Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie - za 2005 rok


SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie - za 2005r.

Powołana przez Radę Miejską Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie:

1/ Henryk Mucha  -  Przewodniczący Komisji
2/ Zenon Mietlicki  -  Zastępca Przewodniczącego
3/ Bernard Knast  -  Członek Komisji
4/ Zenon Nowicki  -  Członek Komisji
5/ Grzegorz Wywiał  -  Członek Komisji (do chwili śmierci, tj. do listopada 2005r.)

Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską planu na 2005r. Komisja przystąpiła do pracy i odbyła w omawianym okresie 13 posiedzeń.

Przeprowadzane przez Komisję działania kontrolne miały charakter kontroli problemowych. Kontrolowano działalność Burmistrza Gminy i Miasta głównie w zakresie inwestycji, finanse i działalność usługową Zakładu Gospodarki Komunalnej, działalność OK,SiR-u, działalność szkół funkcjonujących na terenie miasta i gminy. Kontrole szkół dotyczyły sfery finansowej, punktów żywienia, dowozu uczniów oraz działalności Uczniowskich Klubów Sportowych. Komisja dokonała kontroli finansowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, jak również stanu obiektów sportowych podległych OK,SiR-owi, w tym kąpieliska.
Dwukrotnie kontrolowano Gminny Klub Sportowy "Vitcovia", w zakresie jego działalności finansowej oraz magazyn sprzętu sportowego. Oceniono również stan boisk piłkarskich w poszczególnych wsiach.

Na jednym z posiedzeń Komisja analizowała realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sprawdzono działalność Świetlicy Środowiskowej oraz kontrolowano działalność Sekcji Modelarskiej.
Komisja sprawdzała sposób rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.

Dokonano kontroli ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Komisja zapoznała się też z realizacją budżetu w dziale "Kultura fizyczna" - w zakresie sportu masowego.

Po dokonanych kontrolach problemowych działalności podmiotów podległych Burmistrzowi, Komisja wystawia tym podmiotom ocenę dobrą. Kontrolowane podmioty wykonywały zadania zgodnie z planami pracy na 2005r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja miała jedynie zastrzeżenia do działalności finansowej Klubu Sportowego "Vitcovia". Po kilkakrotnych rozmowach z ustępującym Zarządem Klubu, sprawy finansowe zostały uporządkowane. Zastrzeżenia budziła również działalność byłego Zespołu Obsługi Szkół. Jednak z uwagi na likwidację Zespołu i przekazanie sprawy organom ścigania, Komisja nie ma kompetencji do zajęcia jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.
Pracę szkół i Uczniowskich Klubów Sportowych Komisja ocenia na zadowalającym poziomie. Młodzież szkolna ma możliwość uprawiania sportu w pięciu salach sportowych, które są dobrze wyposażone w sprzęt i urządzenia sportowe. Warunki pozwalają na uprawianie co najmniej 20 dyscyplin sportowych, ale zauważa się małe zainteresowanie  młodzieży szkolnej sportem. Uczniowie szkół i przedszkoli mają możliwość korzystania z posiłków.
Komisja sprecyzowała w 2005r. i przekazała Burmistrzowi Gminy i Miasta 5 wniosków.

Osoby zainteresowane pracą Komisji Rewizyjnej, mogą zapoznać się z protokołami z jej posiedzeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziękuję!

Przewodniczący Komisji
Henryk Mucha

Witkowo, luty 2006r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz