Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo
wytworzono: 29 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-28 14:48:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i...
wytworzono: 30 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-30 15:25:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta w Witkowie
wytworzono: 20 Września 2018 | zmodyfikowano: 2018-09-20 15:26:21
Projekt uchwały Nr .../.../2018 RM w Witkowie z dnia ........ 2018 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie G i M Witkowo
wytworzono: 17 Maja 2018 | zmodyfikowano: 2018-05-17 13:46:34
Projekt uchwały XXXV/.../2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobran
wytworzono: 31 Stycznia 2018
Projekt Uchwały Nr XXXV/.../2018 sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małachowo Złych Miejsc - oznaczenie obszaru Sołectwa
wytworzono: 29 Stycznia 2018 | zmodyfikowano: 2018-02-01 13:22:20
Projekt Uchwały XXXV....2018 w sprawie Statutu Sołectwa Małachowo Szemborowice
wytworzono: 25 Stycznia 2018 | zmodyfikowano: 2018-01-29 15:58:04
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kapielisk na 2018r. na terenie Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 10 Stycznia 2018 | zmodyfikowano: 2018-01-10 14:49:09
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy g.Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz... działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
wytworzono: 30 Października 2017
Projekt Uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Witkowo lub jej jednostkom orga
wytworzono: 23 Czerwca 2017
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2017 rok
wytworzono: 22 Listopada 2016
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz ... na rok 2017
wytworzono: 31 Października 2016
Uchwała Nr XIX/.../2016 z dnia 23 września 2016r. w sparwie zmiany uchwały Nr X/80/2015 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
wytworzono: 15 Września 2016
UCHWAŁA NR XVII/.../2016RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradc
wytworzono: 14 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-16 09:32:57
Projekt uchwały Nr XVII/.../2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-08 14:49:30
Projekt uchwały Nr XVII/.../2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami...
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-08 14:44:35
Projekt uchwały Nr XVII/.../2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-08 14:41:31
Projekt uchwały NR XVII/.../2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-08 14:36:02
Projekt UCHWAŁAY NR XIV/.../2016 Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
wytworzono: 10 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-10 13:48:28
Projekt Uchwały Nr X/…./2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji
wytworzono: 24 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-24 14:19:04

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »