Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 37, 38 i części działki 687 w Witkowie oraz części działek 14/3 i 17 w M
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 12:01:44
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 80/25 w Witkowie
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 11:56:57
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1112/5 w Witkowie
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 11:51:03
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 91/7 i 91/8 w Małachowie Złych Miejsc
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 11:46:43
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 18/4 w Kołaczkowie
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 11:42:05
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 157/4 w Chłądowie
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 11:35:17
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozlicza
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 11:28:00
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo
udostępniono: 19 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-19 12:56:19
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
udostępniono: 19 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-19 13:01:26
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzykowie i na udzielenie bonifikaty
udostępniono: 19 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-19 12:48:41
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Witkowie, stanowiącej działkę zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie nr 734.
udostępniono: 19 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-19 12:45:12
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Witkowie przy ul. Jasnej
udostępniono: 19 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-19 12:42:25
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
udostępniono: 19 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-19 12:38:31
Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/133/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 1 października 2004r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrz
udostępniono: 19 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-19 12:35:10

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »