Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Strzyżewo Witkowskie...
wytworzono: 10 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-10 16:11:41
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Wiekowo...
wytworzono: 4 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 14:49:35
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Witkówko...
wytworzono: 4 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 14:47:40
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Małachowo Wierzbiczany...
wytworzono: 4 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 14:45:51
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Sokołowo...
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-08-30 15:59:12
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Piaski...
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-08-30 15:58:21
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Małachowo Kępe...
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-08-30 15:55:42
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Skorzęcin...
wytworzono: 22 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-06-22 14:30:45
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla GiM Witkowo na lata 2012 - 2015
wytworzono: 15 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-06-15 16:03:33
Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/192/09 RM w Witkowie z dnia 27.03.2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i...
wytworzono: 23 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-03-23 14:20:03
Projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Gorzykowie...
wytworzono: 14 Lutego 2012 | zmodyfikowano: 2012-02-14 12:55:58
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
wytworzono: 6 Lutego 2012 | zmodyfikowano: 2012-02-06 16:09:22
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/96/2011 RM w Witkowie z dnia 25.11.2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz...
wytworzono: 1 Lutego 2012 | zmodyfikowano: 2012-02-01 10:08:00
Projekt Uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GiM Witkowo w 2012r.
wytworzono: 1 Lutego 2012 | zmodyfikowano: 2012-02-01 10:03:53
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2012r. na terenie GiM Witkowo
wytworzono: 12 Stycznia 2012 | zmodyfikowano: 2012-01-12 15:03:02
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GiM Witkowo na lata 2012-2016
wytworzono: 16 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-16 15:35:33
Projekt Uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji...
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 16:33:46
Projekt Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 16:31:47
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 16:29:14
Projekt Uchwały w sprawie określenia opłaty targowej...
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 16:26:33

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »