Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:



«« pierwsza « poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13  następna »
Zawiadomienie-Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo II o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezb
wytworzono: 22 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-22 05:58:23
Zawiadomienie-Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo I o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbę
wytworzono: 22 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-22 05:56:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Ćwierdzin
wytworzono: 12 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-12 11:31:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Ruchocinek
wytworzono: 12 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-12 11:17:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek 22/3, 22/1, 23/3, 34, 41 w miejscowości Małachowo Szemborowic
wytworzono: 11 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-12 07:45:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek 80/16, 1543/2, 1535 w mieście Witkowo
wytworzono: 11 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-12 06:37:42
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Zabudowa rekreacji indywi
wytworzono: 12 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-12 06:26:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nN na terenie działek 362/4, 362/2, 360 w mieście Witkowo
wytworzono: 11 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-12 06:25:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nN na terenie działek 34, 55, 53, 52/3 w Małachowie Wierzbiczany
wytworzono: 8 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-11 09:02:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nN na terenie działek 1455, 372/2, 418, 420, 417/5 w mieście Witkowo
wytworzono: 8 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-08 11:20:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nN na terenie działek 75/9, 75/30 w mieście Witkowo
wytworzono: 8 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-08 11:09:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej nn na terenie działek 20/4, 18/9 w obrębie Folwark-Piaski
wytworzono: 8 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-08 10:57:07
Obwieszczenie Urzędu Gminy w Powidzu Nr GK.6220.8.2023 z dnia 01.09.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzi
wytworzono: 5 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-05 12:39:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci bazowej telefonii komórkowej na terenie dz. 39/1 w miejscowości Małachowo Wierzbiczany
wytworzono: 4 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-04 13:37:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie dz. 327/1 w Witkowie
wytworzono: 4 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-04 13:34:42
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną in
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:25:59
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Witkowo Solar Park I
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:16:56
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Witkowo Solar Park&#
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:12:09
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szesnastu domów jednorodzinnych w m. Wiekowo, gmi
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:05:38
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z nie
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:00:16

«« pierwsza « poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13  następna »