Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2017-12-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami z m. Dębina do m. Ruchocinek
dział: Przetargi zakończone
osoba wprowadzająca: Hanna Rakowska
czas akcji: 2017-12-14 / 12:51:11
przejdź do wpisu >>
2017-12-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 13.12.2017r.
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba wprowadzająca: Anita Frańczak
czas akcji: 2017-12-14 / 09:38:16
przejdź do wpisu >>
2017-12-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie dot. zmiany wniosku w toczącym się postępowaniu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr. ciśn. Dz250 PE MOP 0,5 MPa dla jednostki wojskowej w Powidzu
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba modyfikująca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2017-12-13 / 13:12:12
przejdź do wpisu >>
2017-12-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie dot. zmiany wniosku w toczącym się postępowaniu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr. ciśn. Dz250 PE MOP 0,5 MPa dla jednostki wojskowej w Powidzu
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba modyfikująca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2017-12-13 / 12:37:48
przejdź do wpisu >>
2017-12-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie dot. zmiany wniosku w toczącym się postępowaniu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr. ciśn. Dz250 PE MOP 0,5 MPa dla jednostki wojskowej w Powidzu
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba modyfikująca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2017-12-13 / 12:34:35
przejdź do wpisu >>
2017-12-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie dot. zmiany wniosku w toczącym się postępowaniu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dz250 PE MOP 0,5 MPa dla jednostki wojskowej w Powidzu
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba wprowadzająca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2017-12-13 / 12:32:23
przejdź do wpisu >>
2017-12-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie 88/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych \"Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Witkowo\"
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2017
osoba modyfikująca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2017-12-12 / 11:59:39
przejdź do wpisu >>
2017-12-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie 88/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Witkowo”
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2017
osoba wprowadzająca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2017-12-12 / 11:58:13
przejdź do wpisu >>
2017-12-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie 79a/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2017
osoba wprowadzająca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2017-12-12 / 11:51:16
przejdź do wpisu >>
2017-12-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała XXXIII/260/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie (ul. Dojazodwa)
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2017-12-11 / 08:47:14
przejdź do wpisu >>
następna >>