Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 16:17:32
Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXX/275/10 RM w Witkowie z dnia 26.03.2010r. w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom...
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 16:15:35
Projekt Uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz... na terenie GiM Witkowo...
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 16:12:48
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2013 rok...
wytworzono: 14 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-14 14:45:15
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy g.Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
wytworzono: 30 Października 2012 | zmodyfikowano: 2012-10-30 10:25:40
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Gaj...
wytworzono: 27 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-27 14:03:09
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Ostrowite Prymasowskie...
wytworzono: 21 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-21 14:59:14
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Folwark...
wytworzono: 20 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-20 14:21:38
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Dębina...
wytworzono: 20 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-20 14:20:27
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kamionka...
wytworzono: 20 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-20 14:19:04
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Gorzykowo...
wytworzono: 20 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-20 14:17:14
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 5 w Witkowie...
wytworzono: 13 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-13 14:41:22
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 3 w Witkowie...
wytworzono: 13 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-13 14:39:23
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Czajki...
wytworzono: 13 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-13 14:37:39
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Chłądowo...
wytworzono: 11 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-11 14:18:01
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Małachowo Złych Miejsc...
wytworzono: 10 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-10 16:18:44
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Mąkownica...
wytworzono: 10 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-10 16:17:30
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Odrowąż...
wytworzono: 10 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-10 16:16:21
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Ruchocin...
wytworzono: 10 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-10 16:15:05
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Ruchocinek...
wytworzono: 10 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-10 16:13:37

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »