Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/147/04 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Witkowie, stanowiącej działkę zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie nr 734

Uchwała Nr XVII/147/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie  w dzierżawę nieruchomości położonej w Witkowie, stanowiącej działkę zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie nr 734.

Na podstawie art. 37, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednol. Dz.U. z 2000r., Nr 45, poz. 543 z późn. zm.). Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§  1.
1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie  na okres 10 lat nieruchomości położonej w Witkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 734 o pow. 4978 m2 zapisanej w KW 30098, zabudowanej obiektem nieczynnej oczyszczalni ścieków w celu jej zagospodarowania na rzecz Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Witkowie.

2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.

§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/147/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie  w dzierżawę nieruchomości położonej w Witkowie, stanowiącej działkę zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie nr 734.

W związku z wnioskiem Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Witkowie o wydzierżawienie działki zabudowanej nieczynną oczyszczalnią ścieków w celu jej zagospodarowania i urządzenia pomieszczeń socjalnych, niezbędna jest zgoda na bezprzetargowe wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości.


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz