Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 21 Grudnia 2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciqa polegającego na budowie fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 12 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-12-13 09:20:45
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn90/63 w miejscowości Małachowo Złych Miejsc
wytworzono: 9 Grudnia 2016
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 7 Grudnia 2016
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi w zakresie wykonania drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem ulicznym w mieście Witkowo
wytworzono: 1 Grudnia 2016
Obwieszczenie o złożeniu raportu i wznowieniu postępowania w spr. wyd. dec. środowiskowej-wydobycie kruszywa w Ćwierdzinie
wytworzono: 2 Grudnia 2016
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz... na 2017 rok
wytworzono: 23 Listopada 2016
Obwieszczenie o wyd. postanowienia o zawieszeniu post. w sprawie zmiany dec. środowiskowej-wydobywanie złoża kruszywa w Ćwierdzinie
wytworzono: 24 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-24 09:34:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej w Ćwierdzinie
wytworzono: 21 Listopada 2016
Obwieszczenie o zakończeniu post. adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 14 Listopada 2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w Ćwierdzinie
wytworzono: 8 Listopada 2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia w mieście Witkowo na działkach ewid. 1263/14 i 1254
wytworzono: 4 Listopada 2016
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. zmiany dec. środowiskowej-eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w Ćwierdzinie
wytworzono: 3 Listopada 2016
Obwieszczenie o wyd. dec. środowiskowej-Budowa ścieżki rowerowej Witkowo-Skorzęcin
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2016
Obwieszczenie o umorzeniu post. w spr. wyd. dec. środowiskowej -Przebudowa drogi na odcinku Witkowo-Kołaczkowo-ścieżka rowerowa
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2016
Obwieszczenie o zawieszeniu post. w spr. wyd. dec. środowiskowej - wydobywanie kopaliny ze złoża Ćwierdzin MA IV w Ćwierdzinie
wytworzono: 14 PaĹşdziernika 2016
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 12 PaĹşdziernika 2016
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w sprawie indywidualnej z dnia 11 lipca 2016 roku
wytworzono: 29 Września 2016
Obwieszczenie o zak. post. adm. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie ścieżki rowerowej Witkowo-Skorzęcin
wytworzono: 6 PaĹşdziernika 2016
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Budowa ścieżki rowerowej Witkowo-Skorzęcin
wytworzono: 5 PaĹşdziernika 2016

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »