Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »
Obwieszczenie o wszczęciu postępępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Małachowo Wierzbiczany
wytworzono: 29 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-30 08:52:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. w sprawie budowy linii energ. wraz z infrastrukturą w m. Gaj i Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 29 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-30 08:52:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci wodociągowej w obrębie Folwark-Piaski, na dz. 131, 133, 134
wytworzono: 29 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-30 08:40:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi w Wiekowie
wytworzono: 22 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-24 10:31:44
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany
wytworzono: 20 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-20 14:45:20
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wyd. dec. środowiskowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo
wytworzono: 10 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-14 09:32:22
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie budowy gazociągu śreniego ciśnienia w miejscowości Witkowo na działce o nr ewid. 151
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 09:29:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiekowo
wytworzono: 7 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 09:17:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Gaj i Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 7 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 09:10:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ćwierdzin
wytworzono: 6 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 09:04:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Folwark
wytworzono: 6 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 08:58:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo
wytworzono: 7 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 08:36:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małachowo Kępe
wytworzono: 6 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 08:31:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiekowo
wytworzono: 7 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 08:25:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małachowo Wierzbiczany
wytworzono: 6 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 08:14:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Kamionka i Skorzęcin
wytworzono: 6 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 08:08:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 6 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 07:58:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiekowo
wytworzono: 6 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-09 08:09:05
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-08 07:38:07
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Witkowo i Kołaczkowo
wytworzono: 30 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-01 09:36:30

«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »