Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie
wytworzono: 16 Listopada 2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Witkowa (w obrębie ulic Dworcowej i Armii Poznań)
wytworzono: 14 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-14 15:25:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 9.11.2017r.
wytworzono: 9 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-09 15:20:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 8.11.2017r.
wytworzono: 8 Listopada 2017
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia Dz250 PE MOP 0,5 MPa dla jednostki wojskowej w Powidzu
wytworzono: 8 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-08 10:17:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w m. Kamionka
wytworzono: 7 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-07 07:53:01
Obwieszcznie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Chłądowie
wytworzono: 2 Listopada 2017
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Witkowa (w obrębie ulic Dworcowej i Armii Poznań)
wytworzono: 20 Października 2017 | zmodyfikowano: 2017-10-20 14:53:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Chłądowo VII, obręb Chłądowo, gmina Witkowo
wytworzono: 20 Października 2017
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Chłądowie
wytworzono: 11 Października 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę z dnia 10.10.2017r.
wytworzono: 10 Października 2017
Obwieszczenie o zakończeniu post. w spr. wyd. decyzji o środowiskowej - budowa stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektr. i elektr. w m. Kamionka
wytworzono: 3 Października 2017 | zmodyfikowano: 2017-10-03 08:18:03
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa ze złoża w Chłądowie
wytworzono: 27 Września 2017 | zmodyfikowano: 2017-09-27 14:23:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki o nr ewid. 26 w Skorzęcinie
wytworzono: 27 Września 2017 | zmodyfikowano: 2017-09-27 08:24:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie rozbudowy sieci gazowej na terenie działek o numerach 208, 191/2, 191/3, 1276/3, 1280/8 w Witkowie
wytworzono: 22 Września 2017 | zmodyfikowano: 2017-09-22 15:01:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy i przebudowy napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia w miejscowości Skorzęcin
wytworzono: 7 Września 2017 | zmodyfikowano: 2017-09-07 09:48:06
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
wytworzono: 7 Września 2017
Wykazy nieruchomości z dnia 21 sierpnia 2017r. przeznaczonych na wynajem i do wydzierżawienia.
wytworzono: 21 Sierpnia 2017
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta Witkowo
wytworzono: 16 Sierpnia 2017
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 18 Lipca 2017

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »