Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Rejestry: Rejestr umów - 2018

 

 

 

Rejestr umów zawartych w 2018 roku 

l.p. numer umowy data zawarcia umowy     
dane identyfikujące kontrahenta przedmiot umowy okres realizacji umowy wartość umowy netto informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej tryb zawarcia umowy
1  ITz.272.1.2018 02.01.2018 r. GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ, ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 62-200 Gniezno, NIP: 7841672569, REGON: 639738283 prowadzenie programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin 31.12.2018 r. 4320,00 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2 ITz.272.2.2018     podteczka dla zleceń       art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
3  ITz.272.3.2018 02.01.2018 r. MAŁGORZATA RYBACKA "TABOR" Małgorzata Rybacka, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7771632026, REGON: 631103763 udzielenie pomocy psychologicznej dla uczniów i ich rodzin z problemem uzależnień szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  15.06.2018 r.    nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
4 ITz.272.4.2018 02.01.2018 r. Zbigniew Kubicki - MUSIC WEST-LIVE, ul. Skulska Wieś 35, 62-560 Skulsk, NIP: 6651891842, REGON: 310320963 zorganizowanie imprezy rozrywkowej w dniu 1 czerwca 2018 r. 01.06.2018 r. 9500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
5 ITz.272.5.2018 02.01.2018 r. Zbigniew Kubicki - MUSIC WEST-LIVE, ul. Skulska Wieś 35, 62-560 Skulsk, NIP: 6651891842, REGON: 310320963 zorganizowanie imprezy w dniach 16-17 czerwca 2018 r. 16-17.06.2018 r. 12000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
6 ITz.272.6.2018 02.01.2018 r. Zbigniew Kubicki - MUSIC WEST-LIVE, ul. Skulska Wieś 35, 62-560 Skulsk, NIP: 6651891842, REGON: 310320963 zorganizowanie Gminnych Dożynek w dniu 26 sierpnia 2018 r. 26.08.2018 r. 4000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
7 ITz.272.7.2018 02.01.2018 r. "CONTROLLING" Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. j., Pl. Szkolny 11, 62-400 Słupca, KRS: 0000318550,  NIP: 6671534826, REGON: 311010762 prowadzenie audytu wewnętrznego  31.12.2019 r. 24000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
8 130/UO/2018 (ITz.272.8.2017) 05.01.2018 r. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024 świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy 31.12.2018 r. 374796,75 zł  nie dotyczy art 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp.
9  ITz.272.9.2018 10.01.2018 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Ćwierdzinie  09.01.2019 r. nie więcej, niż 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.
10  ITz.272.10.2018 11.01.2018 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Ćwierdzinie  09.01.2019 r. nie więcej, niż 3000,00 zł
 
nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. 
11 ITz.272.11.2018  11.01.2018 r. Pracownia Architektury Krajobrazu SOLITER, ul. Mielżyńskich 46/2, 64-122 Pawłowice, NIP: 6961251568, REGON: 302512255 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu dla Otwartych Stref Aktywności w Gminie Witkowo 15.02.2018 r. 6500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
12 ITz.272.12.2018  02.01.2018 r. Telewizja Gniezno Agencja Telewizyjna Produkcja Reklamowa, ul. Roosevelta 53, 62-200 Gniezno, NIP: 7841601546, REGON: 630874441 świadczenie usług promocyjnych polegajacych na realizacji "Kroniki z Życia Gminy Witkowo" 31.12.2018 r. 4000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
13  ITz.272.13.2018 18.01.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493 konserwacja sieci oświetleniowych, usuwanie usterek i wykonywanie innych napraw 31.12.2018 r. szacunkowo 8000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
14 ITz.272.14.2018 18.01.2018 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962 konserwacja sieci oświetleniowych, usuwanie usterek i wykonywanie innych napraw z wysięgnika 31.12.2018 r. szacunkowo 56000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
15 ITz.272.15.2018  18.01.2018 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838 materiały biurowe do Urzędu 31.12.2018 r. 21261,44 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
16 ITz.271.16.2018 25.01.2018 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509 materiały promocyjne 31.12.2018 r. 33756,96 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
17 ITz.272.17.2018  26.01.2018 r. Ochrona danych osobowych sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy  31.03.2019 r. 24597,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
18 ITz.272.18.2018 31.01.2018 r. Ochrona danych osobowych wykonanie modelu, formy silikonowej medalu z okazji 655 lat praw miejskich Witkowa  22.02.2018 r. 1365,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
19 ITz.272..2018      ANULOWANA        
20 ITz.272.20.2018  15.01.2018 r. ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 umowa kompleksowa Kontenerowa Pompownia Wody w Skorzęcinie czas nieokreślony   nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
21  ITz.272.21.2018 15.02.2018 r. Fundacja AQQ, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7842493857, REGON: 360537793, KRS: 0000538417 realizacja zadania publicznego pt. "KLUB GRACZA" w ramach organizacji imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży 12.05.2018 r. 2700,00 zł nie dotyczy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22  ITz.272.22.2018 08.02.2018 r. WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398 pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Ruchocinku 31.08.2018 r. 25203,26 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
23 ITz.272.16.2018 (ITz.272.23.2018) 25.01.2018 r. Ochrona danych osobowych Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021 30.04.2018 r. 4095,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
24  ITz.272.24.2018 14.02.2018 r. INTROTERM Marek Korcz, ul. Kosińskiego 4B, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7831291771, REGON: 301024453 Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 21.05.2018 r. 4900,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
25  ITz.272.25.2018 15.02.2018 r. DRUKARNIA MAJORCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno, KRS: 0000304196, NIP: 7842415403, REGON: 308764210 druk Biuletynu "Witkowskie Wiadomości Samorządowe" 25.01.2019 r. 21073,17 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
26  ITz.272.26.2018 23.02.2018 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 Dotacja celowa - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych piłki nożnej chłopców - ŻAKÓW, ORLIKÓW ... 21.12.2018 r. 5000,00 zł nie dotyczy uchwała Rady Miejskiej w Witkowie NR XXXIV/264/2017 
27  ITz.272.27.2018 23.02.2018 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765  Dotacja celowa- Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ... 21.12.2018 r. 25000,00 zł nie dotyczy uchwała Rady Miejskiej w Witkowie NR XXXIV/264/2017
28  ITz.272.28.2018 21.02.2018 r. "LOGIN" Albert Goździcki, Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4, 88-300 Mogilno, NIP: 5571495397, REGON: 340140019 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chłądowo 05.03.2018 r. 4400,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
29  ITz.272.29.2018 21.02.2018 r. "GARDENIA TOMASZ HERNACKI", ul. Wschodnia 14 c, 62-200 Gniezno, NIP: 7842084389, REGON: 301432324  wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew 30.03.2018 r. 14046,30 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
30  ITz.272.30.2018 22.02.2018 r. Gminny Klub Sportowy "VITCOWIA" Witkowo, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671491838, REGON: 310331671 dotacja na działalność Klubu 28.12.2018 r. 145000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo
31 P/17/059882         ITz.272.31.2018 05.02.2018 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904 przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktu poboru pn.: System automatycznego nawadniania terenu zielonego przy ul. Poznańskiej w Witkowie   47,09 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
32 ITz.272.32.2018 01.02.2018 r. Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", ul. Golęcińska 9, 62-626 Poznań, KRS: 0000028529, NIP: 7781333348, REGON: 630243462 realizacja zadania "Szkolny Klub Sportowy" 30.11.2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy Decyzja nr 56 Ministra Sportu i Turystyki z 2017 r.
33 ITz.272.33.2018 07.03.2018 r. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o., ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, KRS: 0000246591, NIP: 7792274046, REGON: 300196206 przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne ... do czasu zakończenia oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

20000,00 zł

nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
34 ITz.272.34.2018 12.03.2018 r. Klub Sportowy "Witkowo Biega", ul. Park Kościuszki 13, 62-230 Witkowo, NIP: 7842500296, REGON: 364922909 dotacja na działalność 16.03.2018 r. 15000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo 
35

P/17/060520

ITz.272.35.2018

28.02.2018 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904 przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktu poboru pn.: lampy oświetlenia drogowego dz. nr 151 w Witkowie   385,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
36 ITz.272.36.2018 16.03.2018 r. 'MACIEJAK ANDRZEJ BIURO INŻYNIERSKO HANDLOWE', ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, NIP: 7891009040, REGON: 630656738 wycena nieruchomości 31.12.2018 r. 7420,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
37 ITz.272.37.2018 16.03.2018 r. Biuro Wycen Majątkowych Optimal Sebastian Juszczak, ul. Spółdzielców 12/6, 62-510 Konin, NIP: 6652755325, REGON: 302790818 wycena nieruchomości 31.12.2018 r. 2080,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
38 ITz.272.38.2018  16.03.2018 r. FIRMA TREZBUD OBSŁUGA I WYCENA NIERUCHOMOŚCI, ul. 3 Maja 7a/3, 62-200 Gniezno, NIP: 7841371224, REGON: 300559620 wycena nieruchomości 31.12.2018 r. 3680,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
39 ITz.272.39.2018  05.03.2018 r. BIURO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE "KIER" MIECZYSŁAW ŁEBEDYŃSKI, os. Władysława Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno, NIP: 7841259964, REGON: 634460624 opracowanie "Analizy istniejącego układu komunikacyjnego związanego z ewentualną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej dla działki nr 1963" 20.03.2018 r. 1000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
40 ITz.272.40.2018  15.03.2018 r. Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, Os. Tysiąclecia 4, 61-255 Poznań, KRS 0000137358, NIP: 7792074666, REGON: 639610360 umowa współpracy partnerskiej w celu realizacj projektu pn.: "Umiem pływać" 25.11.2018 r. 18000,00 zł nie dotyczy Decyzja nr 52 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży"
41 ITz.272.41.2018  19.03.2018 r. Klub Sportowy "MMA Witkowo", ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 7842489270, REGON: 302266885 dotacja na działalność Klubu 23.03.2018 r. 12000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo 
42 ITz.272.42.2018  19.03.2018 ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 zmiana umowy o świadczenie usług dystrybucji dla punktu poboru świetlica wiejska w Maleninie na czas nieokreślony 1550,00 zł nie dotyczy art 67 ustawy Pzp.
43 ITz.272..2018               
44 ITz.272.44.2018  04.04.2018 r. Konsorcjum wykonawców: RETRO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań, KRS: 0000476739, NIP: 7792416049, REGON: 302525594, P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY MARCIN CHMIELEWSKI, ul. Czarnkowska 10, 64-630 Ryczywół, NIP: 7642274576, REGON: 362158344 renowacja elewcji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie 20.06.2018 r. 224116,05 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
45 ITz.272.45.2018  04.04.2018 r. FALCON Maciej Nowak, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443 sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem renowacji elewacji kamienicy przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie 20.06.2018 r. 3800,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
46 ITz.272.46.2018  05.04.2018 r. ZAKŁAD DROGOWY WALDEMAR LEWANDOWSKI, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września, NIP: 7890005838, REGON: 630200174 remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 30.11.2018 r. 32520,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
47 ITz.272..2018               
48 ITz.272..2018               
49 ITz.272..2018               
50 ITz.272..2018               
51 ITz.272..2018               
52 ITz.272..2018               
53 ITz.272..2018               
54 ITz.272..2018               
55 ITz.272..2018               
56 ITz.272..2018               
57 ITz.272..2018               
58 ITz.272..2018               
59 ITz.272..2018               
60 ITz.272..2018               
61 ITz.272..2018               
62 ITz.272..2018               
63 ITz.272..2018               
64 ITz.272..2018               
65 ITz.272..2018               
66 ITz.272..2018               
67 ITz.272..2018               
68                
69                
70                
71                
72                
73                
74                
75                
76                
77                
78                
79                
80                
81                
82                
83                
84                
85                
86                
87                
88                
89                
90                
91                
92                
93                
94                
95                
96                
97                
98                
99                
100                
1 ITz.1.2018 28.02.2018 r. "LAS-OGROD" Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419 sprzedaż drzew na pniu 31.12.2018 r. Gmina uzyskała 2.000,00 zł nie dotyczy  ___________________
                 

Rejestr zleceń wystawionych w 2018 r.

l.p. numer umowy data zawarcia umowy dane identyfikujące kontrahenta przedmiot umowy okres realizacji umowy wartość umowy netto informacje o wspó- łfinansowaniu z Unii Europejskiej tryb zawarcia umowy
1  ITz.272.2.1.2018 02.01.2018 r. Studio Stempel, ul. Bolesława Chrobrego 32, 62-200 Gniezno, NIP: 7841002768, REGON: 630018050 wykonanie pieczęci na potrzeby Urzędu 2018 r. 2500,00 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2  ITz.272.2.2.2018 02.01.2018 r.  EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu 2018 r. 20000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
3 ITz.272.2.3.2018 02.01.2018 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu 2018 r. 15000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
4 ITz.272.2.4.2018 02.01.2018 r. EURO-SKLEP Andrzej Chodkowski, ul. Poznańska 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671149034, REGON: 301398797 naczynia jednorazowe, serwetki itp. na potrzeby Urzędu 2018 r. 2000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
5 ITz.272.2.5.2018 02.01.2018 r.  Sklep Wielobranżowy Robert Krakowiak, ul. Stary Rynek 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671082979, REGON: 310245061 środki czystości na potrzeby Urzędu 2018 r. 20000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
6 ITz.272.2.6.2018 02.01.2018 r.  TIM Spółka Jawna Hurt-Detal Marek Szeszycki Tomasz Szeszycki, ul. Warszawska 35, pkt sprz. ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179, REGON:310118552 artykuły przemysłowe na potrzeby Urzędu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
7 ITz.272.2.7.2018 02.01.2018 r.  Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452 artykuły gospodarstwa domowego i przemysłowe do Urzędu 2018 r. 5000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
8 ITz.272.2.8.2018 02.01.2018 r.  Pralnia wodna-Usługi Alicja Zamiara, ul. Gnieźnieńska 22, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010313, REGON: 310192991 usługi pralnicze na potrzeby Urzędu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
9 ITz.272.2.9.2018 02.01.2018 r.  PHU "BAJKA" Alicja Lange, ul. Poznańska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6670007303, REGON: 310063644 bukiety okolicznościowe, wiązanki na potrzeby Urzędu 2018 r. 4000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
10 ITz.272.2.10.2018 02.01.2018 r.  Pracownia K&M Katarzyna Średzińska, ul. Poznańska 37, 62-230 Witkowo, NIP: 7842255359, REGON: 302383326 bukiety okolicznościowe, wiązanki itp. na potrzeby Urzedu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
11 ITz.272.2.11.2018  02.01.2018 r.  Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766  artykuły ogrodnicze i materiały niezbędne do funkcjonowania Urzędu 2018 r. 6000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
12 ITz.272.2.12.2018  02.01.2018 r.  APTEKA Krystyna Klebańska, ul. Poznańska 18, 62-230 Witkowo, NIP: 6670002435, REGON: 310506426 uzupełnianie apteczki w Urzędzie 2018 r. 2000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
13 ITz.272.2.13.2018  02.01.2018 r.  Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807 artykuły AGD-RTV na potrzeby Urzędu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
14 ITz.272.2.14.2018  02.01.2018 r.  ELTECH Mariusz Pluciński, Ćwierdzin 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671329279, REGON: 300553540 kopiowanie kluczy na potrzeby Urzędu 2018 r. 500,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
15 ITz.272.2.15.2018  02.01.2018 r.  Centrum Ogrodnicze GARDEN Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766 odzież robocza  31.01.2018 r. 81,30 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
16 ITz.272.2.16.2018  02.01.2018 r.  ANNA Rzepka La Mirage, Gorzykowo 65, 62-230 Witkowo, NIP: 6671000326, REGON: 631517648 usługa gastronomiczna na spotkanie dla mieszkańców  w Sołectwie Jaworowo 20.01.2018 r. 1189,50 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
17 ITz.272.2.17.2018  02.01.2018 r.  MEDIAEXPERT TERG S.A., ul. Jana Pawła II 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7671004218, REGON: 570217011 lodówka do świetlicy wiejskiej w Jaworowie 15.01.2018 r. 1707,31 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
18 ITz.272.2.18.2018  02.01.2018 r.  Sklep Bławaty Elżbieta Sucholas, ul. Poznańska 32, 62-230 Witkowo, NIP: 6671142434, REGON: 311016517 materiały tekstylne do Urzędu 2018 r. 900,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
19 ITz.272.2.19.2018  02.01.2018 r.  Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 7842333059, REGON: 363680605 montaż kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gorzykowie 2018 r. 4700,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
20 ITz.272.2.20.2018  02.01.2018 r.  Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 7842333059, REGON: 363680605 montaż grzejnika co. w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Folwarku 08.01.2018 r. 1500,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 21 ITz.272.2.21.2018  02.01.2018 r.  Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452 naczynia do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Folwarku 10.01.2018 r. 454,27 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 22 ITz.272.2.22.2018  02.01.2018 r.  Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 7842333059, REGON: 363680605  usługi hydrauliczne na potrzeby Urzędu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 23 ITz.272.2.23.2018  02.01.2018 r.  "TERG" S.A. ul. Jana Pawła II 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7671004218, REGON: 570217011 artykuły spożywcze i sprzęt AGD na potrzeby imprez organizowanych przez Urząd 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 24 ITz.272.2.24.2018  03.01.2018 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 Czyszczenie studzienek ściekowych, demontaż choinek i iluminacji światecznych, montaz znaków drogowych i tablic informacyjnych 31.01.2018 r. 2864,95 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 25 ITz.272.2.25.2018  03.01.2018 r.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420 materiały malarskie i inne artykuły przemysłowe na potrzeby Urzędu 2018 r. 2500,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 26  ITz.272.2.26.2018 03.01.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 mapa zasadnicza dz. nr 99 w Gorzykowie, nr 1810/2 w Witkowie przy ul. Brzozowej, dz. nr 1076 w Witkowie przy ul. Sportowej     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 27 ITz.272.2.27.2018  05.01.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508 transport Zespołu Śpiewaczego "MY Młodzi" do Skorzęcina i uczniów na zawody w piłce siatkowej do Trzemeszna  25.01.2018 r. 588,48 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 28  ITz.272.2.28.2018 08.01.2018 r. PROMILER Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/239, 61-485 Poznań, NIP: 7831709058, REGON: 302677996, KRS: 0000496714 słomki do alkomatu 15.01.2018 r.  58,54 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 29  ITz.272.2.29.2018 08.01.2018 r. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań, KRS: 0000150767, REGON: 639838688,  NIP: 782-21-84-952 udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 r. 1000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 30  ITz.272.2.30.2018 08.01.2018 r. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wioletta Kistowska, ul. Stary Rynek 9, 62-230 Witkowo, NIP: 6671298490, REGON: 639750410 napoje i art. spozywcze na akcję ratowniczą 08.01.2018 r. 125,41 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 31  ITz.272.2.31.2018 09.01.2018 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578 olej napędowy i benzyna do OSP Witkowo 10.01.2018 r.  785,59 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 32 ITz.272.2.32.2018 10.01.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766 łańcuch i przewód olejowy oraz naprawa piły - OSP Witkowo 10.01.2018 r. 77,09 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 33 ITz.272.2.33.2018 10.01.2018 r. DRUKARNIA "LEMAL" Alicja Mateja, Ul. Bolesława Chrobrego 81, 80-414 Gdańsk, NIP: 9580486709, REGON: 192633390 druki i rejestry na bieżące potrzeby Urzędu 31.12.2018 r. 4065,04 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 34 ITz.272.2.34.2018 12.01.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 wypis/wyrys dz. 128 w Skorzęcinie     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 35 ITz.272.2.35.2018   12.01.2018 r. EKO PLUS Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Maciej Chosiński, ul. Reymonta 21, 62-200 Gniezno, NIP:7841039079, REGON: 639582993,  naprawa pieca c.o. w budynku Urzędu 19.01.2018 r. 4065,04 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 36 ITz.272.2.36.2018   15.01.2018 r. MAGNETIC Jerzy Morawski, ul. Staszica 7b/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841424529, REGON: 634503865 druk ulotek i plakatów 22.01.2018 r. 1306,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 37 ITz.272.2.37.2018   17.01.2018 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262, REGON: 00373310, KRS: 0000105904 węgiel na potrzeby Świetlicy Terapeutycznej, miał na potrzeby obiektów gminnych - OSP 30.04.2018 r. 7890,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 38 ITz.272.2.38.2018   17.01.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807 2 kuchenki i 2 frytkownice do świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim 17.01.2018 r. 2305,69 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 39 ITz.272.2.39.2018   17.01.2018 r. MAAX Sp. z o.o., ul. Okopowa 6A, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112445041, REGON: 230002245, KRS: 0000112714 zakup sprzętu modelarskiego dla sekcji modelarstwa  31.01.2018 r. 749,75 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 40 ITz.272.2.40.2018   17.01.2018 r. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, KRS: 0000709879, NIP: 5830018931, REGON: 190610277 publikacja "Wynagrodzenia pracowników samorządowych" 2 tygodnie 75,43 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 41 ITz.272.2.41.2018  17.01.2018 r. Agencja Reklamowa Ważka Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, NIP: 6671771101, REGON: 368352509, KRS: 0000696927 opakowania do przypinek pins 24.01.2018 r. 1777,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 42 ITz.272.2.42.2018  17.01.2018 r. Altom Sp. z o.o., sp. k., ul. Roosevelta 116 a, 62-200 Gniezno, NIP: 7842433393, REGON: 301066948, KRS: 0000324582 naczynia na wyposażenie kuchni w świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 19.01.2018 r. 2437,97 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 43 ITz.272.2.43.2018  17.01.2018 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON:310354666 nagrody na festyn kulturalny w Strzyżewie Witkowskim 23.01.2018 r. 211,66 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 44 ITz.272.2.44.2018  17.01.2018 r. H2 ARCHITEKCI JOANNA HAREMZA, ul. Limanowskiego 5 lok. 1 A, 60-744 Poznań, NIP: 7841039079, REGON: 639582993 aktualizacja kosztorysu na renowację elewacji kamienicy przy ul. Stary Rynek w Witkowie 26.01.2018 r. 341,46 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 45 ITz.272.2.45.2018  18.01.2018 r. FPUH Transtal Raciechowice 334, 32-415 Raciechowice, NIP: 6811273516, REGON: 351478149 kojec dla psa 21 dni 1040,65 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 46 ITz.272.2.46.2018  18.01.2018 r. Kowalstwo Artystyczne Usługi Ślusarsko-Spawalnicze Iwona Cygankiewicz, ul. Północna 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6671156525, REGON: 302301660 montaż bramy w budynku gospodarczym przy świetlicy w Folwarku 24.01.2018 r. 731,71 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 47 ITz.272.2.47.2018  18.01.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41 e, 62-200 Gniezno, 7841615086, REGON: 630784896, KRS: 0000092302 puchary na XIX Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowym 31.01.2018 r. 325,20 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 48 ITz.272.2.48.2018  22.01.2018 r. Towarowy Transport Drogowy Remigiusz Wąsik, ul. Chłopska 16A, 62-200 Gniezno, NIP: 7841569699, REGON: 630682701 transport żywności dla rodzin o niskich dochodach z Gminy Witkowo 31.01.2018 r. 970,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 49 ITz.272.2.49.2018 22.01.2018 r. SUPON S.A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, NIP: 8511006700, REGON: 810588012, KRS: 0000061226 tabliczki - oznakowanie z zakresu ochrony p.poż do Urzędu 24.01.2018 r. 22,80 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 50 ITz.272.2.50.2018  22.01.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508 usługi transportowe na zawody i imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne 20.02.2018 r. 1435,18 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 51 ITz.272.2.51.2018  24.01.2018 r. POCZTA POLSKA S.A. URZĄD POCZTOWY WITKOWO, ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, NIP: 5250007313, REGON: 010684960, KRS: 0000334972 dystrybucja ulotek informacyjnych 26.01.2018 r. 564,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 52 ITz.272.2.52.2018  24.01.2018 r. MSA Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 5A, 65-090 Raszyn, NIP: 5211087331, REGON: 011820631, KRS 0000027068 przegląd i kalibracja miernika - OSP Witkowo 24.01.2018 r. 400,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 53 ITz.272.2.53.2018  24.01.2018 r. Maciej Nowak FALCON, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443 kosztorys inwestorski na renowację pomnika przy ul. Park Kościuszki w Witkowie 26.01.2018 r. 500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 54 ITz.272.2.54.2018  24.01.2018 r. P.P.H.U. ENERGY Szymon Nowakowski, ul. Kościelna 13, 62-300 Września, NIP: 7891567053, REGON: 300517840 zakup sprzętu modelarskiego na potrzeby sekcji modelarstwa lotniczego w Witkowie 02.02.2018 r. 81,30 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 55 ITz.272.2.55.2018  24.01.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 wywóz odpadów ciekłych z szamba przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim 26.01.2018 r. 82,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 56 ITz.272.2.56.2018  24.01.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  wywóz odpadów stałych z pojemnika przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinku 26.01.2018 r. 90,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 57 ITz.272.2.57.2018  24.01.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON S.A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, Zakład Usługowo Handlowy, ul. Witkowska 12, 62-200 Gniezno, NIP: 8511006700, REGON: 810588012 przegląd p.poż w świetlicach wiejskich  26.01.2018 r. 1507,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 58 ITz.272.2.58.2018  24.01.2018 r. Drukarnia MAJORCZYK Sp. z o.o., ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno, NIP: 7842488112, REGON: 300876421 wydruk materiałów informacyjnych do Urzedu 31.01.2018 r. 1940,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 59 ITz.272.2.59.2018  24.01.2018 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 dostawa węgla i miału na potrzeby świetlic wiejskich 16.02.2018 r. 5209,75 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 60 ITz.272.2.60.2018  24.01.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON S.A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, Zakład Usługowo Handlowy, ul. Witkowska 12, 62-200 Gniezno, NIP: 8511006700, REGON: 810588012  przegląd p.poż w budynkach gminnych oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 2018 r. 2500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 61 ITz.272.2.61.2018  24.01.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004061, REGON: 000661115  wywóz odpadów ciekłych z szamba przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie 26.01.2018 r. 82,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 62 ITz.272.2.62.2018  31.01.2018 r. EKO PLUS Centrum Techniki Grzewczej i sanitarnej Maciej Chosiński, ul. Reymonta 21, 62-200 Gniezno, NIP: 7841039079, REGON: 639582993 naprawa pieca c.o. w urzędzie 09.02.2018 r. 4065,04 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 63 ITz.272.2.63.2018  31.01.2018 r. Centrum Ogrodnicze GARDEN Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park KOściuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766 odzież robocza dla pracownika 28.02.2018 r. 97,57 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 64 ITz.272.2.64.2018  31.01.2018 r. Usługi Budowlane - Okna Grzegorz Szkudlarek, ul. Poznańska 19, 62-230 Witkowo, NIP: 6671496333, REGON: 310343875 demontaz i montaż ścianki PCV - salka nr 27 w budynku urzędu 28.02.2018 r. 1837,40 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 65 ITz.272.2.65.2018  01.02.2018 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578 olej napędowy, benzyna, niezbędne płyny do OSP  31.12.2018 r. 20325,20 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 66 ITz.272.2.66.2018  01.02.2018 r. Bimex Sp.J. Anna Rogozińska, Grażyna Nowak, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-300 Września, NIP: 7890006252, REGON: 630131266 sprzęt do napraw bieżących samochodów p.poż i innego wyposażenia  w remizie OSP Witkowo 3 tygodnie 813,01 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 67 ITz.272.2.67.2018  01.02.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  prace elektryczne w świetlicy wiejskiej w Ruchocinie 16.02.2018 r. 1081,30 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 68 ITz.272.2.68.2018  01.02.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766  pompa zatapialna na potrzeby urzedu 09.02.2018 r. 186,99 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 69 ITz.272.2.69.2018  01.02.2018 r. GRAFFI STUDIO Jausz Ansion, ul. Armii Krajowej 19, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750 publikacja ogłoszenia prasowego w tygodniku Kurier Słupecki 06.02.2018 r. 700,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 70 ITz.272.2.70.2018  05.02.2018 r. Waldemar Nowaczyk, ul. Powidzka 55, 62-230 Witkowo, NIP: 6671251117, REGON: 302633734 uszycie strojów dla Zespołu Śpiewaczego "MY MŁODZI" 28.02.2018 r. 2601,63 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 71 ITz.272.2.71.2018  05.02.2018 r. "ADRIANO" Olgierd Konieczny, ul. Pobiedziska 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7840004630, REGON: 632044710 spodnie i kamizelki dla Zespołu Śpiewaczego "MY MŁODZI" 30.03.2018 r. 1626,02 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 72 ITz.272.2.72.2018  05.02.2018 r. Hurtownia Tkanin "ALF-BIS" Beata Andrzejewska-Pietrzak, ul. Skiereszewo 14B, 62-200 Gniezno, NIP: 7841979894, REGON: 631225911 materiały niezbędne do uszycia strojów wizytowych dla Zespołu Śpiewaczego "MY MŁODZI" 28.02.2018 r.  2439,02 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 73 ITz.272.2.73.2018  05.02.2018 r. Copypoint Z. Ławniczek, ul. Św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7841112824, REGON: 639768605 rolup i plakaty na 100-lecie niepodległosci 25.02.2018 r. 567,48 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 74 ITz.272.2.74.2018  05.02.2018 r. Inkspot Daniel Dragański, ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, NIP: 7392832672, REGON: 510657538 tonery do Urzędu 12.02.2018 r. 3506,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 75 ITz.272.2.75.2018  05.02.2018 r. TARTAK POWIDZ Jacek Drygała, Goliszew 76A, 62-817 Żelazków, Zakład Produkcyjny: ul. Kolejowa 30A, 62-430 Powidz, NIP: 9680920022, REGON: 302417210 tarcica na potrzeby OSP w Witkowie do celów ratowniczych 06.02.2018 r. 127,17 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 76 ITz.272.2.76.2018  05.02.2018 r. T4R Marcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, NIP: 7891153044, REGON: 639822196 statuetki dla wyróżnionych sportowców i trenerów 26.02.2018 r. 4081,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 77 ITz.272.2.77.2018  05.02.2018 r. AGITOR Marcin Kośmicki, ul. Aleja Pierwsza 2/6, 62-200 Gniezno, NIP: 7841965923, REGON: 639646196 tonery do Urzędu 05.02.2018 r. 4533,49 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 78 ITz.272.2.78.2018  06.02.2018 r. Firma Ogólnousługowa Franciszek Bosacki, ul. Topolowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010135, REGON: 310140468 nakrywa Ø 1200 dla Sołectwa Folwark 06.02.2018 r. 82,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 79 ITz.272.2.79.2018  07.02.2018 r. "GREKOS" Grzegorz Kostka, ul. Gaikowa 41A, 43-220 Bojszowy, NIP: 6462462809, REGON: 240645863 pulapka na koty 07.02.2018 r. 72,36 zł + koszt dostawy nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 80 ITz.272.2.80.2018  07.02.2018 r. KATARZYNA KLICH RESCUE DAYS.PL, os. Przylesie 8, Osiniec, 62-200 Gniezno, NIP: 5621064944, REGON: 362982072 szkolenie przeciwpozarowe dla pracowników UGiM 28.02.2018 r. 900,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 81 ITz.272.2.81.2018  08.02.2018 r. Centrum Paliw i Rozpuszczalników Spółka z o.o., ul. Bitwy pod Sokołowem 6, Sokołowo, 62-300 Września, NIP: 7891538867, REGON: 639768775 olej opałowy do świetlicy wiejskiej w Ruchocinku 09.02.2018 r. 2030,14 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 82 ITz.272.2.82.2018  08.02.2018 r. Drukarnia Scriptor, ul. Poprzeczna 6A, 62-200 Gniezno, NIP: 7841100465, REGON: 301445226 teczki z nadrukiem 16.03.2018 r. 1530,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 83 ITz.272.2.83.2018  08.02.2018 r. Honorata Glanc Piekarnia Glanc, ul. Gnieźnieńska 21, 62-230 witkowo, NIP: 7842046785, REGON: 639651530 drożdżówki , pączki i babki dla uczestników XI Mistrzostw Tenisa Stołowego strażaków 10.02.2018 r. 183,34 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 84 ITz.272.2.84.2018  14.02.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004061, REGON: 000661115 naprawa chodników, naprawa dachu i opierzenia w Urzędzie 09.03.2018 r. 3720,51 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 85 ITz.272.2.85.2018  14.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 mapa zasadnicza dz. nr 85 w Dębinie     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 86 ITz.272.2.86.2018  14.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapa zasadnicza dz. nr 37 w Witkówku     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 87 ITz.272.2.87.2018  14.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapa zasadnicza dz. nr 306 w Mielżynie     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 88 ITz.272.2.88.2018  15.02.2018 r. Maciej Nowak FALCON, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443 projekt renowacji pomnika w Witkowie 08.03.2018 r. 1750,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 89 ITz.272.2.89.2018  15.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapy dz. 306 w Mielżynie i 1210 w Witkowie przy ul. Nowej 08.03.2018 r. 135,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 90 ITz.272.2.90.2018  15.02.2018 r. FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 630515156 puchary, pieczątki i grawerton 28.02.2018 r. 590,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 91 ITz.272.2.91.2018  15.02.2018 r. P.H. DRAX Drażniuk Zbigniew, ul. Jodłowa 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6670000181, REGON: 310206919 roleta materiałowa do świetlicy w Folwarku 21.02.2018 r. 811,79 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 92 ITz.272.2.92.2018  19.02.2018 r. "ADRIANO" Olgierd Konieczny, ul. Pobiedziska 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7840004630, REGON: 632044710 muszki dla Zespołu Śpiewaczego "MY MŁODZI" 30.03.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 93 ITz.272.2.93.2018  19.02.2018 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397,  REGON: 634622452 naczynia do świetlicy w Jaworowie 20.02.2018 r. 750,59 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 94 ITz.272.2.94.2018  20.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 mapa zasadnicza dla dz. 1909 w Witkowie     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 95 ITz.272.2.95.2018  20.02.2018 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397,  REGON: 634622452  naczynia do świetlicy w Folwarku 20.02.2018 r. 99,36 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 96 ITz.272.2.96.2018  22.02.2018 r. ABM MULTIMEDIA Agnieszka Majchrzak (www.sklepoki.com.pl) ul. Wł. Keniżanki 9-13, 93-346 Łódź, NIP: 7291380665, REGON: 100282337 materiały eksploatacyjne do drukarki OKI 26.02.2018 r. 391,06 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 97 ITz.272.2.97.2018  22.02.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczak, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119 deski ortopedyczne, szyny Kramera, kominiarki, rękawice na potrzeby OSP 26.02.2018 r. 3170,73 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 98 ITz.272.2.98.2018  23.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 mapa zasadnicza dz. nr 37 w Małachowie-Kępe     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 99 ITz.272.2.99.2018  23.02.2018 r. Fundacja Promocji Bezpieczeństwa, ul. Sienna 55/9, 00-820 Warszawa, KRS: 0000516811, NIP: 5272716933, REGON: 147332509   szkolenie - praktyczne aspekty ochrony danych osobowych 27.08.2018 r. 220,00 nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 100 ITz.272.2.100.2018  23.02.2018 r. Mechanika Pojazdowa Zenon Gadziński, Mielżyn, ul. Kościelna 9, 62-230 Witkowo, NIP: 6671277298, REGON: 310059460 dokonanie naprawy układu hamulcowego w samochodzie p.poż OSP Mielżyn 28.02.2018 r. 769,11 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 101 ITz.272.2.101.2018  23.02.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  usługi transportowe na zawody sportowe i imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne 14.03.2018 r. 1488,88 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 102

ITz.272.2.102.2018

23.02.2018 r. Gminna Spółdzielnia "SCh" CIASTKARNIA, ul. Dworcowa 1, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6670003475, REGON: 000376656, KRS: 0000039582  ciasto na podsumowanie gminnego roku sportowego 2017  28.02.2018 r.  537,43 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 103 ITz.272.2.103.2018 23.02.2018 r. FHU Krawiectwo-sklep internetowy "OKNO FANTAZJI" Barbara Dankowska, Al. Prym. Wyszyńskiego 23, 62-420 Strzałkowo, NIP: 7891153699, REGON: 361246017 firanki do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 12.03.2018 r. 576,60 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 104 ITz.272.2.104.2018 27.02.2018 r. LABOTECH Wojciech Kowalski, ul. Wojska Polskiego 5, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671267779, REGON: 310328456 szkolenie okresowe dla pracowników z zakresu BHP 28.02.2018 r. 1000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 105 ITz.272.2.105.2018 28.02.2018 r. Maciej Nowak FALCON, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443  inwentaryzacja lokalu mieszkalnego na dz. 144/3 w Małachowie-Złych Miejsc 31.03.2018 r. 600,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 106 ITz.272.2.106.2018 28.02.2018 r. "DAGPOL"MECHANIKA POJAZDOWA Grzeogrz Trzciński, ul. Dworcowa 28, 62-230 Witkowo, NIP: 6671251560, REGON: 639761098 płyn hamulcowy i naprawa układu hamulcowego w samochodzie na wyposażeniu OSP w Wiekowie 01.03.2018 r. 189,02 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 107 ITz.272.2.107.2018 01.03.2018 r. Firma progres - Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil, Oddział w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17, 35-068 Rzeszów, NIP: 8161681498, REGON: 181097571 usługi edukacyjno - szkoleniowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego  14.03.2018 r. 600,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 108 ITz.272.2.108.2018 02.03.2018 r. MARINA Maria Trzcińska, ul. Kosynierów Miłosławskich 44, 62-230 Witkowo, NIP: 7841586870, REGON: 369495292 malowanie świetlicy w Sokołowie 15.03.2018 r. 1500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 109 ITz.272.2.109.2018 05.03.2018 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556 puchary, medale i tabliczki 05.03.2018 r. 1766,80 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 110 ITz.272.2.110.2018 05.03.2018 r. Sklep Motoryzacyjny Jacek Gościniak, ul. Sikorskiego 18, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671015434, REGON: 310058554 kosmetyki, żarówki i bezpieczniki do samochodów p.poż - OSP Mielżyn  12.03.2018 r. 277,24 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 111 ITz.272.2.111.2018  05.03.2018 r. Roztoczański Związek Pszczelarzy Zakład Produkcyjny, Rogoźno, ul. Folwarczna 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP: 9210002607, REGON: 001302192, KRS: 0000230781 weza pszczela  31.03.2018 r. 1646,34 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 112 ITz.272.2.112.2018  05.03.2018 r. HYDRO-SERWIS Patrycja MIchalak, Mieleszyn 13B, 62-212 Mieleszyn, NIP: 7842322506, REGON: 369732208 usunięcie awarii zimnej i ciepłej wody w świetlicy w Gorzykowie 26.03.2018 r. 153,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 113

ITz.272.2.113.2018 

05.03.2018 r. GASTRONOMIKA Norbert Skubisz, Ratyń 76, 62-406 Ladek, NIP: 6671735306, REGON: 302427070 zmywarka do świetlicy w Wiekowie 30.03.2018 r. 4065,04 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 114 ITz.272.2.114.2018  05.03.2018 r. FHU Fabiszak Hanna Welke, ul. Długa 16, 62-220 Niechanowo, NIP: 7841927561, REGON: 363146082 organza do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 05.03.2018 r. 87,20 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 115 ITz.272.2.115.2018  05.03.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 art. spożywcze na festyn w Sołectwie Folwark 09.03.2018 r. 121,41 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 116 ITz.272.2.116.2018  05.03.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 art. spożywcze na festyn w Sołectwie Odrowąż 07.03.2018 r. 242,96 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 117 ITz.272.2.117.2018  05.03.2018 r. Kwiaciarnia -Ogrodnictwo Sylwia Musidlak, ul. Stary Rynek 11, 62-230 Witkowo, NIP: 6671312729, REGON: 634353800 tulipany na Dzień Kobiet dla Sołectwa Piaski 09.03.2018 r. 87,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 118 ITz.272.2.118.2018  05.03.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268 usługi transportowe 30.03.2018 r. 1550,00 nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 119 ITz.272.2.119.2018  05.03.2018 r. M-L GASTRO Marcin Śmiechowski, Os. Niepodległości 12/6, 62-400 Słupca, NIP: 671015902, REGON: 301236907 2 warniki do wody do Urzędu 07.03.2018 r. 796,74 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 120 ITz.272.2.120.2018  05.03.2018 r. Firma Handlowa Jagatex Grażyna Ludkiewicz, ul. Bawełniana 12e, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 590052280 kamizelki ostrzegawcze do OSP w Witkowie 06.02.2018 r. 1063,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 121 ITz.272.2.121.2018  05.03.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766   szczotka i złączek do mycia samochodów - OSP Witkowo 06.03.2018 r. 65,45 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 122 ITz.272.2.122.2018  05.03.2018 r. MEDIAEXPERT TERG S.A., ul. Jana Pawła II 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7671004218, REGON: 570217011 kuchenka gazowa, zmywarka i art chemiczne do zmywarki do śweitlicy w Ruchocinie 07.03.2018 r. 2216,92 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 123 ITz.272.2.123.2018  05.03.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 art. spożywcze na festyn w Sołectwie Ćwierdzin 09.03.2018 r. 193,21 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 124 ITz.272.2.124.2018  05.03.2018 r. Fizjomobil Izabela Kobielska, ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842360257, REGON: 366141872 usługa z zakresu zdrowego stylu zycia w Sołectwie Folwark 09.03.2018 r. 100,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 125 ITz.272.2.125.2018  05.03.2018 r. Kwiaciarnia-Ogrodnictwo Sylwia Musidlak, ul. Stary Rynek 11, 62-230 Witkowo, NIP: 6671312729, REGON: 634353800 kwiaty na Dzień Kobiet w Sołectwie Strzyżewo Witkowskie 09.03.2018 r. 124,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 126 ITz.272.2.126.2018  05.03.2018 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON: 310354666 nagrody na festyn w Sołectwie Strzyżewo Witkowskie 20.03.2018 r. 263,23 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 127 ITz.272.2.127.2018  05.03.2018 r. FHU Fabiszak Hanna Welke, ul. Długa 16, 62-220 Niechanowo, NIP: 7841927561, REGON: 363146082 ręczniki kuchenne do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 22.03.2018 r. 48,78 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 128 ITz.272.2.128.2018  07.03.2018 r.

HONORATA GLANC Piekarnia Glanc, ul. Gnieźnieńska 21, 62-230 Witkowo, NIP: 7842046785, REGON: 639651530

pączki na Turniej Wiedzy Pożarniczej 08.03.2018 r. 71,40 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 129 ITz.272.2.129.2018  08.03.2018 r. AGRAFKA Wiktoria Pokrywa, ul. Poznańska 26, 62-230 Witkowo, NIP: 6040027244, REGON: 060451227 usługa gastronomiczna  08.03.2018 r. 800,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 130 ITz.272.2.130.2018  08.03.2018 r. Hieronim Gośka Usługi Motoryzacyjne TACHO-TECH Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842493797, REGON: 360436738, KRS: 0000534991 badanie techniczne samochodu - OSP Skorzęcin 12.03.2018 r. 224,76 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 131 ITz.272.2.131.2018  08.03.2018 r. F.H. "KOP-CUP" Wojciech Kopaczewski, ul Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919, REGON: 301707123 medale na Wojewódzki Turniej Karate Tradycyjnego dzieci 23.03.2018 r. 243,90 nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 132 ITz.272.2.132.2018  08.03.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896 sprzęt sportowy - nagroda za udział w XV Wielkanocnym Turnieju klas I-III S.P. 1 30.03.2018 r. 1451,22 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 133 ITz.272.2.133.2018  08.03.2018 r. P.H.U. "EVER" Konrad Kasprzyk Sklep "PLASTUŚ", ul. Stary Rynek 7, 62-230 Witkowo, NIP: 7841973093, REGON: 639815664 sprzęt sportowy - nagrody w XV Wielkanocnym Turnieju Klas I-III dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie 30.03.2018 r. 121,95 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 134 ITz.272.2.134.2018  08.03.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896 sprzęt sportowy - nagrody w Otwartych Mistrzostwach Gminy Witkowo w Tenisie Stołowym oraz na organizację XV Wielkanocnego Turnieju Klas I-III SP 30.03.2018 r. 753,66 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 135 ITz.272.2..2018              art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 136 ITz.272.2.136.2018  08.03.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 przewiezienie psa do lecznicy, montaż pokrywy na studni w ul. Jana Pawła II, zabezpieczenie mieszkania przy ul. Strzałkowskiej, flagowanie miasta na Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 30.03.2018 r. 809,06 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 137 ITz.272.2.137.2018  12.03.2018 r. PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Tadeusza KOściuszki 29, 50-011 Wrocław, NIP: 8971688084, REGON: 932945064, KRS: 0000173413 prenumerata Przetargi Publiczne 28.02.2019 r. 377,14 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 138 ITz.272.2.138.2018  12.03.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczna, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119 przenośne centrum pianowe PROPAK - OSP w Mielżynie 16.03.2018 r. 3780,49 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 139 ITz.272.2.139.2018  12.03.2018 r. PROFIT M Sp. z o.o. Spółka Jawna, ul. Plac Defilad 1 Metro Centrum, 00-110 Warszawa, NIP: 5252245459, REGON: 015227002 książki i materiały do realizacji programu profilaktycznego przez Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie 10.04.2018 r. 777,61 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 140 ITz.272.2.140.2018  12.03.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 00046490 transport szlakina utwardzenie dróg w Wiekowie, Mąkownicy, Folwarku, utrzymanie dróg gminnych w Folwarku 16.03.2018 r. 1667,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 141 ITz.272.2..2018  12.03.2018 r. Studio Stempel, ul. Bolesława Chrobrego 32, 62-200 Gniezno, NIP: 7841002768, REGON: 630018050 ksero na potrzeby decyzji (cel publiczny i warunki zabudowy) 31.05.2018 r. 1219,51 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 142 ITz.272.2.142.2018  12.03.2018 r. Ślusarstwo-Mechanika Hanna Rydygier, ul. Poznańska 39, 62-230 Witkowo, NIP: 6671288617, REGON: 310323832 usluga spawalniczo-ślusarska - montaż schodów i zadaszenia w świetlicy w Sokołowie 15.03.2018 r. 750,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 143 ITz.272.2.143.2018  12.03.2018 r. Sklep Wielobranżowy Robert Krakowiak, ul. Stary Rynek 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671082979, REGON: 310245061 środki czystości do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 22.03.2018 r. 123,24 nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 144 ITz.272.2.144.2018  12.03.2018 r. DOM Gniezno Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 53, 62-200 Gniezno, NIP: 784385582, REGON: 300582501, KRS: 0000280952 płytki grsowe na potrzeby urzędu 16.03.2018 r. 975,61 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 145 ITz.272.2.145.2018  12.03.2018 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400 montaż klimatyzacji w świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 30.03.2018 r. 12195,12 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 146 ITz.272.2.146.2018  12.03.2018 r. Firma Handlowa Małgorzata Stawicka, ul. Kołłątaja 3, 62-300 Września, NIP: 7891063660, REGON: 630666234 transport materiałów ze Schroniska dla Zwierząt w Radlinie do Powidza 31.03.2018 r. 225,00 zł + 100,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 147 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 148 ITz.272.2.148.2018  12.03.2018 r. CZACHOROWSKI i S-KA, ul. Deszczowa 18a/21, 53-024 Wrocław, NIP: 8990016457, REGON: 930241258 kartki świąteczne z nadrukiem 30.03.2018 r. 662,40 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 149 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 150 ITz.272.2.150.2018  15.03.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "2B" Arkadiusz Bysikiewicz, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 6671160892, REGON: 300635321 artykuły do komputerów - nagrody za zwycięstwo w TWP 21.03.2018 r. 532,36 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 151 ITz.272.2.151.2018  15.03.2018 r. GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14C, 62-200 Gniezno, NIP: 7842084389, REGON: 301432324 wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo 31.03.2018 r. 6722,22 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 152 ITz.272.2.152.2018  15.03.2018 r. REPARATIE Adrian Figiel, Mielżyn, ul. Pl. Wolności 1, 62-230 Witkowo, NIP: 7842116853, REGON: 300613242 materiały szkoleniowe na warsztaty pt. INEGRACJA 2018 21.03.2018 r. 795,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 153 ITz.272.2.153.2018  15.03.2018 r. Ryszard Lampa "Nadruk na Tkaninach", Złoty Potok, ul. św. Józefa 22, 42-253 Janów, NIP: 9490050316, REGON: 150662130 flagi powstańcze 06.04.2017 r. 3100,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 154 ITz.272.2.154.2018  15.03.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 art. spożywcze na festyn w Sołectwie Skorzęcin 20.03.2018 r. 169,01 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 155 ITz.272.2.155.2018 15.03.2018 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON: 310354666  nagrody na festyn w Sołectwie Strzyżewo Witkowskie 20.03.2018 r. 46,41 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 156 ITz.272.2.156.2018 15.03.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 zabieg pielęgnacyjny drzew, krzewów, zieleni w Sołectwie Kołaczkowo 23.03.2018 r. 1500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 157 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 158 ITz.272.2.158.2018 27.03.2018 r. MICHAŁ ZIELIŃSKI Zakład Kominarski, ul. Jasna 16, 62-230 Witkowo, NIP: 6671025102, REGON: 310148582 okresowa kontrola kominiarska w budynkach gminnych w Gorzykowie, Witkowie przy ul. Jana Pawła II i Powstańców Wielkopolskich 29.03.2018 r. 160,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 159 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 160 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 161 ITz.272.2.161.2018 21.03.2018 r. Husqvarna Narzędzia Las, Ogród, Dom, ul. Wrzesińska 43-55, 62-200 Gniezno, NIP: 7840016834, REGON: 630194522 traktor do koszenia boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Skorzęcinie 24.03.2018 r. 9739,84 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 162 ITz.272.2.162.2018 21.03.2018 r. Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 7842333059, REGON: 363680605 usunięcie awarii c.o. w kotłowni świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie 24.03.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 163 ITz.272.2.163.2018 22.03.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  usługi transportowe na zawody i imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne  12.04.2018 r. 2962,95 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 164 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 165 ITz.272.2.165.2018 22.03.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268  transport szlaki na drogę w m. Strzyżewo Witkowskie - Dębina 26.03.2018 r. 900,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 166 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 167 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 168 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 169 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 170 ITz.272.2.170.2018 26.03.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczna , ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119 baterie do defibrylatora w OSP w Witkowie 09.04.2018 r. 1190,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 171 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 172 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 173 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 174 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 175 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 176 ITz.272.2.176.2018 27.03.2018 r. Inkspot Daniel Dragański, ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, NIP: 7392832672, REGON: 510657538  tonery do Urzędu 04.04.2018 r. 4252,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 177 ITz.272.2.177.2018 27.03.2018 r. Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński, ul. Straomorzysławska 3a, 62-510 Konin, NIP: 6651818615, REGON: 310092120 wertykulacja murawy boiska na Stadionie Miejskim w Witkowie wraz z nawożeniem na powierzchni ok 9400 m2 06.04.2018 r.   nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 178 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 179 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 180 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 181 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 182 ITz.272.2.182.2018 27.03.2018 r. Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak s.c., ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno, NIP: 7842494584, REGON: 361355226 opinia prawna dot złożonych w postępowaniu przetargowym dokumentów 29.03.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 183 ITz.272.2.183.2018 27.03.2018 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRO-HURT" Aleksander Winter Sp. z o.o., ul. Słoneczna 40A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000445285, NIP: 7842489471, REGON:302316502 przedłużacze do prądu, lampy, statyw, reflektory do samochodu p.poz do OSP Witkowo  03.04.2018 r. 632,25 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 184 ITz.272.2.184.2018 27.03.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766 materiały do prac interwencyjnych 31.08.2018 r. 2000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 185 ITz.272.2.185.2018 27.03.2018 r. HAWA SPÓŁKA Z O.O., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680 paliwo do kosiarki na potrzeby utrzymania dróg i terenów gminnych 30.09.2018 r. 500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 186 ITz.272.2.186.2018 27.03.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRAR Sp. z o.o. Punkt Sprzedaży, ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 7891753991, REGON: 361043478, KRS: 0000548221 środek chwastobójczy dla Sołectwa Gorzykowo 03.04.2018 r. 69,44 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 187 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 188 ITz.272.2.188.2018 27.03.2018 r. LAS-OGRÓd Roman Kól, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419  wycięcie i zagospodarowanie drzew w Gorzykowie 10.04.2018 r. 833,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 189 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 190 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 191 ITz.272.2.191.2018 04.04.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRAR Sp. z o.o. Punkt Sprzedaży, ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 7891753991, REGON: 361043478, KRS: 0000548221 środek chwastobójczy do Sołectwa Ostrowite Prymasowskie 04.04.2018 r. 87,96 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 192 ITz.272.2.192.2018 04.04.2018 r. P.P.H.U. Rekord, ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7272499069, REGON: 100224328 ławki parkowe do sołectw Ostrowite Prymasowskie- 3 szt. i Sokołowo -  2 szt. 26.04.2018 r. 1875,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 193 ITz.272.2.193.2018  04.04.2018 r. Dancover A/S Nordre Strandvej 119 G, 3150 Hellebaek, Denmark, Biuro Handlowe Warszawa, NIP PL 5263135438 namiot imprezowy do Sołectwa Ostrowite Prymasowskie 18.04.2018 r. 2558,38 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 194 ITz.272.2.194.2018 05.04.2018 r. ANMAR - Tkaniny Handel Hurt-Detal Tomasz Kostrzewa, ul. Wolności 47, 62-200 Gniezno, NIP: 8541528484, REGON: 639644406 obrusy plamoodporne do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 05.04.2018 r. 383,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 195 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 196 ITz.272.2.196.2018 05.04.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420 materiały malarskie i inne artykuły przemysłowe do malowania świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 12.04.2018 r. 871,77 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 197 ITz.272.2.197.2018 05.04.2018 r. HEBAN, ul. Kolejowa 9, 62-300 Września, NIP: 7842049789, REGON: 301949790 2 altany rekreacyjne, kanoldy betonowe do sołectwa MałachowoKępe 12.04.2018 r. 7926,83 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 198 ITz.272.2.198.2018 05.04.2018 r. VACCA GABINET WETERYNARYJNY Lech Wojciechowski, ul. Nowa 28, 62-300 Nowy Folwark, NIP: 7891324468, REGON: 634486865 dezynfekcja placów zabaw 10.04.2018 r. 2505,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 199 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 200 ITz.272.2.200.2018 05.04.2018 r. PPHU Prostar Barbara Karoń, ul. Starołęcka 44a, 61-361 Poznań, NIP: 7791013680, REGON: 630319722 montaż siedzisk wandaloodpornych na stadionie miejskim w Witkowie 30.05.2018 r. 6534,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 201 ITz.272.2.201.2018 09.04.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapa zasadnicza Kołaczkowo dz. nr 33     nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 202 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 203 ITz.272.2.203.2018 10.04.2018 r. WIM-GEO Mikołaj Pacak, ul. Staszica 15/10, 62-200 Gniezno, NIP: 7842452717, REGON: 361959734 wykonanie mapy do celów projektowych Kołaczkowo dz. nr 116 31.05.2018 r. 1000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 204 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 205 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 206 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 207 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 208 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 209 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 210 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 211 ITz.272.2.211.2018 13.04.2018 r. ROT SERVICE PAWEŁ KRZACZKOWSKI, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, NIP: 7541926089, REGON: 532457510 torby na namioty 20.04.2018 r. 373,98 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 212 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 213 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 214 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 215 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 216 ITz.272.2.216.2018 17.04.2018 r. Zakład Kowalski Piotr Lemański, Obórtka 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7841659445, REGON: 631053255 wykonanie części zniszczonego ogrodzenia przy świetlicy w Maleninie 30.04.2018 r.   nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 217 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 218 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 219 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 220 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 221 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 222 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
223 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 224 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 225 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 226 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 227 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 228 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 229 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 230 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 231 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 232 ITz.272.2..2018               
 233 ITz.272.2..2018               
 234 ITz.272.2..2018               
 235 ITz.272.2..2018               
 236 ITz.272.2..2018               
 237 ITz.272.2..2018               
 238 ITz.272.2..2018               
 239 ITz.272.2..2018               
 240 ITz.272.2..2018               
 241 ITz.272.2..2018               
 242 ITz.272.2..2018               
 243 ITz.272.2..2018               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

przedmiot umowy

04.04.2018 r. FALCON Maciej Nowak, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443 sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem renowacji elewacji kamienicy przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie 20.06.2018 r. 3800,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
drukuj pobierz pdf    

wstecz