Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce 19 w miejscowości Ruchocin
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-06 14:34:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci gazowej ś/c PE dn 90, na działkach: 105/1, 94, 100, 99, obręb Małachowo Złych Miejsc, oraz na działce 41, obręb Małachow
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-06 14:35:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach: 2088/1, 2089, 2074, 689/4, 689/1, 690, 701/1, 2098/1 w mieście Witkowo
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-06 14:24:22
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania-Przebudowa drogi Witkowo-Malenin
wytworzono: 4 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-04 12:56:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci gazowej ś/c PE dn 63, na działkach 372/2, 415/1, 415/11 w mieście Witkowo
wytworzono: 23 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-26 12:15:06
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo
wytworzono: 20 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-21 09:04:38
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej - Przebudowa drogi powiatowej Witkowo-Malenin
wytworzono: 20 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-20 08:10:30
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej - Budowa tuczarni do chowu trzody chlewnej w Dębinie
wytworzono: 19 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-19 14:08:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 434/3 w mieście Witkowo
wytworzono: 5 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-05 15:44:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oraz napowietrznej SN 15 kV w Chłądowie i Kołaczkowie
wytworzono: 26 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-26 12:16:25
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oraz napowietrznej SN 15 kV w Chłądowie i Kołaczkowie
wytworzono: 26 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-26 15:11:29
Wykaz nieruchomości z dnia 22.10.2018 r. przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
wytworzono: 25 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-25 15:23:13
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - wydania decyzji środowiskowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-Malenin
wytworzono: 25 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-25 10:00:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wyd. dec. środowiskowej-Budowa tuczarni do chowu trzody chlewnej w Dębinie
wytworzono: 25 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-25 09:04:35
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 434/3 w mieście Witkowo
wytworzono: 18 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-18 14:00:40
Wykaz nieruchomości z dnia 1.10.2018 r. przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
wytworzono: 1 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-12 14:58:27
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej-Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-Malenin
wytworzono: 3 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-03 14:46:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci gazowej ś/c PE dn 63 przy ulicy Szkolnej w mieście Witkowo
wytworzono: 25 Września 2018 | zmodyfikowano: 2018-09-25 15:08:23
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp na terenie Osiedla nr 5 w Witkowie
wytworzono: 25 Września 2018 | zmodyfikowano: 2018-09-25 14:18:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w pasie ulicy Nowej
wytworzono: 21 Września 2018 | zmodyfikowano: 2018-09-21 12:06:02

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »