Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 16:21:03
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Mielżyn...
wytworzono: 10 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-10 13:39:25
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Jaworowo...
wytworzono: 10 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-10 13:37:31
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kołaczkowo...
wytworzono: 10 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-10 13:36:03
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Ćwierdzin...
wytworzono: 10 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-10 13:34:19
Projekt Uchwały Nr XI/.../2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i... na 2012 rok
wytworzono: 31 Października 2011 | zmodyfikowano: 2011-10-31 14:18:16
Projekt Uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo oraz...
wytworzono: 20 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-20 15:07:27
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
wytworzono: 20 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-20 15:02:46
Projekt Uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN I-5.4131-1-173/11 Wojewody Wielkopolskiego...
wytworzono: 16 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-16 15:28:07
Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością g.Witkowo
wytworzono: 21 Kwietnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-21 15:31:24
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/196/05 RM w Witkowie...
wytworzono: 18 Kwietnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-18 13:47:22
Projekt Uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec...
wytworzono: 18 Kwietnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-18 13:46:07
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 15:48:30
Projekt Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz...
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 15:46:07
Projekt Uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w m. Skorzęcin
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 15:43:33
Projekt Uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Witkowo
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 15:40:48
Projekt Uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2011r. na terenie GiM Witkowo
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 15:37:41
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Witkowo na lata 2011-2015
wytworzono: 17 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-17 14:53:25
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2011 rok
wytworzono: 17 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-17 14:52:20
Projekt Uchwały XXXVII/.../10 w sprawie zmiany Uchwały XX/186/05 RM w Witkowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
wytworzono: 19 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-19 16:20:50

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »