Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Opinie RIO...
A A A

Opinie RIO...:« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Uchwała SO – 6/0955/120/2024 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Witkowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2023
wytworzono: 29 Maja 2024 | zmodyfikowano: 2024-06-11 14:53:12
Uchwała Nr SO–6/0954/147/2024 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Gmin
wytworzono: 22 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-22 12:30:33
Uchwała SO-6/0951/65/2024 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez GiM Witkowo deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2024 rok
wytworzono: 15 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-03-01 13:36:10
Uchwała SO-6/0951/65/2024 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gim Witkowo
wytworzono: 15 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-03-01 13:37:24
Uchwała SO-6/0952/258/2023 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej GiM Witkowo na 2024 rok
wytworzono: 15 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-18 20:25:42
Uchwała SO-6/0957/258/2023 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 15 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-18 20:24:00
Uchwała Nr SO-6_0951_736_2023 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez GiM Witkowo deficytu budżetu
wytworzono: 15 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-18 20:22:25
Uchwała SO - 6/0955/199/2023 w spr. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie w spr. udzielnia absolutorium...
wytworzono: 7 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-06-09 05:43:33
Uchwała Nr SO-6/0954/120/2023 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Gminy Witkowo za 2022 rok.
wytworzono: 17 Kwietnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-04-19 12:07:37
Uchwała SO-6/0951/720/2022 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Witkowo deficytu budżetu
wytworzono: 16 Grudnia 2022 | zmodyfikowano: 2022-12-16 12:31:54
Uchwała SO-6/0957/226/2022 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 16 Grudnia 2022 | zmodyfikowano: 2022-12-16 12:29:00
Uchwała SO-6/0952/226/2022 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok.
wytworzono: 16 Grudnia 2022 | zmodyfikowano: 2022-12-16 12:23:56
Uchwała SO – 6/0953/25/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 01.09.2022 r.
wytworzono: 1 Września 2022 | zmodyfikowano: 2022-09-08 18:44:17
Uchwała Nr SO – 6/0955/177/2022 w spr. wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Witkowo z tyt. wykonania budżetu za
wytworzono: 13 Czerwca 2022 | zmodyfikowano: 2022-06-13 06:56:23
Uchwała Nr SO-7/0954/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24.03.2022r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu... Gminy Witkow
wytworzono: 24 Marca 2022 | zmodyfikowano: 2022-04-04 13:11:45
Uchwała Nr SO - 7/0951/297/2022 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2022 r. w spr. wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Witkowo deficytu budżetu.
wytworzono: 31 Stycznia 2022 | zmodyfikowano: 2022-01-31 08:28:03
Uchwała Nr SO - 7/0951/296/2022 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2022 r. w spr. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 31 Stycznia 2022 | zmodyfikowano: 2022-01-31 08:25:37
Uchwała Nr SO - 7/0952/119/2021 w spr. wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Witkowo na 2022 rok
wytworzono: 8 Grudnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-12-08 08:34:41
Uchwała Nr SO - 7/0951/615/2021 w spr. wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Witkowo deficytu budżetu.
wytworzono: 8 Grudnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-12-08 08:32:08
Uchwała Nr SO - 7/0952/119/2021 w spr. wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Witkowo
wytworzono: 8 Grudnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-12-08 08:13:48

« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »