Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12  następna »
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania oraz przyst. do przepr. oceny oddz. na środowisko w spr. wyd. dec. o środow. uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa fermy drobiu w Czajkach
wytworzono: 14 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-15 14:29:09
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania administracyjnego w sprawie budowy linii energetycznych wraz z infrastrukturą w miejsowościach Gaj i Ostrowite Prymasowskie
wytworzono: 13 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-13 10:03:40
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 8 Kwietnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-08 18:27:14
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu post. adm. w sprawie wyd. decyzji o środ. uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny w miejscowości Ćwierdzin
wytworzono: 30 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-04 09:19:31
Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustal.lok. inwest. celu publ. dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 o średnicy dn63 mm i dł. 990 m w m. Mielżyn
wytworzono: 18 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-18 14:06:57
Świadczenia Wychowawcze 500+
wytworzono: 14 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-14 14:43:19
Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wznowieniu post. w spr. decyzji środowiskowej-posadowienie elektrowni fotowoltaicznej w Mielżynie (dz. 390/5)
wytworzono: 14 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-14 10:36:05
Obwieszenie o wznowieniu post. i złożeniu raportu o oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego post. w sprawie wyd. dec. środowiskowej-wydobywanie złoża kruszywa naturalnego ĆWIERDZIN PIASKI
wytworzono: 3 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-03 09:11:16
Obw. o zebraniu materiałów w sprawie: wyd. dec. o ustal.lok. inwest. celu publ. dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 o średnicy dn63 mm i dł. 990 m w m. Mielżyn
wytworzono: 2 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-02 10:48:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej w miejscowości Małachowo Kępe
wytworzono: 2 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-02 08:03:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - budowa elektrowni wiatrowej w Sokołowie
wytworzono: 25 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-02-29 10:33:05
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - posadowienie elektrowni fotowoltaicznej w Mielżynie, dz. 390/5
wytworzono: 23 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-02-29 10:29:36
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny w miejscowości Ćwierdzin
wytworzono: 17 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-02-18 12:55:00
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 16 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-02-16 14:29:48
Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej w Mielżynie (dz. 390/4)
wytworzono: 5 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-02-05 12:02:06
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w Mielżynie
wytworzono: 4 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-02-04 13:20:13
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o przydatności wody do spożycia przez ludzi
wytworzono: 3 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-02-03 14:19:24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu post. adm. w sprawie wyd. dec. o środ. uwarunk. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w Sokołowie
wytworzono: 21 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-22 13:41:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej w Ruchocinku
wytworzono: 18 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-22 13:36:25
Obwieszczenie o wszęciu postępępowania admin. w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 o średnicy dn63 mm i dł. 990 m w m. Mielżyn
wytworzono: 20 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-21 09:20:41

«« pierwsza « poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12  następna »