Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11  następna »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW w Mielżynie (dz. 390/4)
wytworzono: 1 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-01 09:09:48
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku
wytworzono: 25 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-25 14:52:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie budowy linii energetycznych wraz z infrastrukturą w miejsowościach Gaj i Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 19 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-20 11:36:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. środowiskowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo - etap I Folwark-Witkowo
wytworzono: 18 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-18 13:16:08
Obwieszczenie o wznowieniu postępowania i złożeniu raportu o oddz. na środowisko w spr. wniosku o wyd. dec. środ. eksploatacja kopaliny w Ćwierdzinie (dz. 120/1, 120/2)
wytworzono: 12 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-16 09:09:12
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kamionka i Skorzęcin
wytworzono: 11 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-12 07:52:50
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 9 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-09 10:22:43
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiekowo (dz. 247)
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 14:22:31
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Gaj i Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 14:12:37
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ćwierdzin
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 14:01:29
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Folwark
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 13:56:31
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małachowo Kępe
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 13:45:49
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiekowo (dz. 248, 249, 253)
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 13:35:59
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiekowo (dz. 274, 273, 256)
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 13:36:45
Obwieszczenie o wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na dz. o nr ew. 390/5 w Mielżynie
wytworzono: 5 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 11:25:33
Obw. o zebraniu materiałów w sprawie: wyd. dec. o ustal.lok. inwest. celu publ. sprawie budowy linii energetycznych wraz z infrastrukturą w miejsowościach Gaj i Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 29 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-29 09:14:03
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo
wytworzono: 26 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-27 12:03:09
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małachowo Wierzbiczany
wytworzono: 26 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-27 11:54:07
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Kamionka i Skorzęcin
wytworzono: 26 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-27 11:46:41
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 26 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-27 11:10:24

«« pierwsza « poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11  następna »