Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13  następna »
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Gaj i Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 14:12:37
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ćwierdzin
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 14:01:29
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Folwark
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 13:56:31
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małachowo Kępe
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 13:45:49
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiekowo (dz. 248, 249, 253)
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 13:35:59
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiekowo (dz. 274, 273, 256)
wytworzono: 6 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 13:36:45
Obwieszczenie o wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na dz. o nr ew. 390/5 w Mielżynie
wytworzono: 5 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-06 11:25:33
Obw. o zebraniu materiałów w sprawie: wyd. dec. o ustal.lok. inwest. celu publ. sprawie budowy linii energetycznych wraz z infrastrukturą w miejsowościach Gaj i Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 29 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-29 09:14:03
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo
wytworzono: 26 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-27 12:03:09
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małachowo Wierzbiczany
wytworzono: 26 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-27 11:54:07
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Kamionka i Skorzęcin
wytworzono: 26 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-27 11:46:41
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 26 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-27 11:10:24
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania oraz przyst. do przepr. oceny oddz. na środowisko w spr. wyd. dec. o środow. uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 14 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-15 14:29:09
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie budowy linii energetycznych wraz z infrastrukturą w miejsowościach Gaj i Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 13 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-13 10:03:40
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 8 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-08 18:27:14
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu post. adm. w sprawie wyd. decyzji o środ. uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny w miejscowości Ćwierdzin
wytworzono: 30 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-04 09:19:31
Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustal.lok. inwest. celu publ. dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 o średnicy dn63 mm i dł. 990 m w m. Mielżyn
wytworzono: 18 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-18 14:06:57
Świadczenia Wychowawcze 500+
wytworzono: 14 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-14 14:43:19
Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wznowieniu post. w spr. decyzji środowiskowej-posadowienie elektrowni fotowoltaicznej w Mielżynie (dz. 390/5)
wytworzono: 14 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-14 10:36:05
Obwieszenie o wznowieniu post. i złożeniu raportu o oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego post. w sprawie wyd. dec. środowiskowej-wydobywanie złoża kruszywa naturalnego ĆWIERDZIN PIASKI
wytworzono: 3 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-03 09:11:16

«« pierwsza « poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13  następna »