Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
UCHWAŁA NR V/../2015 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendiów Naukowych dla uczniów gimnazjów w Gminie Witkowo
wytworzono: 19 Marca 2015 | zmodyfikowano: 2015-03-19 09:15:34
Projekt Uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
wytworzono: 19 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-19 16:23:45
UCHWAŁA Nr IV/…/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem prow
wytworzono: 19 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-19 08:45:53
Projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi... "
wytworzono: 11 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-11 12:21:36
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
wytworzono: 11 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-11 12:12:46
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2015r. na terenie Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 8 Stycznia 2015 | zmodyfikowano: 2015-01-08 14:01:47
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz ...na 2015 rok
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-28 14:37:04
Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad ustalania wymiaru etatu i godzin ponadwymiarowych nauczycieli...
wytworzono: 15 Września 2014 | zmodyfikowano: 2014-09-15 14:05:44
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz ...na 2014 rok
wytworzono: 4 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-04 13:55:19
Projekt Uchwały Nr XXVI/…/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Witkowo na lata 2013 – 2020
wytworzono: 18 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-20 14:20:47
Projekt Uchwały Nr XXV/.../2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach p
wytworzono: 10 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-16 10:14:28
Projekt Uchwały Nr XXV/.../2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
wytworzono: 10 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-16 10:06:20
Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Witkowie
wytworzono: 11 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-11 14:57:46
Projekt Uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2013r. na terenie GiM Witkowo
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 16:20:51
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 16:17:32
Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXX/275/10 RM w Witkowie z dnia 26.03.2010r. w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom...
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 16:15:35
Projekt Uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz... na terenie GiM Witkowo...
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 16:12:48
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2013 rok...
wytworzono: 14 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-14 14:45:15
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy g.Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
wytworzono: 30 PaĹşdziernika 2012 | zmodyfikowano: 2012-10-30 10:25:40
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Gaj...
wytworzono: 27 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-27 14:03:09

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »