Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 28 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-02-28 09:08:51
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności do spożycia wody przez ludzi
wytworzono: 28 Lutego 2017
Obwieszczenie o wszczęciu post. w spr. wyd. dec. środowiskowej i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużyte
wytworzono: 15 Lutego 2017
Obwieszczenie dot. zmiany wniosku w toczącym się postępowaniu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn90/63 w Małachowie Złych Miejsc
wytworzono: 10 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-02-10 14:57:02
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kablowo-napowietrznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w Witkowie na ul. Dębińskiej, Warszawskiej i Powidzkiej
wytworzono: 10 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-02-10 14:36:19
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 8 Lutego 2017
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzcji środowiskowej polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża Ćwierdzin MA IV w Ćwierdzinie
wytworzono: 2 Lutego 2017
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany dec. środowiskowej dot. wydobywania złoża kruszywa naturalnego ze złoża ĆWIERDZIN-PIASKI w Ćwierdzinie
wytworzono: 2 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-02-02 15:13:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy drogi w zakresie wykonania drogi dla rowerów w Witkowie i Skorzęcinie
wytworzono: 20 Stycznia 2017 | zmodyfikowano: 2017-01-20 14:27:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach ewidencyjnych 42/3 i 42/4 położonych w obrębie Chłądowo
wytworzono: 19 Stycznia 2017 | zmodyfikowano: 2017-01-19 13:44:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 5 Stycznia 2017
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 21 Grudnia 2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciqa polegającego na budowie fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 12 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-12-13 09:20:45
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn90/63 w miejscowości Małachowo Złych Miejsc
wytworzono: 9 Grudnia 2016
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 7 Grudnia 2016
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi w zakresie wykonania drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem ulicznym w mieście Witkowo
wytworzono: 1 Grudnia 2016
Obwieszczenie o złożeniu raportu i wznowieniu postępowania w spr. wyd. dec. środowiskowej-wydobycie kruszywa w Ćwierdzinie
wytworzono: 2 Grudnia 2016
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz... na 2017 rok
wytworzono: 23 Listopada 2016
Obwieszczenie o wyd. postanowienia o zawieszeniu post. w sprawie zmiany dec. środowiskowej-wydobywanie złoża kruszywa w Ćwierdzinie
wytworzono: 24 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-24 09:34:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej w Ćwierdzinie
wytworzono: 21 Listopada 2016

«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »