Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM na 2018 rok

 

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
Rady Miejskiej na okres od stycznia 2018r. do końca kadencji

1. Styczeń

 1. Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witkowie na temat działalności WODR na terenie gminy Witkowo. Informacja o programach pomocowych dla rolników.
 2. Informacja o pracach konserwacyjnych prowadzonych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie.
 3. Sprawy bieżące Komisji.

2. Luty

 1. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 2. Sprawy bieżące komisji.
 3. Informacja o wykorzystaniu dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2017 roku.
 4. Informacja nt. realizacji uchwał z zakresu gospodarki odpadami, w tym uchwały o Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta.

3. Marzec

 1. Informacja nt. przyłączeń do kanalizacji sanitarnej.
 2. Informacja dot. odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Witkowo.
 3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 4. Sprawy bieżące Komisji.

4. Kwiecień (posiedzenie wspólne z Komisją Finansów)

 1. Zapoznanie się z informacją dot. zimowego utrzymania dróg na terenie gminy i miasta.
 2. Spotkanie z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i Radnymi Rady Powiatu nt. stanu dróg i planowanych zadań inwestycyjnych.
 3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 4. Sprawy bieżące Komisji.

5. Maj

 1. Zapoznanie się z informacją Komendanta Komisariatu Policji dotyczącą zabezpieczenia porządku publicznego w OW w Skorzęcinie przed sezonem letnim.
 2. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu OK,SiR-u do sezonu letniego.
 3. Informacja o realizacji uchwały dotyczącej zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
 4. Sprawy bieżące Komisji.

6. Czerwiec

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i miasta za 2016 r., bilansu i informacji o stanie mienia komunalnego.
 2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 3. Informacja o realizacji uchwały nr XXV/253/01w sprawie utworzenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego (sprawozdanie z działalności Związku).
 4. Sprawy bieżące Komisji.
 5. Wizja lokalna w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w zakresie przygotowania do sezonu letniego.

7. Sierpień

 1. Informacja o działalności wybranej jednostki OSP, funkcjonującej na terenach wiejskich (Wizja lokalna).
 2. Informacja nt. funkcjonowania monitoringu na terenie miasta i gminy. Wizja lokalna.

8. Wrzesień

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2018 r., szczególnie w zakresie działalności Komisji.
 2. Zapoznanie się z informacją Komendanta Policji z przebiegu sezonu letniego na terenie OW w Skorzęcinie i na terenie Gminy.
 3. Informacja Dyrektora OK,SiR-u dot. przebiegu sezonu turystycznego.
 4. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 5. Sprawy bieżące Komisji.

9. Październik

 1. Finansowanie jednostek OSP przez samorząd.
 2. Informacja o realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (uchwała Nr XXII/191/09).
 3. Realizacja funduszu sołeckiego wg stanu na koniec września 2018 r.
 4. Informacja o kontroli nasadzeń drzew na terenie gminy i miasta.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.
 6. Informacja o wykorzystaniu dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 7. Sprawy bieżące Komisji.
 8. Podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Kwapich

drukuj pobierz pdf    

wstecz