Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2004
A A A

Uchwały 2004:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Uchwała Nr XVII/150/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dz. o nr ewid. 91/7 i 91/8 w Małachowie Złych Miejsc
wytworzono: 28 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-28 08:34:23
Uchwała Nr XVII/149/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dz. o nr ewid. 18/4
wytworzono: 28 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-28 08:23:39
Uchwała Nr XVII/148/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dz. nr ewid. 157/4 w Chłądowie
wytworzono: 26 Listopada 2004 | zmodyfikowano: 2012-10-02 12:46:14
Uchwała XVIII/173/04 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2005r.
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:58:30
Uchwała XVIII/172/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Witkowo na 2005 rok
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:57:09
Uchwała XVIII/170/04 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:55:18
Uchwała XVIII/169/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:53:15
Uchwała XVIII/167/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki o numerze ewidencyjnym 210/34 w Wiekowie
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:51:28
Uchwała XVIII/166/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki o numerze ewidencyjnym 205 w Wiekowie
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:50:09
Uchwała XVIII/165/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 36/47 w Skorzęcinie
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:48:33
Uchwała XVIII/164/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki o numerze ewidencyjnym 35/12 w Skorzęcinie
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:47:14
Uchwała XVIII/163/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Chłądowo, Skorzęcin Nadleśnictwo, gm. Witk
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:45:39
Uchwała XVII/159/04 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2005
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:42:35
Uchwała XVII/158/04 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:40:44
Uchwała XVII/157/04 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozl
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:39:03
Uchwała XVII/147/04 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Witkowie, stanowiącej działkę zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie nr 734
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:36:30
Uchwała XVII/146/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Witkowie przy ul. Jasnej
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:34:40
Uchwała XVII/145/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzykowie i na udzielenie bonifikaty
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:33:03
Uchwała XVII/144/04 w sprawie akceptacji Programów Odnowy Obszarów Wiejskich Gminy Witkowo na lata 2004-2006
udostępniono: 3 Luty 2005 | zmodyfikowano: 2005-02-09 21:30:25
Uchwała XVII/156/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1617/10 w Witkowie
udostępniono: 30 Grudzień 2004 | zmodyfikowano: 2004-12-30 11:47:14

« poprzednia 1 2 3 4  następna »