Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza - 2018: Zarządzenie 78/2018 w sprawie ustalenia projektu budżetu GiM Witkowo na 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 78/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok

(treść zarządzenia oraz załączniki w postaci plików *.pdf do pobrania)

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2018 - projekt uchwały

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2018 - Uzasadnienie i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały - Dochody budżetu GiM Witkowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1a do projektu uchwały - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały - Wydatki budżetu GiM Witkowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2a do projektu uchwały - Wydatki majątkowe GiM Witkowo na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2019 rok

Załącznik Nr 3a do projektu uchwały - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały - Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na 2019 rok

Załącznik Nr 6a do projektu uchwały - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w 2019 roku

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały - Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2019 rok

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały - Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Załącznik Nr 8a do projektu uchwały - Zakres i kwoty dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały - Dochody i wpływy na 2019 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie 78 2018 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gim Witkowo na 2019 rok.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 33.7Kb
Załącznik Nr 10 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 57.6Kb
Załącznik Nr 9 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 20.6Kb
Załącznik Nr 8a do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 23Kb
Załącznik Nr 8 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 22.3Kb
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 31.3Kb
Załącznik Nr 6a do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 41.4Kb
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 131.5Kb
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 119.5Kb
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 25.4Kb
Załącznik Nr 3a do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 52Kb
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 146.4Kb
Załącznik Nr 2a do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 94.3Kb
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 78 2018 - Uzasadnienie i materiały informacyjne.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 840.8Kb
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 158Kb
Załącznik Nr 1a do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 30Kb
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 78 2018 - projekt uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 100.5Kb
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-12-05 12:00:13)
rozmiar pliku: 229.3Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz