Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/158/04 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo

Uchwała Nr XVII/158/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo

Na podst. art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz.148/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych w wysokości 41.29 zł  do 1 m2 powierzchni.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/158/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo.

W związku z art. 117 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej na 2005r. została zapisana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na remont budynków komunalnych w wysokości 90.000,00 zł. W związku z powyższym zgodnie z ust. 3 cytowanego artykułu ustala się stawkę dotacji przedmiotowej określonej do 1 m2 powierzchni zaplanowanych do remontu budynków komunalnych na 2005 r. Zgodnie z planem remontów w/w powierzchnia wynosi 2.179,77 m2.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz