Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników - jednostki podległe: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. kadr i płac i płac

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. kadr i płac w wymiarze ¾ etatu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, 
 • minimum 2 - letni staż pracy na podobnym stanowisku, 
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i przepisów wykonawczych, 
 • znajomość ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks pracy i przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów wykonawczych.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie pracy w placówkach oświatowych;
 • mile widziana znajomość obsługi programu Płatnik oraz Płace Vulcan;
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel, Word; 
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • dokładność, sumienność, rzetelność,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność.

Główne obowiązki: 

 • sporządzanie listy płac zgodnie z przepisami dla pracowników szkoły; 
 • przekazywanie informacji i rozliczeń do ZUS;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, raportów, zestawień, analiz GUS, PEFRON itd.;
 • opisywanie merytoryczne wpływających faktur;
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczania delegacji służbowych;
 • prowadzenie dokumentacji wyposażenia pracowników w odzież i środki czystości (bhp);
 • sporządzanie informacji rozliczeń rocznych z tytułu naliczanego i pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • przygotowanie dokumentacji i wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów - zlecenie, o dzieło;
 • czynny udział w inwentaryzacji; 
 • obsługa ZFŚS, przyjmowanie i weryfikacja wniosków, rozliczanie;
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
 • obsługa pracowników w zakresie PPK;
 • przygotowywanie dokumentów płacowych dla obecnych i byłych pracowników szkoły, przechodzących na emeryturę lub rentę (w tym wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7);
 • sporządzanie rejestrów, zestawień, analiz dla celów księgowych oraz sprawozdawczych;
 • czynny udział w opracowaniu projektu planu finansowego szkoły w zakresie wynagrodzeń (we współpracy z dyrektorem, głównym księgowym i pracownikiem ds. kadr);
 • SIO – nauczyciele, wprowadzanie danych;
 • i inne wg potrzeb. 


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (lub zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy na tym stanowisku),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla przyszłej pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62 – 230 Witkowo z dopiskiem : „ Oferta pracy – Referent ds. kadr i płac”
w terminie do dn. 10.11.2023 r. do godz. 10.00
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 

Dyrektor
/-/ Marian Łukowski

 


 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
ul. Poznańska 47
62-230 Witkowo
tel. (+48) 61 477 82 50
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Borysa z siedzibą w Witkowie, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo, tel. 61 4778250, e-mail: sp.adamborys@wp.pl. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.sp1.witkowo.pl/text23/

drukuj pobierz pdf    

wstecz