie i sali sportowej w Mielżynie0,02%.1314
.Zarządzenie 25/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej w drodze III przetargu ...0,02%.984
.Zarządzenie 20/05 w sprawie sprzedaży nakładów w postaci domków letniskowych położonych w OW w Skorzęcinie0,01%.646
.Protokoł z XX sesji Rady Miejskiej (29.03.2005)0,01%.958
.Zarządzenie 23/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.890
.Uchwała XX/188/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz...0,02%.1271
.Sprawozdanie z funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie w roku szkolnym 2004/20050,02%.985
.Zarządzenie 28/05 w sprawie odroczenia terminu oraz rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.629
.Uchwała XX/192/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz...0,02%.1168
.Zarządzenie 29/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.625
.Zarządzenie 31/05 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2004r.0,01%.806
.Zarządzenie 30/05 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2004r.0,02%.1050
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych ....0,00%.280
.Zarządzenie 33/05 w sprawie wykazu nieruchomości, położonej w Ruchocinku przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu0,02%.991
.Protokoł 36/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 11 kwietnia 2005r.0,01%.367
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na dobudowę i modernizację pomieszczeń w budynku przeznaczonym na Salę Pamięci w Witkowie0,02%.1171
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont budynków w Ruchocinku - adaptacja na cele mieszkalne0,01%.901
.Informacja o funkcjonowaniu SP w Gorzykowie0,02%.1043
.Zarządzenie 26/05 w sprawie sprzedaży nakładów w postaci domków letniskowych położonych w OW w Skorzęcinie0,01%.725
.Uchwała XXI/196/05 w sprawie zakazu biwakowania0,02%.1391
.Uchwała XXI/195/05 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego0,02%.1515
.Uchwała XXI/199/05 w sprawie podjęcia współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Witkowo0,02%.1119
.Uchwała XXI/193/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z OW w Skorzęcinie0,02%.1342
.Uchwała XXI/198/05 w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2004r.0,01%.942
.Uchwała XXI/194/05 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego w Witkowie0,02%.1287
.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i UGiM w Witkowie za 2004 rok0,01%.724
.Uchwała XXI/200/05 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza GiM w Witkowie0,02%.1363
.Protokoł z XXI sesji Rady Miejskiej (29.04.2005)0,01%.837
.Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Mielżynie w roku szkolnym 2004/20050,02%.1024
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 30.03 do 29.04.2005r.0,01%.902
.Zarządzenie 35/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej0,01%.745
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Witkowie przy ul. Nowej...0,00%.200
.Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki położonej Ruchocinku...0,00%.172
.Rokowania w sprawie sprzedaży nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych posadowionych na gruncie Gminy Witkowo w OW w Skorzęcinie0,00%.234
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych...0,00%.169
.Zarządzenie 34/05 w sprawie ustalenia regulaminu pracy UGiM w Witkowie0,01%.795
.Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 11 maja 2005r.0,02%.1001
.Uchwała XXI/197/05 zmieniająca uchwałę budżetową na 2005r.0,02%.1290
.Oświadczenia majątkowe kierownictwa UGiM w Witkowie0,02%.1272
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych0,02%.1271
.Zarządzenie 32/05 zmieniające uchwałę budżetową na 2005r.0,01%.735
.Zarządzenie 37/05 w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.858
.Protokoł z z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 25 kwietnia 2005r.0,01%.636
.Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu wydających decyzje z upoważnienia Burmistrza GiM w Witkowie0,02%.1265
.Zarządzenie 38/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,02%.1010
.Oświadczenia majątkowe radnych0,02%.1181
.Zarządzenie 39/05 w sprawie wykazów nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.866
.Zarządzenie 46/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.784
.Zarządzenie 38/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.778
.Zarządzenie 47/05 w sprawie umorzenia odsetek oraz odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,02%.996
.Zarządzenie 43/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/02 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie powołania Dyrektora OKSiR w Witkowie0,01%.898
.Zarządzenie 42/05 w sprawie umorzenia odsetek oraz odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,02%.1132
.Zarządzenie 40/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Witkowie, przy ul. Nowej w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.929
.Zarządzenie 47/05 w sprawie umorzenia odsetek oraz odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.887
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację ulic na terenie miasta Witkowa0,02%.1109
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację dróg na terenie gminy Witkowo0,01%.885
.Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2005 roku0,01%.746
.Zatrządzenie 51/05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zmiany nazw ulic (placów) w mieście Witkowo0,01%.863
.Zarządzenie 53/05 w sprawie wniesienia aportów rzeczowych do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu0,01%.844
.Protokoł 36/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 14 czerwca 2005r.0,01%.402
.Zarządzenie 54/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Ruchocinku w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.905
.Zarządzenie 50/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.704
.Zarządzenie 49/05 w sprawie rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.949
.Zarządzenie 35/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej0,01%.748
.Projekt XXII sesji RM (30.06.2005 godz.12:00)0,10%.6358
.Zarządzenie 48/05 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.710
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pobudowanie łącznika między budynkiem Przedszkola Miejskiego a budynkiem oświatowym w Witkowie0,00%.80
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pobudowanie szatni i docieplenie budynku Przedszkola Miejskiego w Witkowie0,00%.59
.Protokoł 38/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16 maja 2005r.0,01%.349
.Kodeks Etyki Radnego RM w Witkowie0,00%.43
.Protokoł 34/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 26 kwietnia 2005r.0,01%.430
.Zarządzenie 59/05 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i Gorzykowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.782
.Protokoł 26/05 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 22 kwietnia 2005r.0,01%.436
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 maja do 29 czerwca 2005r.0,02%.1602
.Protokoł 35/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19 maja 2005r.0,00%.194
.Protokoł 27/05 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20 maja 2005r.0,01%.530
.Zarządzenie 58/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę niezabudowaną, położoną w Witkowie, przy ul. Jasnej w drodze bezprzetargowej w celu...0,01%.804
.Zarządzenie 56/05 w sprawie upoważnienia pracowników UGiM w Witkowie do wydawania decyzji administracyjnych, aprobaty i podpisywania dokumentów i pism0,01%.684
.Zarządzenie 55/05 zmieniające uchwałę budżetową na 2005r.0,01%.725
.Uchwała XXII/202/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 28/3, 28/4, 153, 154 i 155 oraz części działki nr 149 położonych w miej0,02%.1015
.Uchwała XXII/203/05 zmieniająca uchwałę budżetową na 2005r.0,01%.928
.Dyżury Radnych0,11%.6895
.Uchwała XXII/201/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie postępowaniem komunalizacyjnym nieruchomości położonych w Witkowie i Ćwierdzinie0,02%.975
.Zarządzenie 65/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela SP w Mielżynie - Pani Grażyny Pudło0,01%.740
.Zarządzenie 60/05 w sprawie rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie oraz umorzenia odsetek0,01%.730
.Zarządzenie 68/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela SP w Gorzykowie - Pani Małgorzaty Frąckowiak0,01%.665
.Zarządzenie 64/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie - Pana Krzysztofa Nowińskiego0,01%.672
.Zarządzenie 47/05 w sprawie umorzenia odsetek oraz odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.522
.Uchwała XVII/158/04 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo0,02%.1049
.Zarzadzenie 62/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.805
.Zarządzenie 67/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela SP w Mielżynie - Pani Doroty Feręc0,01%.758
.Zarządzenie 61/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.767
.Uchwała XXII/204/05 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego0,02%.1304
.Zarządzenie 54/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Ruchocinku w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.708
.Zarządzenie 59/05 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i Gorzykowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.692
.Zarządzenie 69/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie - Pani Anny Muszyńskiej0,01%.730
.Zarządzenie 46/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.716
.Zarządzenie 63/05 w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji społecznych w sprawie zmiany, nadania nazw ulic (placów) w mieście Witkowo0,01%.679
.Uchwała XVII/157/04 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozl0,02%.1001
.Zarządzenie 66/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela Gimnazjum w Mielżynie - Pana Krzysztofa Kosickiego0,01%.833
.Zarządzenie 70/05 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW Skorzęcin, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.930
.Protokoł z XXII sesji Rady Miejskiej (30.06.2005)0,02%.1150
.Zarządzenie 71/05 w sprawie potrącenia wartości poniesionych nakładów na remont budynków położonych w OW Skorzęcin z należnego czynszu dzierżawnego0,01%.725
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na pobudowanie łącznika między budynkiem Przedszkola Miejskiego a budynkiem oświatowym w Witkowie0,01%.743
.Zarządzenie 72/05 w sprawie umorzenia odsetek od nie wpłaconych w terminie należności tyt. czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.860
.Zarządzenie 74/05 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Ćwierdzinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz położonych w Witkowie i Małachowie Kepym, przeznaczonych do wydzierżawie0,01%.690
.Dyżury Radnych0,10%.6566
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na pobudowanie szatni i docieplenie budynku Przedszkola Miejskiego w Witkowie0,02%.1062
.Zarządzenie 75/05 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie0,01%.820
.Zarządzenie 73/05 w sprawie umorzenia odsetek od nie wpłaconego w terminie czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.846
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę sieci wodociągowej Skorzęcin-Piłka, gm. Witkowo0,00%.75
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Małachowo Złych Miejsc, gm. Witkowo0,00%.86
.Zarządzenie 77/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.915
.Zarządzenie 79/05 w sprawie ustalenia: "Procedury konkursowego naboru pracowników na urzędnicze stanowiska kierownicze i merytoryczne w UGiM w Witkowie"0,02%.977
.Zarządzenie 81/05 w sprawie wprowadzenia: "Procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w UGiM w Witkowie"0,03%.2208
.Zarządzenie 76/05 w sprawie umorzenia odsetek od nie wpłaconego w terminie czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.958
.Zarządzenie 81/05 w sprawie wprowadzenia: "Procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w UGiM w Witkowie"0,03%.2023
.Zarządzenie 80/05 w sprawie umorzenia odsetek od nie wpłaconego w terminie czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.707
.Dyżury Radnych0,09%.5608
.Protokoł 37/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 28 czerwca 2005r.0,01%.640
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ćwierdzinie, składającej się z ...0,00%.81
.Protokoł 40/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 5 sierpnia 2005r.0,01%.545
.Protokoł 40/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 5 sierpnia 2005r.0,01%.515
.Protokoł 28/05 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 23 czerwca 2005r.0,01%.323
.Protokoł 39/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 30 sierpnia 2005r.0,01%.434
.Protokoł 37/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 31 sierpnia 2005r.0,01%.446
.Protokoł 36/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 31 maja 2005r.0,01%.459
.Zarządzenie 85/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r.0,01%.851
.Zarządzenie 88/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2002 z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego0,02%.1143
.Sprzedaż zdemontowanych płyt drogowych0,01%.873
.Protokoł 41/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16 września 2005r.0,00%.316
.Zarządzenie 87/05 w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Witkowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz...0,01%.731
.Protokoł 38/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20 września 2005r.0,01%.430
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Witkowo"0,00%.146
.Protokoł 37/05 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 28 czerwca 2005r.0,01%.520
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowa sieci wodociągowej Skrzęcin-Piłka, gm. Witkowo0,01%.681
.Zarządzenie 87/05 w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Witkowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz...0,02%.1501
.Sołectwa i Osiedla0,11%.7339
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont pomieszczeń w budynku UGiM w Witkowie0,02%.1120
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowa oświetlenia ulicznego we wsi Małachowo Złych Miejsc, gm. Witkowo0,01%.737
.Zarządzenie 87/05 w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Witkowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz...0,01%.826
.Zarządzenie 88/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2002 z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego0,01%.792
.Nabór pracowników0,01%.424
.Nabór pracowników0,01%.424
.Uchwała XXIII/210/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej0,01%.941
.Uchwała XXIII/209/05 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie0,02%.986
.Uchwała XXIII/217/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/168/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2005r.0,02%.1013
.Uchwała XXIII/215/05 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego0,02%.1244
.Uchwała XXIII/216/05 w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia „Światowid” w Łubowie0,02%.1203
.Uchwała XXIII/214/05 w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego0,02%.1072
.Uchwała XXIII/212/05 w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną niemieckiej gminy Am Dobrock0,01%.947
.Uchwała XXIII/211/05 w sprawie powierzenia Burmistrzowi GiM Witkowo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Witkowo0,02%.983
.Uchwała XXIII/213/050,01%.924
.Uchwała XXIII/208/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo0,02%.1022
.Uchwała XXIII/207/05 w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mielżynie0,02%.970
.Uchwała XXIII/206/05 w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ul.Podgórnej i ul.Armii Poznań oraz nadania nazwy Rondu przy ul. Poznańskiej w Witkowie0,02%.1233
.Uchwała XXIII/205/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wiekowie0,02%.1074
.Zarządzenie 88/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2002 z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego0,01%.781
.Zarządzenie 92/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.907
.Zarządzenie 96/05 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu0,01%.848
.Zarządzenie 98/05 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o nagrody Burmistrza GiM0,01%.805
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 1 lipca do 29 września 2005r.0,02%.1283
.Zarządzenie 97/05 w sprawie powołania doraźniej Komisji Mieszkaniowej, na potrzeby wskazania lokali na terenie Ruchocinka0,01%.917
.Zarządzenie 99/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.835
.Zarządzenie 100/05 Szefa OC w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza GiM Witkowo w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego...0,01%.846
.Protokoł z XXIII sesji Rady Miejskiej (30.09.2005)0,01%.655
.Zarządzenie 98/05 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o nagrody Burmistrza GiM0,01%.784
.Protokoł 42/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 27 września 2005r.0,01%.431
.Ogłoszenie o preztargu nieograniczonym na - Budowę kotłowni olejowej z przyłączami do budynku gminnego w Kołaczkowie, gm. Witkowo0,00%.60
.Zarządzenie 100/05 Szefa OC w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza GiM Witkowo w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego...0,01%.803
.Zarządzenie 99/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.860
.PO - Pozostałe Komórki organizacyjne0,00%.262
.PS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie0,00%.302
.SO - Sprawy Obywatelskie i USC0,00%.312
.OR - Organizacyjny0,00%.242
.IT - Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg0,01%.322
.OŚ - Ochrona Środowiska0,00%.270
.GN - Gospodarka nieruchomościami0,00%.316
.Wykaz dostępnych kart0,04%.2883
.Protokoł 39/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 19 października 2005r.0,00%.281
.FN - Finansowo Budżetowy0,00%.247
.Zarządzenie 90/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r.0,02%.1076
.Zarządzenie 89/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gm. Witkowo, położonej w Ćwierdzinie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.732
.Zarządzenie 101/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych w Witkowie i Gaju w drodze bezprzetargowej0,01%.510
.Zarządzenie 102/05 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego, położonego w budynku gminnym w Strzyżewie Witkowskim0,01%.850
.Zarządzenie 103/05 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.741
.Ogłoszenie dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Skorzęcin - Piłka0,02%.1113
.Zarządzenie 100/05 Szefa OC w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza GiM Witkowo w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego...0,02%.1335
.Ogłoszenie dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Piaski - Krzyżówka0,01%.701
.Ogłoszenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompownią dla wsi Małachowo Wierzbiczany0,01%.908
.Protokoł 40/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 15 listopada 2005r.0,01%.712
.Przedszkole Miejskie w Witkowie0,04%.2682
.Kandydaci na wolne stanowisko pracy0,01%.494
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 01.10 do 24.11.2005r.0,02%.1280
.Protokoł 43/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 28 października 2005r.0,00%.182
.Zarządzenie 106/05 w sprawie wprowadzenia kart usług świadczonych w UGiM w Witkowie oraz ich aktualizacji0,01%.657
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę kotłowni olejowej z przyłączami do budynku gminnego w Kołaczkowie0,01%.743
.Ogłaszenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku dot. wydania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Punkt złomowania samochodów i sprzętu AGD i RTV w Mielżynie0,01%.932
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Ćwierdzinie0,01%.767
.Uchwała XXIV/218/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.1052
.Uchwała XXIV/225/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...0,02%.1050
.Uchwała XXIV/235/05 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 20060,02%.1128
.Uchwała XXIV/229/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Witkowie przy ulicy Jasnej 380,02%.1460
.Uchwała XXIV/231/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek położonych w miejscowości Ćwierdzin...0,02%.1112
.Uchwała XXIV/230/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności...0,02%.1173
.Uchwała XXIV/233/050,02%.1009
.Uchwała XXIV/228/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej...0,02%.1145
.Uchwała XXIV/227/05 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej...0,04%.2265
.Uchwała XXIV/232/05 zmieniająca uchwałę XXII/228/01 z dnia 26 stycznia 2001r. w sprawie uchwalenia "Strategii zrównoważonego rozwoju GiM Witkowo"0,02%.1151
.Uchwała XXIV/224/05 w sprawie nadania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Mielżynie imienia Powstańców Wielkopolskich0,02%.1040
.Uchwała XXIV/226/05 w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej MiG Witkowo0,02%.1091
.Uchwała XXIV/234/050,02%.1122
.Protokoł 44/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 23 listopada 2005r.0,01%.424
.Uchwała XXIV/221/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów0,02%.989
.Uchwała XXIV/219/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości0,02%.1238
.Uchwała XXIV/220/05 zmieniająca uchwałę Nr IX/80/03 RM w Witkowie z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie określenia opłaty targowej0,02%.1028
.Uchwała XXIV/223/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.964
.Uchwała XXIV/222/05 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r.0,01%.883
.Ogłoszenie dot. wtdania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali produkcyjnej o część produkcyjną, lakiernię i kotłownię oraz...0,01%.808
.Projekt XXV sesji RM (30.12.2005r. godz.10.00)0,00%.105
.Projekt XXV sesji RM (30.12.2005r. godz.10.00)0,00%.105
.Protokoł z XXIV sesji Rady Miejskiej (25.11.2005)0,02%.1430
.Zarządzenie 115/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Gorzykowie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu0,01%.882
.Zarządzenie 107/05 w sprawie rozłożenia na raty jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą...0,01%.889
.Zarządzenie 114/05 w sprawie ustalenia podziału referatów na stanowiska pracy oraz określenia podporządkowania samodzielnych stanowisk0,02%.1108
.Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVI/117/04 RM w Witkowie0,02%.1043
.Zarządzenie 111/05 w sprawie umorzenia odsetek od nie wpłaconego w terminie czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,02%.1162
.Zarządzenie 113/05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/05 Burmistrza GiM w Witkowie z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy UrGiM w Witkowie0,02%.1235
.Zarządzenie 112/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 125/04 Burmistrza GiM w Witkowie - Szefa OC z dnia 31 grudnia 2004r., o utworzeniu...0,01%.895
.Zarządzenie 110/05 w sprawie ustalenia projektu budżetu GiM Witkowo na 2006 rok0,01%.901
.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Witkowie0,02%.1169
.Zarządzenie 109/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych na terenie gminy i miasta Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.813
.Zarządzenie 108/05 w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących mienie komunalne na 2006r.0,01%.917
.Protokoł 45/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 9 grudnia 2005r.0,00%.179
.Protokoł 41/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 15 grudnia 2005r.0,00%.176
.Uchwała XXV/236/05 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla...0,02%.1166
.Uchwała XXV/237/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego0,02%.1178
.Uchwała XXV/238/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2006r.0,02%.1028
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 28.11 do 29.12.2005r.0,01%.833
.Zarządzenie 106/05 w sprawie wprowadzenia kart usług świadczonych w UGiM w Witkowie oraz ich aktualizacji0,01%.798
.Uchwała XXV/239/05 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych GiM Witkowo0,02%.1137
.Uchwała XXV/240/05 w sprawie wykazu wydatków budżetu GiM Witkowo na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego0,01%.924
.Uchwała XXV/241/05 zmieniająca uchwałę budżetową na 2005r.0,01%.870
.Uchwała XXV/242/05 w sprawie uchwalenia budżetu GiM Witkowo na 2006 rok0,02%.1162
.Strategia rozwoju0,17%.10652
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego0,01%.813
.Plan Pracy Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM na I półrocze 2006 roku0,02%.986
.Plan Pracy Komisji Rewizyjnej RM - na I półrocze 2006r.0,01%.829
.Plan Pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie na I półrocze 2006r.0,02%.986
.Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM na I półrocze2006 roku0,01%.860
.Plan Pracy Rady Miejskiej w Witkowie na 2006 rok0,01%.892
.Uchwała XXV/244/05 w sprawie nominowania Burmistrza Witkowa - Krzysztofa Szkudlarka do konkursu na tytuł Europejczyka Roku 20050,02%.1275
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej0,01%.947
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i zagospodarowaniem terenów w Gminie Witkowo...0,00%.89
.Uchwała XXV/243/05 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na I półrocze 2006r.0,02%.1087
.Protokoł XXV sesji Rady Miejskiej (30.12.2005)0,01%.522
.Zarządzenie 123/05 zmieniające uchwałę budżetową na 2005r.0,02%.979
.Zarządzenie 128/05 zmieniająca uchwałę budżetową na 2005r.0,01%.930
.Kalendarz imprez kulturalno-sportowych na rok 20060,01%.948
.Zarządzenie 127/05 w sprawie umorzenia zaległego czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.933
.Zarządzenie 125/050,01%.881
.Zarządzenie 124/050,02%.969
.Zarządzenie nr 119/050,02%.1151
.Zarządzenie 122/05 w sprawie wprowadzenia procedury przygotowywania i rozpropagowywania informatora budżetowego dla mieszkańców pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"0,01%.891
.Zarządzenie 126/05 w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...0,01%.774
.Zarządzenie nr 120/050,01%.859
.Zarządzenie nr 117/050,01%.855
.Zarządzenie nr 118/050,01%.823
.Zarządzenie nr 116/050,01%.846
.Zarządzenie 121/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych na terenie gminy i miasta Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.828
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont budynku w Ruchocinku - adaptacja na cele mieszkalne"0,00%.68
.Zarządzenie 5/06 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2005 Burmistrza GiM Witkowo z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia: Procedury zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w UGiM w W0,01%.654
.Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok0,01%.813
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.0,01%.902
.Informacja z przebiegu sezonu letniego 2005r. w OW w Skorzęcinie0,02%.1022
.Protokoł 46/05 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 28 grudnia 2005r.0,00%.190
.Zarządzenie 7/06 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Ostrowitym Prymasowskim i Ćwierdzinie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu oraz...0,01%.633
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Gorzykowie0,00%.82
.Zarządzenie 5/06 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2005 Burmistrza GiM Witkowo z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia: Procedury zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w UGiM w W0,01%.655
.Zarządzenie 9/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Gorzykowie, w drodze przetargu...0,01%.625
.Zarządzenie 8/06 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i Wiekowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.734
.Zarządzenie 3/06 w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów gminnych, położonych na terenie miasta i gminy Witkowo0,01%.757
.Zarządzenie 2/06 w sprawie wydzierżawienia i oddania do korzystania gruntów gminnych, położonych na terenie miasta Witkowa w drodze bezprzetargowej0,01%.604
.Zarządzenie 4/06 w sprawie rozłożenia na raty kaucji na zabezpieczenie należności wynajmującego0,01%.505
.Zarządzenie 9/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Gorzykowie, w drodze przetargu...0,01%.598
.Protokoł 42/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 30 stycznia 2006r.0,00%.199
.Protokoł 47/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 31 stycznia 2006r.0,00%.280
.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie0,01%.933
.Projekt Uchwały XXVI/.../06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Witkowo0,02%.1124
.Projekt Uchwały XXVI/.../06 sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,01%.809
.Projekt Uchwały XXVI/.../06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 175/4 położonej w miejscowości Witkowo...0,02%.1013
.Projekt Uchwały XXVI/.../06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów....0,02%.1010
.Zarządzenie 13/06 w sprawie rozłożenia na raty kaucji na zabezpieczenie należności wynajmującego0,01%.629
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację dróg na terenie gminy Witkowo0,00%.86
.Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na: Modernizację ulicy Młyńskiej w Witkowie0,00%.108
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację ulic na terenie miasta Witkowo0,00%.100
.Protokoł 45/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, poszerzonego o udział Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli... odbytego w0,00%.172
.Zarządzenie 14/06 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do realizacji Programu Współpracy GiM Witkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...0,01%.595
.Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za 2005 rok0,02%.1144
.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie - za 2005 rok0,02%.1080
.Protokoł 33/06 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.01.2006r.0,00%.212
.Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie za 2005 rok0,02%.1114
.Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku0,01%.626
.Protokoł z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.12.2005r.0,00%.135
.Protokoł 32/05 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.12.2005r.0,00%.140
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 2.01 do 27.02.2006r.0,02%.997
.Zarządzenie 15/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.902
.Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie za 2005r0,02%.1120
.Uchwała XXVI/245/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego0,01%.963
.Uchwała XXVI/251/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Witkowo z tytułu...0,02%.1138
.Uchwała XXVI/255/06 w sprawie powołania członka RM do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego0,01%.804
.Uchwała XXVI/256/06 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie0,02%.1099
.Uchwała XXVI/257/06 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji RM w Witkowie0,02%.1398
.Protokoł 44/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RMw Witkowie, odbytego w dniu 12.01.2006r.0,00%.143
.Zarządzenie 17/06 w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych, położonych na terenie gminy Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.561
.Zarządzenie 129/05 w sprawie ustalenia planu pracy UGiM w Witkowie na 2006r.0,01%.787
.Zarządzenie 15/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.650
.Uchwała XXVI/252/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy Witkowo0,01%.909
.Uchwała XXVI/257/06 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji RM w Witkowie0,01%.644
.Zarządzenie 14/06 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do realizacji Programu Współpracy GiM Witkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...0,01%.672
.Uchwała XXVI/251/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Witkowo z tytułu...0,01%.928
.Uchwała XXVI/255/06 w sprawie powołania członka RM do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego0,02%.1132
.Uchwała XXVI/256/06 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie0,01%.879
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont budynku w Ruchocinku - adaptacja na cele mieszkalne0,01%.677
.Protokoł 43/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.02.2006r.0,00%.173
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i adaptację pomieszczeń w ambulatorium i hotelu w OW Skorzęcin0,00%.184
.Uchwała XXVI/252/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy Witkowo0,01%.788
.Uchwała XXVI/257/06 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji RM w Witkowie0,01%.855
.Protokoł XXVI sesji Rady Miejskiej (28.02.2006)0,01%.740
.Projekt XXVII sesji RM (24.03.2006, godz.10:00)0,00%.164
.Protokoł 44/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 10.03.2006r.0,00%.261
.Protokoł 48/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.02.2006r.0,00%.309
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Gorzykowie0,01%.618
.Protokoł 34/06 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.02.2006r.0,00%.166
.Protokoł 46/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.02.2006r.0,00%.151
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowo...0,00%.101
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i zagospodarowaniem terenów w Gminie Witkowo0,01%.779
.Protokoł 45/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.03.2006r.0,00%.261
.Uchwała XXVII/258/06 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu0,02%.984
.Uchwała XXVII/259/06 zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok0,01%.865
.Funkcjonowanie SP nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie - rok szk. 2005/20060,01%.938
.Zarządzenie 24/06 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2005r.0,01%.661
.Zarządzenie 25/06 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2005r.0,01%.583
.Sprawozdanie z funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie0,02%.1168
.Protokoł 46/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.03.2006r.0,00%.217
.Zarządzenie 33/06 w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki kosztów za udostępnianie informacji publicznej oraz sporządzanie kserokopii dokumentów0,01%.700
.Protokoł 49/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.03.2006r.0,00%.268
.Ogłoszenie o konkursie na: Opracowanie koncepcji architektonicznej hali widowiskowo-sportowej i basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w Witkowie0,00%.124
.Protokoł 48/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 7.04.2006r.0,00%.249
.Ogłoszenie o konkursie na: Opracowanie koncepcji architektonicznej hali widowiskowo-sportowej i basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w Witkowie0,01%.817
.Protokoł 47/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 31.03.2006r.0,00%.277
.Protokoł 50/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 11.04.2006r.0,00%.135
.Zarządzenie 34/06 w sprawie powołania, określenia organizacji, składu i trybu pracy sądu konkursowego do konkursu na opracowanie...0,01%.505
.Zarządzenie 35/06 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej, basenu i...0,01%.655
.Protokoł 47/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 17.03.2006r.0,00%.137
.Protokoł 35/06 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.03.2006r.0,00%.148
.Protokoł 48/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 30.03.2006r.0,00%.243
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 24.03 do 27.04.2006r.0,02%.1443
.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i UGiM w Witkowie za 2005 rok0,01%.751
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację ulicy Młyńskiej w Witkowie0,01%.814
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację ulic na terenie miasta Witkowo0,01%.730
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację dróg na terenie gminy Witkowo0,01%.724
.Uchwała XXVIII/260/06 w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego GiM Witkowo na lata 2004–20060,02%.988
.Uchwała XXVIII/262/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/196/05 RM w Witkowie z dnia 29.04.2005r. o zakazie biwakowania...0,01%.842
.Uchwała XXVIII/267/06 w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2005r.0,02%.1142
.Uchwała XXVIII/267/06 w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2005r.0,02%.1072
.Uchwała XXVIII/262/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/196/05 RM w Witkowie z dnia 29.04.2005r. o zakazie biwakowania...0,02%.1430
.Uchwała XXVIII/264/06 zmieniająca uchwałę Nr IX/80/03 RM w Witkowie z dnia 21.11.2003r. w sprawie określenia opłaty targowej0,02%.1176
.Uchwała XXVIII/263/06 w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren OW w Skorzęcinie0,02%.1000
.Zarządzenie 35/06 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej, basenu i...0,01%.629
.Zarządzenie 36/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.655
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej, stanowiącej działkę gruntową niezabudowaną, położonej w Gorzykowie0,00%.70
.Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych drewnianych, położonych w OW w Skorzęcinie0,00%.76
.Protokoł XXVII sesji Rady Miejskiej (24.03.2006)0,01%.578
.Protokoł XXVIII sesji Rady Miejskiej (28.04.2006)0,01%.477
.Zarządzenie 37/06 w sprawie rozłożenia na raty kaucji na zabezpieczenie należności wynajmującego0,01%.566
.Zarządzenie 30/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.694
.Zarządzenie 30/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Wiekowie w drodze bezprzetargowej w celu...0,01%.631
.Zarządzenie 24/06 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2005r.0,01%.591
.Zarządzenie 40/06 w sprawie sprzedaży nakładów w postaci domków letniskowych położonych w OW w Skorzęcinie0,01%.625
.Zarządzenie 41/06 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości...0,01%.701
.Zarządzenie 43/06 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.846
.Zarządzenie 26/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Wiekowie w drodze bezprzetargowej w celu...0,01%.759
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GiM Witkowo za 2005 rok0,01%.710
.Zarządzenie 31/06 w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w związku z naliczeniem jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości0,01%.729
.Zarządzenie 30/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.646
.Zarządzenie 29/06 w sprawie: wykazu nieruchomości, położonych w OW Skorzęcin, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.620
.Uchwała XXVIII/267/06 w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2005r.0,01%.842
.Zarządzenie 37/06 w sprawie rozłożenia na raty kaucji na zabezpieczenie należności wynajmującego0,01%.702
.Zarządzenie 39/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.691
.Zarządzenie 38/06 w sprawie rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.636
.Zarządzenie 32/06 w sprawie: odroczenia i rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.671
.Zarządzenie 36/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.745
.Zarządzenie 34/06 w sprawie powołania, określenia organizacji, składu i trybu pracy sądu konkursowego do konkursu na opracowanie...0,01%.619
.Zarządzenie 35/06 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej, basenu i...0,01%.706
.Zarządzenie 33/06 w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki kosztów za udostępnianie informacji publicznej oraz sporządzanie kserokopii dokumentów0,01%.639
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wkonanie nawierzchni asfaltowej do jazdy na "rolkach" przy placu zabaw...0,00%.70
.Protokoł 51/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 25.04.2006r.0,00%.225
.Protokoł 49/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 5.05.2006r.0,00%.144
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowo Złych Miejsc,...0,01%.812
.Zarządzenie 44/06 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług polegających na...0,01%.872
.Oświadczenia majątkowe radnych 20050,02%.984
.Oświadczenia majątkowe kierownictwa GiM0,01%.907
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych0,01%.928
.Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu wydających decyzje z upoważnienia Burmistrza0,02%.981
.Zarządzenie 44/06 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług polegających na...0,01%.565
.Protokoł 36/06 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.04.2006r.0,00%.153
.Zarządzenie 46/06 w sprawie umorzenia odsetek, odroczenia i rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.519
.Protokoł 50/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 18.05.2006r.0,00%.130
.Zarządzenie 46/06 w sprawie umorzenia odsetek, odroczenia i rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.641
.Zarządzenie 45/06 w sprawie: najmu lokalu użytkowego, przy ul. Poznańskiej 16, w Witkowie0,01%.635
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych, drewnianych, wolnostojących...0,01%.623
.Ogłoszenie dot. zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami dla wsi Skorzęcin0,01%.931
.Sprawozdanie z postępów w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju GiM Witkowo0,01%.748
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych drewnianych, położonych w OW w Skorzęcinie0,00%.114
.Zarządzenie 47/06 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.638
.Protokoł 49/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 5.05.2006r.0,00%.145
.Zarządzenie 48/06 w sprawie sprzedaży nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych położonych w OW w Skorzęcinie w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.549
.Projekt XXIX sesji RM (30.06.2006r. godz. 10:00)0,00%.136
.Protokoł 52/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 25.05.2006r.0,00%.155
.Zarządzenie 52/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.747
.Uchwała XXIX/274/06 w sprawie uchwalenia planów pracy: RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na okres od lipca 2006r. do końca kadencji0,02%.1133
.Zarządzenie 51/06 w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.813
.Plan Pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie na okres od lipca 2006r. do końca kadencji0,02%.980
.Plan Pracy Komisji Rewizyjnej RM na okres od lipca 2006r. do końca kadencji0,01%.727
.Plan Pracy RM w Witkowie na okres od lipca 2006r. do końca kadencji0,02%.1112
.Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych, drewnianych, wolnostojących...0,01%.794
.Plan Pracy Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie na okres od lipca 2006r. do końca kadencji0,02%.1092
.Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Gorzykowie0,01%.741
.Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM na okres od lipca 2006r. do końca kadencji0,02%.1031
.Uchwała XXIX/268/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/336/02 RM w Witkowie z dnia 28.06.2002r. w sprawie podziału GiM Witkowo na okręgi wyborcze...0,01%.859
.Uchwała XXIX/269/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie0,01%.873
.Informacja o przygotowaniu OW w Skorzęcinie do sezonu letniego 2006r.0,01%.923
.Protokoł 50/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.06.2006r.0,00%.147
.Uchwała XXIX/272/06 zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok0,01%.928
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Skorzęcin”0,00%.114
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Wymianę okien w budynku Gimnazjum w Witkowie /część/”.0,00%.133
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Modernizację kuchni z zapleczem i przebudowę szatni Przedszkola Miejskiego w Witkowie”0,00%.66
.Ogłoszenie dotyczące wydania zgody na przedsięwzięcie pn. \0,01%.747
.Uchwała XXIX/272/06 zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok0,01%.950
.Zarządzenie 53/06 w sprawie odroczenia płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.783
.Uchwała XXIX/273/06 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM Witkowo za pierwsze półrocze0,02%.1075
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 4.05 do 29.06.2006r.0,02%.1146
.Uchwała XXIX/274/06 w sprawie uchwalenia planów pracy: RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na okres od lipca 2006r. do końca kadencji0,01%.937
.Ogłoszenie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowo-widowiskowej i basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w Witkowie0,01%.873
.Zarządzenie 54/06 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.640
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie nawierzchni asfaltowej do jazdy na rolkach przy placu zabaw...0,01%.865
.Zarządzenie 52/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.693
.Zarządzenie 53/06 w sprawie odroczenia płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.821
.Zarządzenie 56/06 w sprawie rozłożenia na raty kaucji na zabezpieczenie należności wynajmującego0,01%.667
.Zarządzenie 55/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela SP3 - Pani Magdaleny Kazeckiej0,01%.636
.Protokoł XXIX sesji Rady Miejskiej (30.06.2006)0,01%.570
.Zarządzenie 58/06 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Ruchocinku, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.679
.Zarządzenie 57/06 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW Skorzęcin, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.722
.Zarządzenie 60/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,01%.762
.Przetarg pisemny nieograniczony na na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci pięciu domków letniskowych...0,00%.102
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Skorzęcin0,01%.772
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Modernizację kuchni z zapleczem i przebudowę szatni Przedszkola Miejskiego w Witkowie0,01%.825
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Wymianę okien w budynku Gimnazjum w Witkowie (część).0,01%.722
.Ogłoszenie dot. zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Wiatrowej na działce nr 46/2 w m. Małachowo Złych Miejsc wraz z przył. linią energetyczną SN0,01%.863
.Ogłoszenie dot. zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Wiatrowej w miejscowości Ćwierdzin wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN0,01%.819
.Ogłoszenie dot. zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Wiatrowej na działce nr 45 w m. Małachowo Złych Miejsc wraz z przył. linią energetyczną SN0,01%.838
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność g.Witkowo, poł. w Gorzykowie0,06%.3661
.Zarządzenie 69/06 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną, poł. w Gorzykowie, będącej wł. g. Witkowo0,01%.719
.Zarządzenie 61/06 w sprawie umorzenia odsetek oraz odroczenia płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.657
.Protokoł 53/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.06.2006r.0,00%.262
.Protokoł 51/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.08.2006r.0,00%.160
.Zarządzenie 66/06 w sprawie przekazania w administrowanie budynku komunalnego, mieszkalnego, położonego na działce nr 388 w Ruchocinku, wraz z...0,01%.664
.Zarządzenie 64/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w Witkowie w drodze bezprzetargowej0,01%.839
.Zarządzenie 63/06 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gminnej na rzecz ZOZ w Gnieźnie0,01%.681
.Zarządzenie 65/06 w sprawie sprzedaży praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych położonych w OW w Skorzęcinie w drodze przetargu0,01%.859
.Zarządzenie 60/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,01%.628
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych w OW w Skorzęcinie0,01%.825
.Zarządzenie 71/06 w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.714
.Zarządzenie 72/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.825
.Zarządzenie 69/06 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną, poł. w Gorzykowie, będącej wł. g. Witkowo0,01%.859
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem terenu0,00%.185
.Protokoł 54/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.08.2006r.0,00%.137
.Zarządzenie 73/06 w sprawie wykazu nieruchomości, poł. w Witkowie, przeznaczonych na wynajem i do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.704
.Obwieszczenie0,02%.1486
.Protokoł 55/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 12.09.2006r.0,00%.168
.Zarządzenie 72/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.756
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 1.07 do 21.09.2006r.0,01%.890
.Zarządzenie 74/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.694
.Funkcja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo0,01%.862
.Informacja z przebiegu sezonu letniego 2006r. w OW w Skorzęcinie0,01%.868
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Witkowo0,00%.99
.Uchwała XXX/283/06 w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom0,02%.1171
.Uchwała XXX/275/.06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/238/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2006r.0,02%.1007
.Protokoł XXX/06 sesji Rady Miejskiej (22.09.2006)0,01%.425
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Krzysztofa Janasika0,02%.987
.Ogłoszenie dotyczące zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Pana Krzysztofa Janasika0,01%.827
.Zarządzenie 75/06 zmieniające uchwałę budżetową na 2006 rok0,01%.767
.Uchwała XXX/285/06 zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok0,02%.1069
.Protokoł 52/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.09.2006r.0,00%.217
.Uchwała XXX/281/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m.Witkowo przy ul.Lotniczej0,02%.1177
.Uchwała XXX/280/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m.Witkowo przy ul.Osiedlowej0,02%.1423
.Uchwała XXX/279/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m.Witkowo przy ul.Północnej0,01%.880
.Ogłoszenie o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie MiG Witkowo0,02%.999
.Obwieszczenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania0,02%.1177
.Uchwała XXX/282/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m.Kołaczkowo, gm. Witkowo0,02%.1014
.Zawiadomienie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ w Kołaczkowie0,01%.956
.Uchwała XXX/276/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Wiekowie, g. Witkowo0,01%.895
.Uchwała XXX/283/06 w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom0,02%.1039
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem terenu0,01%.821
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Witkowo0,01%.709
.Ogłoszenie o przetargu nieogranczonym na sprzedaż, dostawę i podłączenie urządzeń komputerowych0,00%.154
.Projekt XXXI sesji RM - 25.10.2006r. godz.12:000,08%.5415
.Projekt XXXI sesji RM - 25.10.2006r. godz.12:000,08%.5415
.Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2002-20050,15%.9428
.Uchwała XXX/278/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m.Jaworowo g.Witkowo0,01%.867
.Protokoł 54/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.08.2006r.0,00%.138
.Skład Obwodowych Komisji Wyborczych0,02%.1113
.Protokoł 53/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 16.10.2006r.0,00%.220
.Protokoł 56/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.09.2006r.0,00%.198
.Uchwała XXXI/286/06 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...0,02%.984
.Uchwała XXXI/288/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Witkowo na lata 2006-20100,02%.1056
.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i UGiM w Witkowie w okresie kadencji 2002-20060,01%.722
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 25.09 do 24.10.2006r.0,01%.622
.Sprawozdanie z z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM za okres kadencji 2002-20060,02%.1146
.Uchwała XXXI/287/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/186/05 RM w Witkowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów0,02%.1101
.Uchwała XXXI/289/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/238/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i...0,02%.1096
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej Piaski Krzyżówka oraz kanalizacji burzowej w ul.Osiedlowej i Piwne0,02%.1492
.Uchwała XXXI/291/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo0,02%.1210
.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM za okres kadencji 2002-20060,02%.1183
.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Witkowie za okres kadencji 2002-20060,02%.1230
.Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM za okres kadencji 2002-20060,02%.1205
.Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM za okres kadencji 2002-20060,02%.1066
.Uchwała XXXI/290/06 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo i...0,02%.1056
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż, dostawę urządzeń komputerowych0,01%.735
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Gorzykowie0,01%.789
.Wstępne wyniki wyborów0,00%.27
.Skład Obwodowych Komisji Wyborczych0,02%.1287
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z Trzemeszna do Gminy Witkowo i Strzałkowo0,01%.938
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsiewzięcia pn. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 3571/5383 w Witkowie0,01%.812
.Skład Rady Miejskiej 2006-20100,00%.311
.Zarządzenie 82/06 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości0,01%.665
.Zarządzenie 83/06 zmieniające uchwałę budżetową na 2006 rok0,01%.935
.Zarządzenie 91/06 zmieniające uchwałę budżetową na 2006 rok0,01%.724
.Protokoł XXXI sesji Rady Miejskiej (25.10.2006)0,01%.483
.Sprawozdanie o sytuacji finansowej gminy na dzień 30.09.2006r.0,01%.770
.Protokoł 57/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.10.2006r.0,00%.151
.Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z przebiegu i o wynikach przeprowadzonych wyborów...0,01%.936
.Uchwała I/5/06 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji RM w Witkowie0,02%.1115
.Uchwała I/4/06 w sprawie powołania stałych komisji RM w Witkowie oraz określenia przedmiotu ich działania0,02%.1134
.Uchwała I/3/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie0,02%.1093
.Uchwała I/2/06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących RM w Witkowie0,02%.1107
.Uchwała I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego RM w Witkowie0,02%.1007
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę sieci wodociągowej Piaski Krzyżówka oraz kanalizacji burzowej w ul. Osiedlowej i Piwnej0,01%.754
.Protokoł I sesji Rady Miejskiej (24.11.2006)0,02%.1207
.Uchwała II/11/06 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Radnym RM w Witkowie0,02%.1064
.Uchawła II/6/06 w sprawie powołania członka RM do reprezentowania g. Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego0,02%.1089
.Uchwała II/10/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM w Witkowie0,02%.1013
.Uchwała II/12/06 w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/06 z dnia 24.11.2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji RM w Witkowie0,02%.1081
.Zarządzenie 96/060,01%.775
.Uchwała II/9/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/06 RM w Witkowie z dnia 28.02.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego terenów działek...0,02%.1150
.Zarządzenie 92/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.630
.Zarządzenie 93/06 w sprawie odroczenia płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.704
.Zarządzenie 94/06 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu GiM Witkowo na materiałach propagujących ochronę przeciwpożarową0,01%.807
.Uchwała II/7/06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r.0,02%.1177
.Uchwała II/8/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.989
.Protokoł II sesji Rady Miejskiej (5.12.2006)0,02%.1140
.Zarządzenie 97/06 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Wiekowie i Skorzęcinie OW, przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.795
.Oferty dla inwestorów0,40%.25740
.Zarządzenie 94/06 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu GiM Witkowo na materiałach propagujących ochronę przeciwpożarową0,01%.783
.Zarządzenie 96/060,01%.853
.Zarządzenie 92/06 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.780
.Zarządzenie 93/06 w sprawie odroczenia płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.752
.Zarządzenie 86/06 w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących mienie komunalne na 2007r.0,01%.716
.Zarządzenie 90/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w Witkowie, w drodze bezprzetargowej0,01%.723
.Zarządzenie 91/06 zmieniające uchwałę budżetową na 2006 rok0,01%.594
.Zarządzenie 98/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań z zakresu obrotu nieruchomościami0,01%.751
.Protokoł 1/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 4.12.2006r.0,00%.178
.Protokoł 55/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.10.2006r.0,00%.193
.Protokoł 1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 30.11.2006r.0,00%.179
.Protokoł 41/06 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.10.2006r.0,00%.236
.Protokoł 1/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.12.2006r.0,00%.222
.Zarządzenie 95/06 w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia na potrzeby uzyskania pomocy materialnej...0,01%.663
.Protokoł 1/06 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 1.12.2006r.0,00%.141
.Zarządzenie 97/06 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Wiekowie i Skorzęcinie OW, przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.844
.Zarządzenie 96/060,01%.776
.Zarządzenie 98/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań z zakresu obrotu nieruchomościami0,01%.871
.Zarządzenie 98/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań z zakresu obrotu nieruchomościami0,01%.828
.Zarządzenie 98/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań z zakresu obrotu nieruchomościami0,01%.828
.Zarządzenie 100/06 w sprawie zwołania zebrań wyborczych w celu wyłonienia organów sołectw i osiedli0,01%.879
.Zarządzenie 98/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań z zakresu obrotu nieruchomościami0,01%.902
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność g. Witkowo, poł. w Mielżynie i Wiekowie0,00%.231
.Informacja Burmistrza GiM w Witkowie o działalności w okresie od 26.10.2006r. do 24.11.2006r. oraz w okresie międzysesyjnym0,01%.715
.Uchwała III/16/06 w sprawie zmiany uch. XXV/238/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...0,02%.966
.Uchwała III/15/06 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia...0,02%.1142
.Zarządzenie 101/06 w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20070,01%.873
.Uchwała III/17/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2007r.0,02%.1103
.Zarządzenie 103/06 w sprawie ustalenia planu pracy UGiM w Witkowie na 2007r.0,01%.778
.Sprawozdanie z realizacji uch. XIV/116/04 RM w Witkowie z dnia 25.06.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami0,02%.1253
.Uchwała III/25/06 w sprawie budżetu Gminy i Miasta na rok 20070,00%.17
.Uchwała III/17/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2007r.0,02%.1090
.Uchwała III/16/06 w sprawie zmiany uch. XXV/238/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...0,02%.1176
.Zarządzenie 103/06 w sprawie ustalenia planu pracy UGiM w Witkowie na 2007r.0,01%.769
.Uchwała III/27/06 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności M-GOPS w Witkowie0,02%.1246
.Uchwała III/30/06 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu0,02%.1177
.Budżet 20070,09%.5814
.Uchwała III/25/06 w sprawie budżetu Gminy i Miasta na rok 20070,02%.1040
.Uchwała III/29/06 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 20070,02%.1080
.Uchwała III/28/06 w sprawie uchwalenia planów pracy: RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2007r.0,02%.1029
.Uchwała III/19/06 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych g. i m. Witkowo0,02%.1199
.Ogłoszenie o przet. nieog. poniżej 60 000 euro na: Remont domków letniskowych i świetlicy w OW Skorzęcin0,01%.415
.Zarządzenie 1/07 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW w Skorzecinie przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.677
.Plany Pracy Rady Miejskiej w Witkowie oraz komisji RM na 2007 rok0,01%.672
.Uchwała III/26/06 zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok0,02%.1054
.Uchwała III/24/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Małachowie Złych Miejsc0,02%.1354
.Uchwała III/23/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Małachowie Wierzbiczany0,02%.1264
.Uchwała III/20/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chłądowie0,02%.1170
.Uchwała III/22/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Witkowie0,02%.1551
.Uchwała III/18/06 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 20070,02%.1089
.Uchwała III/21/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chłądowie0,02%.1355
.Zarządzenie 99/06 w sprawie przep. konsultacji społ. na temat zmiany statutu Osiedla Nr 5 w Witkowie - oznaczenie obszaru Osiedla0,01%.805
.Uchwała III/31/06 w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego0,02%.1201
.Zarządzenie 4/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu oraz bazy magazynowej OC według stanu na 31.12.2006r.0,01%.695
.Zarządzenie 104/06 zmieniające uchwałę budżetową na 2006 rok0,01%.880
.Oświadczenia majątkowe radnych0,02%.1482
.Inforomacja o zatrudnieniu małżonka0,01%.704
.Oświadczenia o działalności prowadzonej przez małżonka0,01%.589
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku0,01%.634
.Zarządzenie 8/07 w sprawie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego do realizacji Programu Współpracy GiM Witkowo z organizacjami pozarządowymi i...0,01%.656
.Zarządzenie 6/07 w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów gminnych, położonych na terenie miasta i gminy Witkowo0,01%.641
.Protokoł III sesji Rady Miejskiej (29.12.2006)0,02%.1045
.Zarządzenie 2/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność g. Witkowo, położonych w Wiekowie i Mielżynie, w drodze przetargu...0,01%.625
.Zarządzenie 106/06 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza GiM w Witkowie do wydawania decyzji administracyjnych0,01%.797
.Zarządzenie 3/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w Skorzęcinie i Wiekowie, w drodze bezprzetargowej0,01%.573
.Zarządzenie 107/06 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza GiM w Witkowie do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym0,01%.889
.Zarządzenie 102/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Gorzykowie...0,01%.727
.Terminarz posiedzeń0,07%.4227
.Zarządzenie 105/06 w sprawie umorzenia zaległego czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.853
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont domków letniskowych i świetlicy w OW Skorzęcin0,01%.764
.Ogłoszenie dot. wydania decyzji - zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Całkowita likwidacja istniejącej stacji paliw PKN - ORLEN S.A. Nr 739 w Witkowie przy ul.Park Kościuszki0,01%.955
.Ogłoszenie dot. wydania decyzji - zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja budynku w celu rozpoczęcia działalności w zakresie suszenia nasion...0,02%.1027
.IV sesja RM - 28.02.2007 g.12:000,01%.400
.Uchwała IV/32/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,02%.1012
.Zarządzenie 7/07 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.670
.Informacja o wyniku przetargu z dnia 22.02.2007r. na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność g.Witkowo w Mielżynie i Wiekowie0,01%.800
.Protokoł 3/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 8.02.2007r.0,00%.199
.Protokoł 3/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.01.2007r.0,00%.185
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 02.01 do 27.02.2007r.0,01%.539
.Uchwała IV/36/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wiekowie0,01%.956
.Protokoł 2/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 11.01.2007r.0,00%.280
.Test AK0,00%.22
.Protokoł 2/06 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.12.2006r.0,00%.136
.Zarządzenie 11/07 w sprawie utworzenia gminnego zespołu reagowania kryzysowego i jego funkcjonowania0,01%.780
.Zarządzenie 10/07 w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji społecznych na temat zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Witkowie - oznaczenie obszaru Osiedla0,01%.562
.Uchwała IV/34/07 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/254/01 RM w Witkowie z dnia 27.04.2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów0,01%.943
.Protokoł 4/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 1.02.2007r.0,00%.166
.Protokoł 2/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.12.2006r.0,00%.124
.Protokoł 3/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 30.01.2007r.0,00%.207
.Protokoł 5/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.02.2007r.0,00%.292
.Protokoł 3/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.01.2007r.0,00%.167
.Protokoł 2/06 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.12.2006r.0,00%.190
.Uchwała IV/41/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m. Jaworowo g.Witkowo0,01%.959
.Uchwała IV/40/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m. Kołaczkowo g.Witkowo0,02%.1243
.Uchwała IV/37/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GiM Witkowo na lata 2007-20110,02%.1273
.Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku0,01%.820
.Uchwała IV/39/07 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 145/1, 155/4, 156/1,...0,02%.1281
.Uchwała IV/38/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m. Witkowo przy ul. Północnej0,02%.1140
.Zarządzenie 16/07 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora SP2, SP3 i SP w Gorzykowie0,01%.589
.Zarządzenie 17/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie0,01%.667
.Zarządzenie 18/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego -Bajka- w Witkowie0,01%.704
.Uchwała IV/35/07 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie g.Witkowo0,01%.934
.Uchwała IV/33/07 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Witkowie0,02%.1002
.Komunikat - Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 20,00%.138
.Protokoł IV sesji Rady Miejskiej (28.02.2007)0,02%.1432
.Uchwała IV/42/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.892
.Protokoł 4/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 12.03.2007r.0,00%.138
.Protokoł 5/07 ze wspólnego posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.02.2007r.0,00%.190
.Protokoł 4/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16.02.2007r.0,00%.155
.Zarządzenie 11/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.696
.Zarządzenie 13/07 w sprawie rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.702
.Zarządzenie 15/07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zmiany statutu Osiedla Nr 3 w Witkowie0,01%.625
.Protokoł 6/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 15.03.2007r.0,00%.185
.Zarządzenie 19/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego GiM Witkowo na lata 2007-20130,01%.679
.Zarządzenie 22/07 w sprawie ustalenia stawek czynszu za komunalne lokale mieszkalne0,01%.675
.Ogłoszenie dot. kandydata na stanowisko: SKARBNIKA GMINY0,01%.527
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 01.03 do 30.03.2007r.0,01%.609
.Uchwała V/46/07 w sprawie zmiany Statutów Osiedli Nr 3 i Nr 5 w Witkowie - oznaczenie obszaru Osiedli0,02%.1063
.Protokoł 7/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 3.04.2007r.0,00%.142
.Uchwała V/45/07 w sprawie zabezpieczenia w formie 'weksla in blanco'0,01%.931
.Uchwała V/48/07 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie0,02%.965
.Uchwała V/44/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wiekowie0,02%.1034
.Uchwała V/49/07 w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika GiM Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego0,02%.996
.Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na budowę sieci wodociągowej Skorzęcin-Piłka (II odcinek)0,00%.116
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę okien w budynku Gimnazjum w Witkowie0,00%.170
.Informacja o funkcjonowaniu SP w Gorzykowie (30.03.2007)0,01%.764
.Zarządzenie 31/07 w sprawie zmiany zarządzenia 18/02 z dnia 31.12.2002r. w sprawie powołania Dyrektora OKSiR w Witkowie0,01%.620
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci pięciu domków letniskowych...0,00%.223
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dmontaż, montaż nowych latarni ulicznych w OW Skorzęcin0,00%.147
.Zarządzenie 32/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.632
.Uchwała V/47/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.910
.Uchwała V/43/07 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku0,02%.998
.Zarządzenie 20/07 w sprawie przedstawienia RM sprawozdania rocznego z wykonania budżetu GiM Witkowo za 2006 rok oraz...0,01%.626
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok0,01%.644
.Protokoł 7/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.03.2007r.0,00%.165
.Protokoł 6/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.03.2007r.0,00%.234
.Protokoł 7/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.03.2007r.0,00%.229
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 02.04-26.04.2007r.0,01%.815
.Zarządzenie 24/07 w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2006r.0,01%.689
.Zarządzenie 25/07 w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2006r.0,01%.741
.Zarządzenie 37/07 w sprawie przekazania Kierownikowi ZGK w Witkowie niektórych uprawnień0,01%.625
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nowej elewacji na budynku i ogrodzeniu Gimnazjum w Witkowie0,00%.86
.Protokoł V sesji Rady Miejskiej (30.03.2007)0,02%.1079
.Zarządzenie 36/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.576
.Zarządzenie 35/07 w sprawie umorzenia odsetek i rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.674
.Zarządzenie 30/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajka" w Witkowie0,01%.794
.Zarządzenie 27/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora SP3 w Witkowie0,01%.653
.Zarządzenie 29/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie0,01%.680
.Zarządzenie 26/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora SP2 w Witkowie0,01%.668
.Zarządzenie 28/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora SP w Gorzykowie0,01%.737
.Zarządzenie 21/07 w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji społecznych na temat zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Witkowie...0,01%.657
.Zarządzenie 5/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.649
.Protokoł 6/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 28.03.2007r.0,00%.114
.Protokoł 5/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.03.2007r.0,00%.143
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację dróg i ulic na terenie miasta i gminy Witkowo0,00%.91
.Uchwała VI/50/07 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i...0,02%.1132
.Uchwała VI/54/07 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy0,01%.907
.Protokoł VI sesji Rady Miejskiej (27.04.2007)0,02%.995
.Sprawozdanie z postępów w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju GiM Witkowo oraz planistycznych dokumentów rozwojowych za 2006 rok0,01%.722
.Zarządzenie 45/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSP w Mielżynie0,01%.682
.Zarządzenie 46/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajka" w Witkowie0,01%.702
.Protokoł 8/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.05.2007r.0,00%.224
.Uchwała VI/52/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.764
.Zarządzenie 42/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP2 w Witkowie0,01%.667
.Zarządzenie 43/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP3 w Witkowie0,01%.589
.Zarządzenie 44/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP w Gorzykowie0,01%.722
.Protokoł 8/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.04.2007r.0,00%.197
.Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż pięciu domków letniskowych i pomieszczenia magazynowego w zabudowie szeregowej...0,00%.180
.Protokoł 7/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.04.2007r.0,00%.179
.Protokoł 8/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.04.2007r.0,00%.156
.Zarządzenie 40/07 w sprawie odroczenia płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.637
.Zarządzenie 39/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.582
.Zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy0,01%.602
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych0,01%.847
.Oświadczenia majątkowe kierownictwa GiM0,02%.1068
.Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu wydających decyzje z upoważnienia Burmistrza GiM0,01%.887
.Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonym w dniu 24.05.2007r. na sprzedaż domków letniskowych i hangaru...0,01%.839
.Oświadczenia majątkowe Radnych GiM Witkowo za 2006 rok0,01%.737
.Zarządzenie 23/07 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.607
.Zarządzenie 14/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych Witkowie, w drodze bezprzetargowej0,01%.622
.Zarządzenie 47/07 w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od terminu płatności za zakupiony lokal mieszkalny położony w Wiekowie 71/20,01%.778
.Zarządzenie 38/07 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW Skorzęcin, Gaju i Witkowie przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.715
.Zarządzenie 34/07 w sprawie sprzedaży nakładów w postaci domków letniskowych i hangaru położonych w OW w Skorzęcinie0,01%.837
.Zarządzenie 33/07 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW Skorzęcin, Chładowie i Małachowie ZM przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.587
.Zarządzenie 49/07 w sprawie wydzierżawienia nieruch. gminnych, położonych w Witkowie, Małachowie ZM i Chłądowie w drodze bezprzetargowej0,01%.793
.Zarządzenie 53/07 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu GiM Witkowo na folderach reklamowych obchodów 50-lecia GKS VITCOVIA Witkowo0,01%.767
.Zarządzenie 54/07 w sprawie rozłożenia na raty płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.731
.Zarządzenie 52/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.650
.Zarządzenie 9/07 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu0,01%.740
.Zarządzenie 55/07 w sprawie ustalenia cennika ogłoszeń w Witkowskich Wiadomościach Samorządowych0,01%.677
.Uchwała VI/51/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/05 z 29.04.2005r. RM w Witkowie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z OW w Skorzęcinie0,01%.847
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie nowej elewacji na budynku i ogrodzeniu Gimnazjum w Witkowie0,01%.703
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na demontaż i montaż nowych latarni ulicznych w OW Skorzęcin0,01%.712
.Zarządzenie 58/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.672
.VII sesja RM - 29.06.2007 g.12:000,03%.1935
.Zarządzenie 57/07 zmieniające uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.753
.Protokoł 9/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.05.2007r.0,00%.147
.Protokoł 10/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 11.06.2007r.0,00%.173
.Protokoł 8/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.05.2007r.0,00%.213
.Protokoł 9/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 25.05.2007r.0,00%.161
.Informacja o wyniku przetargu przep. w dniu 19.06.2007r. na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych...0,02%.1048
.Zarządzenie 51/07 w sprawie umorzenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości...0,01%.620
.Zarządzenie 56/07 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.614
.Zarządzenie 60/07 w sprawie potrącenia wartości poniesionych nakładów na remont budynków położonych w OW Skorzęcin...0,01%.702
.Zarządzenie 50/07 w sprawie sprzedaży praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych położonych w OW w Skorzęcinie0,01%.680
.Zarządzenie 59/07 w sprawie najmu i wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych Witkowie i Gaju w drodze bezprzetargowej0,01%.647
.Uchwała VII/68/07 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników0,02%.1078
.Uchwała VII/70/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok0,02%.986
.Uchwała VII/59/07 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku0,02%.1068
.Uchwała VII/61/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ZOZ w Gnieźnie na realizację zakupu karetki reanimacyjnej0,01%.929
.Uchwała VII/62/07 w sprawie przekazania środków na potrzeby Policji w Gnieźnie0,01%.870
.Uchwała VII/66/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o powierzeniu m.Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów...0,02%.988
.Uchwała VII/56/07 w sprawie częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego0,01%.907
.Zarządzenie 61/07 zmieniające uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.621
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 28.04 do 28.06.2007r.0,01%.638
.Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci pięciu domków letniskowych i pom. magazynowego...0,00%.321
.Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości...0,01%.400
.Uchwała VII/57/07 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla...0,01%.905
.Uchwała VII/69/07 w sprawie powołania Skarbnika Gminy0,02%.1015
.Uchwała VII/67/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Gaju, gmina Witkowo0,01%.945
.Uchwała VII/60/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej WZDW na realizację zadania budowy sygnalizacji świetlnej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej0,01%.832
.Uchwała VII/55/07 w sprawie zmiany uchwały XIV/122/04 RM w Witkowie w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli0,01%.907
.Protokoł 9/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.05.2007r.0,00%.192
.Zarządzenie 48/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.651
.Protokoł 10/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 30.05.2007r.0,00%.292
.Uchwała VII/64/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m.Jaworowo g.Witkowo0,02%.1337
.Uchwała VII/65/07 w sprawie zmiany uchwały XXVI/253/06 i II/9/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek...0,02%.1241
.Uchwała VII/63/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych0,02%.1061
.Uchwała VII/58/07 w sprawie akceptacji wartości w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników MGOPS w Witkowie0,02%.1045
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola przy ul. Jasnej w Witkowie0,00%.159
.Zarządzenie 70/07 w sprawie upoważnienia skarbnika do wydawania decyzji administracyjnych, aprobaty i podpisywania dokumentów i pism0,01%.653
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowo-budżetowym0,02%.1111
.Zarządzenie 66/07 w sprawie wykazu nieruchomości, poł. w OW Skorzęcin i Witkowie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.743
.Zarządzenie 63/07 w sprawie ustanowienia hipoteki zwykłej tytułem zabezpieczenia wierzytelności poręczonej przez gminę0,01%.788
.Zarządzenie 62/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych Witkowie w drodze bezprzetargowej0,01%.663
.Zarządzenie 65/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność g. Witkowo, położonych w Małachowie Złych Miejsc...0,01%.731
.Zarządzenie 64/07 w sprawie sprzedaży praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych położonych w OW w Skorzęcinie0,01%.742
.Oświadczenie majątkowe skarbnika0,02%.1135
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola przy ul.Jasnej w Witkowie0,01%.812
.Protokoł VII sesji Rady Miejskiej (29.06.2007)0,01%.962
.Zarządzenie 72/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym0,01%.758
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej0,01%.822
.Zarządzenie 71/07 zmieniające uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.661
.Zarządzenie 73/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.721
.Informacja dla właścicieli (zarządców) istniejących obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m20,01%.762
.Zarządzenie 67/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.701
.Informacja o przebiegu wykonania budżetu GiM Witkowo za I półrocze 2007 roku oraz...0,03%.1836
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż domków letniskowych, posadowionych w OW w Skorzęcinie0,01%.866
.Zarządzenie 78/07 zmieniające uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.564
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy0,00%.66
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przyłączy do kanalizacji deszczowej na terenie m.Witkowa0,00%.75
.Informacja o wyniku naboru0,01%.917
.Protokoł 13/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 28.08.r.0,00%.171
.Protokoł 10/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.08.2007r.0,00%.228
.Informacja Burmistrza GiM w Witkowie z dnia 20.09.2007 w sprawie podziału Gminy i Miasta na obwody głosowania0,01%.673
.Informacja Burmistrza GiM w Witkowie sprawie podziału Gminy i Miasta na obwody głosowania0,01%.493
.Protokoł 11/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 30.08.2007r.0,00%.123
.Protokoł 11/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 31.08.2007r.0,00%.167
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 29.06 do 20.09.2007 r.0,01%.818
.Uchwała VIII/73/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania w zakresie kultury: Budowa Pomnika...0,02%.1262
.Uchwała VIII/72/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania budowy sygnalizacji świetlnej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej0,02%.1042
.Uchwała VIII/74/07 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych0,01%.901
.Zarządzenie 83/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007r.0,01%.857
.Uchwała VIII/75/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Skorzęcinie0,02%.1018
.Zarządzenie 82/07 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stwierdzającej przyczynę spadku pszczół0,01%.788
.Ogłoszenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z Trzemeszna do g.Witkowo0,01%.770
.Protokoł 12/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.09.2007r.0,01%.343
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy0,01%.782
.Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę przyłączy do kanalizacji deszczowej na terenie m.Witkowa0,01%.819
.Zarządzenie 84/A/07 zmieniające uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.765
.Zarządzenie 74/07 w sprawie: umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.685
.Zarządzenie 87/07 w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty oraz odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.880
.Zarządzenie 84/07 w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,00%.106
.Protokoł VIII sesji Rady Miejskiej (21.09.2007)0,02%.1019
.Zarządzenie 89/07 w sprawie przeklasyfikowania-wybrakowania, a następnie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej...0,03%.1673
.Protokoł 12/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 28.09.2007r.0,00%.310
.Protokoł 11/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 18.09.2007r.0,01%.355
.Protokoł 11/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.06.2007r.0,00%.295
.Protokoł 12/07 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie z Prezesami Kółek Rolniczych, Sołtysami i działaczami Gminnego Związku0,00%.186
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzykowie i w Gaju g.Witkowo0,00%.100
.Zarządzenie 90/07 zmieniające uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.736
.Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Ćwierdzin" położonego w m.Ćwierdzin, gm.Witkowo0,01%.744
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo...0,00%.137
.Uchwała IX/93/07 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego0,02%.1159
.Uchwała IX/90/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie0,02%.1027
.Uchwała IX/92/07 w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika GiM Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego0,02%.1044
.Uchwała IX/85/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g.Witkowo...0,02%.1205
.Uchwała IX/84/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m.Kołaczkowo...0,02%.1265
.Protokoł 12/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 17.10.2007r.0,01%.537
.Sprawozdanie z realizacji uchwał RM, podjętych w okresie od 24.11.2006r. do 21.09.2007r.0,02%.1143
.Zarządzenie 98/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.754
.Protokoł 15/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 31.10.2007r.0,01%.402
.Zarządzenie 97/07 w sprawie odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.741
.Zarządzenie 88/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.773
.Zarządzenie 84/07 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.813
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 22.09 do 15.11.2007r.0,01%.585
.Zarządzenie 96/07 w sprawie ustalenia stawki za 1 km. przebiegu pojazdu0,01%.816
.Zarządzenie 85/07 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o nagrody Burmistrza GiM w roku 20070,01%.793
.Informacja na temat działalności Gimnazjum im.Adama Borysa w Witkowie0,01%.859
.Funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie w roku szkolnym 2007/2008 (od września do listopada)0,01%.508
.Uchwała IX/89/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Witkowie0,02%.1026
.Uchwała IX/82/07 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/223/05 RM w Witkowie z dnia 25.11.2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...0,01%.868
.Uchwała IX/81/07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów0,02%.1157
.Uchwała IX/80/07 w sprawie określenia opłaty targowej0,02%.1084
.Uchwała IX/79/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.1109
.Uchwała IX/78/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r.0,02%.1026
.Uchwała IX/88/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...0,01%.907
.Zarządzenie 99/07 w sprawie przeformowania formacji obrony cywilnej na terenie GiM Witkowo0,01%.761
.Uchwała IX/87/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/99 RM w Witkowie w sprawie założenia gimnazjum w Witkowie0,02%.1068
.Protokoł 13/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.11.2007r.0,01%.418
.Protokoł 16/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 9.11.2007r.0,00%.313
.Protokoł 13/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.10.2007r.0,00%.187
.Ogłoszenie w sprawie z wniosku złożonego przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu... dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z Trzemeszna do g.Witkowo0,01%.772
.Protokoł 15/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 13.11.2007r.0,01%.432
.Protokoł IX sesji Rady Miejskiej (16.11.2007)0,01%.825
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g.Witkowo, w m.Ćwierdzin...0,01%.846
.Zarządzenie 100/07 w sprawie zwrotu wartości nakładów na grunt gminny w OW w Skorzęcinie0,01%.787
.Zarządzenie 101/07 zmieniające uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.842
.Budżet 20080,08%.5167
.Protokoł 17/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.11.2007r.0,00%.252
.Protokoł 14/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 30.11.2007r.0,01%.553
.Protokoł 16/07 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 7.12.2007r.0,01%.400
.Zarządzenie 103/07 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dotacji0,00%.14
.Uchwała X/101/07 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla...0,02%.1230
.Uchwała X/100/07 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez g. Witkowo0,02%.1221
.Uchwała X/104/07 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2008r.0,01%.860
.Zarządzenie 103/07 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dotacji0,01%.648
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 19.11 do 28.12.2007r.0,01%.640
.Uchwała X/103/07 w sprawie budżetu na 2008 rok0,02%.1032
.Uchwała X/102/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok0,02%.998
.Plany Pracy Rady Miejskiej w Witkowie oraz komisji RM na 2008 rok0,02%.968
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w g.Witkowo na 2008 rok0,01%.893
.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 20080,01%.885
.Uchwała X/98/07 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo0,02%.1085
.Obwieszczenie o podjęciu decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z Trzemeszna do g.Witkowo0,01%.809
.Uchwała X/97/07 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008r.0,02%.1090
.Uchwała X/95/07 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 20080,02%.1089
.Uchwała X/94/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2008r.0,01%.949
.Uchwała X/99/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w m. Witkowo0,02%.972
.Protokoł 15/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 17.12.2007r.0,01%.390
.Zarządzenie 104/07 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz...0,01%.755
.Zarządzenie 2/08 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu GiM Witkowo na certyfikatach uczestnictwa w VIII Turnieju Halowej Piłki Nożnej...0,01%.558
.Protokoł X sesji Rady Miejskiej (28.12.2007)0,01%.773
.Zarządzenie 106/07 zmieniające uchwałę budżetową na 2007 rok0,01%.801
.Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g.Witkowo obejmujące obszar całej gminy - 18.440 ha0,00%.115
.Protokoł 16/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.01.2008r.0,01%.427
.Protokoł 17/07 posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.12.2007r.0,00%.274
.Zarządzenie 4/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW w Skorzecinie przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.595
.Zarządzenie 3/08 w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunt w OW w Skorzęcinie oraz opłat...0,01%.697
.Kalendarz Imprez Kulturalno-Sportowych na 2008 rok0,01%.815
.Zarządzenie 9/08 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.630
.Zarządzenie 109/07 w sprawie umorzenia zaległego czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.697
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzykowie, g.Witkowo o pow. 0,1119 ha0,00%.108
.Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym oraz kontenerem technicznym w m.Skorzęcin...0,01%.788
.Protokoł 18/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.12.2007r.0,00%.229
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 2.01 do 14.02.2008r.0,01%.598
.Protokoł 19/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 15.01.2008r.0,01%.341
.Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie za 2007r.0,02%.1000
.Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za 2007r.0,02%.994
.Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie za 2007r.0,02%.1025
.Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo0,01%.853
.Protokoł 16/08 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.01.2008r.0,00%.290
.Protokoł 15/07 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.12.2007r.0,00%.232
.Uchwała XI/105/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.856
.Uchwała XI/106/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz...0,01%.836
.Protokoł 18/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 25.01.2008r.0,00%.269
.Uchwała XI/108/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.811
.Zarządzenie 11/08 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie...0,01%.449
.Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie0,01%.595
.Protokoł 19/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 12.02.2008r.0,00%.274
.Ogłoszenie dot. zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji red. - pom. Io dla Gminy Witkowo0,01%.803
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację dróg i ulic na terenie m. i g.Witkowo0,00%.236
.Protokoł 17/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.02.2008r.0,01%.400
.Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Ćwierdzin0,01%.795
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont klatki schodowej i korytarzy w budynku Gimnazjum w Witkowie0,00%.144
.Ogłoszenie w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego...0,01%.797
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g.Witkowo...0,01%.815
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku garażu z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z remontem przyległej świetlicy w...0,00%.137
.Protokoł XI sesji Rady Miejskiej (15.02.2008)0,01%.891
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona..0,01%.765
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g.Witkowo0,01%.805
.Protokoł 18/08 ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.02.2008r.0,00%.218
.Protokoł 20/08 ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.02.2008r.0,00%.128
.Ogłaszenie - otwarty konkurs ofert na organizację połkolonii i kolonii0,01%.739
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzykowie, g.Witkowo o pow. 0,1119 ha0,01%.634
.Zarządzenie 15/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007r.0,01%.584
.Zarządzenie 16/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.0,01%.568
.Wykaz nieruchomości, położonych w OW w Skorzęcinie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu0,01%.773
.Uchwała XII/118/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.806
.Zarządzenie 13/08 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu GiM Witkowo za 2007 rok oraz...0,01%.579
.Zarządzenie 18/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW Skorzęcin, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu0,01%.572
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GiM Witkowo za 2007 rok oraz...0,02%.1514
.Sprawozdanie z funkcjonowania SP 2 w Witkowie w roku szkolnym 2007/20080,01%.685
.Uchwała XII/115/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez g.Witkowo0,01%.833
.Uchwała XII/116/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/04 RM w Witkowie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli0,01%.708
.Uchwała XII/112/08 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec0,02%.976
.Uchwała XII/109/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały RP Gnieźnieńskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej..0,01%.805
.Funkcjonowanie SP3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie roku szkolnym 2007/20080,01%.753
.Uchwała XII/110/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej strażnicą OSP, położoną w Mielżynie0,01%.750
.Zarządzenie 20/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.683
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Witkowie0,01%.675
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont klatki schodowej i korytarzy w budynku Gimnazjum w Witkowie0,01%.802
.Zarządzenie 19/08 w sprawie opracowania kart realizacji zadań operacyjnych0,01%.729
.Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora OKSiR w Witkowie0,01%.751
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę budynku garażu z pom. gospodarczymi wraz z remontem przyległej świetlicy w Skorzęcinie0,01%.715
.Uchwała XII/111/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek, Wiekowo na lata 2008-20150,01%.957
.Uchwała XII/113/08 w sprawie zabezpieczenia w formie ,,weksla in blanco''0,01%.903
.Zarządzenie 21/08 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu0,01%.638
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku0,01%.666
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku0,00%.123
.Przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę nieruchomości położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie...0,00%.118
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P Witkowo-Wiekowo...0,01%.805
.Zarządzenie 26/08 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w OW w Skorzęcinie...0,01%.570
.Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P Wi0,01%.645
.Zarządzenie 25/08 w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległego czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.664
.Zarządzenie 24/08 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.663
.Zarządzenie 27/08 w sprawie udzielenia pracownikom UGiM w Witkowie dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2008r.0,01%.589
.Uchwała XIII/129/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.754
.Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci siedmiu domków letniskowych w zabudowie szeregowej i hangaru...0,00%.177
.Protokoł XII sesji Rady Miejskiej (28.03.2008)0,02%.1060
.Uchwała XIII/125/08 w sprawie opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Witkowie0,01%.940
.Uchwała XIII/130/08 w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2007r.0,01%.800
.Obwieszczenie w sprawie powierzchniowego wydobycia kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża ĆWIERDZIN - PF...0,01%.863
.Uchwała XIII/121/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m.Gorzykowo, gm. Witkowo0,01%.824
.Protokoł 18/08 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 25.03.2008r.0,00%.144
.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i UGiM w Witkowie za 2007 rok0,02%.1214
.Protokoł 21/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 13.02.2008r.0,00%.316
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 01.04 do 28.04.2008r.0,01%.642
.Protokoł 17/08 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 11.02.2008r.0,01%.329
.Protokoł 22/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 11.03.2008r.0,00%.249
.Protokoł 23/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.03.2008r.0,00%.248
.Zarządzenie 14/08 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Sokołowo0,01%.598
.Protokoł 20/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 31.01.2008r.0,01%.353
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 18.02 do 27.03.2008r.0,01%.547
.Uchwała XIII/127/08 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej na prace remontowe przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie...0,01%.811
.Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P Witkowo-Wiekowo - granica powiatu słupeckiego - Powidz0,01%.644
.Protokoł 20/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 2.04.2008r.0,00%.250
.Protokoł 19/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 31.03.2008r.0,00%.230
.Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin...0,01%.889
.Zarządzenie 8/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 07/03 Burmistrza GiM w Witkowie z dnia 8.01.2003r.0,01%.564
.Zarządzenie 32/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.553
.Uchwała XIII/119/08 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/219/05 RM w Witkowie z dnia 25.11.2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości0,02%.1215
.Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku0,01%.653
.Uchwała XIV/132/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.728
.Przetarg na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci ośmiu domków letniskowych w zabudowie szeregowej i hangaru w OW Skorzęcin0,00%.115
.Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 159, o pow. 0,1450 ha, położonej w OW w Skorzęcinie0,01%.832
.Protokoł XIII sesji Rady Miejskiej (29.04.2008)0,02%.1029
.Uchwała XIII/120/08 w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren OW w Skorzęcinie0,01%.946
.Zarządzenie 34/08 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.718
.Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko w Biurze Obsługi Klienta UGiM w Witkowie0,02%.1294
.Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych UGiM w Witkowie0,02%.1033
.Uchwała XIV/131/08 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze0,01%.933
.Uchwała XIII/124/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej...0,01%.626
.Uchwała XIII/123/08 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona,...0,01%.744
.Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonym w dniu 28.05.2008r. na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych i hangaru w OW w Skorzęcinie0,01%.812
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Witkowo0,00%.122
.Zarządzenie 39/08 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza GiM w Witkowie Nr 18/02 z dnia 31.12.2002r. w sprawie powołania Dyrektora OKSiR w Witkowie0,01%.666
.Zarządzenie 40/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie GiM0,01%.669
.Zarządzenie 36/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie przeznaczonych do sprzedaży0,01%.621
.Zarządzenie 35/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu0,01%.668
.Uchwała XIII/128/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania budowy chodnika przy drodze powiatowej w m.Witkówko oraz w Witkowie...0,01%.809
.Uchwała XIII/126/08 w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w jednostkach budżetowych g.Witkowo0,01%.895
.Informacja z wykonania budżetu g.Witkowo za I kw. 2008 roku0,02%.1330
.Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonym w dniu 18.06.2008r. na sprzedaż praw majątkowych do domków letniskowych i hangaru w OW w Skorzęcinie0,01%.719
.Protokoł XIV sesji Rady Miejskiej (26.05.2008)0,02%.1095
.Protokoł 22/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 12.05.2008r.0,00%.155
.Uchwała XV/138/08 w sprawie zmiany uchwały X/94/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2008r.0,02%.1000
.Uchwała XV/137/08 w sprawie zmiany uchwały VII/56/07 RM w Witkowie z dnia 29.06.2007r. w sprawie częściowego powierzenia m.Gniezno zadań własnych g.Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego0,01%.954
.Uchwała XV/136/08 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli0,01%.880
.Uchwała XV/133/08 w sprawie współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim, Miastem Gniezno oraz Gminami: Czerniejewo, ... , w celu realizacji zadań w zakresu ochrony środowiska0,01%.877
.Uchwała XV/139/08 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu0,01%.961
.Uchwała XV/140/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.832
.Zarządzenie 110/07 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 82/06 Burmistrza GiM Witkowo z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości0,01%.719
.Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy położony przy ul. Poznańskiej 16 w Witkowie0,00%.77
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na *Remont Stadionu Miejskiego w Witkowie*0,00%.96
.Obwieszczenie dot. zakończenia post. dow. w sprawie z wniosku złożonego przez Powiatowy Zarząd Dróg dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P Witkowo-Wiekowo - granica powiatu słup0,01%.555
.Uchwała XV/143/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM w Witkowie0,02%.1144
.Obwieszczenie dot. zgody na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża Ćwierdzin, gm. Witkowo, pow. gnieźnieński0,01%.756
.Uchwała XV/141/08 w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia Światowid w Łubowie0,02%.1011
.Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w SP2 w Witkowie0,01%.900
.Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w SP3 w Witkowie0,01%.829
.Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gimnazjum w Witkowie0,02%.1057
.Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w wymiarze 1/2 etatu w Przedszkolu Miejskim w Witkowie0,01%.963
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Witkowo0,01%.626
.Nabór kandydatów na stanowisko d/s ochrony środowiska i gospodarki wodnej UGiM w Witkowie0,02%.1306
.Obwieszczenie dot. zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce o nr ewid. 27/1 w m.Folwark, g.Witkowo0,01%.727
.Informacja o wyniku naboru nastanowisko urzędnicze d/s zamówień publicznych0,02%.1105
.Uchwała XV/134/08 w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g.Witkowo w m.Ćwierdzin...0,02%.967
.Uchwała XV/135/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego...0,01%.948
.Oświadczenia majątkowe kierownictwa Gminy i Miasta w Witkowie0,01%.921
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych0,01%.772
.Oświadczenia majątkowe Radnych GiM Witkowo za 2007 rok0,01%.720
.Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu wydających decyzje z upoważnienia Burmistrza GiM w Witkowie0,01%.939
.Informacja o wyniku naboru nastanowisko urzędnicze d/s obsługi klienta0,02%.1218
.Zarządzenie 38/08 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu GiM Witkowo0,01%.570
.Zarządzenie 47/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.756
.Zarządzenie 41/08 w sprawie rozłożenia na raty zapłaty czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie oraz umorzenia odsetek0,00%.20
.Zarządzenie 45/08 w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.711
.Zarządzenie 46/08 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.745
.Zarządzenie 42/08 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.624
.Zarządzenie 50/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu GiM Witkowo podczas imprezy sportowej0,01%.669
.Zarządzenie 5/08 w sprawie: ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów gminnych, położonych...0,01%.613
.Zarządzenie 6/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i Skorzęcinie - OW, przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.529
.Zarządzenie 10/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność g.Witkowo, położonych w Gorzykowie, w drodze II przetargu...0,01%.512
.Zarządzenie 51/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Mielżynie g.Witkowo przeznaczonych do wydzierżawienia...0,01%.704
.Zarządzenie 48/08 w sprawie rozłożenia na raty jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości...0,01%.722
.Zarządzenie 49/08 sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.610
.Zarządzenie 28/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW w Skorzęcinie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.641
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację dróg i ulic na terenie miasta i gminy Witkowo0,01%.657
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, przy ul.Park Kościuszki i Stary Rynek w Witkowie0,00%.206
.Zarządzenie 33/08 w sprawie: sprzedaży praw majątkowych do domków letniskowych i hangaru położonych w OW w Skorzęcinie0,01%.651
.Zarządzenie 44/08 w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego przy ul. Poznańskiej w Witkowie, w drodze przetargu...0,01%.648
.Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację ul.Słowiańskiej cd. i bocznej części ul.Młyńskiej w Witkowie0,00%.105
.Zarządzenie 43/08 w sprawie ustalenia planu zadań finansowanych z środków GFOŚiGW w 2008r.0,01%.662
.Nabór kandydatów na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie0,02%.1101
.Nabór kandydatów na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego0,02%.1011
.Test hani r0,00%.11
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w SP3 w Witkowie0,02%.1115
.Obwieszczenie dot. zgody na przebudowe drogi powiatowej nr 2161P Witkowo-Wiekowo - granica powiatu słupeckiego - (Powidz)0,01%.791
.Zarządzenie 54/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.720
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na modernizację ul. Słowiańskiej cd. i bocznej części ul. Młyńskiej w Witkowie0,01%.649
.Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska i gospodarki wodnej...0,01%.730
.Protokoł XV sesji Rady Miejskiej (30.06.2008)0,02%.1094
.Zarządzenie 66/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika ZGK w Witkowie0,01%.803
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika ZGK w Witkowie0,02%.1290
.Uchwała XVI/144/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mielżynie0,02%.1056
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej0,02%.1202
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego0,02%.1175
.Uchwała XVI/145/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/139/08 RM w Witkowie z dnia 30.06.2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz...0,01%.926
.Uchwała XVI/147/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.755
.Unieważnienie postępowania na Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, przy ul. Park Kościuszki i Stary Rynek0,01%.650
.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WITKOWO0,00%.48
.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W M. WITKOWO, UL. STRZAŁKOWSKA, ZIELONA, CMENTARNA, WODOCIĄGOWA, SKOŚNA, WRZESIŃSKA, OGRODOWA, GM. WITKOWO0,01%.482
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie0,02%.1101
.Zarządzenie 72/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości i windykacji należności w Referacie...0,01%.725
.Skład Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w UGiM na stanowisko do spraw księgowości i windykacji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym0,02%.1039
.Zarządzenie 68/08 w sprawie odwołania Dyrektora OKSiR0,01%.700
.Informacja o wynikach naboru na stanowiska d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego0,02%.1053
.Zarządzenie 70/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych mieście i gminie Witkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.724
.Zarządzenie 71/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonej w Skorzęcinie, g.Witkowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.690
.Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości...0,01%.872
.Uchwała XVII/151/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Skorzęcinie0,02%.975
.Uchwała XVI/146/08 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą *Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku gm. Witkowo*0,02%.1005
.Uchwała XVII/148/08 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie g.Witkowo0,01%.929
.Uchwała XVII/150/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Witkowie0,02%.1349
.Informacja z przebiegu sezonu letniego 2008r. w OW w Skorzęcinie0,01%.838
.Zarządzenie 67/08 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w UGiM Witkowo0,01%.794
.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WITKOWO0,01%.747
.Zarządzenie 74/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi ZGK w Witkowie do działania jednoosobowo0,01%.681
.Uchwała XVII/152/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie i Małachowie Wierzbiczany0,02%.1195
.Zarządzenie 76/08 w sprawie powierzenia obowiązów Dyrektora OKSiR w Witkowie0,01%.727
.Zarządzenie 82/08 w sprawie przeprowadzenia, oceny stanu technicznego, klasyfikacji oraz wybrakowania sprzętu oc w magazynie UGiM Witkowo ul. Gnieźnieńska 10,01%.712
.Protokoł 29/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 2.09.2008r.0,00%.229
.Protokoł 24/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 28.08.2008r.0,00%.318
.Protokoł 21/08 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.06.2008r.0,01%.324
.Protokoł 21/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.03.2008r.0,00%.137
.OGŁOSZENIE O WYNKIKU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W M. WITKOWO, UL. STRZAŁKOWSKA, ZIELONA, CMENTARNA, WODOCIĄGOWA, SKOŚNA, WRZESIŃSKA, OGRODOWA, GM. WITKOWO0,01%.875
.Zarządzenie 73a/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.657
.Obwieszczenie dot. wydania decyzji na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej w Folwarku, g.Witkowo...0,01%.780
.Protokoł XVII sesji Rady Miejskiej (26.09.2008)0,01%.956
.Zarządzenie 41/08 w sprawie rozłożenia na raty zapłaty czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie oraz umorzenia odsetek0,01%.578
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, przy ul. Park Kościuszki i Stary Rynek w Witkowie0,01%.718
.Zarządzenie 83/08 w sprawie udzielenia pracownikom UGiM w Witkowie0,01%.725
.Zarządzenie 84/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora OKSiR w Witkowie, powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu0,01%.627
.Konkurs na stanowisko dyrektora OKSiR w Witkowie0,02%.1009
.Zarządzenie 73/08 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.626
.Zarządzenie 52/08 w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.588
.Zarządzenie 75/08 w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności tyt. czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.751
.Zarządzenie 56/08 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.823
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze d/s księgowości i windykacji należności w Referacie Finansowo - Budżetowym0,02%.1111
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę Elektrowni Wiatrowej - Chłądowo...0,01%.758
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę przyłącza wodociągowego wraz z siecią wodociągową PCV O 110 mm, na terenie położonym w miejscowości Gaj, gm. Witkowo...0,01%.674
.Zarządzenie 88/08 w sprawie regulaminu korzystania ze świadczeń finansowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w UGiM w Witkowie0,01%.803
.Obwieszczenie dot. wydania zgody na budowę farmy wiatrowej w miejscowości Chłądowo wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN0,01%.863
.Informacja z wykonania budżetu g.Witkowo za III kwartał 2008 roku0,01%.756
.Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania nieruchomości położonych w Maleninie i Ćwierdzinie0,00%.66
.Uchwała XVIII/165/08 w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu0,02%.997
.Uchwała XVIII/166/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,02%.1013
.Uchwała XVIII/158/08 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...0,01%.935
.Uchwała XVIII/159/08 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Witkowo dla niepublicznych przedszkoli0,02%.1121
.Uchwała XVIII/160/08 w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2008r.0,02%.1057
.Uchwała XVIII/161/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.Kosynierów Miłosławskich w m.Witkowo i Strzyżewo Witkowskie0,02%.1398
.Uchwała XVIII/162/08 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/03 RM w Witkowie z dnia 21.11.2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie0,02%.1089
.Uchwała XVIII/163/08 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych0,02%.1077
.Uchwała XVIII/164/08 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo0,02%.1030
.Zarządzenie 94/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,01%.755
.Funkcjonowanie Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Mielżynie w roku 20080,01%.797
.Projekty Statutów Osiedli0,01%.733
.Zarządzenie 96/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Statutu Osiedla Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w Witkowie0,01%.879
.Uchwała XVIII/155/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r.0,02%.1011
.Uchwała XVIII/156/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.1104
.Uchwała XVIII/157/08 w sprawie określenia opłaty targowej0,01%.912
.Protokoł XVIII sesji Rady Miejskiej (21.11.2008)0,01%.960
.Protokoł XIX sesji Rady Miejskiej (27.11.2008)0,02%.1009
.Zarządzenie 97/08 w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Witkowie do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz...0,01%.821
.Zarządzenie 98/08 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego d/s świadczeń rodzinnychi funduszu alimentacyjnego MGOPS w Witkowie do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz...0,01%.753
.Protokoł 25/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 30.09.2008r.0,00%.155
.Protokoł 27/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.11.2008r.0,00%.166
.Protokoł 26/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.10.2008r.0,00%.286
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej i posadowieniu (budowie) stacji transformatorowych w m.Witkowo0,01%.597
.Zarządzenie 99/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.713
.Zarządzenie 101/08 w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji społecznych na temat projektu Statutu Osiedla Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w Witkowie0,01%.781
.Obwieszczenie w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Ćwierdzin KR0,01%.652
.Zarządzenie 95/08 w sprawie wniesienia aportów rzeczowych do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu0,01%.820
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację budynku komunalnego w Ruchocinku0,01%.423
.Uchwała XX/170/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków0,01%.911
.Uchwała XX/172/08 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 20090,02%.975
.Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonym w dniu 19.12.2008r. na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Maleninie i Ćwierdzinie0,01%.543
.Uchwała XX/168/08 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w Witkowie0,02%.1142
.Uchwała XX/177/08 w sprawie przystąpienia i zatwierdzenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. Im większe doświadczenie...0,02%.1048
.Uchwała XX/180/08 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2009 rok0,01%.948
.Plany Pracy Rady Miejskiej w Witkowie oraz komisji RM na 2009 rok0,01%.849
.Protokoł 25/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.05.2008r.0,01%.376
.Protokoł 24/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.04.2008r.0,01%.336
.Protokoł 26/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 30.05.2008r.0,00%.179
.Protokoł 24/08 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 16.10.2008r.0,00%.137
.Protokoł 22/08 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 28.08.2008r.0,00%.127
.Protokoł 20/08 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.05.2008r.0,00%.296
.Protokoł 19/08 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.04.2008r.0,00%.159
.Protokoł 27/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.06.2008r.0,00%.203
.Uchwała XX/169/08 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku0,02%.1123
.Uchwała XX/173/08 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM...0,01%.949
.Zarządzenie 58/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych Witkowie i Mielżynie, w drodze bezprzetargowej0,01%.734
.Zarządzenie 59/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Witkowie w drodze bezprzetargowej w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego0,01%.725
.Zarządzenie 60/08 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej strażnicą OSP, położoną w Mielżynie0,01%.583
.Uchwała XX/176/08 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku0,02%.1065
.Uchwała XX/178/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,02%.1026
.Uchwała XX/179/08 w sprawie budżetu na 2009 rok0,01%.836
.Budżet 20090,07%.4473
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 27.09 do 20.11.2008r.0,01%.671
.Zarządzenie 69/08 w sprawie rozłożenia na raty jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości...0,01%.728
.Protokoł 23/08 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.09.2008r0,01%.422
.Uchwała XX/174/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/85/03 RM w Witkowie z dnia 21.11.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów...0,02%.1063
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 24.11 do 29.12.2008r.0,01%.700
.Protokoł 28/08 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie z Prezesami Kółek Rolniczych... odbytego w dniu 4.07.2008r.0,01%.507
.Zarządzenie 104/08 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora OKSiR w Witkowie0,01%.778
.Zarządzenie 1/09 w sprawie zmiany składu Gminnej Rady Sportu0,01%.659
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku0,00%.149
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku0,01%.770
.Uchwała XX/171/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2009r.0,02%.1051
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Witkowo na 2009 rok0,02%.994
.Zarządzenie 102/08 w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20090,01%.821
.Zarządzenie 2/09 w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za uczęszczanie do przedszkola0,01%.666
.Zarządzenie 8/09 w sprawie dokonania zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt0,01%.613
.Zarządzenie 3/09 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli0,01%.625
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Modernizację budynku komunalnego w Ruchocinku0,01%.733
.Protokoł XX sesji Rady Miejskiej (29.12.2008)0,02%.1035
.Zarządzenie 107/08 w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności tyt. czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.847
.Zarządzenie 106/08 w sprawie umorzenia zaległego czynszu dzierżawy i najmu0,01%.837
.Zarządzenie 105/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok0,01%.879
.Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy (pełen etat) w UGiM w Witkowie0,02%.1488
.Zarządzenie 11/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i Ruchocinku, przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.542
.Zarządzenie 4/09 w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów gminnych, położonych na terenie m. i g. Witkowo0,01%.500
.Zarządzenie 5/09 w sprawie oddania do korzystania części nieruchomości gminnej, położonej w Witkowie, w drodze bezprzetargowej0,01%.614
.Zarządzenie 10/09 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu pod garażem0,01%.596
.Uchwała XX/175/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Skorzęcinie0,01%.948
.Informacja Burmistrza GiM w Witkowie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku0,01%.557
.Zarządzenie 16/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy w UGiM w Witkowie0,01%.661
.Informacja Burmistrza GiM w Witkowie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku0,01%.820
.Uchwała XXI/181/09 w sprawie uchwalenia Statutu ZGK w Witkowie0,01%.876
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku0,00%.136
.Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo0,01%.921
.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo w roku 20080,01%.816
.Uchwała XXI/183/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 408/1 w m.Witkowo0,02%.1025
.Uchwała XXI/182/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy m.Jaworowo na lata 2009-20160,02%.1127
.Uchwała XXI/189/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/177/08 z dnia 29.12.2008r. w sprawie przystąpienia i zatwierdzenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. Im większe...0,01%.864
.Uchwała XXI/184/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 182/1 w Wiekowie, gm. Witkowo0,01%.892
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku0,01%.791
.Zarządzenie 12/09 w sprawie ustalenia stawek czynszu za komunalne lokale mieszkalne0,01%.827
.Zarządzenie 7/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW w Skorzecinie przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.617
.Protokoł 23/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.05.2008r.0,00%.174
.Uchwała XXI/187/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.947
.Protokoł 25/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.08.2008r.0,00%.319
.Protokoł 24/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 25.06.2008r.0,00%.200
.Uchwała XXI/188/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.947
.Uchwała XXI/185/09 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009 roku0,01%.861
.Protokoł 27/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.09.2008r.0,01%.389
.Protokoł 28/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.10.2008r.0,01%.545
.Protokoł 30/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 9.12.2008r.0,01%.360
.Protokoł 29/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.11.2008r.0,01%.697
.Zarządzenie 9/09 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.624
.Protokoł 28/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 12.12.2008r.0,01%.513
.Protokoł 31/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.12.2008r.0,01%.459
.Protokoł 29/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.01.2009r.0,01%.562
.Protokoł 31/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.10.2008r.0,01%.500
.Protokoł 30/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.09.2008r.0,01%.367
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 2.01 do 19.02.2009r.0,01%.502
.Protokoł 26/08 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.09.2008r.0,00%.223
.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie - za 2008r.0,01%.873
.Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie za 2008 rok0,01%.911
.Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za 2008r.0,02%.1114
.Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie za 2008 r.0,02%.1138
.Uchwała XXI/186/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej...0,02%.1025
.Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego0,02%.1210
.Protokoł XXI sesji Rady Miejskiej (20.02.2009)0,01%.842
.Zarządzenie 20/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/08 Burmistrza GiM w Witkowie z dnia 11.12.2008r. w sprawie wniesienia aportów rzeczowych do Spółki Oświetlenie Uliczne i...0,01%.619
.Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w miejscowościach Chłądowo, Strzyżewo Witkowskie, Dębina gm. Witkowo0,00%.88
.Przetarg nieograniczony na modernizację ulicy Radosnej, Pogodnej, Łąkowej i bocznej ul. Brzozowej wraz z budową parkingów przy ul. Płk. Hynka i Czerniejewskiej w Witkowie0,00%.109
.Zarządzenie 24/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.682
.Ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia...0,01%.943
.Zarządzenie 15/09 w sprawie umorzenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania...0,01%.691
.Zarządzenie 19/09 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Małachowie Złych Miejsc0,01%.589
.Zarzadzenie 18/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w Witkowie i Ruchocinku w drodze bezprzetargowej0,01%.628
.Zarządzenie 23/09 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Małachowie Złych Miejsc0,01%.678
.Zarządzenie 22/09 w sprawie ustalenia terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w OW w Skorzęcinie0,01%.654
.Sprawozdanie z funkcjonowania SP 3 w Witkowie w roku szkolnym 2008/20090,01%.890
.Sprawozdanie z funkcjonowania SP 2 w Witkowie w roku szkolnym 2008/20090,02%.973
.Zarządzenie 28/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w UGiM w Witkowie...0,01%.632
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s promocji w UGiM w Witkowie0,02%.1410
.Zarządzenie 25/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok0,01%.638
.Zarządzenie 26/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok0,01%.585
.Zarządzenie 27/09 w sprawie ustalenia planu zadań finansowanych ze środków GFOŚiGW w 2009r.0,01%.414
.Uchwała XXII/196/09 w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta i g. Witkowo0,02%.972
.Uchwała XXII/196/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.932
.Uchwała XXII/190/09 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Powidzkiego Parku Krajobrazowego0,02%.1104
.Uchwała XXII/191/09 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla GiM Witkowo na lata 2009-20320,02%.1017
.Uchwała XXII/192/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz...0,02%.1000
.Uchwała XXII/193/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2009r.0,01%.789
.Zarządzenie 30/09 w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty0,01%.677
.Zarządzenie 29/09 w sprawie powołania komisji ds. realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy Witkowo z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i...0,01%.530
.Uchwała XXII/194/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 z dnia 27.04.2007r. RM w Witkowie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z OW w Skorzęcinie0,01%.823
.Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla GiM Witkowo na lata 2009-20320,02%.1067
.Obwieszczenie o podjęciu na wniosek firmy KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o. o. zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Ćwierdzin KR...0,01%.715
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego...0,02%.1275
.Przetarg nieograniczony na: wywóz nieczystości stałych z Osrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie , gm. Witkowo0,00%.64
.Nabór kandydatów na stanowisko ds. inwestycji i dróg w UGiM w Witkowie0,02%.1249
.Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku0,01%.823
.Zarządzenie 35/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i dróg w UGiM w Witkowie0,01%.639
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 23.02 do 26.03.2009r.0,01%.727
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 30.03 do 23.04.2009r.0,01%.729
.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i UGiM w Witkowie za 2008 rok0,02%.1386
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie gm. Witkowo0,01%.689
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Modernizację dróg w miejscowościach Chłądowo, Strzyżewo Witkowskie, Dębina gm. Witkowo0,01%.687
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Modernizację ulicy Radosnej, Pogodnej, Łąkowej i bocznej ul. Brzozowej wraz z budową parkingów przy ul. Płk. Hynka i Czerniejewskiej w Witkowie.0,01%.649
.Uchwała XXIII/204/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,02%.1046
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie wspierania zadania...0,01%.625
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A.Borysa w Witkowie0,02%.1004
.Protokoł XXII sesji Rady Miejskiej (27.03.2009)0,02%.1103
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie0,01%.546
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie0,01%.488
.Uchwała XXIII/199/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/248/06 RM w Witkowie z dnia 28.02.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Witkowo0,01%.923
.Uchwała XXIII/198/09 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz...0,01%.940
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż praw majątkowych do pięciu domków letniskowych w zabudowie szeregowej i hangaru, posadowionych na gruncie g.Witkowo w OW w Skorzęcinie0,00%.152
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej...0,01%.889
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.810
.Obwieszczenie o podjęciu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej...0,01%.813
.Uchwała XXIII/200/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Witkowie0,01%.728
.Uchwała XXIII/201/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/230/05 dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego...0,01%.882
.Arządzenie 23/09 w sprawie przekazania RM Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu GiMWitkowo za 2008 rok0,01%.617
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GiM Witkowo za 2008 rok0,01%.910
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mielżynie gm. Witkowo0,01%.707
.Zarządzenie 91/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.761
.Zarządzenie 85/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.710
.Zarządzenie 93/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Skorzęcinie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.0,01%.822
.Zarządzenie 89/08 w sprawie ustalenia stawek szacunkowych gruntów gminnych na terenie GiM Witkowo0,01%.784
.Zarządzenie 86/08 w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących mienie komunalne na 2009 rok0,01%.754
.Zarządzenie 80/08 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Maleninie i Ćwierdzinie, przeznaczonych do wydzierżawienia drodze przetargu0,01%.738
.Zarządzenie 100/08 w sprawie odroczenia terminu zapłaty czynszu za dzierżawę gruntów gminnych, położonych w Skorzęcinie0,01%.867
.Zarządzenie 92/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo, położonych w Maleninie i Ćwierdzinie...0,01%.832
.Zarządzenie 79/08 w sprawie odroczenia terminu zapłaty czynszu za dzierżawę gruntów gminnych, położonych w Witkowie0,01%.737
.Zarządzenie 78/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.655
.Zarządzenie 34/09 w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w UGiM w Witkowie0,01%.679
.Zarządzenie 47/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7.06.2009r.0,02%.1196
.Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: Modernizację Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie0,01%.420
.Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: Modernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie0,01%.508
.Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na: Budowę Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Witkowie, ul. Wrzesiński dz. nr 507/30,01%.650
.Zarządzenie 41/09 Szefa OC w sprawie utworzenia i organizacji stałego dyżuru Burmistrza GiM na czas zewnętrznego zagrożenia i bezpieczeństwa państwa i wojny0,01%.626
.Zarządzenie 42/09 w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza GiM Witkowo w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego...0,01%.659
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i dróg w UGiM w Witkowie0,02%.1237
.Nabór na stanowisko sekretarki w Przedszkolu Miejskim Bajka w Witkowie0,02%.1237
.Nabór na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Bajka w Witkowie w wymiarze 1etatu0,01%.794
.Obwieszczenie dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na dobudowie pomieszczenia socjalnego i montażu kabiny lakierniczej w miejscowości Czajki, gm. Witkowo0,01%.743
.Protokoł XXIII sesji Rady Miejskiej (24.04.2009)0,02%.978
.II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci dwóch domków letniskowych w zabudowie szeregowej i hangaru, posadowionych na gruncie g.Witkowo w OW w0,00%.81
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych i hangaru w OW w Skorzęcinie0,01%.698
.Zarządzenie 23/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.694
.Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie0,02%.1031
.Zarządzenie 12/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.571
.Zarządzenie 55/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie0,01%.599
.Zarządzenie 58/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie0,01%.495
.Zarządzenie 59/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów...0,01%.688
.Uchwała XXIV/206/09 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec0,01%.940
.Uchwała XXIV/207/09 w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 20000,02%.1019
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Modernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie0,01%.677
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: przebudowę oświetlenia ulicznego w Witkowie0,01%.338
.Zarządzenie 63/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy i Miasta Witkowo podczas uroczystości 15-lecia PZERiI...0,01%.658
.Zarządzenie 36/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych GiM Witkowo0,01%.555
.Zarządzenie 62/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Małachowie Złych Miejsc, g.Witkowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu0,01%.684
.Informacja w sprawie wykazu nieruchomości położonych w Małachowie Złych Miejsc, przeznaczonych do sprzedaży...0,01%.852
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Modernizację Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie0,01%.702
.Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych i hangaru, posadowionych w OW w Skorzęcinie0,01%.806
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Budowę Kompleksu Boisk Sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012” w Witkowie, ul. Wrzesiński dz. nr 507/30,01%.674
.Wynik naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowy i stanowisko sekretarki w Przedszkolu Miejskim BAJKA w Witkowie0,02%.1077
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie układu dystrybucyjnego gazu średniego ciśnienia0,01%.788
.Protokoł XXIV sesji Rady Miejskiej (2.06.2009)0,02%.1050
.Zarządzenie 60/2009 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.539
.Uchwała XXV/220/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.818
.Uchwała XXV/214/09 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie0,01%.962
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mielżynie gm. Witkowo.0,01%.681
.Uchwała XXV/218/09 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej na prace remontowe przy Kościele p. w. Wszystkich Świętych w Mielżynie...0,02%.1021
.Uchwała XXV/219/09 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej na prace remontowe przy Kościele p. w. Św. Mikołaja w Witkowie...0,02%.1041
.Uchwała XXV/213/09 w sprawie opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Witkowie0,01%.884
.Zarządzenie 53/09 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników UGiM w Witkowie0,01%.788
.Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. wykonania studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 56/2 w miejscowości Witkowo...0,01%.775
.Uchwała XXV/210/09 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli0,01%.787
.Uchwała XXV/215/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę...0,02%.1195
.Uchwała XXV/211/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości położonej w OW w Skorzęcinie0,01%.849
.Uchwała XXV/217/09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na prace remontowe zbiorników wodnych wysokociśnieniowych w ZGK w Witkowie0,02%.1022
.Uchwała XXV/212/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mąkownicy0,01%.850
.Uchwała XXV/216/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 47/7 w Witkowie0,02%.984
.Ogłoszenie o wykazie nieruchomości, położonych w Witkowie i Mielżynie przeznaczonych do wynajmu i...0,01%.848
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 28.04 do 25.06.2009r.0,01%.627
.Uchwała XXV/209/09 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,02%.966
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko: główny księgowy i sekretarka w Przedszkolu Miejskim BAJKA w Witkowie0,02%.1254
.Oświadczenia majątkowe Radnych GiM Witkowo za 2008 rok0,01%.907
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - 20080,01%.931
.Oświadczenia majątkowe kierownictwa GiM Witkowo - 20080,01%.888
.Zarządzenie 65/08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów...0,01%.730
.Zarządzenie 50/09 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UGiM Witkowo oraz...0,01%.671
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonanie remontu świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz0,01%.761
.Zarządzenie 70/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im.A.Borysa w Witkowie0,01%.751
.Zarządzenie 71/09 w sprawie udzielania pracownikom UGiM w Witkowie dnia wolnego od pracy za dzień 15.08.2009r.0,01%.702
.Zarządzenie 73/09 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Malenin0,01%.638
.Zarządzenie 75/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela ZS–P w Mielżynie – Pani Ireny Nowak0,01%.616
.Zarządzenie 76/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela SP2 w Witkowie – Pani Sylwii Frączkowiak0,01%.620
.Zarządzenie 77/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela SP2 w Witkowie – Pana Mariusza Zborowskiego0,01%.669
.Zarządzenie 78/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela SP3 w Witkowie – Pani Katarzyny Pawluk - Koteckiej0,01%.582
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na rozbudowę układu dystrybucyjnego gazu na trerenie gminy i miasta Witkowo...0,01%.657
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę warsztatu samochodowego w m. Małachowo Złych Miejsc...0,01%.613
.Zarządzenie 37/09 w sprawie ustalenia podziału referatów na stanowiska pracy oraz określenia podporządkowania samodzielnych stanowisk0,01%.517
.Zarządzenie 49/09 w sprawie prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w UGiM w Witkowie0,01%.578
.Zarządzenie 51/09 w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy orazwykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w UGiM w Witkowie0,01%.535
.Zarządzenie 52/09 w sprawie upoważnienia pracowników UGiM w Witkowie do wydawania decyzji administracyjnych, aprobaty i podpisywania dokumentów i pism0,01%.525
.Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im.A.Borysa w Witkowie0,02%.1079
.Protokoł 34/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 17.04.2009r.0,01%.641
.Protokoł 36/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.05.2009r.0,01%.548
.Protokoł 33/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 7.04.2009r.0,01%.585
.Protokoł 35/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.04.2009r.0,01%.455
.Protokoł 32/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16.01.2009r.0,01%.602
.Protokoł 33/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 18.02.2009r.0,01%.361
.Protokoł 44/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 18.05.2009r.0,01%.669
.Protokoł 37/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 25.05.2009r.0,01%.500
.Protokoł 36/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.04.2009r.0,01%.340
.Protokoł 42/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.04.2009r.0,00%.235
.Protokoł 40/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16.03.2009r.0,00%.247
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynk0,01%.682
.Protokoł 32/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 31.03.2009r.0,01%.472
.Protokoł 35/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.03.2009r.0,01%.407
.Protokoł XXV sesji Rady Miejskiej (26.06.2009)0,01%.841
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku garażowo - warsztatowego w m.Dębina, g.Witk0,01%.891
.Zarządzenie 90/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Marleny Lerka0,01%.665
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę gazociągu średniego ciśnienia na terenie miasta Witkowa w obrębie ulic: Gnieźnieńskiej, Młyńskiej...0,01%.748
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE Dz 280 o ciśnieniu...0,01%.685
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę warsztatu samochodowego mechaniki pojazdowej i wykonywaniu usług związanych z naprawą samochodów osobowych w m.Małachowo Złych Miejsc, g.Witkowo0,01%.734
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Małachowie Złych Miejsc...0,00%.166
.Zarządzenie 56/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej, położonej w Witkowie w drodze bezprzetargowej0,01%.549
.Zarządzenie 57/09 w sprawie sprzedaży praw majątkowych do domków letniskowych i hangaru położonych w OW w Skorzęcinie...0,01%.550
.Zarządzenie 65/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i Mielżynie gmina Witkowo przeznaczonych do najmu i...0,01%.631
.Zarządzenie 31/09 w sprawie odroczenia terminu płatności jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości...0,01%.619
.Zarządzenie 92/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu0,01%.649
.Zarządzenie 91/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych mieście i g.Witkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia...0,01%.644
.Zarządzenie 61/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej, położonej w Skorzęcinie w drodze bezprzetargowej0,01%.647
.Zarządzenie 40/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w Witkowie w drodze bezprzetargowej0,01%.534
.Zarządzenie 46/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Skorzęcinie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.590
.Zarządzenie 39/09 w sprawie sprzedaży praw majątkowych do domków letniskowych i hangaru położonych w OW w Skorzęcinie...0,01%.528
.Uchwała VVVI/228/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/186/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów...0,02%.1261
.Zarządzenie 79/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Gorzykowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu0,01%.657
.Uchwała XXVI/227/09 w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/03 z dnia 30.12.2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska zwierząt...0,02%.1165
.Uchwała XXVI/224/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Mąkownicy0,01%.883
.Uchwała XXVI/225/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Mielżynie0,02%.1008
.Informacja w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność g.Witkowo...0,01%.761
.Zarządzenie 88/09 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gminnej na rzecz ZOZ w Gnieźnie0,01%.628
.Zarządzenie 81/09 w sprawie odroczenia terminu płatności jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu...0,01%.631
.Zarządzenie 83/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność g.Witkowo, położonych w Małachowie Złych Miejsc, gmina Witkowo, w drodze przetargu...0,01%.628
.Zarządzenie 82/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność g.Witkowo, położonej w Gorzykowie w drodze przetargu...0,01%.598
.Zarządzenie 89/09 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Małachowie Wierzbiczany będącej...0,01%.541
.Uchwała XXVI/229/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację projektu Internet zmieni Twój los...0,01%.959
.Uchwała XXVI/221/09 w sprawie zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009r. stanowiącego załącznik do...0,02%.1148
.Uchwała XXVI/230/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,02%.990
.Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontu kotłowni węglowej w Jaworowie wraz z wymianą przyłączy...0,01%.677
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Witkowo0,01%.645
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4,0 MW...0,01%.745
.Uchwała XXVI/222/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie m. Małachowo Złych Miejsc i Witkówko, gm. Witkowo, z przeznaczeniem na...0,02%.981
.Zarządzenie 95/09 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu0,01%.662
.Zarządzenie 96/09 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej, na potrzeby wskazania lokali na terenie Ruchocinka0,01%.592
.Zarządzenie 85/09 w sprawie założeń i zasad opracowania materiałów do projektu budżetu GiM Witkowo na 2010 rok0,01%.634
.Zarzadzenie 67/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.625
.Zarządzenie 48/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.518
.Zarządzenie 84/09 dotyczy przekazania Radzie Miejskiej Informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM Witkowo za pierwsze półrocze 2009 roku oraz...0,01%.593
.Informacja o przebiegu wykonania budżetu GiM Witkowo za pierwsze półrocze 2009 roku oraz Informacja...0,01%.723
.Zarządzenie 93/09 w sprawie ustalenia planu zadań finansowanych ze środków GFOŚiGW w 2009 roku0,01%.458
.Zarządzenie 66/09 w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty zapłaty czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.681
.Zarządzenie 97/09 w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.569
.Zarządzenie 74/09 w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.597
.Zarządzenie 64/09 w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.551
.Zarządzenie 54/09 w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.578
.Zarządzenie 44/09 w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.424
.Zarządzenie 43/09 w sprawie rozłożenia na raty zapłaty czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.561
.Zarządzenie 99/09 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o nagrody Burmistrza GiM w roku 20090,01%.613
.Zarządzenie 45/09 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A.Borysa w Witkowie0,01%.557
.Zarządzenie 98/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.650
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 27.06 do 17.09.2009r.0,01%.768
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę budynku garażowo – warsztatowego w m.Dębina, g.Witkowo0,01%.722
.Protokoł XXVI sesji Rady Miejskiej (18.09.2009)0,02%.1008
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę gazociągu średniego ciśnienia na terenie miasta Witkowa w obrębie ulic: Gnieźnieńskiej, Młyńskiej,...0,01%.802
.Wykonanie pierwszego etapu projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – wykonanie nawierzchni komunikacyjnych0,00%.7
.Wykonanie pierwszego etapu projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – wykonanie nawierzchni komunikacyjnych0,01%.627
.Zarządzenie 105/09 dotyczy: przekazania RM Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Witkowo w roku szkolnym 2008/20090,01%.618
.Zarządzenie 102/09 w sprawie ustalenia planu zadań finansowanych ze środków GFOŚiGW w 2009r.0,01%.658
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Witkowo0,01%.703
.Obwieszczenie o podjęciu na wniosek Pana Andrzeja Mróz decyzji o odkrywkowym wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w m.Ćwierdzin, g.Witkowo...0,01%.626
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, Gmina Witkowo0,02%.1087
.Protoko 39/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.08.2009r.0,00%.242
.Protokoł 37/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 8.06.2009r.0,00%.119
.Protoko 45/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.06.2009r0,00%.295
.Protokoł 38/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.06.2009r.0,00%.249
.Protokoł 37/09 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.08.2009r.0,00%.292
.Zarządzenie 104/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.574
.Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż trzech nieruchomości...0,00%.225
.Zarzadzenie 100/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w mieście i gminie Witkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.633
.Zarządzenie 101/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.554
.Zarzadzenie 94/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Skorzęcinie, Mąkownicy i Mielżynie, g.Witkowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.594
.Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: wykonanie pierwszego etapu projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w S0,01%.558
.2. Pytania i odpowiedzi do przetargu na: wykonanie pierwszego etapu projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w SkorzęcinieR0,01%.725
.Zarządzenie 17/09 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gminnych na rzecz OKSiR w Witkowie0,01%.536
.Protokoł 46/09 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie z Prezesami KR, Sołtysami i działaczami GZRKiOR, odbytego 8.07.2009 r.0,01%.621
.Zarządzenie 32/09 w sprawie przekazania w administrowanie budynku komunalnego, mieszkalnego, płożonego na działce 182 w Gaju0,01%.470
.3. Pytania i odpowiedzi do przetargu na: wykonanie pierwszego etapu projektu "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie” &0,01%.703
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Witkowo o wydaniu decyzji pn.: Rozbudowa układu dystrybucyjnego gazu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa na terenie miasta Witkowa oraz wsi...0,01%.764
.Protokoł 43/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 12.05.2009r.0,01%.329
.Protokoł 41/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.03.2009r.0,01%.342
.Sprawozdanie z realizacji uchwał RM w Witkowie podjętych w okresie od 21.11.2008r. do 18.09.2009r.0,02%.986
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami w m.Witkowo...0,01%.752
.Informacja o działalności Gimnazjum im.A.Borysa w Witkowie w roku szkolnym 2007/20080,01%.662
.Funkcjonowanie Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Mielżynie w roku 20090,01%.731
.Zarządzenie 72/09 w sprawie wydzierżawienia i najmu nieruchomości gminnych, położonych w Witkowie i Mielżynie w drodze bezprzetargowej0,01%.570
.Zarzadzenie 68/09 w sprawie nabycia gruntów zajętych pod drogi i rowy melioracyjne, położonych w Małachowie Wierzbiczany i Małachowie Szemborowice0,01%.509
.Uchwała XXVII/248/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.905
.Uchwała XXVII/247/09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami...0,02%.976
.Uchwała XXVII/241/09 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego0,01%.903
.Uchwała XXVII/246/09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych...0,01%.914
.Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla GiM Witkowo0,01%.909
.Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na: Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin...0,02%.1035
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 19.09 do 20.11.2009r.0,01%.598
.Zarządzenie 112/09 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.604
.Uchwała XXVII/239/09 w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Witkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych0,02%.1073
.Uchwała XXVII/231/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r.0,01%.834
.Uchwała XXVII/232/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.1023
.Uchwała XXVII/234/09 w sprawie określenia opłaty targowej0,02%.1058
.Uchwała XXVII/235/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,02%.1044
.Uchwała XXVII/238/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie0,02%.1029
.Uchwała XXVII/244/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37, położonej w m.Małachowo Złych Miejsc, gm. Witkowo0,01%.920
.Uchwała XXVII/245/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 31/27, położonej w m.Chłądowo, gm. Witkowo0,02%.1009
.Uchwała XXVII/236/09 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo0,02%.1033
.Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie0,01%.918
.Zarządzenie 110/09 w sprawie ustalenia projektu budżetu GiM Witkowo na 2010 rok0,02%.1232
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na: wyk. kanalizacji sanitarnej z przyk. i przepomp. w miejscowościach: Odrowąż, Malenin...0,01%.877
.Projekt budżetu 20100,07%.4292
.Uchwała XXVII/237/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego ORLIK 2012 w Witkowie0,02%.1248
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w SP w Gorzykowie0,02%.970
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: wykonanie pierwszego etapu projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej...- wykonanie nawierzchni komunikacyjnych i obiektów małej architektury0,01%.542
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: wykonanie drugiego etapu projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej... - rekultywacja plaży i remont mola0,01%.794
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na: wyk. kanalizacji sanitarnej z przyk. i przepomp. w miejscowościach: Odrowąż, Malenin... cz. 20,01%.822
.Protokoł 40/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16.09.2009r.0,00%.318
.Protokoł 38/09 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 15.09.2009r.0,00%.214
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na: wyk. kanalizacji sanitarnej z przyk. i przepomp. w miejscowościach: Odrowąż, Malenin... cz. 30,01%.788
.Protokoł XXVII sesji Rady Miejskiej (20.11.2009)0,02%.1133
.Protokoł 48/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.09.2009r.0,01%.362
.Informacja o wynikach naboru stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie0,02%.1150
.Zarządzenie 124/09 w sprawie umorzenia odsetek od nietermionowej zapłaty czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.789
.Zarządzenie 117/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.717
.Zarządzenie 123/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.729
.Obwieszczenie dot. wydania decyzji na budowę gazociągu średniego ciśnienia na terenie miejscowości: Witkowo, Mąkownica, Ruchocin i Mielżyn, gm.Witkowo...0,01%.805
.Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i dróg...0,02%.1351
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, Gmina Witkowo0,01%.801
.Zarządzenie 120/09 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.892
.Uchwała XXVIII/256/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata0,01%.948
.Zarządzenie 129/09 w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20100,01%.558
.Uchwała XXVIII/258/09 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na okres od stycznia 2010r. do końca kadencji0,02%.978
.Plany Pracy Rady Miejskiej w Witkowie oraz komisji RM od stycznia 2010 roku końca kadencji0,01%.828
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 23.11 do 28.12.2009r.0,01%.531
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami w m.Witkowo, Ruchoc0,01%.783
.Uchwała XXVIII/251/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/173/08 RM w Witkowie z dnia 29.12.2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych...0,01%.872
.Roczny programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 20100,01%.962
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2010 rok0,02%.1002
.Uchwała XXVIII/249/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2010r.0,02%.1060
.Uchwała XXVIII/250/09 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 20100,01%.949
.Zarządzenie 136/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok0,01%.833
.Uchwała XXVIII/257/09 w sprawie budżetu na 2010 rok0,02%.1198
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonanie trzeciego etapu projektu -Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”&#0,02%.1086
.Zarządzenie 5/2010 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW w Skorzecinie przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.704
.Zarządzenie 135/09 w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu pt. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację OW w Skorzęcinie, współfinansowane0,01%.673
.Zarządzenie 125/09 w sprawie rozłożenia na raty kaucji na zabezpieczenie należności wynajmującego0,01%.658
.Uchwała XXVIII/253/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/216/09 RM w Witkowie z dnia 26.06.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...0,02%.1107
.Uchwała XXVIII/252/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 689/5, 41/1 i 41/2...0,01%.931
.Obwieszczenie dot. decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami w m.Witkowo, Ruchocinek, Dębina, Witkówko...0,01%.659
.Protokoł 39/09 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.10.2009r.0,00%.282
.Protokoł 40/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 30.10.2009r.0,01%.343
.Protokoł 42/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.10.2009r.0,00%.285
.Protokoł 50/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.10.2009r.0,00%.305
.Protokoł 41/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.09.2009r.0,00%.270
.Zarządzenie 6/2010 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli0,01%.622
.Protokoł XXVIII sesji Rady Miejskiej (29.12.2009)0,02%.1017
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wybudowanie hali sportowej wraz z hollem wejściowym i pomieszczeniami dodatkowymi w Witkowie0,02%.1520
.Zarządzenie 108/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 wraz z przynależnościami położony w Mielżynie...0,01%.617
.Zarządzenie 107/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność g.Witkowo, położonych w Witkowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.699
.Zarządzenie 115/09 w sprawie udzielania pracownikom Urzędu GiM w Witkowie dnia wolnego od pracy za dzień 26.12.2009r.0,01%.730
.Zarządzenie 138/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego przekazanego w użytkowanie przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie...0,01%.808
.Zarządzenie 113/09 w sprawie ustalenia planu pracy UGiM w Witkowie na 2010r.0,01%.658
.Zarządzenie 132/09 w sprawie najmu lokalu użytkowego, położonego w budynku komunalnym, przy ul.Stary Rynek 6 w Witkowie...0,01%.830
.Zarządzenie 131/09 w sprawie przekazania i powierzenia w administrowanie budynków komunalnych, położonych w Ruchocinku, na działce 3880,01%.728
.Zarządzenie 130/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej0,01%.747
.Zarządzenie 128/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.715
.Zarządzenie 127/09 w sprawie wydzierżawienia i najmu nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.680
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie trzeciego etapu projektu: Zwiększenie atrakcyjności turyst... przebudowa boisk sportowych i placów zabaw0,01%.795
.Zarządzenie 114/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej0,01%.669
.Zarządzenie 111/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.565
.Zarządzenie 106/09 w sprawie umorzenia czynszu za dzierżawę gruntu pod pawilonem0,01%.554
.Zarządzenie 116/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej0,01%.750
.Zarządzenie 118/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Mąkownicy...0,01%.635
.Zarządzenie 126/09 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu z najmu lokalu użytkowego, przy ul.Jana Pawła II w Witkowie0,01%.738
.Zarządzenie 109/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i Ruchocinku przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej0,01%.655
.Zarządzenie 108a/09 w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących mienie komunalne na 2010r.0,01%.635
.Zarządzenie 119/09 w sprawie ustanowienia hipoteki zwykłej tytułem zabezpieczenia wierzytelności poręczonej przez gminę0,01%.759
.Zarządzenie 134/09 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Kamionka0,01%.769
.Zarządzenie 10/10 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i dróg w UGiM w Witkowie0,01%.554
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: wybudowanie hali sportowej wraz z hollem wejsciowym w Witkowie0,01%.749
.XXIX sesja RM (12.02.2010)0,01%.396
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie trzeciego etapu projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej... przebudowa boisk sportowych i placów zabaw - 20,01%.817
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: wybudowanie hali sportowej wraz z hollem wejsciowym w Witkowie - 20,01%.851
.Uchwała XXIX/272/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/249/09 RM w Witkowie z dnia 29.12.2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu PiRPA...0,01%.958
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku0,01%.681
.Uchwała XXIX/259/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.769
.Uchwała XXIX/260/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie0,02%.1182
.Uchwała XXIX/268/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mielżyn na lata 2010-20170,02%.977
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie trzeciego etapu projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej... przebudowa boisk sportowych i placów zabaw - 30,01%.761
.Uchwała XXIX/262/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skorzęcin na lata 2010-20170,01%.792
.Uchwała XXIX/263/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzyżewo Witkowskie na lata 2010-20170,01%.924
.Uchwała XXIX/264/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Malenin na lata 2010-20170,02%.979
.Uchwała XXIX/265/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mąkownica na lata 2010-20170,02%.1001
.Uchwała XXIX/266/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzykowo na lata 2010-20170,01%.912
.Uchwała XXIX/267/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruchocinek na lata 2010-20170,01%.868
.Uchwała XXIX/269/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworowo na lata 2010-20170,02%.1022
.Uchwała XXIX/274/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,02%.1001
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy ds.inwestycji i dróg0,02%.1436
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę instalacji biogazowni w m. Czajki, g.Witkowo0,01%.621
.Zarządzenie 1/10 w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej tytułem zabezpieczenia wierzytelności poręczonej przez gminę0,01%.678
.Zarządzenie 4/10 w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów gminnych, położonych na terenie miasta i gminy Witkowo0,01%.614
.Zarządzenie 3/10 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i Ruchocinku, przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.531
.Zarządzenie 11/10 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Małachowie Złych Miejsc i Mielżynie, g.Witkowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.487
.Zarządzenie 12/10 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Mielżynie, g.Witkowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu0,01%.387
.Zarządzenie 9/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w Witkowie w drodze bezprzetargowej0,01%.598
.Zarządzenie 8/10 w sprawie oddania do korzystania części nieruchomości gminnej, położonej w Witkowie, w drodze bezprzetargowej0,01%.560
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 02.01 do 11.02.2010r.0,01%.587
.Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie za 2009 rok.0,02%.974
.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie za 2009r.0,02%.1057
.Obwieszczenie w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wycinki krzewów w pasie przybrzeżnym Jeziora Niedzięgiel...0,01%.777
.Zarządzenie 13/10 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.536
.Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za 2009r.0,02%.969
.Uchwała XXIX/271/10 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010r.0,01%.892
.Pytanie i odpowiedzi do przetargu na: wybudowanie hali sportowej wraz z hollem wejsciowym w Witkowie0,01%.764
.Uchwała XXIX/273/10 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/233/09 RM w Witkowie z dnia 20.11.2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości...0,01%.922
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż hangaru położonego przy plaży w OW w Skorzęcinie...0,00%.102
.Zarządzenie 17/10 w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności przysługującej Gminie Witkowo0,01%.610
.Zarządzenie 16/10 w sprawie sprzedaży praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci hangaru położonego w OW w Skorzęcinie0,01%.631
.Zarządzenie 15/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.551
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach: Ruchocinek, Witkówko, Skorzęcin...0,01%.841
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie0,01%.910
.Protokoł 43/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 18.11.2009r.0,01%.348
.Protoko 40/09 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 17.11.2009r.0,00%.317
.Protokoł 51/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16.11.2009r.0,01%.377
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego w Witkowie0,01%.923
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i dróg0,02%.1451
.Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej budowy instalacji biogazowni o mocy do 1 – 2 MW w m.Czajki, g.Witkowo0,01%.799
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: wykonanie trzeciegoe etapu projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej... - przebudowa boisk sportowych i placów zabaw0,01%.808
.Protokoł XXIX sesji Rady Miejskiej (12.02.2010)0,01%.909
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej...0,01%.657
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej...0,01%.665
.Informacja o działalności Biblioteki Publicznej MiG Witkowo w roku 20090,01%.799
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie0,01%.651
.Pytania i odwiedzi do przetargu na wykonanie termomodernizacji Przedszkola MIejskiego w Witkowie0,01%.765
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie0,01%.636
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: wykoanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego w Witkowie0,01%.745
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: przebudowę i rozbudowę budynku letniskowego w Skorzęcinie z przeznaczeniem na działalność usługową.0,01%.648
.Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku0,01%.687
.Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku0,01%.653
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na regulację stosunków wodnych w Leśnictwie Skorzęcin poprzez budowę urządzeń wodnych na rowach melioracji...0,01%.628
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę biogazowni o mocy 1,5 MW w m.Kołaczkowo, g.Witkowo...0,01%.749
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: wybudowanie hali sportowej wraz z hollem wejściowym w Witkowie0,01%.624
.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 1261/3, położonej w Witkowie, przy ul.Kosynierów Miłosławskich...0,00%.65
.Uchwała XXX/279/10 w sprawie powołania doraźnej Komisji – Kapituły opiniującej kandydatów, którym nadany zostanie tytuł Honorowego Obywatelstwa GiM Witkowo0,01%.833
.Uchwała XXX/276/10 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie0,02%.1079
.Uchwała XXX/275/10 w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Witkowo0,02%.1062
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - półkolonie...0,01%.773
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na: przebudowę i rozbudowę budynku letniskowego w Skorzęcinie z przeznaczeniem na działalność usługową0,01%.551
.Zarządzenie 19/10 w sprawie powołania komisji ds. realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy Witkowo z zakresu GPPiRPA w 2010 roku i...0,01%.505
.Protokoł XXX/10 sesji Rady Miejskiej (26.03.2010)0,02%.1117
.Uchwała XXX/281/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.838
.Protokoł 43/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.01.2010r.0,00%.306
.Protokoł 42/09 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.12.2009r.0,00%.270
.Protokoł z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 15.12.2009r.0,00%.131
.Protokoł 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.02.2010r.0,01%.662
.Protokoł 44/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 8.12.2009r.0,01%.336
.Protokoł 55/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 8.02.2010r.0,01%.322
.Protokoł 52/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.11.2009r.0,00%.293
.Protokoł 44/10 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 9.02.2010r.0,00%.121
.Protokoł 46/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 18.01.2010r.0,00%.181
.Protokoł 53/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.12.2009r.0,01%.498
.Protokoł 45/09 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 23.12.2009r.0,00%.243
.Protokoł 41/09 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.11.2009r.0,00%.289
.Protokoł 43/10 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.01.2010r.0,00%.112
.Protokoł 47/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 10.02.2010r.0,01%.415
.Zarządzenie 28/10 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie0,01%.613
.Zarządzenie 26/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok0,01%.673
.Zarządzenie 25/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r.0,01%.591
.Zarządzenie 21/10 dotyczące przekazania Radzie Miejskiej Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 rok oraz...0,01%.680
.Zarządzenie 18/10 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność g.Witkowo, położonych w Skorzęcinie, Gaju, Ruchocinku i Ćwierdzinie,...0,01%.591
.Zarządzenie 24/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność g.Witkowo, położonej w Mielżynie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.654
.Sprawozdanie z funkcjonowania SP 2 w Witkowie w roku szkolnym 2009/20100,01%.949
.Uchwała XXX/280/10 w sprawie powołania Komisji do spraw Komunalizacji Mienia0,01%.871
.Zarządzenie 23/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność g.Witkowo, położonych w Witkowie, w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.638
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Witkowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia...0,01%.888
.Uchwała XXX/277/10 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.851
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie0,01%.737
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego w Witkowie0,01%.515
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, gm. Witkowo0,01%.710
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: przebudowę ulic: Pięknej, Dworcowej, Mickiewicza, Jasnej oraz przebudowę chodnika i wykonanie zatoki parkingowej w ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie.0,01%.653
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: przebudowę dróg w Ostrowitym Prymasowskim, Ruchocinku, Ćwierdzinie0,01%.650
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę biogazowni o mocy 1,5 MW w m. Kołaczkowo...0,01%.658
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę biogazowni o mocy 1,5 MW w m. Kołaczkowo...0,01%.589
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na regulację stosunków wodnych w Leśnictwie Skorzęcin poprzez budowę urządzeń wodnych na rowach melioracji...0,01%.703
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku letniskowego w Skorzęcinie z przeznaczeniem na działalność usługową0,01%.645
.Zarządzenie 33/10 w sprawie rozłożenia na raty zapłaty czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.699
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę linii kablowej niskiego napięcia o mocy 0,4 kV o długości 80,0m w m. Witkowo...0,01%.641
.Obwieszcenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na regulację stosunków wodnych w Leśnictwie Skorzęcin poprzez budowę urządzeń wodnych na rowach melioracji...0,01%.813
.Uchwała XXXI/293/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.769
.Uchwała XXXI/282/10 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo0,02%.976
.Uchwała XXXI/284/10 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec0,01%.856
.Uchwała XXXI/294/10 w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2009r.0,02%.974
.Zarządzenie 32/10 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego0,01%.584
.Uchwała XXXI/287/10 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/249/09 RM w Witkowie z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok...0,01%.925
.Harmonogram działań i preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok...0,01%.781
.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GiM Witkowo za 2009 rok0,01%.781
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie: Usprawnienia systemu technicznego OSP w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego0,01%.546
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie: Usprawnienia systemu technicznego OSP w Witkowie, poprzez zakup dodatkowego sprzętu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego0,01%.549
.Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych stanowiących własność Gminy Witkowo0,01%.882
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku0,01%.627
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku...0,01%.490
.Informacja z wykonania budżetu g.Witkowo za I kwartał 2010 roku0,01%.707
.Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku0,01%.653
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na: Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup dodatkowego sprzętu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego0,01%.632
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie Usprawnienia systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego0,01%.526
.Protokoł 47/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 7.04.2010r.0,00%.205
.Protokoł 45/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 29.03.2010r.0,01%.392
.Protokoł 46/10 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 16.03.2010r.0,01%.362
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na przebudowę dróg w Ostrowitym Prymasowskim, Ruchocinku, Ćwierdzine0,01%.529
.Protokoł 46/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 31.03.2010r.0,01%.361
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla firmy SOBIESKI TRADE Sp. z o. o. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej budowy biogazowni...0,01%.701
.Protokoł 49/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.03.2010r.0,00%.290
.Protoko 55/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 8.02.2010r.0,00%.294
.Protokoł ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju..., Komisji Szkolnictwa, Kultury, ... oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i... RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.02.2010r.0,00%.177
.Protokoł 58/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.03.2010r.0,00%.171
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na zmianę użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m.Wiekowo, g.Witkowo...0,01%.765
.Zarządzenie 43/10 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.723
.Pytania i odpowiedzi do przetargu w sprawie: Usprawnienia systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.0,01%.610
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: przebudowę ulic: Pięknej, Dworcowej, Mickiewicza, Jasnej oraz przebudowę chodnika0,01%.626
.Uchwała XXXII/297/10 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok0,02%.1032
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: przebudowę miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury, chodnika przy ul. Braci Łukowskich oraz placu przy Gimnazjum w Witkowie0,01%.667
.Zarządzenie 45/10 w sprawie umorzenia części należności z tytułu opłaty za uczęszczanie do przedszkola0,01%.542
.Zarządzenie 46/10 w sprawie umorzenia części należności z tytułu opłaty za uczęszczanie do przedszkola0,01%.664
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal nr 1 przeznaczony na cele mieszkalne, położony w Skorzęcinie nr 11a (budynek poszkolny)...0,00%.255
.Protokoł XXXI/10 sesji Rady Miejskiej (30.04.2010)0,02%.1067
.Zarządzenie 44/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010r.0,01%.826
.Skład obwodowych komisji wyborczych...0,01%.484
.Zarządzenie 39/10 w sprawie sprzedaży i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 wraz z przynależnościami położony w Mielżynie...0,01%.585
.Zarządzenie 37/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w Chłądowie w drodze bezprzetargowej0,01%.538
.Zarządzenie 35/10 w sprawie sprzedaży i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Gaju0,01%.572
.Zarządzenie 34/10 w sprawie umorzenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości położonej w Ćwierdzinie...0,01%.682
.Zarządzenie 31/10 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Chłądowie, gmina Witkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.622
.Zarządzenie 29/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 wraz z przynależnościami, położony w Skorzęcinie...0,01%.647
.Uchwała XXXII/295/10 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.: Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski0,01%.922
.Zarządzenie 47/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Skorzęcinie...0,01%.724
.Zarządzenie 40/10 w sprawie sprzedaży i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 wraz z przynależnościami położony w Małachowie Złych Miejsc...0,01%.595
.Zarządzenie 38/10 w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wraz z wyodrębnieniem własności lokalu, położonego w Małachowie Złych Miejsc 11...0,01%.645
.Unieważnienie postępowania na: przebudowę ulic: Pięknej, Dworcowej, Mickiewicza, Jasnej oraz przebudowę chodnika i wykonanie zatoki parkingowej w ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie0,01%.616
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: przebudowę ulic: Pięknej, Dworcowej, Mickiewicza, Jasnej oraz przebudowę chodnika0,01%.518
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Usprawnienia systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego0,01%.494
.Protokoł XXXII/10 sesji Rady Miejskiej (28.05.2010)0,02%.997
.Zarządzenie 55/10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę...0,01%.629
.Zarządzenie 54/10 w sprawie umorzenia części należności z tytułu opłaty za uczęszczanie do przedszkola0,01%.693
.Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu osób niepełnosprawnych i starszych oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,01%.679
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: przebudowę miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury, chodnika przy ul. Braci Łukowskich oraz placu przy Gimnazjum w Witkowie0,01%.525
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: wybudowanie hali sportowej wraz z hollem wejściowym w Witkowie0,01%.627
.Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu osób niepełnosprawnych i starszych oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,01%.805
.Obwieszczenie wydaniu postanowienia dla firmy MKP-VIN J. Margulski i Wspólnicy o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni wiatrowej o max. mocy 600 kW w m.Folw0,01%.761
.Uchwała XXXIII/316/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.852
.Zarządzenie 53/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.635
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla firmy Auto–Handel, Pomoc Drogowa Wojciech Antczak o określeniu zakresu oddziaływaniu na środowisko dla stacji demontażu pojazdów w m.Wiekowo, g.Witkowo.0,01%.716
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: wybudowanie hali sportowej wraz z hollem wejściowym w Witkowie0,01%.583
.Uchwała XXXIII/306/10 w sprawie zmiany uchwały nr XI/98/04 ustalającej zasady zarządu oraz korzystania z OW w Skorzęcinie0,02%.973
.Zarządzenie 57/10 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.772
.Uchwała XXXIII/311/10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/239/09 RM w Witkowie z dnia 20.11.2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych...0,01%.820
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej położonej w Witkowie, przy ul.Kosynierów Miłosławskich...0,00%.122
.Uchwała XXXIII/305/10 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Witkowie, przeznaczonych na realizację infrastruktury technicznej0,01%.883
.Zarządzenie 56/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność g.Witkowo, położonej w Witkowie, w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.708
.Zarządzenie 48/10 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej0,01%.797
.Zarządzenie 52/10 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie przeznaczonych na wynajem i do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.680
.Uchwała XXXIII/309/10 w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendiów Naukowych dla uczniów gimnazjów w Gminie Witkowo0,02%.1001
.Uchwała XXXIII/310/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/121/08 RM w Witkowie z dnia 29.04.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania...0,01%.840
.Uchwała XXXIII/298/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skorzęcin na lata 2010-20170,01%.743
.Uchwała XXXIII/302/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mielżyn na lata 2010-20170,01%.950
.Zarządzenie 50/10 w sprawie rozłożenia na raty kaucji na zabezpieczenie należności wynajmującego0,01%.678
.Uchwała XXXIII/303/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworowo na lata 2010-20170,02%.1041
.Uchwała XXXIII/299/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzykowo na lata 2010-20170,02%.1003
.Uchwała XXXIII/304/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzyżewo Witkowskie na lata 2010-20170,01%.897
.Uchwała XXXIII/307/10 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których...0,01%.888
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci energetycznej napowietrznej i kablowej w m.Chłądowo...0,01%.724
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci energetycznej napowietrznej i kablowej w m.Chłądowo...0,01%.777
.Uchwała XXXIII/306/10 w sprawie: zmiany uchwały nr XI/98/04 ustalającej zasady zarządu oraz korzystania z OW w Skorzęcinie0,00%.7
.Zarządzenie 60/10 w sprawie przekazania części mienia Przedszkola Miejskiego im.Bajka w Witkowie obejmującej tzw. blok żywieniowy na rzecz Gimnazjum...0,01%.680
.Zarządzenie 59/10 w sprawie odroczenia terminu zapłaty czynszu dzierżawy za grunt w OW w Skorzęcinie0,01%.609
.Uchwała XXXIII/301 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruchocinek na lata 2010-20170,01%.832
.Uchwała XXXIII/300/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Malenin na lata 2010-20170,01%.926
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: udzielnie i obsługę złotówkowego kredytu długoterminowego0,01%.619
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: budowę świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo0,01%.664
.Unieważnienie postępowania w sprawie Usprawnienia systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup dodatkowego sprzętu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego0,01%.797
.Uchwała XXXIII/308/10 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach...0,02%.992
.Unieważnienie postępowania na: przebudowę ulic: Pięknej, Dworcowej, Mickiewicza, Jasnej oraz przebudowę chodnika i wykonanie zatoki parkingowej w ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie.0,01%.642
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: udzielnie i obsługę złotówkowego kredytu długoterminowego0,01%.634
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na: udzielnie i obsługę złotówkowego kredytu długoterminowego0,01%.659
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na: budowę świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo0,01%.575
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: budowę świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo0,01%.633
.Zarządzenie 64/10 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność g.Witkowo, położonych w Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia0,01%.685
.Zarządzenie 62/10 w sprawie najmu i wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w Witkowie w drodze bezprzetargowej0,01%.666
.Zarządzenie 63/10 w sprawie umorzenia czynszu za dzierżawę gruntu pod pawilonem0,01%.637
.Zarządzenie 66/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela SP-3 w Witkowie – Pani Katarzyny Wielgus0,01%.754
.Zarządzenie 67/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela ZSP w Mielżynie – Pani Moniki Czarneckiej -Schelenz0,01%.802
.Zarządzenie 68/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie – Pani Hanny Tyll - Kasprzak0,01%.624
.Zarządzenie 70/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie – Pani Elizy Marcinkowskiej0,01%.691
.Zarządzenie 71/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie – Pani Anny Dębiec0,01%.811
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal nr 1 przeznaczony na cele mieszkalne, położony w Skorzęcinie nr 11a...0,01%.739
.Uchwała XXXI/292/10 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.: Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski0,01%.795
.Uchwała XXXI/283/10 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnych położonych w Witkowie0,01%.756
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na:sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: wybudowanie hali sportowej wraz z hollem wejściowym w Witkowie0,01%.737
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji na w budowę 2 zastawek piętrzących na rowach melioracji szczegółowej, na terenie m.Skorzęcin, g.Witkowo...0,01%.749
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na: budowę świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo - cz 20,01%.741
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: udzielnie i obsługę złotówkowego kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu0,01%.639
.Qwerty0,00%.7
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - 20090,01%.784
.Oświadczenia majątkowe kierownictwa Gminy i Miasta w Witkowie za 2009 rok0,01%.958
.Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu wydających decyzje z upoważnienia Burmistrza GiM w Witkowie0,01%.904
.Zarządzenie 65/10 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.525
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Witkowo o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla GiM Witkowo na lata 2010–0,01%.697
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Witkowo o opracowaniu projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010–2013 z...0,01%.714
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Witkowo o opracowaniu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla GiM Witkowo na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017 wraz z...0,01%.675
.Zarządzenie 73/10 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.635
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla firmy KORLEN Sp. z o. o. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych...0,01%.849
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Gaj,0,01%.782
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Gaj0,01%.688
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: budowę świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo0,01%.580
.Obwieszczenie o podjęciu decyzji na budowie stacji paliw płynnych w miejscu istniejącej stacji LPG przy ul. Żwirki i Wigury 2A w Witkowie...0,01%.813
.Protokoł 50/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 28.06.2010r.0,01%.515
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej stanowiącej własność Gminy Witkowo przy ul. Kosynierów Miłosławskich...0,01%.711
.Protokoł XXXIII/10 sesji Rady Miejskiej (25.06.2010)0,01%.878
.Zarzadzenie 81/10 w sprawie umorzenia części należności z tytułu opłaty za uczęszczanie do przedszkola0,01%.657
.Zarzadzenie 80/10 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.634
.Protokoł 61/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.05.2010r.0,00%.266
.Protokoł 64/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie z Prezesami KR, Sołtysami i działaczami GZRKiOiR, odbytego w dniu 6.070,01%.397
.Zarządzenie 72/10 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Małachowo Kępe0,01%.683
.Protokoł 60/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.04.2010r.0,00%.152
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 3.05. do 24.06.2010r.0,01%.410
.Zarzadzenie 74/10 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.657
.Protoko 54/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego R M w Witkowie, odbytego w dniu 25.01.2010r.0,01%.383
.Protokoł 59/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 16.04.2010r.0,00%.275
.Protokoł 63/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.06.2010r.0,01%.438
.Protokoł 62/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 31.05.2010r.0,01%.603
.XXXIV sesja RM (17.09.2010)0,01%.458
.Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 20100,00%.8
.Uchwała XXXIII/313/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej0,01%.812
.Uchwała XXXIV/323/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.750
.Uchwała XXXIV/322/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok0,01%.779
.Uchwała XXXIII/312/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM Witkowo za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansow0,01%.803
.Uchwała XXXIII/315/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok0,01%.925
.Uchwała XXXIV/321/10 w sprawie zmiany uchwały XXXI/288/10 RM w Witkowie z dnia 30.04.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej woj. Wielkopolskiemu na realizację zadania przebudowy skrzyżowania...0,01%.954
.Uchwała XXXI/289/10 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą„ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin...0,01%.915
.Uchwała XXXIV/317/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...0,01%.855
.Uchwała XXXIII/314/10 w sprawie zmiany uchwały XXXI/290/10 RM w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji...0,01%.924
.Uchwała XXXII/296/10 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin...0,01%.852
.Uchwała XXXI/290/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pod nazwą ,, Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin...0,01%.818
.Uchwała XXXIV/319/2010 w sprawie zmiany uchwały XXII/192/09 RM w Witkowie z 27.03.2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...0,02%.990
.Uchwała XXXI/288/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 260 – ul. Gnieźnieńskiej z...0,01%.890
.Uchwała XXXIV/318/2010 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach...0,01%.675
.Zarządzenie 83/10 w sprawie nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne, położonych w Ćwierdzinie0,01%.763
.Zarzadzenie 82/10 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo, położonych w mieście i gminie Witkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.698
.Protokoł 51/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 17.05.2010r.0,00%.306
.Protokoł 50/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 28.04.2010r.0,00%.292
.Protokoł 49/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.05.2010r.0,00%.268
.Protokoł 48/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 12.04.2010r.0,00%.288
.Protokoł 48/10 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.04.2010r0,01%.344
.Zarządzenie 75/10 w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2009-20120,01%.662
.Uchwała XXXIV/320/10 zmieniająca uchwałę XXVII/233/09 RM w Witkowie z 20.11.2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości...0,02%.978
.Uchwała XXXI/291/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na realizację zadania pn. Hala widowiskowo – sportowa0,01%.901
.Obwieszczenie w spr. zebrania niezbednych materiałów w spr. wydania decyzji lokalizacji inwest. celu publ. dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej z dobudową stacji transformatorowej dla Chłądowa -0,01%.659
.Obwieszczenie w spr. zebrania materiałów w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla przebudowy sieci energetycznej - Chłądowo ETAP I0,01%.737
.Protokoł XXXIV sesji Rady Miejskiej (17.09.2010)0,02%.989
.Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku pub0,01%.636
.Zarządzenie 78/10 dotyczące przekazania Radzie Miejskiej Informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM Witkowo za pierwsze półrocze 2010 roku oraz...0,01%.707
.Informacja o przebiegu wykonania budżetu GiM Witkowo za pierwsze półrocze 2009 roku...0,01%.761
.Uchwała XXXV/324/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.802
.Projekt Uchwały XXXVII/.../10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych...0,01%.678
.Obwieszczenie w sprawie zebrania niezbednych materiałów w sprawie wyd. dec.o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. - budowa sieci wodociagowej w m. Gaj, Wiekowo i Skorzęcin gm. Witkowo0,01%.579
. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-20100,09%.5880
.Uchwała XXXVI/325/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,02%.1020
.Protokoł 51/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 25.08.2010r.0,01%.454
.Protokoł 51/10 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.07.2010r.0,01%.374
.Protokoł 53/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 26.08.2010r.0,00%.264
.Protokoł 49/10 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.05.2010r.0,01%.396
.Protokoł 65/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 31.08.2010r.0,01%.380
.Protokoł 50/10 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 18.06.2010r.0,01%.379
.Obwieszczenie o: przyst. do sporz. miejscowych planów zagosp. przestrz. w Małachowie Złych Miejsc i Witkowie oraz zmiany w Chłądowie i Wiekowie0,01%.714
.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Witkowo w sezonie zimowym 2010-20110,01%.554
.Projekt Uchwały XXXVII/.../10 w sprawie zmiany Uchwały XX/186/05 RM w Witkowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów0,01%.836
.Projekt Uchwały XXXVII/.../10 zmieniająca Uchwałę XXV/254/01 RM w Witkowie z dnia 27.04.2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów0,01%.803
.Projekt Uchwały XXXVII/.../10 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Witkowo0,01%.838
.Obwieszczenie o wyd. dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy i robudowy sieci energetycznej w Chłądowie - etap II0,01%.696
.Protokoł XXXVI sesji Rady Miejskiej (08.10.2010)0,01%.946
.Zarządzenie 88/10 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.665
.Uchwała XXXVII/333/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,02%.1038
.Funkcjonowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie w roku 2010...0,01%.729
.Uchwała XXXVII/329/10 zmieniająca Uchwałę XXV/254/01 RM w Witkowie z dnia 27.04.2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz...0,01%.933
.Uchwała XXXVII/330/10 w sprawie zmiany Uchwały XX/186/05 RM w Witkowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów0,02%.1185
.Uchwała XXXVII/331/10 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Witkowo0,02%.1113
.Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustaleniu likalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy i rozbud. sieci energetycznej w Chłądowie0,01%.778
.Informacja o działalności Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie w roku szkolnym 2009/20100,01%.813
.Uchwała Nr XXXVII/328/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/173/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania od0,01%.883
.Uchwała XXXI/286/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m.Witkowo w obrębie ulicy Dworcowej0,02%.1052
.Uchwała XXXI/285/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m.Witkowo w obrębie ulicy Nowej i Dworcowej0,01%.950
.Uchwała XXXVII/332/10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy...0,01%.936
.Informacja o wynikach konsultacji w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz...0,01%.730
.Uchwała XXXVII/326/10 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/317/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy...0,02%.987
.Program współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2011 rok...0,01%.762
.Zarządzenie 92/10 w sprawie przekazania RM Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Witkowo w roku szkolnym 2009/20100,01%.700
.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Witkowo w roku szkolnym 2009/20100,01%.849
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo - ul. Kwiatowa, Powidzka, Nowa, Dworcowa i Północna0,01%.744
.Informacja z wykonania budżetu g.Witkowo za III kwartał 2010 roku0,01%.710
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 1261/3, położonej w Witkowie, przy ul. Kosynierów Miłosławskich, o pow. 0,05780,00%.79
.Zarządzenie 94/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Witkowie, w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.790
.Zarządzenie 96/10 w sprawie nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne, położonych w Ćwierdzinie0,01%.816
.Zarządzenie 90/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.582
.Zarządzenie 85/10 w sprawie nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne, położonych w Ćwierdzinie0,01%.732
.Zarządzenie 89/10 w sprawie umorzenia czynszu za dzierżawę gruntu rolnego położonego w Ćwierdzinie0,01%.705
.Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie za okres kadencji 2006-2010r.0,02%.1004
.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie0,02%.1022
.Informacja o działalności RM w Witkowie za okres kadencji 2006–2010r.0,02%.1115
.Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za okres kadencji 2006–2010r.0,01%.946
.Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie w latach 2006- 20100,01%.933
.Zarządzenie 87/10 w sprawie nabycia przez Gminę Witkowo nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny położonej w Witkowie, przy ul. Mickiewicza 5/130,01%.768
.Zarządzenie 91/10 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo, położonych w mieście i gminie Witkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.578
.Zarządzenie 95/10 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w Witkowie, przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej0,01%.736
.Uchwala XXXVIII/342/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,02%.1044
.Obwieszczenie o zebraniu niezbednych materiałów w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. na dobudowanie i przebudowanie linii oświetlenia w Chłądowie-I etap.0,01%.767
.Obwieszczenie o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ust. lokalizacji inwest. celu publ. na dobudowanie i przebudowanie linii oswietlenia w Chłądowie-II etap0,01%.578
.Uchwała XXXVIII/337/10 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo0,01%.896
.Uchwała XXXVII/327/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających GiM Wit0,02%.1389
.Protokoł XXXVII sesji Rady Miejskiej (22.10.2010)0,02%.984
.Protokoł /10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju..., Komisji Szkolnictwa, ... oraz Komisji Rolnictwa, .... RM w Witkowie, odbytego w dniu 4.11.2010r.0,01%.380
.Protokoł 52/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.09.2010r.0,01%.559
.Protokoł 53/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 12.10.2010r.0,01%.575
.Protokoł 52/10 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 14.09.2010r.0,01%.554
.Protokoł 53/10 z posiedzenia Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 18.10.2010r.0,01%.329
.Protokoł 54/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 15.09.2010r.0,01%.347
.Protokoł 55/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 28.09.2010r.0,00%.263
.Protokoł 56/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.10.2010r.0,01%.326
.Protokoł 66/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 13.09.2010r.0,01%.478
.Protokoł 67/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.10.2010r.0,01%.407
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 25.10 do 8.11.2010r.0,01%.587
.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i UGiM w Witkowie w okresie kadencji 2006-2010r.0,01%.690
.II sesja RM (06.12.2010)0,04%.2460
.Uchwała XXXVIII/334/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.0,01%.910
.Uchwała XXXVIII/335/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.1020
.Uchwała XXXVIII/339/10 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla GiM Witkowo na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–20170,01%.950
.Uchwała XXXVIII/338/10 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla GiM Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014–20170,02%.1142
.Uchwała I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie0,01%.846
.Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - stacja demontażu pojazdów...0,01%.802
.Uchwała I/5/10 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie0,02%.1066
.Uchwała I/4/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie0,02%.989
.Uchwała I/3/10 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie oraz określenia przedmiotu ich działania0,01%.897
.Zarządzenie 103/10 w sprawie rozłożenia na raty kaucji na zabezpieczenie należności wynajmującego0,01%.725
.Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. na dobud. i przebud. linii oswietlenia drogowego w Chładowie - ETAP II0,01%.553
.Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. na dobud. i przebud. linii oswietlenia drogowego w Chładowie - ETAP I0,01%.646
.Uchwała II/9/10 w sprawie przystapienia do realizacji zadania pn.: Dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo0,02%.1025
.Zarządzenie 104/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.735
.Zarządzenie 101/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.720
.Uchwała II/6/10 w sprawie powołania członka RM do reprezentowania g.Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego0,02%.1127
.Uchwała II/8/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM w Witkowie0,01%.931
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie wydania decyzji na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m.Witkowo przy ul.Osiedlowej...0,01%.736
.Protokoł XXXVIII sesji Rady Miejskiej (09.11.2010)0,01%.710
.Zarządzenie 108/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.747
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2011 rok0,01%.951
.Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Witkowo na lata 2011-20150,01%.832
.Protokoł I sesji Rady Miejskiej (01.12.2010)0,01%.879
.Protokoł II sesji Rady Miejskiej (06.12.2010)0,01%.938
.Zarządzenie 109/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.751
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m.Wiekowo...0,01%.929
.Uchwała III/18/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,02%.1127
.Uchwała III/21/10 w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych0,02%.1151
.Uchwała III/13/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Witkowo na lata 2011-20150,02%.986
.Uchwała III/12/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2011 rok0,01%.962
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej stanowiącej własność Gminy Witkowo0,01%.715
.Uchwała III/11/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata0,01%.936
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 10.11 do 28.122010r.0,01%.721
.Zarządzenie 102/10 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.779
.Zarządzenie 100/10 w sprawie umorzenia czynszu za dzierżawę gruntu rolnego położonego w Gorzykowie0,01%.658
.Uchwała III/10/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 159, położonej w OW w Skorzęcinie0,01%.957
.Zarządzenie 111/10 w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20110,01%.803
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku0,01%.803
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie Usprawnienia systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup dodatkowego sprzętu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego0,01%.623
.Uchwała III/20/10 w sprawie budżetu na 2011 rok0,03%.1647
.Budżet 20110,06%.4072
.Uchwała III/19/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Witkowo na lata 2011–20200,02%.1115
.Zarządzenie 112/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.768
.Zarządzenie 93/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok0,01%.774
.Zarządzenie 2/11 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.614
.Protokoł III sesji Rady Miejskiej (29.12.2010)0,01%.935
.Zarządzenie 1/11 w sprawie wykazów nieruchomości, położonych w Witkowie, Małachowie Złych Miejsc i OW w Skorzęcinie, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w drodze przetargu0,01%.679
.Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych dp sprzedaży i wydzierżawienia w drodze przetargu...0,01%.807
.Zarzadzenie 107/10 w sprawie nabycia przez Gminę Witkowo nieruchomości, stanowiącej działkę zabudowaną zabytkowym wiatrakiem...0,01%.855
.Zarządzenie 106/10 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań z zakresu obrotu nieruchomościami0,01%.670
.Zarządzenie 105/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej0,01%.693
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w m.Folwark Piaski, g.Witkowo...0,01%.810
.Zarządzenie 5/11 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w OW w Skorzecinie przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.587
.Zarządzenie 7/11 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w OW w Skorzęcinie0,01%.511
.Zarządzenie 4/11 w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunt w OW w Skorzęcinie oraz opłat za...0,01%.613
.Zarządzenie 77/10 w sprawie ustalenia regulaminu UGiM Witkowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny0,01%.799
.Zarządzenie 6/11 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli0,01%.568
.Ogłoszenie o wyniku postępowania w sprawie Usprawnienia systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup dodatkowego sprzętu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego0,01%.609
.Zarządzenie 10/11 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok0,01%.549
.Zarządzenie 113/10 w sprawie ustalenia planu pracy UGiM w Witkowie na 2011 r.0,01%.676
.Zarządzenie 110/10 w sprawie zwołania zebrań wyborczych w celu wyłonienia organów sołectw i osiedli0,01%.796
.Wykaz rachunków bankowych...0,06%.3809
.Projekt Uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2011r. na terenie GiM Witkowo0,01%.845
.Projekt Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz...0,01%.713
.Projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2011r. na terenie GiM Witkowo0,01%.671
.Projekt Uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Witkowo0,01%.795
.Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.710
.Projekt Uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w m. Skorzęcin0,01%.668
.Zarządzenie 12/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2011r. na terenie GiM Witkowo0,01%.586
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym (ofertowym) na dzierżawę lokali użytkowych położonych w OW w Skorzęcinie0,00%.166
.Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku...0,01%.743
.Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM w Witkowie - Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji0,02%.1142
.Uchwała IV/34/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika MGOPS w Witkowie0,01%.912
.Uchwała IV/28/2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Witkowie0,01%.874
.Uchwała IV/31/2011 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...0,02%.1219
.Uchwała IV/25/2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli0,01%.882
.Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wyd. dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla budowy gazociągu śr. c. PE-80 SDR-11 w Chłądowie0,01%.655
.Uchwała IV/33/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2011 rok0,01%.849
.Plan pracy Rady Miejskiej w Witkowie na 2011 rok0,01%.727
.Protokoł 1/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 20.12.2010r.0,01%.455
.Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie na 2011 rok0,01%.952
.Protokoł 1/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 19.01.2011r.0,01%.650
.Protokoł 1/10 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 21.12.2010r.0,01%.543
.Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2011 rok0,01%.890
.Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym w okresie od 2.01 do 17.02.2011r.0,01%.780
.Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM na 2011 rok0,02%.967
.Protokoł 1/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie, odbytego w dniu 22.12.2010r.0,01%.429
.Uchwała IV/23/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.891
.Uchwała IV/24/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz...0,02%.1185
.Plan Pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie na 2011 rok0,02%.983
.Uchwała IV/29/2011 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w m.Skorzęcin0,01%.907
.Uchwała IV/37/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok0,02%.965
.Uchwała IV/36/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2011 – 20200,01%.962
.Uchwała IV/35/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok0,01%.957
.Uchwała IV/22/2011 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie0,02%.1001
.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Witkowo na lata 2011 - 20150,01%.911
.Zarzadzenie 19/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i dróg w UGiM w Witkowie0,01%.533
.Protokoł IV sesji Rady Miejskiej (18.02.2011)0,01%.922
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji0,03%.1642
.Protokoł 2/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie, odbytego w dniu 25.01.2011r.0,01%.602
.Protokoł 2/11 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 24.01.2011r.0,01%.498
.Obwieszczenie o wyd. dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla budowy gazociągu śr. c. PE-80 SDR-11 w Chłądowie0,01%.717
.Protokoł 4/11 ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów..., Komisji Rolnictwa, ... oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie, odbytego w dniu 3.03.2011r.0,01%.496
.Zarządzenie 23/2011 w sprawie powołania komisji ds. realizacji zadań przez jednostki organizacyjne g.Witkowo z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r...0,01%.661
.Zarzadzenie 13/2011 w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu komunalnego w OW w Skorzęcinie0,01%.693
.Informacja o wydaniu decyzji na budowę dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną w m.Małachowo Złych Miejsc, g.Witkowo0,01%.870
.Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza GiM Witkowo Nr OŚ-7624/6/08 z dnia 30.04.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy wiatrowej – Chłądowo...0,01%.898
.Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-20140,08%.5256
.Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym na: Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo0,01%.734
.Zarządzenie 27/2011 w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów0,01%.712
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i inwestycji w UGiM w Witkowie0,02%.1408
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy AUTO-ZŁOM złomowanie pojazdów Eugeniusz Mizera, Mielżyn w sprawie zmiany decyzji Burmistrza GiM Witkowo...0,01%.826
.Ogłaszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym (OFERTOWYM) na dzierżawę lokali użytkowych położonych w OW w Skorzęcinie0,00%.143
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Małachowie Kępym, g.Witkowo0,00%.84
.Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Witkowie0,00%.128
.Uchwała V/39/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/276/10 z dnia 26.03.2010r. RM w Witkowie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z OW w Skorzęcinie0,02%.1021
.Uchwała V/44/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok0,02%.1069
.Pytania i odpowiedzi do przetargu na: Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo0,01%.778
.Uchwała V/43/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2011 – 20200,02%.1006
.Obwieszczenie o wszczęciu post. admin. w sprawie budowy sieci kan. sanit. wraz z przepompownią oraz sieci wod. w ul. Osiedlowej w Witkowie0,01%.781
.Obwieszczenie o wszczęciu post. admin. w sprawie budowy sieci kan. sanit. wraz z przykanalikami i przepompownią w miejscowości Skorzęcin i Skorzęcin Nadleśnictwo, gm. Witkowo0,01%.571