Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXII/201/05 w sprawie wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie postępowaniem komunalizacyjnym nieruchomości położonych w Witkowie i Ćwierdzinie

Uchwała Nr XXII/201/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia  30 czerwca 2005r.

w sprawie wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie postępowaniem komunalizacyjnym nieruchomości położonych w Witkowie i Ćwierdzinie

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednol. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie postępowaniem komunalizacyjnym
następujących działek stanowiących własność Skarbu Państwa:
- działka nr 1115, o powierzchni 1760m2, położona w Witkowie
- działka nr 909/2, o powierzchni 125 m2, położona w Witkowie
- działka nr 911, o powierzchni 464 m2, położona w Witkowie
- działka nr 156/1, o powierzchni 9900 m2, położona w Ćwierdzine
- działka nr 159/5, o powierzchni 9700 m2, położona w Ćwierdzinie
- działka nr 159/6, o powierzchni 9800 m2, położona Ćwierdzinie
- działka nr 159/7, o powierzchni 9800 m2, położona w Ćwierdzinie

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII/201/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia  30 czerwca 2005r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie postępowaniem komunalizacyjnym nieruchomości położonych w Witkowie i Ćwierdzinie

W celu uporządkowania stanu prawnego gruntów położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo konieczne jest wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie postępowaniem komunalizacyjnym  wspomnianych gruntów.


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz