Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Projekt Uchwały XXXVII/.../10 zmieniająca Uchwałę XXV/254/01 RM w Witkowie z dnia 27.04.2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
wytworzono: 19 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-19 16:18:58
Projekt Uchwały XXXVII/.../10 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Witkowo
wytworzono: 19 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-19 16:16:57
Projekt Uchwały XXXVII/.../10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych...
wytworzono: 14 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-14 15:20:53
Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku pub
wytworzono: 1 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-01 15:24:51
Projekty Statutów Osiedli
wytworzono: 2 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-02 15:21:26
Projekt Uchwały XXVI/.../06 sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
wytworzono: 21 Lutego 2006 | zmodyfikowano: 2006-02-21 14:42:51
Projekt Uchwały XXVI/.../06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Witkowo
wytworzono: 21 Lutego 2006 | zmodyfikowano: 2006-02-21 14:46:09
Projekt Uchwały XXVI/.../06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 175/4 położonej w miejscowości Witkowo...
wytworzono: 21 Lutego 2006 | zmodyfikowano: 2006-02-21 14:38:58
Projekt Uchwały XXVI/.../06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów....
wytworzono: 21 Lutego 2006 | zmodyfikowano: 2006-02-21 14:37:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, Małachowo Kępe, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkow
udostępniono: 14 Marzec 2005 | zmodyfikowano: 2005-03-23 22:54:57
Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
udostępniono: 22 Marzec 2005 | zmodyfikowano: 2005-03-22 08:38:00
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej
udostępniono: 24 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-24 10:50:40
Projekt Uchwały w sprawie określenia opłaty targowej
udostępniono: 24 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-24 10:46:38
Projekt Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r.
udostępniono: 24 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-24 10:44:31
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
udostępniono: 24 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-24 10:43:11
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku
udostępniono: 24 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-24 10:41:03
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
udostępniono: 24 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-24 10:38:16
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1617/10 w Witkowie
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 12:17:10
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 211/3 w Wiekowie
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 12:13:03
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych od 14/2 do 14/5 w Strzyżewie Witkowskim
udostępniono: 23 Listopad 2004 | zmodyfikowano: 2004-11-23 12:06:49

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »