Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Obwieszczenie o zakończeniu post. w spr. wyd. decyzji o środowiskowej - budowa stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektr. i elektr. w m. Kamionka
wytworzono: 3 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-10-03 08:18:03
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa ze złoża w Chłądowie
wytworzono: 27 Września 2017 | zmodyfikowano: 2017-09-27 14:23:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki o nr ewid. 26 w Skorzęcinie
wytworzono: 27 Września 2017 | zmodyfikowano: 2017-09-27 08:24:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie rozbudowy sieci gazowej na terenie działek o numerach 208, 191/2, 191/3, 1276/3, 1280/8 w Witkowie
wytworzono: 22 Września 2017 | zmodyfikowano: 2017-09-22 15:01:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy i przebudowy napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia w miejscowości Skorzęcin
wytworzono: 7 Września 2017 | zmodyfikowano: 2017-09-07 09:48:06
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
wytworzono: 7 Września 2017
Wykazy nieruchomości z dnia 21 sierpnia 2017r. przeznaczonych na wynajem i do wydzierżawienia.
wytworzono: 21 Sierpnia 2017
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta Witkowo
wytworzono: 16 Sierpnia 2017
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 18 Lipca 2017
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 18 Lipca 2017
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy i przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w Skorzęcinie
wytworzono: 14 Lipca 2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej w miejscowościach Chłądowo i Kamionka
wytworzono: 7 Lipca 2017 | zmodyfikowano: 2017-07-07 14:51:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą
wytworzono: 30 Czerwca 2017 | zmodyfikowano: 2017-06-30 12:41:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej-budowa biogazowni w Kołaczkowie
wytworzono: 20 Czerwca 2017
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku
wytworzono: 6 Czerwca 2017
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 30 Maja 2017
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetczynej w miejscowościach Chłądowo i Kamionka
wytworzono: 29 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-30 12:30:07
Informacja PPIS w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 11 Maja 2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 4 Maja 2017
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 4 Kwietnia 2017

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »