Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXVI/256/06 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie


Uchwała Nr XXVI/256/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie

Na  podstawie  art.18 a  ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co  następuje:

§ 1.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Pan Henryk Mucha  -  Przewodniczący  Komisji
2. Pan Zenon Mietlicki  -  Z-ca Przewodniczącego
3. Pan Bernard Knast  -  członek
4. Pan Zenon Nowicki  -  członek
5. Pan Piotr Jóźwik  -  członek

§ 2.
Traci moc uchwała Nr I/3/02 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/256/06 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Mandat członka Komisji Rewizyjnej - Radnego Grzegorza Wywiała wygasł z chwilą jego śmierci, w dniu 27 listopada 2005r. Statut Gminy i Miasta wymaga, aby Komisja Rewizyjna liczyła 5 osób, konieczne jest zatem podjęcie uchwały o nowym składzie tej  Komisji.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz