Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/215/05 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego

UCHWAŁA Nr XXIII/215/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591. ze zm.) oraz art. 13 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Statut Związku Gmin Szlaku Piastowskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/215/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego.

Uchwałą Nr XXIII/214/05 z dnia 30 września Rada Miejska w Witkowie wyraziła wolę przystąpienia Gminy i Miasta Witkowo do wykonywania zadań publicznych.
Zgodnie z ustawą samorządową, utworzenie Związku wymaga przyjęcie jego statutu przez Rady zainteresowanych gmin.

W związku z tworzeniem Związku Gmin przyjmuje się Statut Związku Gmin Szlaku Piastowskiego określający organy związku, jego mienie i zadania do niego należące.
Zgodnie z powołanym w uchwale przepisem art. 13 pkt 3) ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych, opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa podlega statut związku.
Uchwała o „przyjęciu” statutu nie podlega ogłoszeniu w w/w trybie. Takie stanowisko zajął też organ nadzoru – Wojewoda Łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 6.06.2001r. sygn. 2001/4/125 – PR 0911/100/2001.


 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XXIII/215/05
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz