Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Rejestry: Rejestr umów - 2018

 

 

 

Rejestr umów zawartych w 2018 roku 

l.p. numer umowy data zawarcia umowy     
dane identyfikujące kontrahenta przedmiot umowy okres realizacji umowy wartość umowy netto informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej tryb zawarcia umowy
1  ITz.272.1.2018 02.01.2018 r. GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ, ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 62-200 Gniezno, NIP: 7841672569, REGON: 639738283 prowadzenie programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin 31.12.2018 r. 4320,00 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2 ITz.272.2.2018     podteczka dla zleceń       art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
3  ITz.272.3.2018 02.01.2018 r. MAŁGORZATA RYBACKA "TABOR" Małgorzata Rybacka, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7771632026, REGON: 631103763 udzielenie pomocy psychologicznej dla uczniów i ich rodzin z problemem uzależnień szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  15.06.2018 r.    nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
4 ITz.272.4.2018 02.01.2018 r. Zbigniew Kubicki - MUSIC WEST-LIVE, ul. Skulska Wieś 35, 62-560 Skulsk, NIP: 6651891842, REGON: 310320963 zorganizowanie imprezy rozrywkowej w dniu 1 czerwca 2018 r. 01.06.2018 r. 9500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
5 ITz.272.5.2018 02.01.2018 r. Zbigniew Kubicki - MUSIC WEST-LIVE, ul. Skulska Wieś 35, 62-560 Skulsk, NIP: 6651891842, REGON: 310320963 zorganizowanie imprezy w dniach 16-17 czerwca 2018 r. 16-17.06.2018 r. 12000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
6 ITz.272.6.2018 02.01.2018 r. Zbigniew Kubicki - MUSIC WEST-LIVE, ul. Skulska Wieś 35, 62-560 Skulsk, NIP: 6651891842, REGON: 310320963 zorganizowanie Gminnych Dożynek w dniu 26 sierpnia 2018 r. 26.08.2018 r. 4000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
7 ITz.272.7.2018 02.01.2018 r. "CONTROLLING" Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. j., Pl. Szkolny 11, 62-400 Słupca, KRS: 0000318550,  NIP: 6671534826, REGON: 311010762 prowadzenie audytu wewnętrznego  31.12.2019 r. 24000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
8 130/UO/2018 (ITz.272.8.2017) 05.01.2018 r. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024 świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy 31.12.2018 r. 374796,75 zł  nie dotyczy art 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp.
9  ITz.272.9.2018 10.01.2018 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków  09.01.2019 r. nie więcej, niż 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.
10  ITz.272.10.2018 11.01.2018 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków  09.01.2019 r. nie więcej, niż 3000,00 zł
 
nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. 
11 ITz.272.11.2018  11.01.2018 r. Pracownia Architektury Krajobrazu SOLITER, ul. Mielżyńskich 46/2, 64-122 Pawłowice, NIP: 6961251568, REGON: 302512255 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu dla Otwartych Stref Aktywności w Gminie Witkowo 15.02.2018 r. 6500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
12 ITz.272.12.2018  02.01.2018 r. Telewizja Gniezno Agencja Telewizyjna Produkcja Reklamowa, ul. Roosevelta 53, 62-200 Gniezno, NIP: 7841601546, REGON: 630874441 świadczenie usług promocyjnych polegajacych na realizacji "Kroniki z Życia Gminy Witkowo" 31.12.2018 r. 4000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
13  ITz.272.13.2018 18.01.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493 konserwacja sieci oświetleniowych, usuwanie usterek i wykonywanie innych napraw 31.12.2018 r. szacunkowo 8000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
14 ITz.272.14.2018 18.01.2018 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962 konserwacja sieci oświetleniowych, usuwanie usterek i wykonywanie innych napraw z wysięgnika 31.12.2018 r. szacunkowo 56000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
15 ITz.272.15.2018  18.01.2018 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838 materiały biurowe do Urzędu 31.12.2018 r. 21261,44 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
16 ITz.271.16.2018 25.01.2018 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509 materiały promocyjne 31.12.2018 r. 33756,96 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
17 ITz.272.17.2018  26.01.2018 r. Agnieszka Pacanowska, Os. Słoneczne 15, Wełnica, 62-200 Gniezno sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy  31.03.2019 r. 24597,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
18 ITz.272.18.2018 31.01.2018 r. Grzegorz Godawa - Ochrona danych osobowych wykonanie modelu, formy silikonowej medalu z okazji 655 lat praw miejskich Witkowa  22.02.2018 r. 1365,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
19 ITz.272..2018      ANULOWANA        
20 ITz.272.20.2018  15.01.2018 r. ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 umowa kompleksowa Kontenerowa Pompownia Wody w Skorzęcinie czas nieokreślony   nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
21  ITz.272.21.2018 15.02.2018 r. Fundacja AQQ, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7842493857, REGON: 360537793, KRS: 0000538417 realizacja zadania publicznego pt. "KLUB GRACZA" w ramach organizacji imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży 12.05.2018 r. 2700,00 zł nie dotyczy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22  ITz.272.22.2018 08.02.2018 r. WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398 pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Ruchocinku 31.08.2018 r. 25203,26 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
23 ITz.272.16.2018 (ITz.272.23.2018) 25.01.2018 r. Elżbieta Dopierała - Ochrona danych osobowych Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021 30.04.2018 r. 4095,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
24  ITz.272.24.2018 14.02.2018 r. INTROTERM Marek Korcz, ul. Kosińskiego 4B, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7831291771, REGON: 301024453 Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 21.05.2018 r. 4900,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
25  ITz.272.25.2018 15.02.2018 r. DRUKARNIA MAJORCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno, KRS: 0000304196, NIP: 7842415403, REGON: 308764210 druk Biuletynu "Witkowskie Wiadomości Samorządowe" 25.01.2019 r. 21073,17 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
26  ITz.272.26.2018 23.02.2018 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 Dotacja celowa - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych piłki nożnej chłopców - ŻAKÓW, ORLIKÓW ... 21.12.2018 r. 5000,00 zł nie dotyczy uchwała Rady Miejskiej w Witkowie NR XXXIV/264/2017 
27  ITz.272.27.2018 23.02.2018 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765  Dotacja celowa- Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ... 21.12.2018 r. 25000,00 zł nie dotyczy uchwała Rady Miejskiej w Witkowie NR XXXIV/264/2017
28  ITz.272.28.2018 21.02.2018 r. "LOGIN" Albert Goździcki, Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4, 88-300 Mogilno, NIP: 5571495397, REGON: 340140019 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chłądowo 05.03.2018 r. 4400,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
29  ITz.272.29.2018 21.02.2018 r. "GARDENIA TOMASZ HERNACKI", ul. Wschodnia 14 c, 62-200 Gniezno, NIP: 7842084389, REGON: 301432324  wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew 30.03.2018 r. 14046,30 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
30  ITz.272.30.2018 22.02.2018 r. Gminny Klub Sportowy "VITCOWIA" Witkowo, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671491838, REGON: 310331671 dotacja na działalność Klubu 28.12.2018 r. 145000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo
31 P/17/059882         ITz.272.31.2018 05.02.2018 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904 przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktu poboru pn.: System automatycznego nawadniania terenu zielonego przy ul. Poznańskiej w Witkowie   47,09 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
32 ITz.272.32.2018 01.02.2018 r. Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", ul. Golęcińska 9, 62-626 Poznań, KRS: 0000028529, NIP: 7781333348, REGON: 630243462 realizacja zadania "Szkolny Klub Sportowy" 30.11.2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy Decyzja nr 56 Ministra Sportu i Turystyki z 2017 r.
33 ITz.272.33.2018 07.03.2018 r. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o., ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, KRS: 0000246591, NIP: 7792274046, REGON: 300196206 przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne ... do czasu zakończenia oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

20000,00 zł

nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
34 ITz.272.34.2018 12.03.2018 r. Klub Sportowy "Witkowo Biega", ul. Park Kościuszki 13, 62-230 Witkowo, NIP: 7842500296, REGON: 364922909 dotacja na działalność 16.03.2018 r. 15000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo 
35

P/17/060520

ITz.272.35.2018

28.02.2018 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904 przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktu poboru pn.: lampy oświetlenia drogowego dz. nr 151 w Witkowie   385,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
36 ITz.272.36.2018 16.03.2018 r. 'MACIEJAK ANDRZEJ BIURO INŻYNIERSKO HANDLOWE', ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, NIP: 7891009040, REGON: 630656738 wycena nieruchomości 31.12.2018 r. 7420,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
37 ITz.272.37.2018 16.03.2018 r. Biuro Wycen Majątkowych Optimal Sebastian Juszczak, ul. Spółdzielców 12/6, 62-510 Konin, NIP: 6652755325, REGON: 302790818 wycena nieruchomości 31.12.2018 r. 2080,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
38 ITz.272.38.2018  16.03.2018 r. FIRMA TREZBUD OBSŁUGA I WYCENA NIERUCHOMOŚCI, ul. 3 Maja 7a/3, 62-200 Gniezno, NIP: 7841371224, REGON: 300559620 wycena nieruchomości 31.12.2018 r. 3680,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
39 ITz.272.39.2018  05.03.2018 r. BIURO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE "KIER" MIECZYSŁAW ŁEBEDYŃSKI, os. Władysława Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno, NIP: 7841259964, REGON: 634460624 opracowanie "Analizy istniejącego układu komunikacyjnego związanego z ewentualną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej dla działki nr 1963" 20.03.2018 r. 1000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
40 ITz.272.40.2018  15.03.2018 r. Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, Os. Tysiąclecia 4, 61-255 Poznań, KRS 0000137358, NIP: 7792074666, REGON: 639610360 umowa współpracy partnerskiej w celu realizacj projektu pn.: "Umiem pływać" 25.11.2018 r. 18000,00 zł nie dotyczy Decyzja nr 52 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży"
41 ITz.272.41.2018  19.03.2018 r. Klub Sportowy "MMA Witkowo", ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 7842489270, REGON: 302266885 dotacja na działalność Klubu 23.03.2018 r. 12000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo 
42 ITz.272.42.2018  19.03.2018 r. ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 zmiana umowy o świadczenie usług dystrybucji dla punktu poboru świetlica wiejska w Maleninie na czas nieokreślony 1550,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
43 ITz.272.43.2018  22.03.2018 r. "EURO" Ośrodek Wypoczynkowy "BANKOWY" Lidia Stuła-Rzeźnik, ul. Kościuszki 8, 57-540 Lądek Zdrój, NIP: 8811217536, REGON: 891389373 zapewnienie zakwaterowania i wyzywienia dla grupy 41 dzieci, kierownika oraz 3 opiekunów w terminie od 02.07.2018 r. do 12.07.2018 r. w miejscowości Lądek Zdrój na kolonii profilaktycznej 12.07.2018 r. 27222,22 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
44 ITz.272.44.2018  04.04.2018 r. Konsorcjum wykonawców: RETRO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań, KRS: 0000476739, NIP: 7792416049, REGON: 302525594, P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY MARCIN CHMIELEWSKI, ul. Czarnkowska 10, 64-630 Ryczywół, NIP: 7642274576, REGON: 362158344 renowacja elewcji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie 20.06.2018 r. 224116,05 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
45 ITz.272.45.2018  04.04.2018 r. FALCON Maciej Nowak, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443 sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem renowacji elewacji kamienicy przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie 20.06.2018 r. 3800,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
46 ITz.272.46.2018  05.04.2018 r. ZAKŁAD DROGOWY WALDEMAR LEWANDOWSKI, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września, NIP: 7890005838, REGON: 630200174 remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 30.11.2018 r. 32520,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
47 ITz.272.47.2018  06.04.2018 r. Audiolight technika estradowa Rafał Zbytniewski, ul. Turkusowa 5, Węglew, 62-590 Golina, NIP: 6651638818, REGON: 310343540 oświetlenie sceniczne podczas imprezy "Pod Witkowskim Niebem" 01.06.2018 r. 6000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
48 ITz.272.48.2018  11.04.2018 r. STUDIO ART PROFILAKTYKA, ul. Warszawska 79, 15-201 Białystok, NIP: 5421868566, REGON: 050225668 wykonanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt.: "ZŁODZIEJ ŻYCIA" 24.04.2018 r.   nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
49 ITz.272..2018               
50

ITz.272.50.2018 

WUD/9775601058/2018

20.04.2018 r. ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 dystrybucja - System automatycznego nawadniania terenu zielonego przy ul. Poznańskiej w Witkowie czas nieokreslony 410,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
51

ITz.272.51.2018 

D/4445980131/2018

23.04.2018 r. ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904  dystrybucja - świetlica wiejska w Małachowie-Kępe czas nieokreślony 2122,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
52 ITz.272.52.2018  23.04.2018 r. Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, KRS: 0000225919, NIP: 7270126594, REGON: 001397198 używanie systemu informatycznego: System Planowania i Realizacji Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST, REJESTR Umów, Zefir - Rejestr zamówień i faktur do 30000 Euro 31.05.2018 r. 13000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
53 ITz.272.53.2018  12.04.2018 r. Ośrodek Produkcyjno-wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, KRS: 0000225919, NIP: 7270126594,  REGON: 001397198 licencja na uzywanie systemu informatycznego Budżet JST Plus JB 22.04.2019 r. 750,00 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
54 ITz.272.54.2018  09.03.2018 r. Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań, NIP: 7792109531, REGON: 634580937 badanie w systemie monitoringowym zawartości składnikó pokarmowych oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo     nie dotyczy na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.01.2008 r.w sprawie opłat za zadania wykonane przez okręgowe stacje chemiczno rolnicze.
55 ITz.272.55.2018  04.05.2018 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904  przyłączenie do sieci elektroenergetycznejdla dz. 155/2 w Ośrodku    470,90 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
56 ITz.272.56.2018  30.04.2018 r. "KERRIA" PIÓRKOWSKI SPÓLKA JAWNA, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, NIP: 6662038654, REGON: 300461128, KRS: 0000269789 "FAMILY PARK - Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie"  28.09.2018 r. 100874,11 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
57

ITz.272.57.2018 

P/18/015210

30.04.2018 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904  przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej - przepompownia ścieków w Ruchocinku - dz. nr 250/1  18.05.2018 r. 494,45 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
58 ITz.272.58.2018  07.05.2018 r. Konsorcjum wykonawców: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „ANNA” ANNA BIAŁOBRZYCKA, ul. Wodna 18/20, 62-200 Gniezno – lider konsorcjum i FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno - partner konsorcjum. przebudowa dróg gminnych w Chłądowie, Małachowie-Kępym, Wiekowie i Witkówku 31.07.2018 r. 531298,13 zł nie dotyczy art. 94 ustawy Pzp.
59 ITz.272.59.2018  27.04.2018 r. RADIX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk, KRS: 0000638193, NIP: 5842751270, REGON: 364869552 opieka autorska nad systemami  30.04.2019 r. 11158,01 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
60 ITz.272.60.2018  30.04.2018 r. Agencja Muzyczna Wszystko Gra, ul. Koszalińska 93a/2/2, 78-230 Karlino, NIP: 6721995884, REGON: 362730270 koncert zespołu MTM Blues 16.06.2018 r. 2000,00 nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
61 ITz.272.61.2018  30.04.2018 r. SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271 ochrona na Majówkach w dniach 12/13.05.2018 i 26/27.05.2018 r. 27.05.2018 r. 720,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
62 ITz.272.62.2018  05.04.2018 r. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 7781346888, REGON: 631257816 dotacja na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Chłądowo, Małachowo Kępe. 15.11.2018 r. 118.500,00 zł nie dotyczy uchwała nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.03.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.
63 ITz.272.63.2018  09.05.2018 r. PAWEŁ TRZASKAWKA PHU CIEPLIK-BUD PAWEŁ TRZASKAWKA, ul. Miodowa 29, 62-220 NIechanowo, NIP: 7841643711, REGON: 639699287 wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sportowej w Witkowie 02.07.2018 r. 12073,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
64 ITz.272.64.2018  18.04.2018 r. Edukacyjno-Profilaktyczny Teatr dla Dzieci i Młodzieży MORALITET, ul. Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków, NIP: 6791895076, REGON: 350022944 spektakle teatralne dla uczniów klas V i VII szkół podstawowych 07.05.2018 r. 700,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
65 ITz.272.65.2018  09.05.2018 r. Progres - Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil, ul. Grunwaldzka 17, 35-068 Rzeszów, NIP: 8161681498, REGON: 181097571 przeprowadzenie usługi edukacyjno - szkoleniowej dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ... 23.05.2018 r. 1200,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
66 ITz.272.66.2018  09.05.2018 r. Stowarzyszenie Autorów, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, KRS: 0000037327, NIP: 5251571004, REGON: 000775184 licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych wykonawców: Naliah i Eney 01.06.2018 r. 4120,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
67 ITz.272.67.2018  20.04.2018 r. Anna Onichimowska - Ochrona danych osobowych przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych pt. "W szponach uzależnień" 08.05.2018 r. 2000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
68 ITz.272.68.2018  18.04.2018 r. PHIX Michał Skrzypczak, ul. Jesionowa 11, 62-004 Czerwonak, NIP: 7772761470, REGON: 301621367 użyczenie urządzenia drukującego 17.04.2021 r. 4065,04 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
69

 ITz.272.69.2018

K/48/K9/18/000018

20.04.2018 r. ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835  umowa kompleksowa - dostawa prądu na ul. Sportową w Witkowie 02.06.2018 r.   nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
70  ITz.272.70.2018 15.05.2018 r. Motion Music Event Mariusz Wilk, ul. Langiewicza 7/3, 58-105 Świdnica, NIP: 8842215337, REGON: 367317698 występ zespołu "EXIGO" 17.05.2018 r. 1300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
71  ITz.272.71.2018 17.05.2018 r. URBANIKA Agata Marciniak, ul. Matejki 12a, 62-041 Puszczykowo, NIP: 7771869343, REGON: 300611533 zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo 31.03.2019 r. 9756,10 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
72  ITz.272.72.2018 27.04.2018 r. Stowarzyszenie Autorów, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, KRS: 0000037327, NIP: 5251571004, REGON: 000775184  licencja na muzyke towarzyszącą podczas imprezy plenerowej 12.05.2018 r. 150,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
73  ITz.272..2018 27.04.2018 r. Stowarzyszenie Autorów, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, KRS: 0000037327, NIP: 5251571004, REGON: 000775184  licencja na muzykę towarzyszacą podczas imprezy plenerowej 26.05.2018 r. 150,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
74

 ITz.272.74.2018

P/18/015054

10.05.2018 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904  przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - przepompownia ścieków w Ruchocinku - dz. 388 31.05.2018 r. 495,45 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
75

 ITz.272.75.2018

TEL000117547868/NEOI

10.05.2018 r. Orange Polska Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, KRS:0000010681, NIP: 5260250995, REGON: 012100784 Neostrada do Gaju 30.04.2020 r. 1092,49 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
76

 ITz.272.76.2018

UM/00162610/2018

10.05.2018 r. Orange Polska Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, KRS:0000010681, NIP: 5260250995, REGON: 012100784  Internet OW w Skorzęcinie - brama 10.05.2020 r. 1656,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
77  ITz.272.77.2018 29.05.2018 r. Ochrona danych osobowych  dotacja na przydomową oczyszczalnię 29.05.2018 r. do 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. 
78  ITz.272.78.2018 29.05.2018 r. KLUB4FUN STRABURZYŃSKI I PTAK SPÓŁKA JAWNA, ul. SIelska 17/6, 60-129 Poznań, NIP: 7792366707, REGON: 301253780 wynajem terenu na strefę gastronomiczną podczas imprezy "Pod Witkowskim Niebem" 01.06.2018 r. 6600,00 zł nie dotyczy umowa najmu terenu - zgodnie z kodeksem cywilnym.
79  ITz.272..2018 07.06.2018 r. Balcia Insurance SE, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, Rejestr Przedsiębiorców Republiki Łotewskiej nr: 40003159840, oddział Balcia Insurance SE, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, KRS: 0000493693, NIP: 1080016534, REGON: 147065333  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 30.06.2018 r. 137035,00 zł nie dotyczy art. 94 ustawy Pzp. 
80  ITz.272.80.2018 07.06.2018 r. Concordia Polska TUW, Oddział w Poznaniu Przedstawicielstwo w Koninie, ul. Kolska 6, 62-500 Konin, KRS: 0000083521, NIP: 7781211349, REGON: 630863087 ubezpieczenie pojazdów 30.06.2021 r. 65544,00 zł nie dotyczy art. 94 ustawy Pzp. 
81  ITz.272..2018              
82  ITz.272.82.2018 30.05.2018 r. PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNE "EL-TOM" TOMASZ REDZIK, Dębnica 70, 62-271 Działyń, NIP: 7842178593, REGON: 634590433 szczotkowanie, czesanie, czyszczenie oraz konserwacja syntetycznych nawierzchni sportowych 31.12.2018 r. 5562,66 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
83  ITz.272.83.2018 29.05.2018 r. Stowarzyszenie Autorów, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, KRS: 0000037327, NIP: 5251571004, REGON: 000775184  licencja na odtwarzanie utworów podczas Dni Witkowa. 17.06.2018 r. 3270,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
84  ITz.272.84.2018 29.05.2018 r. Stowarzyszenie Autorów, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, KRS: 0000037327, NIP: 5251571004, REGON: 000775184  licencja na muzyke towarzyszącą podczas Dni Witkowa. 17.06.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
85  ITz.272.85.2018 21.06.2018 r. Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w strzałkowie, ul. Ostrowska 17c, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671253085, REGON: 310310367 Inspektor Ochrony Danych Osobowych 30.06.2021 r. 18000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
86  ITz.272.86.2018 11,06,2018 r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, ul. Chrobrego 40/41, 62-200 Gniezno, KRS: 0000055717, NIP: 7811025517, REGON: 632242343 współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego (półkolonie profilaktyczne) dla dzieci i młodzieży ... 31.08.2018 r. 10200,00 zł nie dotyczy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwiatnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
87  ITz.272..2018              
88  ITz.272.88.2018 24.05.2018 r. ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835  umowa kompleksowa na Dni Witkowa 18.06.2018 r.   nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
89  ITz.272.89.2018 11.06.2018 r. SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271  ochrona podczas Dni Witkowa 18.06.2018 r. 3040,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
90  ITz.272.91.2018              
91  ITz.272.91.2018 12.06.2018 r. ochrona danych osobowych dotacja na przydomową oczyszczalnię w Wiekowie 10.12.2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.  
92  ITz.272.92.2018 14.06.2018 r. RETRO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań, KRS: 0000476739, NIP: 7792416049, REGON: 302525594,  renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich w Witkowie 01.10.2018 r. 29962,86 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
93  ITz.272.93.2018 22.06.2018 r. "ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY GRINBUD DOMINIKA SIESZCHUŁA", ul. Olsztyńska 17, 62-200 Gniezno, NIP: 6181917945, REGON: 300537771 wykonanie remontu schodów i daszku w budynku przy ul. Polnej 4 w Witkowie 31.08.2018 r. 35.508,44 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
94  ITz.272.94.2018 22.06.2018 r. AGNIESZKA TUROWSKA "SUN+", Gruszczyn ul. Katarzyńska 63, lok. 013, 60-006 Kobylnica, NIP: 7881245655, REGON: 634579532 urządzenia na place zabaw: ZSP w Mielżynie, Mielżyn z projektu VELUX, Witkowie przy ul. Czerniejewskiej, Park Kościuszki, Małachowie-Kępym  06.08.2018 r. 35470,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
95  ITz.272.95.2018 16.05.2018 r. Pobiedziski Ośrodek Kultury, ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska, NIP: 7841919573, REGON: 001071166 Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty" 26.08.2018 r. 4000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
96  ITz.272.96.2018 22.05.2018 r. Trol InterMedia sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki, KRS: 0000355480, NIP: 787084862, REGON: 301431603 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych czas nieokreślony brak danych  nie dotyczy RODO
97  ITz.272.97.2018 29.06.2018 r. Trol InterMedia sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki, KRS: 0000355480, NIP: 787084862, REGON: 301431603  świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej 30.06.2021 r. 3300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
98  ITz.272.98.2018 28.06.2018 r. EUROZET Sp.z o.o., ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS: 0000014207, NIP: 5260026186, REGON: 010344559 usługi w mediach  22.07.2018 r. 1800,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
99  ITz.272.99.2018 29.06.2018 r. URBIS Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, KRS: 0000069876, NIP: 7840041944, REGON: 630952490 zagospodarowanie odpadów 31.12.2018 r. 655982,00 zł nie dotyczy art. 67 Pzp.
100

ITz.272.100.2018

K/48/K8/18/000213

20.07.2018 r. ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835  umowa kompleksowa przepompownie ścieków Ruchocinek dz. 250/1, Witkowo dz. 151 czas nieokreślony 35.000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
101 ITz.272.101.2018 29.06.2018 r. SŁAWOMIR LEBICA WOD-MAX, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398 wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ostrowite Prymasowskie  15.10.2018 r. 4600,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
102 ITz.272.102.2018 01.03.2018 r. Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 7773133416, REGON: 631258738 oprawa muzyczna Dożynek przez Orkiestrę Dętą Gminy Dopiewo 26.08.2018 r.

3800,00 zł

nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
103 ITz.272.103.2018 23.07.2018 r. TADEUSZ SZUSTEK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek, ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno, NIP: 7840002111, REGON: 632422341  przebudowa chodników w Witkowie przy ul. Jasnej, w Mielżynie i Dębinie 28.09.2018 r. 129529,67 zł nie dotyczy art. 94 ustawy Pzp. 
104 ITz.272.104.2018 17.07.2018 r. Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, KRS: 0000008452, NIP: 6652545964, REGON: 311498775 kontynuacja zakładania elektronicznej ewidencji dróg gminnych 31.10.2018 r. 9361,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
105 ITz.272.105.2018 29.06.2018 r. Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Ułańska 15/28, 60-748 Poznań, NIP: 9720991963, REGON: 301938762 obsługa prawna Gminy i Miasta Witkowo 31.12.2018 r. 16200,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
106 ITz.272.106.2018 20.07.2018 r. KLUB4FUN STRABURZYŃSKI I PTAK SPÓŁKA JAWNA, ul. SIelska 17/6, 60-129 Poznań, NIP: 7792366707, REGON: 301253780  wynajem terenu na strefę gastronomiczną podczas imprezy  - Dożynki 26.08.2018 r. 2000,00 zł nie dotyczy umowa najmu terenu - zgodnie z kodeksem cywilnym. 
107 ITz.272.107.2018 23.07.2018 r. AGENCJA ARTYSTYCZNA CATWALK BEATA POWOLNY, ul. Radockiego 82/16, 40-645 Katowice, NIP: 9542368327, REGON: 241054420 występ zespołu MARAQUJA music &dance show" podczas Dożynek 26.08.2018 r. 4000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
108

 ITz.272.108.2018;

11869 63/18/0141

31.07.2018 r. Stowarzyszenie Autorów, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, KRS: 0000037327, NIP: 5251571004, REGON: 000775184  licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych wykonawców:  Maraquja i Power Play 26.08.2018 r. 2300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
109

ITz.272.109.2018

11869 63/18/0142

31.07.2018 r. Stowarzyszenie Autorów, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, KRS: 0000037327, NIP: 5251571004, REGON: 000775184  licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych  - muzyka towarzysząca 26.08.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
110 ITz.272.110.2018 06.07.2018 r. SOBCZAK RYSZARD ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH, Psary Małe, ul. Długa 1A, 62-300 Września, NIP: 7890001088, REGON: 631526386 naprawa asfaltu w Kołaczkowie, Skorzęcinie i Czajkach 31.07.2018 r. 54.473,60 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
111 K/48/K8/13/000622 ITz.272.111.2018 20.06.2018 r. ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835  umowa kompleksowa  plac w Ruchocinku czas nieokreślony 14087,80 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
112 417/F/2018                       ITz.272.112.2018  06.08.2018 r. SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271  ochrona podczas Dożynek 27.08.2018 r. 1290,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
113 ITz.272.113.2018 06.08.2018 r. Gminna Spółka Wodna w Witkowie, NIP RZSW Słupca 6671044594, REGON 000764708 dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych  30.11.2018 r. 30000,00 zł nie dotyczy art. 164 ust. 5d, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. i art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwała Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej...
 114 ITz.272.114.2017 30.08.2018 r. Autobusowe Usługi Przwozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508 dowozy dzieci i młodzieżydo szkół i przedszkoli  21.06.2019 r. 379629,63 zł nie dotyczy art. 94 ustawy Pzp.  
 115 ITz.272.115.2018 31.08.2018 r. "KERRIA" PIÓRKOWSKI SPÓLKA JAWNA, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, NIP: 6662038654, REGON: 300461128, KRS: 0000269789  zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Witkowie - Otwarte Strefy Aktywności 31.10.2018 r. przedłużony aneksem do 10.11.2018 r. 111966,56 zł nie dotyczy art. 94 ustawy Pzp.  
 116 ITz.272.116.2018  31.08.2018 r. "KERRIA" PIÓRKOWSKI SPÓLKA JAWNA, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, NIP: 6662038654, REGON: 300461128, KRS: 0000269789  zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Gorzykowie - Otwarte Strefy Aktywności 31.10.2018 r. przedłużony aneksem do 10.11.2018 r. 106233,13 zł nie dotyczy  art. 94 ustawy Pzp.
 117

 ITz.272.117.2018

K/48/K9/18/000033

02.08.2018 r. ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 umowa kompleksowa Dożynki 02.08.2018 r. 336,93 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 118

 ITz.272.118.2018

2018/0243/7435/SubA/DIS/OSA

31.07.2018 r. Skarb Państwa - Minister Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, Warszawa, NIP: 5262873602, REGON: 140217142 dofinansowanie OSA 15.10.2018 r. nie więcej niż 44,1 % wartości zamówienia do 100.000,00 zł nie dotyczy Ustawa o finansach publicznych
 119 ITz.272.119.2018 04.09.2018 r. ochrona danych osobowych dotacja na budowę przydomowej oczyszczalniw Chładowie  10.12.2018 r. do 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.  
 120                
 121                
 122                
 123                
 124 ITz.272.124.2018 04.10.2018 r. Andrzej Soroko - Firma "Sorba", ul. Międzyrzecka 14H, 66-440 Skwierzyna, NIP: 5960000450, REGON: 003145615 sprzedaż i dostawa specjalistycznej łodzi ratunkowej z wyposażeniem i uzbrojeniem wraz z przyczepą transportową 20.11.2018 r. 73154,06 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 125 ITz.272.125.2018 04.10.2018 r. Spółdzielnia "Dozór" , ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041571, REGON: 632042271 druk kart do głosowania 17.10.2018 r. 4712,84 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 126                
 127  iTz.272.127.2018 08.10.2018 r. MULTIDRUK ŁUKASZ GULAREK, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 7881834156, REGON: 634218188 materiały odblaskowe na potrzeby promocji projektu 7 dni od akceptacji projektów 3558,00 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 128                
 129  ITz.272.29.2018 11.10.2018 r. JÓZEF WOJCIECHOWSKI ZAKŁAD BUDOWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, Cielimowo, ul. Świerkowa 32, 62-220 Niechanowo wykonanie oświetlenia na przejściach dla pieszych  20.12.2018 r. 72591,60 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 130 ITz.272.130.2018 08.10.2018 r. ABC Władysław Kondej, ul. Marcelińska 18, 60-801Poznań, NIP: 7820008659, REGON: 004815785 dofinansowanie wydania pozycji książkowej "Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919" brak danych w umowie brak danych w umowie nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 131 ITz.272.131.2018 18.10.2018 r. Ha3o KRZYSZTOF HURAS, ul. Stanisława Wigury 2, 05-119 Legionowo, NIP: 5361347147, REGON: 017334920 sprzedażi dostawa platformy do transportu poszkodowanego dla słuzb ratowniczych WOPR działających na terenie OW w Skorzęcinie 09.11.2018 r. 8.536,59 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 132 ITz.272.132.2018 18.10.2018 r. ochrona danych osobowych dotacja na przydomową oczyszczalnię w Skorzęcinie 10.12.2018 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. 
 133 ITz.272.133.2018 08.10.2018 r. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo - akcyjna, ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań, KRS: 0000468551, NIP: 7772194769, REGON: 631046485 pomoc prawn 31.10.2018 r. 2000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 134 ITz.272.134.2018 10.10.2018 r. JANUSZ MALINOWSKI "ARTEM", Ostrowo 9, 62-430 Powidz, NIP: 6671215989, REGON: 310351509 opracowanie kartograficzne i graficzne mapy, folderu informacyjnego 23.10.2018 r.  16.300,00 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 135 ITz.272.135.2018 54/DK/MURAL/2018 25.09.2018 r. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 7781346888, REGON: 631257816 dotacja na realizacje MURALU 30,11,2018 r. 10.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr L/1116/18 z dnia 24 wrzesnia 2018 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
 136 ITz.272.136.2018          DFS-II-7211-1920/18 28.09.2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości 30.11.2018 r. 39.510,90 zł nie dotyczy art. 43 § 8 pkt 1c) i pkt 4 Kodeksu karnego, § 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości
 137 ITz.272.137.2018 UM/00210852/2018 28.09.2018 r. Orange Polska SA, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, REGON: 012100784 umowy na internet do nr tel. 614777300 24 miesiące 2160,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 138 ITz.272.138.2018 P/18/047257 08.10.2018 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904  umowa kompleksowa - energia przepompownia Ruchocinek czas nieokreślony 82,74 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 139 ITz.272.139.2018 24.10.2018 r. MED-WAR TOMASZ WARZYBOK, ul. 11 LIstopada 5, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7661948372, REGON: 302632433 sprzęt ratowniczy i wyposażenie dla Jednostek OSP w Witkowie, Mielżynie, Ruchocinku i Wiekowie 20.11.2018 r. 19.699,18 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 140                
 141 ITz.272.141.2018 25.10.2018 r. TADEUSZ SZUSTEK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek, ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno, NIP: 7840002111, REGON: 632422341   rozbudowa wodociągu przy ul. Nowej w Witkowie 31.10.2018 r. 44.000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 142 02/2018                         ITz.272.142.2018 28.09.2018 r. Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, KRS: 0000002915, NIP: 7842008454, REGON: 000315123 dotacja na zakup ambulansu 15.12.2018 r. 130.000,00 zł nie dotyczy art. 116 ustawy o działalności leczniczej
 143                
 144 ITz.272.144.2018 08.11.2018 r. ochrona danych osobowych dotacja na przydomową oczyszczalnię w Folwarku 21.12.2018 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.   
 145 ITz.272.145.2018 18.11.2018 r. Oskar Czuj - ochrona danychosobowych skuter wodny dla służb ratowniczych WOPR działających na terenie OW Skorzęcin 18.11.2018 r. 34.000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 146                
 147 ITz.272.147.2018 18.11.2018 r. Jolanta Czuj - ochrona danych osobowych przyczepa do transportu skutera wodnego dla służb ratowniczych WOPR działających na terenie OW Skorzęcin 18.11.2018 r. 1.500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 148                
 149                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
1 ITz.1.2018 28.02.2018 r. "LAS-OGROD" Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419 sprzedaż drzew na pniu 31.12.2018 r. Gmina uzyskała 2.000,00 zł nie dotyczy  ___________________
                 

Rejestr zleceń wystawionych w 2018 r.

l.p. numer umowy data zawarcia umowy dane identyfikujące kontrahenta przedmiot umowy okres realizacji umowy wartość umowy netto informacje o wspó- łfinansowaniu z Unii Europejskiej tryb zawarcia umowy
1  ITz.272.2.1.2018 02.01.2018 r. Studio Stempel, ul. Bolesława Chrobrego 32, 62-200 Gniezno, NIP: 7841002768, REGON: 630018050 wykonanie pieczęci na potrzeby Urzędu 2018 r. 2500,00 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2  ITz.272.2.2.2018 02.01.2018 r.  EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu 2018 r. 20000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
3 ITz.272.2.3.2018 02.01.2018 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu 2018 r. 15000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
4 ITz.272.2.4.2018 02.01.2018 r. EURO-SKLEP Andrzej Chodkowski, ul. Poznańska 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671149034, REGON: 301398797 naczynia jednorazowe, serwetki itp. na potrzeby Urzędu 2018 r. 2000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
5 ITz.272.2.5.2018 02.01.2018 r.  Sklep Wielobranżowy Robert Krakowiak, ul. Stary Rynek 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671082979, REGON: 310245061 środki czystości na potrzeby Urzędu 2018 r. 20000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
6 ITz.272.2.6.2018 02.01.2018 r.  TIM Spółka Jawna Hurt-Detal Marek Szeszycki Tomasz Szeszycki, ul. Warszawska 35, pkt sprz. ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179, REGON:310118552 artykuły przemysłowe na potrzeby Urzędu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
7 ITz.272.2.7.2018 02.01.2018 r.  Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452 artykuły gospodarstwa domowego i przemysłowe do Urzędu 2018 r. 5000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
8 ITz.272.2.8.2018 02.01.2018 r.  Pralnia wodna-Usługi Alicja Zamiara, ul. Gnieźnieńska 22, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010313, REGON: 310192991 usługi pralnicze na potrzeby Urzędu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
9 ITz.272.2.9.2018 02.01.2018 r.  PHU "BAJKA" Alicja Lange, ul. Poznańska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6670007303, REGON: 310063644 bukiety okolicznościowe, wiązanki na potrzeby Urzędu 2018 r. 4000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
10 ITz.272.2.10.2018 02.01.2018 r.  Pracownia K&M Katarzyna Średzińska, ul. Poznańska 37, 62-230 Witkowo, NIP: 7842255359, REGON: 302383326 bukiety okolicznościowe, wiązanki itp. na potrzeby Urzedu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
11 ITz.272.2.11.2018  02.01.2018 r.  Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766  artykuły ogrodnicze i materiały niezbędne do funkcjonowania Urzędu 2018 r. 6000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
12 ITz.272.2.12.2018  02.01.2018 r.  APTEKA Krystyna Klebańska, ul. Poznańska 18, 62-230 Witkowo, NIP: 6670002435, REGON: 310506426 uzupełnianie apteczki w Urzędzie 2018 r. 2000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
13 ITz.272.2.13.2018  02.01.2018 r.  Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807 artykuły AGD-RTV na potrzeby Urzędu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
14 ITz.272.2.14.2018  02.01.2018 r.  ELTECH Mariusz Pluciński, Ćwierdzin 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671329279, REGON: 300553540 kopiowanie kluczy na potrzeby Urzędu 2018 r. 500,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
15 ITz.272.2.15.2018  02.01.2018 r.  Centrum Ogrodnicze GARDEN Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766 odzież robocza  31.01.2018 r. 81,30 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
16 ITz.272.2.16.2018  02.01.2018 r.  ANNA Rzepka La Mirage, Gorzykowo 65, 62-230 Witkowo, NIP: 6671000326, REGON: 631517648 usługa gastronomiczna na spotkanie dla mieszkańców  w Sołectwie Jaworowo 20.01.2018 r. 1189,50 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
17 ITz.272.2.17.2018  02.01.2018 r.  MEDIAEXPERT TERG S.A., ul. Jana Pawła II 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7671004218, REGON: 570217011 lodówka do świetlicy wiejskiej w Jaworowie 15.01.2018 r. 1707,31 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
18 ITz.272.2.18.2018  02.01.2018 r.  Sklep Bławaty Elżbieta Sucholas, ul. Poznańska 32, 62-230 Witkowo, NIP: 6671142434, REGON: 311016517 materiały tekstylne do Urzędu 2018 r. 900,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
19 ITz.272.2.19.2018  02.01.2018 r.  Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 7842333059, REGON: 363680605 montaż kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gorzykowie 2018 r. 4700,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
20 ITz.272.2.20.2018  02.01.2018 r.  Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 7842333059, REGON: 363680605 montaż grzejnika co. w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Folwarku 08.01.2018 r. 1500,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 21 ITz.272.2.21.2018  02.01.2018 r.  Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452 naczynia do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Folwarku 10.01.2018 r. 454,27 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 22 ITz.272.2.22.2018  02.01.2018 r.  Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 7842333059, REGON: 363680605  usługi hydrauliczne na potrzeby Urzędu 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 23 ITz.272.2.23.2018  02.01.2018 r.  "TERG" S.A. ul. Jana Pawła II 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7671004218, REGON: 570217011 artykuły spożywcze i sprzęt AGD na potrzeby imprez organizowanych przez Urząd 2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 24 ITz.272.2.24.2018  03.01.2018 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 Czyszczenie studzienek ściekowych, demontaż choinek i iluminacji światecznych, montaz znaków drogowych i tablic informacyjnych 31.01.2018 r. 2864,95 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 25 ITz.272.2.25.2018  03.01.2018 r.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420 materiały malarskie i inne artykuły przemysłowe na potrzeby Urzędu 2018 r. 2500,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 26  ITz.272.2.26.2018 03.01.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 mapa zasadnicza dz. nr 99 w Gorzykowie, nr 1810/2 w Witkowie przy ul. Brzozowej, dz. nr 1076 w Witkowie przy ul. Sportowej     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 27 ITz.272.2.27.2018  05.01.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508 transport Zespołu Śpiewaczego "MY Młodzi" do Skorzęcina i uczniów na zawody w piłce siatkowej do Trzemeszna  25.01.2018 r. 588,48 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 28  ITz.272.2.28.2018 08.01.2018 r. PROMILER Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/239, 61-485 Poznań, NIP: 7831709058, REGON: 302677996, KRS: 0000496714 słomki do alkomatu 15.01.2018 r.  58,54 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 29  ITz.272.2.29.2018 08.01.2018 r. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań, KRS: 0000150767, REGON: 639838688,  NIP: 782-21-84-952 udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 r. 1000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 30  ITz.272.2.30.2018 08.01.2018 r. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wioletta Kistowska, ul. Stary Rynek 9, 62-230 Witkowo, NIP: 6671298490, REGON: 639750410 napoje i art. spozywcze na akcję ratowniczą 08.01.2018 r. 125,41 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 31  ITz.272.2.31.2018 09.01.2018 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578 olej napędowy i benzyna do OSP Witkowo 10.01.2018 r.  785,59 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 32 ITz.272.2.32.2018 10.01.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766 łańcuch i przewód olejowy oraz naprawa piły - OSP Witkowo 10.01.2018 r. 77,09 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 33 ITz.272.2.33.2018 10.01.2018 r. DRUKARNIA "LEMAL" Alicja Mateja, Ul. Bolesława Chrobrego 81, 80-414 Gdańsk, NIP: 9580486709, REGON: 192633390 druki i rejestry na bieżące potrzeby Urzędu 31.12.2018 r. 4065,04 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 34 ITz.272.2.34.2018 12.01.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 wypis/wyrys dz. 128 w Skorzęcinie     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 35 ITz.272.2.35.2018   12.01.2018 r. EKO PLUS Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Maciej Chosiński, ul. Reymonta 21, 62-200 Gniezno, NIP:7841039079, REGON: 639582993,  naprawa pieca c.o. w budynku Urzędu 19.01.2018 r. 4065,04 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 36 ITz.272.2.36.2018   15.01.2018 r. MAGNETIC Jerzy Morawski, ul. Staszica 7b/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841424529, REGON: 634503865 druk ulotek i plakatów 22.01.2018 r. 1306,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 37 ITz.272.2.37.2018   17.01.2018 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262, REGON: 00373310, KRS: 0000105904 węgiel na potrzeby Świetlicy Terapeutycznej, miał na potrzeby obiektów gminnych - OSP 30.04.2018 r. 7890,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 38 ITz.272.2.38.2018   17.01.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807 2 kuchenki i 2 frytkownice do świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim 17.01.2018 r. 2305,69 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 39 ITz.272.2.39.2018   17.01.2018 r. MAAX Sp. z o.o., ul. Okopowa 6A, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112445041, REGON: 230002245, KRS: 0000112714 zakup sprzętu modelarskiego dla sekcji modelarstwa  31.01.2018 r. 749,75 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 40 ITz.272.2.40.2018   17.01.2018 r. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, KRS: 0000709879, NIP: 5830018931, REGON: 190610277 publikacja "Wynagrodzenia pracowników samorządowych" 2 tygodnie 75,43 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 41 ITz.272.2.41.2018  17.01.2018 r. Agencja Reklamowa Ważka Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, NIP: 6671771101, REGON: 368352509, KRS: 0000696927 opakowania do przypinek pins 24.01.2018 r. 1777,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 42 ITz.272.2.42.2018  17.01.2018 r. Altom Sp. z o.o., sp. k., ul. Roosevelta 116 a, 62-200 Gniezno, NIP: 7842433393, REGON: 301066948, KRS: 0000324582 naczynia na wyposażenie kuchni w świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 19.01.2018 r. 2437,97 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 43 ITz.272.2.43.2018  17.01.2018 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON:310354666 nagrody na festyn kulturalny w Strzyżewie Witkowskim 23.01.2018 r. 211,66 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 44 ITz.272.2.44.2018  17.01.2018 r. H2 ARCHITEKCI JOANNA HAREMZA, ul. Limanowskiego 5 lok. 1 A, 60-744 Poznań, NIP: 7841039079, REGON: 639582993 aktualizacja kosztorysu na renowację elewacji kamienicy przy ul. Stary Rynek w Witkowie 26.01.2018 r. 341,46 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 45 ITz.272.2.45.2018  18.01.2018 r. FPUH Transtal Raciechowice 334, 32-415 Raciechowice, NIP: 6811273516, REGON: 351478149 kojec dla psa 21 dni 1040,65 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 46 ITz.272.2.46.2018  18.01.2018 r. Kowalstwo Artystyczne Usługi Ślusarsko-Spawalnicze Iwona Cygankiewicz, ul. Północna 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6671156525, REGON: 302301660 montaż bramy w budynku gospodarczym przy świetlicy w Folwarku 24.01.2018 r. 731,71 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 47 ITz.272.2.47.2018  18.01.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41 e, 62-200 Gniezno, 7841615086, REGON: 630784896, KRS: 0000092302 puchary na XIX Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowym 31.01.2018 r. 325,20 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 48 ITz.272.2.48.2018  22.01.2018 r. Towarowy Transport Drogowy Remigiusz Wąsik, ul. Chłopska 16A, 62-200 Gniezno, NIP: 7841569699, REGON: 630682701 transport żywności dla rodzin o niskich dochodach z Gminy Witkowo 31.01.2018 r. 970,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 49 ITz.272.2.49.2018 22.01.2018 r. SUPON S.A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, NIP: 8511006700, REGON: 810588012, KRS: 0000061226 tabliczki - oznakowanie z zakresu ochrony p.poż do Urzędu 24.01.2018 r. 22,80 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 50 ITz.272.2.50.2018  22.01.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508 usługi transportowe na zawody i imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne 20.02.2018 r. 1435,18 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 51 ITz.272.2.51.2018  24.01.2018 r. POCZTA POLSKA S.A. URZĄD POCZTOWY WITKOWO, ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, NIP: 5250007313, REGON: 010684960, KRS: 0000334972 dystrybucja ulotek informacyjnych 26.01.2018 r. 564,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 52 ITz.272.2.52.2018  24.01.2018 r. MSA Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 5A, 65-090 Raszyn, NIP: 5211087331, REGON: 011820631, KRS 0000027068 przegląd i kalibracja miernika - OSP Witkowo 24.01.2018 r. 400,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 53 ITz.272.2.53.2018  24.01.2018 r. Maciej Nowak FALCON, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443 kosztorys inwestorski na renowację pomnika przy ul. Park Kościuszki w Witkowie 26.01.2018 r. 500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 54 ITz.272.2.54.2018  24.01.2018 r. P.P.H.U. ENERGY Szymon Nowakowski, ul. Kościelna 13, 62-300 Września, NIP: 7891567053, REGON: 300517840 zakup sprzętu modelarskiego na potrzeby sekcji modelarstwa lotniczego w Witkowie 02.02.2018 r. 81,30 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 55 ITz.272.2.55.2018  24.01.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 wywóz odpadów ciekłych z szamba przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim 26.01.2018 r. 82,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 56 ITz.272.2.56.2018  24.01.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  wywóz odpadów stałych z pojemnika przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinku 26.01.2018 r. 90,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 57 ITz.272.2.57.2018  24.01.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON S.A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, Zakład Usługowo Handlowy, ul. Witkowska 12, 62-200 Gniezno, NIP: 8511006700, REGON: 810588012 przegląd p.poż w świetlicach wiejskich  26.01.2018 r. 1507,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 58 ITz.272.2.58.2018  24.01.2018 r. Drukarnia MAJORCZYK Sp. z o.o., ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno, NIP: 7842488112, REGON: 300876421 wydruk materiałów informacyjnych do Urzedu 31.01.2018 r. 1940,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 59 ITz.272.2.59.2018  24.01.2018 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 dostawa węgla i miału na potrzeby świetlic wiejskich 16.02.2018 r. 5209,75 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 60 ITz.272.2.60.2018  24.01.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON S.A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, Zakład Usługowo Handlowy, ul. Witkowska 12, 62-200 Gniezno, NIP: 8511006700, REGON: 810588012  przegląd p.poż w budynkach gminnych oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 2018 r. 2500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 61 ITz.272.2.61.2018  24.01.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004061, REGON: 000661115  wywóz odpadów ciekłych z szamba przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie 26.01.2018 r. 82,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 62 ITz.272.2.62.2018  31.01.2018 r. EKO PLUS Centrum Techniki Grzewczej i sanitarnej Maciej Chosiński, ul. Reymonta 21, 62-200 Gniezno, NIP: 7841039079, REGON: 639582993 naprawa pieca c.o. w urzędzie 09.02.2018 r. 4065,04 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 63 ITz.272.2.63.2018  31.01.2018 r. Centrum Ogrodnicze GARDEN Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park KOściuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766 odzież robocza dla pracownika 28.02.2018 r. 97,57 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 64 ITz.272.2.64.2018  31.01.2018 r. Usługi Budowlane - Okna Grzegorz Szkudlarek, ul. Poznańska 19, 62-230 Witkowo, NIP: 6671496333, REGON: 310343875 demontaz i montaż ścianki PCV - salka nr 27 w budynku urzędu 28.02.2018 r. 1837,40 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 65 ITz.272.2.65.2018  01.02.2018 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578 olej napędowy, benzyna, niezbędne płyny do OSP  31.12.2018 r. 20325,20 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 66 ITz.272.2.66.2018  01.02.2018 r. Bimex Sp.J. Anna Rogozińska, Grażyna Nowak, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-300 Września, NIP: 7890006252, REGON: 630131266 sprzęt do napraw bieżących samochodów p.poż i innego wyposażenia  w remizie OSP Witkowo 3 tygodnie 813,01 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 67 ITz.272.2.67.2018  01.02.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  prace elektryczne w świetlicy wiejskiej w Ruchocinie 16.02.2018 r. 1081,30 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 68 ITz.272.2.68.2018  01.02.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766  pompa zatapialna na potrzeby urzedu 09.02.2018 r. 186,99 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 69 ITz.272.2.69.2018  01.02.2018 r. GRAFFI STUDIO Jausz Ansion, ul. Armii Krajowej 19, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750 publikacja ogłoszenia prasowego w tygodniku Kurier Słupecki 06.02.2018 r. 700,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 70 ITz.272.2.70.2018  05.02.2018 r. Waldemar Nowaczyk, ul. Powidzka 55, 62-230 Witkowo, NIP: 6671251117, REGON: 302633734 uszycie strojów dla Zespołu Śpiewaczego "MY MŁODZI" 28.02.2018 r. 2601,63 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 71 ITz.272.2.71.2018  05.02.2018 r. "ADRIANO" Olgierd Konieczny, ul. Pobiedziska 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7840004630, REGON: 632044710 spodnie i kamizelki dla Zespołu Śpiewaczego "MY MŁODZI" 30.03.2018 r. 1626,02 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 72 ITz.272.2.72.2018  05.02.2018 r. Hurtownia Tkanin "ALF-BIS" Beata Andrzejewska-Pietrzak, ul. Skiereszewo 14B, 62-200 Gniezno, NIP: 7841979894, REGON: 631225911 materiały niezbędne do uszycia strojów wizytowych dla Zespołu Śpiewaczego "MY MŁODZI" 28.02.2018 r.  2439,02 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 73 ITz.272.2.73.2018  05.02.2018 r. Copypoint Z. Ławniczek, ul. Św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7841112824, REGON: 639768605 rolup i plakaty na 100-lecie niepodległosci 25.02.2018 r. 567,48 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 74 ITz.272.2.74.2018  05.02.2018 r. Inkspot Daniel Dragański, ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, NIP: 7392832672, REGON: 510657538 tonery do Urzędu 12.02.2018 r. 3506,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 75 ITz.272.2.75.2018  05.02.2018 r. TARTAK POWIDZ Jacek Drygała, Goliszew 76A, 62-817 Żelazków, Zakład Produkcyjny: ul. Kolejowa 30A, 62-430 Powidz, NIP: 9680920022, REGON: 302417210 tarcica na potrzeby OSP w Witkowie do celów ratowniczych 06.02.2018 r. 127,17 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 76 ITz.272.2.76.2018  05.02.2018 r. T4R Marcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, NIP: 7891153044, REGON: 639822196 statuetki dla wyróżnionych sportowców i trenerów 26.02.2018 r. 4081,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 77 ITz.272.2.77.2018  05.02.2018 r. AGITOR Marcin Kośmicki, ul. Aleja Pierwsza 2/6, 62-200 Gniezno, NIP: 7841965923, REGON: 639646196 tonery do Urzędu 05.02.2018 r. 4533,49 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 78 ITz.272.2.78.2018  06.02.2018 r. Firma Ogólnousługowa Franciszek Bosacki, ul. Topolowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010135, REGON: 310140468 nakrywa Ø 1200 dla Sołectwa Folwark 06.02.2018 r. 82,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 79 ITz.272.2.79.2018  07.02.2018 r. "GREKOS" Grzegorz Kostka, ul. Gaikowa 41A, 43-220 Bojszowy, NIP: 6462462809, REGON: 240645863 pulapka na koty 07.02.2018 r. 72,36 zł + koszt dostawy nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 80 ITz.272.2.80.2018  07.02.2018 r. KATARZYNA KLICH RESCUE DAYS.PL, os. Przylesie 8, Osiniec, 62-200 Gniezno, NIP: 5621064944, REGON: 362982072 szkolenie przeciwpozarowe dla pracowników UGiM 28.02.2018 r. 900,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 81 ITz.272.2.81.2018  08.02.2018 r. Centrum Paliw i Rozpuszczalników Spółka z o.o., ul. Bitwy pod Sokołowem 6, Sokołowo, 62-300 Września, NIP: 7891538867, REGON: 639768775 olej opałowy do świetlicy wiejskiej w Ruchocinku 09.02.2018 r. 2030,14 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 82 ITz.272.2.82.2018  08.02.2018 r. Drukarnia Scriptor, ul. Poprzeczna 6A, 62-200 Gniezno, NIP: 7841100465, REGON: 301445226 teczki z nadrukiem 16.03.2018 r. 1530,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 83 ITz.272.2.83.2018  08.02.2018 r. Honorata Glanc Piekarnia Glanc, ul. Gnieźnieńska 21, 62-230 witkowo, NIP: 7842046785, REGON: 639651530 drożdżówki , pączki i babki dla uczestników XI Mistrzostw Tenisa Stołowego strażaków 10.02.2018 r. 183,34 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 84 ITz.272.2.84.2018  14.02.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004061, REGON: 000661115 naprawa chodników, naprawa dachu i opierzenia w Urzędzie 09.03.2018 r. 3720,51 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 85 ITz.272.2.85.2018  14.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 mapa zasadnicza dz. nr 85 w Dębinie     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 86 ITz.272.2.86.2018  14.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapa zasadnicza dz. nr 37 w Witkówku     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 87 ITz.272.2.87.2018  14.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapa zasadnicza dz. nr 306 w Mielżynie     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 88 ITz.272.2.88.2018  15.02.2018 r. Maciej Nowak FALCON, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443 projekt renowacji pomnika w Witkowie 08.03.2018 r. 1750,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 89 ITz.272.2.89.2018  15.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapy dz. 306 w Mielżynie i 1210 w Witkowie przy ul. Nowej 08.03.2018 r. 135,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 90 ITz.272.2.90.2018  15.02.2018 r. FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 630515156 puchary, pieczątki i grawerton 28.02.2018 r. 590,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 91 ITz.272.2.91.2018  15.02.2018 r. P.H. DRAX Drażniuk Zbigniew, ul. Jodłowa 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6670000181, REGON: 310206919 roleta materiałowa do świetlicy w Folwarku 21.02.2018 r. 811,79 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 92 ITz.272.2.92.2018  19.02.2018 r. "ADRIANO" Olgierd Konieczny, ul. Pobiedziska 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7840004630, REGON: 632044710 muszki dla Zespołu Śpiewaczego "MY MŁODZI" 30.03.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 93 ITz.272.2.93.2018  19.02.2018 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397,  REGON: 634622452 naczynia do świetlicy w Jaworowie 20.02.2018 r. 750,59 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 94 ITz.272.2.94.2018  20.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 mapa zasadnicza dla dz. 1909 w Witkowie     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 95 ITz.272.2.95.2018  20.02.2018 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397,  REGON: 634622452  naczynia do świetlicy w Folwarku 20.02.2018 r. 99,36 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 96 ITz.272.2.96.2018  22.02.2018 r. ABM MULTIMEDIA Agnieszka Majchrzak (www.sklepoki.com.pl) ul. Wł. Keniżanki 9-13, 93-346 Łódź, NIP: 7291380665, REGON: 100282337 materiały eksploatacyjne do drukarki OKI 26.02.2018 r. 391,06 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 97 ITz.272.2.97.2018  22.02.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczak, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119 deski ortopedyczne, szyny Kramera, kominiarki, rękawice na potrzeby OSP 26.02.2018 r. 3170,73 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 98 ITz.272.2.98.2018  23.02.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328 mapa zasadnicza dz. nr 37 w Małachowie-Kępe     nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 99 ITz.272.2.99.2018  23.02.2018 r. Fundacja Promocji Bezpieczeństwa, ul. Sienna 55/9, 00-820 Warszawa, KRS: 0000516811, NIP: 5272716933, REGON: 147332509   szkolenie - praktyczne aspekty ochrony danych osobowych 27.08.2018 r. 220,00 nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 100 ITz.272.2.100.2018  23.02.2018 r. Mechanika Pojazdowa Zenon Gadziński, Mielżyn, ul. Kościelna 9, 62-230 Witkowo, NIP: 6671277298, REGON: 310059460 dokonanie naprawy układu hamulcowego w samochodzie p.poż OSP Mielżyn 28.02.2018 r. 769,11 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 101 ITz.272.2.101.2018  23.02.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  usługi transportowe na zawody sportowe i imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne 14.03.2018 r. 1488,88 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 102

ITz.272.2.102.2018

23.02.2018 r. Gminna Spółdzielnia "SCh" CIASTKARNIA, ul. Dworcowa 1, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6670003475, REGON: 000376656, KRS: 0000039582  ciasto na podsumowanie gminnego roku sportowego 2017  28.02.2018 r.  537,43 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 103 ITz.272.2.103.2018 23.02.2018 r. FHU Krawiectwo-sklep internetowy "OKNO FANTAZJI" Barbara Dankowska, Al. Prym. Wyszyńskiego 23, 62-420 Strzałkowo, NIP: 7891153699, REGON: 361246017 firanki do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 12.03.2018 r. 576,60 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 104 ITz.272.2.104.2018 27.02.2018 r. LABOTECH Wojciech Kowalski, ul. Wojska Polskiego 5, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671267779, REGON: 310328456 szkolenie okresowe dla pracowników z zakresu BHP 28.02.2018 r. 1000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 105 ITz.272.2.105.2018 28.02.2018 r. Maciej Nowak FALCON, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443  inwentaryzacja lokalu mieszkalnego na dz. 144/3 w Małachowie-Złych Miejsc 31.03.2018 r. 600,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 106 ITz.272.2.106.2018 28.02.2018 r. "DAGPOL"MECHANIKA POJAZDOWA Grzeogrz Trzciński, ul. Dworcowa 28, 62-230 Witkowo, NIP: 6671251560, REGON: 639761098 płyn hamulcowy i naprawa układu hamulcowego w samochodzie na wyposażeniu OSP w Wiekowie 01.03.2018 r. 189,02 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 107 ITz.272.2.107.2018 01.03.2018 r. Firma progres - Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil, Oddział w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17, 35-068 Rzeszów, NIP: 8161681498, REGON: 181097571 usługi edukacyjno - szkoleniowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego  14.03.2018 r. 600,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 108 ITz.272.2.108.2018 02.03.2018 r. MARINA Maria Trzcińska, ul. Kosynierów Miłosławskich 44, 62-230 Witkowo, NIP: 7841586870, REGON: 369495292 malowanie świetlicy w Sokołowie 15.03.2018 r. 1500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 109 ITz.272.2.109.2018 05.03.2018 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556 puchary, medale i tabliczki 05.03.2018 r. 1766,80 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 110 ITz.272.2.110.2018 05.03.2018 r. Sklep Motoryzacyjny Jacek Gościniak, ul. Sikorskiego 18, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671015434, REGON: 310058554 kosmetyki, żarówki i bezpieczniki do samochodów p.poż - OSP Mielżyn  12.03.2018 r. 277,24 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 111 ITz.272.2.111.2018  05.03.2018 r. Roztoczański Związek Pszczelarzy Zakład Produkcyjny, Rogoźno, ul. Folwarczna 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP: 9210002607, REGON: 001302192, KRS: 0000230781 weza pszczela  31.03.2018 r. 1646,34 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 112 ITz.272.2.112.2018  05.03.2018 r. HYDRO-SERWIS Patrycja MIchalak, Mieleszyn 13B, 62-212 Mieleszyn, NIP: 7842322506, REGON: 369732208 usunięcie awarii zimnej i ciepłej wody w świetlicy w Gorzykowie 26.03.2018 r. 153,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 113

ITz.272.2.113.2018 

05.03.2018 r. GASTRONOMIKA Norbert Skubisz, Ratyń 76, 62-406 Ladek, NIP: 6671735306, REGON: 302427070 zmywarka do świetlicy w Wiekowie 30.03.2018 r. 4065,04 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 114 ITz.272.2.114.2018  05.03.2018 r. FHU Fabiszak Hanna Welke, ul. Długa 16, 62-220 Niechanowo, NIP: 7841927561, REGON: 363146082 organza do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 05.03.2018 r. 87,20 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 115 ITz.272.2.115.2018  05.03.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 art. spożywcze na festyn w Sołectwie Folwark 09.03.2018 r. 121,41 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 116 ITz.272.2.116.2018  05.03.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 art. spożywcze na festyn w Sołectwie Odrowąż 07.03.2018 r. 242,96 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 117 ITz.272.2.117.2018  05.03.2018 r. Kwiaciarnia -Ogrodnictwo Sylwia Musidlak, ul. Stary Rynek 11, 62-230 Witkowo, NIP: 6671312729, REGON: 634353800 tulipany na Dzień Kobiet dla Sołectwa Piaski 09.03.2018 r. 87,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 118 ITz.272.2.118.2018  05.03.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268 usługi transportowe 30.03.2018 r. 1550,00 nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 119 ITz.272.2.119.2018  05.03.2018 r. M-L GASTRO Marcin Śmiechowski, Os. Niepodległości 12/6, 62-400 Słupca, NIP: 671015902, REGON: 301236907 2 warniki do wody do Urzędu 07.03.2018 r. 796,74 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 120 ITz.272.2.120.2018  05.03.2018 r. Firma Handlowa Jagatex Grażyna Ludkiewicz, ul. Bawełniana 12e, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 590052280 kamizelki ostrzegawcze do OSP w Witkowie 06.02.2018 r. 1063,00 zł nie dotyczy  art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 121 ITz.272.2.121.2018  05.03.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766   szczotka i złączek do mycia samochodów - OSP Witkowo 06.03.2018 r. 65,45 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 122 ITz.272.2.122.2018  05.03.2018 r. MEDIAEXPERT TERG S.A., ul. Jana Pawła II 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7671004218, REGON: 570217011 kuchenka gazowa, zmywarka i art chemiczne do zmywarki do śweitlicy w Ruchocinie 07.03.2018 r. 2216,92 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 123 ITz.272.2.123.2018  05.03.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 art. spożywcze na festyn w Sołectwie Ćwierdzin 09.03.2018 r. 193,21 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 124 ITz.272.2.124.2018  05.03.2018 r. Fizjomobil Izabela Kobielska, ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842360257, REGON: 366141872 usługa z zakresu zdrowego stylu zycia w Sołectwie Folwark 09.03.2018 r. 100,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 125 ITz.272.2.125.2018  05.03.2018 r. Kwiaciarnia-Ogrodnictwo Sylwia Musidlak, ul. Stary Rynek 11, 62-230 Witkowo, NIP: 6671312729, REGON: 634353800 kwiaty na Dzień Kobiet w Sołectwie Strzyżewo Witkowskie 09.03.2018 r. 124,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 126 ITz.272.2.126.2018  05.03.2018 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON: 310354666 nagrody na festyn w Sołectwie Strzyżewo Witkowskie 20.03.2018 r. 263,23 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 127 ITz.272.2.127.2018  05.03.2018 r. FHU Fabiszak Hanna Welke, ul. Długa 16, 62-220 Niechanowo, NIP: 7841927561, REGON: 363146082 ręczniki kuchenne do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 22.03.2018 r. 48,78 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 128 ITz.272.2.128.2018  07.03.2018 r.

HONORATA GLANC Piekarnia Glanc, ul. Gnieźnieńska 21, 62-230 Witkowo, NIP: 7842046785, REGON: 639651530

pączki na Turniej Wiedzy Pożarniczej 08.03.2018 r. 71,40 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 129 ITz.272.2.129.2018  08.03.2018 r. AGRAFKA Wiktoria Pokrywa, ul. Poznańska 26, 62-230 Witkowo, NIP: 6040027244, REGON: 060451227 usługa gastronomiczna  08.03.2018 r. 800,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 130 ITz.272.2.130.2018  08.03.2018 r. Hieronim Gośka Usługi Motoryzacyjne TACHO-TECH Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842493797, REGON: 360436738, KRS: 0000534991 badanie techniczne samochodu - OSP Skorzęcin 12.03.2018 r. 224,76 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 131 ITz.272.2.131.2018  08.03.2018 r. F.H. "KOP-CUP" Wojciech Kopaczewski, ul Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919, REGON: 301707123 medale na Wojewódzki Turniej Karate Tradycyjnego dzieci 23.03.2018 r. 243,90 nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 132 ITz.272.2.132.2018  08.03.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896 sprzęt sportowy - nagroda za udział w XV Wielkanocnym Turnieju klas I-III S.P. 1 30.03.2018 r. 1451,22 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 133 ITz.272.2.133.2018  08.03.2018 r. P.H.U. "EVER" Konrad Kasprzyk Sklep "PLASTUŚ", ul. Stary Rynek 7, 62-230 Witkowo, NIP: 7841973093, REGON: 639815664 sprzęt sportowy - nagrody w XV Wielkanocnym Turnieju Klas I-III dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie 30.03.2018 r. 121,95 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 134 ITz.272.2.134.2018  08.03.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896 sprzęt sportowy - nagrody w Otwartych Mistrzostwach Gminy Witkowo w Tenisie Stołowym oraz na organizację XV Wielkanocnego Turnieju Klas I-III SP 30.03.2018 r. 753,66 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 135 ITz.272.2.135.2018  08.03.2018 r. Lecznica Weterynaryjna "Zielony Rynek" lek. wet. Piotr Kaczor, ul. Zielony Rynek 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003934, REGON: 630656856 leczenie i opieka nad 2 bezdomnymi zwierzętami 30.04.2018 r. 777,78 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 136 ITz.272.2.136.2018  08.03.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 przewiezienie psa do lecznicy, montaż pokrywy na studni w ul. Jana Pawła II, zabezpieczenie mieszkania przy ul. Strzałkowskiej, flagowanie miasta na Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 30.03.2018 r. 809,06 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 137 ITz.272.2.137.2018  12.03.2018 r. PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Tadeusza KOściuszki 29, 50-011 Wrocław, NIP: 8971688084, REGON: 932945064, KRS: 0000173413 prenumerata Przetargi Publiczne 28.02.2019 r. 377,14 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 138 ITz.272.2.138.2018  12.03.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczna, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119 przenośne centrum pianowe PROPAK - OSP w Mielżynie 16.03.2018 r. 3780,49 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 139 ITz.272.2.139.2018  12.03.2018 r. PROFIT M Sp. z o.o. Spółka Jawna, ul. Plac Defilad 1 Metro Centrum, 00-110 Warszawa, NIP: 5252245459, REGON: 015227002 książki i materiały do realizacji programu profilaktycznego przez Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie 10.04.2018 r. 777,61 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 140 ITz.272.2.140.2018  12.03.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 00046490 transport szlakina utwardzenie dróg w Wiekowie, Mąkownicy, Folwarku, utrzymanie dróg gminnych w Folwarku 16.03.2018 r. 1667,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 141 ITz.272.2.141.2018  12.03.2018 r. Studio Stempel, ul. Bolesława Chrobrego 32, 62-200 Gniezno, NIP: 7841002768, REGON: 630018050 ksero na potrzeby decyzji (cel publiczny i warunki zabudowy) 31.05.2018 r. 1219,51 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 142 ITz.272.2.142.2018  12.03.2018 r. Ślusarstwo-Mechanika Hanna Rydygier, ul. Poznańska 39, 62-230 Witkowo, NIP: 6671288617, REGON: 310323832 usluga spawalniczo-ślusarska - montaż schodów i zadaszenia w świetlicy w Sokołowie 15.03.2018 r. 750,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 143 ITz.272.2.143.2018  12.03.2018 r. Sklep Wielobranżowy Robert Krakowiak, ul. Stary Rynek 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671082979, REGON: 310245061 środki czystości do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 22.03.2018 r. 123,24 nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 144 ITz.272.2.144.2018  12.03.2018 r. DOM Gniezno Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 53, 62-200 Gniezno, NIP: 784385582, REGON: 300582501, KRS: 0000280952 płytki grsowe na potrzeby urzędu 16.03.2018 r. 975,61 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 145 ITz.272.2.145.2018  12.03.2018 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400 montaż klimatyzacji w świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 30.03.2018 r. 12195,12 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 146 ITz.272.2.146.2018  12.03.2018 r. Firma Handlowa Małgorzata Stawicka, ul. Kołłątaja 3, 62-300 Września, NIP: 7891063660, REGON: 630666234 transport materiałów ze Schroniska dla Zwierząt w Radlinie do Powidza 31.03.2018 r. 225,00 zł + 100,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 147 ITz.272.2.147.2018  12.03.2018 r. Usługi Budowlane Płytkarstwo Wykończenia Wnętrz Dariusz Jóźwiak, ul. Jasna 59/13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671119205, REGON: 310323068 remont schodów wewnętrznych i biur w Urzędzie 12.03.2018 r. 9500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 148 ITz.272.2.148.2018  12.03.2018 r. CZACHOROWSKI i S-KA, ul. Deszczowa 18a/21, 53-024 Wrocław, NIP: 8990016457, REGON: 930241258 kartki świąteczne z nadrukiem 30.03.2018 r. 662,40 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 149 ITz.272.2.149.2018  15.03.2018 r. IKARIA Sp. z o.o., Sp. k., ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź, NIP: 100703365, REGON: 7272746817 serwis Fortigate 60D UTM Protection 27.03.2018 r. 1492,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 150 ITz.272.2.150.2018  15.03.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "2B" Arkadiusz Bysikiewicz, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 6671160892, REGON: 300635321 artykuły do komputerów - nagrody za zwycięstwo w TWP 21.03.2018 r. 532,36 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 151 ITz.272.2.151.2018  15.03.2018 r. GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14C, 62-200 Gniezno, NIP: 7842084389, REGON: 301432324 wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo 31.03.2018 r. 6722,22 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 152 ITz.272.2.152.2018  15.03.2018 r. REPARATIE Adrian Figiel, Mielżyn, ul. Pl. Wolności 1, 62-230 Witkowo, NIP: 7842116853, REGON: 300613242 materiały szkoleniowe na warsztaty pt. INEGRACJA 2018 21.03.2018 r. 795,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 153 ITz.272.2.153.2018  15.03.2018 r. Ryszard Lampa "Nadruk na Tkaninach", Złoty Potok, ul. św. Józefa 22, 42-253 Janów, NIP: 9490050316, REGON: 150662130 flagi powstańcze 06.04.2017 r. 3100,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 154 ITz.272.2.154.2018  15.03.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 art. spożywcze na festyn w Sołectwie Skorzęcin 20.03.2018 r. 169,01 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 155 ITz.272.2.155.2018 15.03.2018 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON: 310354666  nagrody na festyn w Sołectwie Strzyżewo Witkowskie 20.03.2018 r. 46,41 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 156 ITz.272.2.156.2018 15.03.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 zabieg pielęgnacyjny drzew, krzewów, zieleni w Sołectwie Kołaczkowo 23.03.2018 r. 1500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 157 ITz.272.2.157.2018 15.03.2018 r. Sklep Przemysłowy HEBAN Grzegorz Szalaty, ul. Witkowska 64, 62-200 Gniezno, NIP: 7841626486, REGON: 630898370 sprzedaż 14m2 paneli podłogowych do biura nr 16 w Urzędzie 23.03.2018 r. 528,46 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 158 ITz.272.2.158.2018 22.03.2018 r. MICHAŁ ZIELIŃSKI Zakład Kominarski, ul. Jasna 16, 62-230 Witkowo, NIP: 6671025102, REGON: 310148582 okresowa kontrola kominiarska w budynkach gminnych w Gorzykowie, Witkowie przy ul. Jana Pawła II i Powstańców Wielkopolskich 29.03.2018 r. 160,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 159 ITz.272.2.159.2018 22.03.2018 r. BELUX Bogdan Kaczmarek, ul. Sadowa 1, 62-200 Gniezno, NIP: 7840005641, REGON: 632040289 verticale do Urzędu 25.05.2018 r. 1626,02 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 160 ITz.272.2.160.2018  22.03.2018 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962 przesunięcie lampy przy ul. Wojska Polskiego oraz montaż 2 opraw oświetleniowych w Ruchocinku i przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie 05.04.2018 r. 3400,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 161 ITz.272.2.161.2018 21.03.2018 r. Husqvarna Narzędzia Las, Ogród, Dom, ul. Wrzesińska 43-55, 62-200 Gniezno, NIP: 7840016834, REGON: 630194522 traktor do koszenia boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Skorzęcinie 24.03.2018 r. 9739,84 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 162 ITz.272.2.162.2018 21.03.2018 r. Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 7842333059, REGON: 363680605 usunięcie awarii c.o. w kotłowni świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie 24.03.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 163 ITz.272.2.163.2018 22.03.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  usługi transportowe na zawody i imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne  12.04.2018 r. 2962,95 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 164 ITz.272.2.164.2018 22.03.2018 r. Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420 farby i materiały do remontu pomieszczeń w Urzędzie 26.04.2018 r. 1869,92  zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 165 ITz.272.2.165.2018 22.03.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268  transport szlaki na drogę w m. Strzyżewo Witkowskie - Dębina 26.03.2018 r. 900,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 166 ITz.272.2.166.2018 23.03.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczak, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119  walizki, paski szybkomocujace, taśmy szybkomocujące do OSP w Witkowie 30.04.2018 r. 1055,69 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 167 ITz.272.2.167.2018 23.03.2018 r. Rescu ePro s.c., ul. Strzelców 40/24, 81-586 Gdynia, NIP: 5862280810, REGON: 221813901 kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z OSP Witkowo i Skorzęcin 30.04.2018 r. 3450,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 168 ITz.272.2.168.2018 23.03.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41 e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896 sprzęt sportowy - nagroda za wyniki sportowe dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie 20.04.2018 r. 403,41 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 169 ITz.272.2.169.2018 23.03.2018 r. "ADRIANO" Olgierd Konieczny, ul. Pobiedziska 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7840004630, REGON: 632044710 peleryny dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 20.04.2018 r. 650,41 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 170 ITz.272.2.170.2018 26.03.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczna , ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119 baterie do defibrylatora w OSP w Witkowie 09.04.2018 r. 1190,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 171 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 172 ITz.272.2.172.2018 27.03.2018 r. Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190 życzenia Wielkanocne na stronie redakcyjnej Przemiany na Szlaku Piastowskim brak danych 310,57 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 173 ITz.272.2.173.2018 27.03.2018 r. Graffi Studio Janusz Ansion, ul. Armii Krajowej 19, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750 życzenia Wielkanocne w Kurierze Int. Słupeckim \ Witkowskim brak danych 200,00 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 174 ITz.272.2.174.2018 27.03.2018 r. Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, KRS: 0000002408, NIP: 5220103609, REGON: 012047699 życzenia Wielkanocne brak danych 240,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 175 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 176 ITz.272.2.176.2018 27.03.2018 r. Inkspot Daniel Dragański, ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, NIP: 7392832672, REGON: 510657538  tonery do Urzędu 04.04.2018 r. 4252,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 177 ITz.272.2.177.2018 27.03.2018 r. Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński, ul. Straomorzysławska 3a, 62-510 Konin, NIP: 6651818615, REGON: 310092120 wertykulacja murawy boiska na Stadionie Miejskim w Witkowie wraz z nawożeniem na powierzchni ok 9400 m2 06.04.2018 r.   nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 178 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 179 ITz.272.2.179.2018 27.03.2018 r. Media Lokalne, Os. Piastowskie 10b\ 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7841730491, REGON: 634267790 życzenia Wielkanocne na stronie www.informacjelokalne.pl brak danych 200,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 180 ITz.272.2.180.2018 27.03.2018 r. FREEMEDIA Joanna Maciejewska, ul. Szewska 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7842169683, REGON: 366564851 życzenia Wielkanocne na portalu www.sportowegniezno.pl brak danych 250,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 181 ITz.272.2.181.2018 27.03.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  prace elektryczne w Urzędzie 20.04.2018 r. 1750,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 182 ITz.272.2.182.2018 27.03.2018 r. Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak s.c., ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno, NIP: 7842494584, REGON: 361355226 opinia prawna dot złożonych w postępowaniu przetargowym dokumentów 29.03.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 183 ITz.272.2.183.2018 27.03.2018 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRO-HURT" Aleksander Winter Sp. z o.o., ul. Słoneczna 40A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000445285, NIP: 7842489471, REGON:302316502 przedłużacze do prądu, lampy, statyw, reflektory do samochodu p.poz do OSP Witkowo  03.04.2018 r. 632,25 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 184 ITz.272.2.184.2018 27.03.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766 materiały do prac interwencyjnych 31.08.2018 r. 2000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 185 ITz.272.2.185.2018 27.03.2018 r. HAWA SPÓŁKA Z O.O., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680 paliwo do kosiarki na potrzeby utrzymania dróg i terenów gminnych 30.09.2018 r. 500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 186 ITz.272.2.186.2018 27.03.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRAR Sp. z o.o. Punkt Sprzedaży, ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 7891753991, REGON: 361043478, KRS: 0000548221 środek chwastobójczy dla Sołectwa Gorzykowo 03.04.2018 r. 69,44 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 187 ITz.272.2.187.2018 27.03.2018 r. Usługi Budowlane Płytkarstwo Wykończenia Wnętrz Dariusz Jóźwiak, ul. Jasna 59/13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671119205, REGON: 310323068 remont pomieszczeń w domku letniskowycm w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie 16.04.2018 r. 2750,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 188 ITz.272.2.188.2018 27.03.2018 r. LAS-OGRÓd Roman Kól, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419  wycięcie i zagospodarowanie drzew w Gorzykowie 10.04.2018 r. 833,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 189 ITz.272.2.189.2018 03.04.2018 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego Im. Gen. S. Taczaka, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, NIP: 7811001362, REGON: 639849634, KRS: 0000240526 kapelusze, czapki, koszule, sznury, krawaty, dystynkcje na potrzeby OSP 27.04.2018 r. 2921,42 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 190 ITz.272.2.190.2018 04.04.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, NIP: 7841615086, REGON: 630784896, KRS: 0000092302 sprzęt sportowy - nagrody na Mistrzostwa Gminy w piłce koszykowej szkół podstawowych 20.04.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 191 ITz.272.2.191.2018 04.04.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRAR Sp. z o.o. Punkt Sprzedaży, ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 7891753991, REGON: 361043478, KRS: 0000548221 środek chwastobójczy do Sołectwa Ostrowite Prymasowskie 04.04.2018 r. 87,96 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 192 ITz.272.2.192.2018 04.04.2018 r. P.P.H.U. Rekord, ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7272499069, REGON: 100224328 ławki parkowe do sołectw Ostrowite Prymasowskie- 3 szt. i Sokołowo -  2 szt. 26.04.2018 r. 1875,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 193 ITz.272.2.193.2018  04.04.2018 r. Dancover A/S Nordre Strandvej 119 G, 3150 Hellebaek, Denmark, Biuro Handlowe Warszawa, NIP PL 5263135438 namiot imprezowy do Sołectwa Ostrowite Prymasowskie 18.04.2018 r. 2558,38 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 194 ITz.272.2.194.2018 05.04.2018 r. ANMAR - Tkaniny Handel Hurt-Detal Tomasz Kostrzewa, ul. Wolności 47, 62-200 Gniezno, NIP: 8541528484, REGON: 639644406 obrusy plamoodporne do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 05.04.2018 r. 383,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 195 ITz.272.2.195.2018 05.04.2018 r. HBW Hurtownia Budowlana, Grupa PSB Mrówka, Polskie Składy Budowlane, ul. Kosynierów Miłosławskich 25, 62-230 Witkowo, NIP: 7842495388, REGON: 362196617, KRS: 0000570434 żyrandole, kinkiet, żarówki do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 16.04.2018 r. 422,09 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 196 ITz.272.2.196.2018 05.04.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420 materiały malarskie i inne artykuły przemysłowe do malowania świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 12.04.2018 r. 871,77 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 197 ITz.272.2.197.2018 05.04.2018 r. HEBAN, ul. Kolejowa 9, 62-300 Września, NIP: 7842049789, REGON: 301949790 2 altany rekreacyjne, kanoldy betonowe do sołectwa MałachowoKępe 12.04.2018 r. 7926,83 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 198 ITz.272.2.198.2018 05.04.2018 r. VACCA GABINET WETERYNARYJNY Lech Wojciechowski, ul. Nowa 28, 62-300 Nowy Folwark, NIP: 7891324468, REGON: 634486865 dezynfekcja placów zabaw 10.04.2018 r. 2505,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 199 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 200 ITz.272.2.200.2018 05.04.2018 r. PPHU Prostar Barbara Karoń, ul. Starołęcka 44a, 61-361 Poznań, NIP: 7791013680, REGON: 630319722 montaż siedzisk wandaloodpornych na stadionie miejskim w Witkowie 30.05.2018 r. 6534,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 201 ITz.272.2.201.2018 09.04.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapa zasadnicza Kołaczkowo dz. nr 33     nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 202 ITz.272.2.202.2018 09.04.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119 rolki, taśmy i pasy mocujace - OSP w Wiekowie 10.05.2018 r. 235,77 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 203 ITz.272.2.203.2018 10.04.2018 r. WIM-GEO Mikołaj Pacak, ul. Staszica 15/10, 62-200 Gniezno, NIP: 7842452717, REGON: 361959734 wykonanie mapy do celów projektowych Kołaczkowo dz. nr 116 31.05.2018 r. 1000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 204 ITz.272.2.204.2018 10.04.2018 r. TRUCK SERWIS Jarosław Szoszorek, Rudki 35, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571049841, REGON: 091524695 przegląd techniczny samochodu p.poż - OSP Skorzęcin 20.04.2018 r. 1653,14 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 205 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 206 ITz.272.2.206.2018 12.04.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  usługi transportowe na zawody i imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne 08.05.2018 r. 1462,96 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 207 ITz.272.2.207.2018 12.04.2018 r. Usługi Geodezyjne i Projektowe Tomasz Polowczyk, ul. Chudoby 16/19, 62-200 Gniezno, NIP: 6991804807, REGON: 301274470 wznowienie znaków granicznych pasa drogowego w m. Małachowo-Kępe 17.04.2018 r. 2700,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 208 ITz.272.2.208.2018 12.04.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  naprawa dachu na budynku Strażnicy w Witkowie 30.04.2018 r. 5232,60 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 209 ITz.272.2.209.2018 12.04.2018 r. "HAWA" JAn Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447 paliwo do kosiarki w Jaworowie 13.04.2018 r. 379,09 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 210 ITz.272.2.210.2018 12.04.2018 r. ADF STIHL Dariusz Wesołowski Sklep Gniezno, ul. Wolnosci 11, 66-320 Trzciel Świdowiec 45, NIP: 7871008617, REGON: 210160959 akumulator, żyłka, olej do kosiarki w Jaworowie 13.04.2018 r. 293,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 211 ITz.272.2.211.2018 13.04.2018 r. ROT SERVICE PAWEŁ KRZACZKOWSKI, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, NIP: 7541926089, REGON: 532457510 torby na namioty 20.04.2018 r. 373,98 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 212 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 213 ITz.272.2.213.2018 13.04.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. jawna Hurtownia Sportowa, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, NIP: 7841615086, REGON: 630784896 art. sportowe - nagrody na imprezę kulturalno-sportową w Ostrowitym Prymasowskim 17.04.2018 r. 124,80 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 214 ITz.272.2.214.2018  13.04.2018 r. SEBLINE Tomice, ul. Szkolna 10, 62-060 Stęszew, NIP: 7771691922, REGON: 634319370 gablota aluminiowa do Sołectwa Wiekowo 24.04.2018 r. 999,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 215 ITz.272.2.215.2018 13.04.2018 r. P.H.U. AGROPLANT, ul. Kłeckoska 69, 62-200 Gniezno, NIP: 7841043431, REGON: 639681287 opryskiwacz dla Sołectwa Ostrowite Prymasowskie 17.04.2018 r. 209,76 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 216 ITz.272.2.216.2018 17.04.2018 r. Zakład Kowalski Piotr Lemański, Obórtka 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7841659445, REGON: 631053255 wykonanie części zniszczonego ogrodzenia przy świetlicy w Maleninie 30.04.2018 r.  1300,81 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 217 ITz.272.2.217.2018  17.04.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Karol Łączny , ul. Czerniejewska 6/1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671224646, REGON: 360946445 profile do montażu siatek - piłkochwytów na Stadionie Miejskim w Witkowie 10.05.2018 r. 1416,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 218 ITz.272.2.218.2018  17.04.2018 r. Szpital Pomnik Chrztu Polski, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, NIP: 7842008454, REGON: 000315123 zabezpieczenie medyczne na IX Strażacko-Rodzinno - Trzeźwościowy Rajd Rowerowy w Mielżynie 27.05.2018 r. 442,26 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 219 ITz.272.2.219.2018 17.04.2018 r. TACHO-TECH Sp. z o.o. Hieronim Gośka Usługi Motoryzacyjne, ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno,KRS: 0000534991, NIP: 7842493797, REGON: 360436738 badanie okresowe techniczne samochodu p.poż - OSP Witkowo 20.04.2018 r. 125,39 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 220 ITz.272.2.220.2018 17.04.2018 r. "HAWA" Jan Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo i olej napędowy dla Sołectwa Ostrowite Prymasowskie 17.04.2018 r. 812,93 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 221 ITz.272.2.221.2018  17.04.2018 r. "HAWA" Jan Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo do kosiarki dla Sołectwa Chłądowo 19.04.2018 r. 56,42 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 222 ITz.272.2.222.2018  17.04.2018 r. Firma Handlowa KOP-CUP Wojciech Kopaczewski, ul. Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919, REGON: 301707123 statuetki dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej Na Sztucznej Trawie "Biało-Czerwone Witkowo"  02.05.2018 r. 483,78 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
223 ITz.272.2.223.2018  17.04.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896  sprzet sportowy - nagrody w XV Wielkanocnym Turnieju Klas I-III - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 18.05.2018 r. 731,71 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 224 ITz.272.2.224.2018  17.04.2018 r. "HAWA' JAn Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo do kosiarki dla Sołectwo Piaski 23.04.2018 r. 151,98  zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 225 ITz.272.2.225.2018 19.04.2018 r. Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "SUFRANEK" Joanna Sufranek-Piechocka, ul. Aleja Pierwsza 4, 62-200 Gniezno-Osiniec, NIP: 7842370824, REGON: 302157541 tlen medyczny do torby medycznej - OSP Witkowo 20.04.2018 r. 50,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 226 ITz.272.2.226.2018  19.04.2018 r. LOGIN Albert Goździcki Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4, 88-300 Mogilno, NIP: 5571495397, REGON: 340140019 wykonanie projektów do zgłoszenia robót  07.05.2018 r. 6586,35 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 227 ITz.272.2.227.2018  19.04.2018 r. Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Sklep w Witkowie, ul. Za Dworcem 2a, 77-400 Złotów, NIP: 7670000170, REGON: 000584521, KRS: 0000135396 środek chwastobójczy dla Sołectwa Mąkownica 19.04.2018 r. 37,04 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 228 ITz.272.2.228.2018  19.04.2018 r. "HAWA' JAn Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo do kosiarki dla Sołectwa Mąkownica 20.04.2018 r. 121,96 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 229 ITz.272.2.229.2018 19.04.2018 r. ARSENAŁ Michał Rajkowski, ul. Żwirki i Wigury 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7831471556, REGON: 634519197 dalmierz do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 23.04.2018 r. 1015,45 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 230 ITz.272.2.230.2018  19.04.2018 r. ADF STIHL Dariusz Wesołowski, Sklep Gniezno, ul. Wolności 11, 66-320 Trzciel Świdowiec 45, NIP: 7871008617, REGON: 210160959 naprawa wykaszarki w Sołectwie Piaski 20.04.2018 r. 365,86 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 231 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 232 ITz.272.2.232.2018  20.04.2018 r. "HAWA' JAn Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo do kosiarki dla Sołectwa Folwark 20.04.2018 r. 86,12 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 233 ITz.272.2.233.2018  20.04.2018 r. ARTEKS Artur Ziębiński, Gorzykowo 17, 62-230 Witkoow, NIP: 7842312465, REGON: 301515091 zabiegi pielęgnacyjne zieleni przy stawie gminnym w Witkówku 23.04.2018 r. 1250,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 234 ITz.272.2.234.2018  20.04.2018 r. MEDIAEXPERT TERG S.A., ul. Jana Pawła II 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7671004218, REGON: 570217011 kosiarka spalinowa na potrzeby Sołectwa Ruchocin i olej do kosiarek 20.04.2018 r.  894,28 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 235 ITz.272.2.235.2018  20.04.2018 r. Hurtownia Olei "BARTEK" Przemysław Bartkowiak, Małachowo-Złych Miejsc 6a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671257605, REGON: 639683659 filtry olejowe, paliwowe i powietrzne oraz oleje silnikowe, płyn chłodniczy do OSP Witkowo, Mielżyn i Skorzęcin 26.04.2018 r. 1827,83 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 236 ITz.272.2.236.2018  20.04.2018 r. Books Spólka z o.o. Sp. k. Żychlin, ul. Tuliszkowska 14D, 62-571 Stare Miasto, NIP: 6652998654, REGON: 361803890, KRS: 0000563656 książki - nagrody na Międzygminny Konkurs Recytatorski pt.: "Spotkanie z poezją patriotyczną" 27.04.2018 r. 269,52 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 237 ITz.272.2.237.2018  20.04.2018 r. KSIĘGARNIA Ewa Byner, Os. Jagiellońskie 12A/32, 62-200 Gniezno, Sklep - Witkowo, ul. Czerniejewska, NIP: 7841031801, REGON: 300009693  książki - nagrody na Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II-III Szkół Podstawowych 27.04.2018 r. 200,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 238 ITz.272.2.238.2018  20.04.2018 r. BAGAN Daniel Bagan, Sokołowice 102, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111376121, REGON: 020409268 siatka i pilkochwyty oraz 2 szt. bramek na Stadion Miejski w Witkowie 10.05.2018 r. 1394,60 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 239 ITz.272.2.239.2018  23.04.2018 r. Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Bernard Knast, ul. Gnieźnieńska 30, 62-230 Witkowo, NIP: 6671327168, REGON: 634085617 drzewa  04.05.2018 r. 462,96 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 240 ITz.272.2.240.2018  23.04.2018 r. "HAWA" Jan Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447 paliwo do kosiarki dla Sołectwa Skorzęcin 23.04.2018 r. 203,83 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 241 ITz.272.2.241.2018  23.04.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczak, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119  pasy bojowe i flaga dla OSP w Mielżynie 30.04.2018 r. 352,85 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 242 ITz.272.2.242.2018  23.04.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  artykuły spożywcze na festyn w Ruchocinie 26.04.2018 r. 450,57 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 243 ITz.272.2.243.2018  23.04.2018 r. "HAWA' JAn Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo do kosiarki dla sołectwa Mielżyn 25.04.2018 r. 80,81 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 244 ITz.272.2.244.2018 23.04.2018 r. Centrum rowerowe ASTER, ul. Armii Poznań 5, 62-300 Września, NIP: 7891725463, REGON: 301514507 akcesoria rowerowe - nagrody na Rajd rowerowy w Mielżynie 26.04.2018 r. 405,69 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 245 ITz.272.2.245.2018  23.04.2018 r. PHU MAL-DAR Dariusz Budnik, ul. Mysliwiecka 49, 62-200 Gniezno, NIP: 7841934153, REGON: 301032990 odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych 15.06.2018 r. 7865,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 246 ITz.272.2.246.2018  23.04.2018 r. INVEST - DOMINIUM Krzysztof Kaczmarczyk, ul. M. Kosztujskiej 27, 62-800 Kalisz, NIP: 6181530117, REGON: 251631602         art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 247 ITz.272.2.247.2018  23.04.2018 r. "HAWA" Jan Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo do kosiarki dla Sołectwa Małachowo Złych Miejsc 25.04.2018 r. 91,71 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 248 ITz.272.2.248.2018 23.04.2018 r. Sprzedaż i Serwis Urządzeń Biurowych "LASER", ul. Łódzka 114, 62-060 Witobel k. Stęszewa, NIP: 7772224507, REGON: 634393224 2 niszczarki do Urzędu 04.05.2018 r. 1720,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 249 ITz.272.2.249.2018  23.04.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów, zieleni w Sołectwie Kołaczkowo 27.04.2018 r. 250,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 250 ITz.272.2.250.2018  25.04.2018 r. FESTA - SPORT Andrzej Fedorczak, ul. Wrocławska 29, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 6912329804, REGON: 021840330 bramka wolnostojąca na boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 15.05.2018 r. 2097,56 Zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 251 ITz.272.2.251.2018  25.04.2018 r. ADF STIHL Dariusz Wesołowski Sklep Gniezno, ul. Wolności 11, 66-320 Trzciel Świdowiec 45, NIP: 7871008617, REGON: 210160959 kosiarka dla Sołectwa Wiekowo 25.04.2018 r. 1095,12 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 252 ITz.272.2.252.2018  25.04.2018 r. IGNIS-POŻ Sp. z o.o., ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, NIP: 7822521390, REGON: 301702835, KRS: 0000381843 alkomat do Osrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 20.04.2018 r. 2550,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 253 ITz.272.2.253.2018  25.04.2018 r. "U Jagody" Spółka Jawna, ul. Polna 16, 62-400 Słupca, NIP: 6670007295, REGON: 310159670, KRS: 0000066466 rury plastikowe karbowane o średnicy 30 cm i dł 6 m dla Sołectwa Odrowąż 30.04.2018 r. 4682,88 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 254 ITz.272.2.254.2018  25.04.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766  naprawa kosiarki - Sołectwo Folwark 02.05.2018 r. 97,56 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 255 ITz.272.2.255.2018  25.04.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766  noże do kosiarki - Sołectwo Chłądowo 26.04.2018 r. 132,83 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 256 ITz.272.2.256.2018  25.04.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  montaż ławek, roboty brukarskie w OW w Skorzęcinie, naprawa studzienki i asfaltu w ul. Jasnej, naprawa siatek na boisku przy ul. Czerniejewskiej  30.04.2018 r. 8237,48 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 257 ITz.272.2.257.2018  25.04.2018 r. Transport Ciężarowy TRANS-ENGLERT Paweł Englert, Łubowo 37, 62-260 Łubowo, NIP: 7840005196, REGON: 632076436 równanie dróg gminnych równiarką wraz z zwałowaniem walcem 30.11.2018 r. 10000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 258 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 259 ITz.272.2.259.2018  27.04.2018 r. GRAWERNIA Sp. z o.o., ul. Grodzka 24, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000715619, NIP: 7343555801, REGON: 369338641 etui drewniane na medal  04.06.2018 r. 2113,81 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 260 ITz.272.2.260.2018  27.04.2018 r. Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Sklep w Witkowie, ul. Za Dworcem 2a, 77-400 Złotów, NIP: 7670000170, REGON: 000584521, KRS: 0000135396  środek chwastobójczy do oprysku przy wiatach przystankowych 27.04.2018 r. 69,44 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 261 ITz.272.2.261.2018  27.04.2018 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo do kosiarki - Sołectwo Kołaczkowo 30.04.2018 r. 243,75 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 262 ITz.272.2.262.2018  27.04.2018 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo do kosiarki - Sołectwo Sokołowo 02.05.2018 r. 62,59 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 263 ITz.272.2.263.2018  27.04.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  prace elektryczne w domku letniskowym Irenka w OW w Skorzęcinie 27.04.2018 r. 400,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 264 ITz.272.2.264.2018  27.04.2018 r. Tadeusz Rezulak Firma "TREZBUD", ul. 3 Maja  7, 62-200 Gniezno, NIP: 7841371224, REGON: 300559620 inwentaryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Strzałkowskiej 7 w Witkowie 31.05.2018 r. 162,60 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 265 ITz.272.2.265.2018  27.04.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  transport siedzisk ze stadionu miejskiego, naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw w Małachowie-Wierzbiczany i Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej i Słowackiego, flagowanie miasta, montaz znaków drogowych, naprawa chodników, czyszczenie kanalizacji burzowej, montaz łańcucha przy stawku w Witkowie przy ul. Śłonecznej, przełożenie odcinka sieci wodociągowej w Chłądowie  25.05.2018 r. 6249,69 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 266 ITz.272.2.266.2018  04.05.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Karol Łączny, ul. Czerniejewska 6/1, 60-458 Poznań, NIP: 6671224646, REGOB: 360946445 blacha i profil do samochodu MAN - OSP Witkowo 08.05.2018 r. 303,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 267 ITz.272.2.267.2018  04.05.2018 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556  medale, puchary na zawody sportowe 25.05.2018 r. 714,60 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 268 ITz.272.2.268.2018  03.05.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896  sprzęt sportowy - nagrody za wyniki sportowe dla Szkoly Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 25.05.2018 r. 813,01 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 269 ITz.272.2.269.2018  04.05.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420  materiały malarskie i przemysłowe do pomalowania ławek w Piaskach 09.05.2018 r. 173,17 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 270 ITz.272.2.270.2018  04.05.2018 r. M-L GASTRO Marcin Śmiechowski, Os. Niepodległości 12/6, 62-400 Słupca, NIP: 671015902, REGON: 301236907  basen 2 komorowy do świetlicy w Folwarku 10.05.2018 r. 1707,32 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 271 ITz.272.2.271.2018  04.05.2018 r. "BAGAN" Daniel Bagan, Sokołowice 102, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111376121, REGON: 020409268 siatka sznurkowa bezwęzłowa polipropylenowa dla Sołectwa Kołaczkowo 15.05.2018 r. 405,20 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 272 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 273 ITz.272.2.273.2018  04.05.2018 r.

FOR KIDS Mirosława Skoraczewska, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671579562, REGON: 364881978

wynajem urządzeń dmuchanych na "Dzień Dziecka" w Mielżynie 12.05.2018 r. 650,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 274 ITz.272.2.274.2018  04.05.2018 r. Zakład Kominiarski Michał Zieliński, ul. Jasna 16, 62-230 Witkowo, NIP: 6671025102, REGON: 310148582 czyszczenie i sprawdzanie przewodów kominowych w świetlicach wiejskich 10.05.2018 r. 1140,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 275 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 276 ITz.272.2.276.2018  07.05.2018 r. AUTO-MOTO, ul. Gnieźnieńska 9, 62-230 Witkowo, NIP: 6671322550, REGON: 310006698 okresowe badanie techniczne samochodu ppoż - OSP Witkowo 08.05.2018 r. 81,67 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 277 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 278 ITz.272.2.278.2018  07.05.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268  transport szlaki ciągnikiem z dwoma przyczepami na utwardzenie dróg gminnych w m. Odrowąż, Małachowo-Złych Miejsc, Maleninie i Witkowie - ul. Dworcowa, Różana, Młyńska i Osiedlowa 21.05.2018 r. 900,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 279 ITz.272.2.279.2018  07.05.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268  koszenie poboczy, boisk i miejskich terenów zielonych 31.10.2018 r. 27777,78 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 280 ITz.272.2.280.2018  10.05.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  Czyszczenie kanalizacji burzowej, obsługa imprezy "pod Witkowskim Niebem", flagowanie miasta z okazji Dni Witkowa, naprawa nawierzchni i sieci burzowej w ul. Polnej, ogrodzenie przy stacji podnoszenia ciśnienia na terenie Osrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 29.06.2018 r. 34365,46 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 281 ITz.272.2.281.2018  10.05.2018 r. OGRODNICTWO Jan i Barbara Ciemnieccy, ul. Polna 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6671038688 nasadzenie kwiatów w wieżach kwiatowych i donicach w Witkowie i OW w Skorzęcinie 31.05.2018 r. 6113,89 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 282 ITz.272.2.282.2018  10.05.2018 r. Brązart S.C. Juliusz Barbara Kwieciński, ul. Wodna 10, 63-300 Pleszew, NIP: 6172018093, REGON: 251475266 medale z brązu na "655 lat praw miejskich" 15.05.2018 r. 6060,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 283 ITz.272.2.283.2018  10.05.2018 r. PROPARK Wiesław Górski, ul. 1 Maja 5, 42-500 Bedzin, NIP: 6442925382, REGON: 278129764 rolki termiczne do parkometrów, kart zbliżeniowe 25.05.2018 r. 5410,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 284 ITz.272.2.284.2018  10.05.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  wycięcie drzewa na terenie OW w Skorzęcinie wraz z uporządkowaniem terenu 21.05.2018 r. 272,35 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 285 ITz.272.2.285.2018  10.05.2018 r. Zakład Stolarsko-Usługowy Marzena Szczepańska, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671414921, REGON: 300492382 usługa muzyczna podczas "Dnia Dziecka" w Mielżynie 12.05.2018 r. 550,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 286 ITz.272.2.286.2018  10.05.2018 r. "EKOGAZ" s.c. Katarzyna i Sławomir Foczpaniak, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3A, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671531762, REGON: 311010041 butla gazowa i gaz - świetlica w Ruchocinie 14.05.2018 r. 124,39 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 287 ITz.272.2.287.2018  14.05.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa Anna Dłużewska, ul. Baranowska 1A, 61-353 Poznań, NIP: 7821123960, REGON: 634466408 usługa gastronomiczna dla 10 osób 16.05.2018 r. 407,41 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 288 ITz.272.2.288.2018  14.05.2018 r. Gościniec Liliowy Staw Wiesław Wojtyra, 62-230 Witkowo, NIP: 6671204997, REGON: 310295739 usługa hotelowa  16.05.2018 r. 1250,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 289 ITz.272.2.289.2018  14.05.2018 r. Restauracja Jabłona Bogumił Pietruszewski, 62-400 Powidz, NIP: 7842299262, REGON: 310229754 usługa gastronomiczna  15.05.2018 r. 518,52 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 290 ITz.272.2.290.2018  14.05.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807  rower - nagroda na IX Rajd Rowerowo-Rodzinno-Trzeźwościowy  25.05.2018 r. 568,29 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 291 ITz.272.2.291.2018  14.05.2018 r. METALOPLASTYKA Anna Błaszkowiak, ul. Rynek 4, 62-036 Kórnik, NIP: 7851212177, REGON: 693615729 komplet krzyży królewskich - na Witkowska Ligę Strzelectwa Sportowego 2018 30.05.2018 r. 275,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 292 ITz.272.2.292.2018  14.05.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis wyrys z ewidencji gruntów dz. 92/4 Chłądowo     nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 293 ITz.272.2.293.2018  15.05.2018 r. "HAWA" JAn Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo do kosiarki dla Sołectwa Kołaczkowo 28.05.2018 r. 243,90 nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 294 ITz.272.2.294.2018  17.05.2018 r. Graffi Studio Janusz Ansion, Plac Szkolny 18, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750 zamieszczenie reklam prasowych brak danych 1100,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 295 ITz.272.2.295.2018  17.05.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  transport na zawody i imprezy sportowo - rekreacyjno - kulturalne 25.05.2018 r. 2648,15 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 296 ITz.272.2.296.2018  17.05.2018 r. Firma Ogólnousługowa Franciszek Bosacki, ul. Topolowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010135, REGON: 310140468  beton do osadzenia słupów na piłkochwyty - stadion miejski 30.05.2018 r. 204,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 297 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 298 ITz.272.2.298.2018  17.05.2018 r. VALORUS Meblesklep.pl, ul. Świerczewskiego 40C, 62-005 Bolechowo-Osiedle, NIP: 7771637851, REGON: 639561413 meble biurowe do sekretariatu w urzędzie 20.06.2018 r. 5991,87 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 299 ITz.272.2.299.2018  17.05.2018 r. BIURONET Janusz Chrabota, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków, NIP: 6781705737,  REGON: 356512945 sorter bilonu i opaski na banknoty 30.05.2018 r. 700,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 300 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
301 ITz.272.2.301.2018 17.05.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  wywóz odpadów ciekłych z szamba przy świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 17.05.2018 r. 164,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 302 ITz.272.2.302.2018 17.05.2018 r. FHU DACOLD Dawid Chudy, ul. Bohaterów Westerplatte 6, 62-200 Gniezno, NIP: 784584950, REGON: 363020300 naprawa lodówki - Sołectwo Sokołowo 23.05.2018 r. 162,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 303 ITz.272.2.303.2018 17.05.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766   materiały eksploatacyjne do kosiarki - Sołectwo Kołaczkowo 28.05.2018 r. 182,12 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 304 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 305 ITz.272.2.305.2018 17.05.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896  nagrody na Dzień Dziecka w Jaworowie 24.05.2018 r. 243,90 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 306 ITz.272.2.306.2018 17.05.2018 r. TRANS-BUD Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Leszek Konarkowski, Boguszyn, ul. Kolnicka 12, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, NIP: 7850000993, REGON: 634006894 obustronna ścinka poboczy w Gorzykowie i Wiekowie 08.06.2018 r. 11115,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 307 ITz.272.2.307.2018 18.05.2018 r. AGNIESZKA TUROWSKA "SUN+", Gruszczyn ul. Katarzyńska 63 lok. 013, 62-006 Kobylnica, NIP: 7881245655, REGON: 634579532 urządzenia zabawowe na place zabaw w Ostrowitym Prymasowskim, Małachowie-Kępym, Folwarku 22.06.2018 r. 5645,40 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 308 ITz.272.2.308.2018 18.05.2018 r. Solar Solution M. Kozak Sp. z o.o., Kiełpin 23G, 66-006 Zielona Góra, NIP: 9291863198, REGON: 360358620 latarnia solarnie solarne dla Sołectw Małachowo Wierzbiczany i Ćwierdzin 15.06.2018 r. 12520,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 309 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 310 ITz.272.2.310.2018 23.05.2018 r. STEO Sp. z o.o., Biuro Handlowe, ul. Konarskiego 50, 05-092 Łomianki, KRS: 0000050349, NIP: 5240302275, REGON: 008001737 ubrania strażackie do OSP Witkowo 20.06.2018 r. 8940,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 311 ITz.272.2.311.2018 24.05.2018 r. Przedsiebiorstwo Transportowo Usługowe Jacek Przybylski, ul. 22 Stycznia 3/2, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5570004090, REGON: 091481490 usługi transportowe dzieci do Częstochowy 02.06.2018 r. 740,74 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 312 ITz.272.2.312.2018 24.05.2018 r. "WENDEX" Mieczysław Wendland, Łubowo 14 B, 62-260 Łubowo, NIP: 6671110983, REGON: 634371346 pomalowanie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie 28.05.2018 r. 1626,02 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 313 ITz.272.2.313.2018 24.05.2018 r. MATABEX Małgorzata Taborowska, ul. J. Słowackiego 2/1, 63-322 Gołuchów, NIP: 6180019523, REGON: 251524958  wynajem, dostawa, montaż i demontaż podłogi plenerowej  01.06.2018 r. 684,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 314 ITz.272.2.314.2018 24.05.2018 r. ROT SERVICE PAWEŁ KRZACZKOWSKI, ul. Wspólna 1, 54-837 Opole, NIP: 7541926089, REGON: 532457510 zakup 4 ścian namiotu  29.05.2018 r. 204,07 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 315 ITz.272.2.315.2018 24.05.2018 r. KAMIENIARSTWO Zbigniew Zawodny, Mielżyn, ul. Strzałkowska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670005793, REGON: 310511172  tablica pamiątkowa z treścia "Powstaniec Wielkopolski  1918/1919" 03.06.2018 r. 160,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 316 ITz.272.2.316.2018 29.05.2018 r. Bogumił Szyda Prywatna Firma Miernicza - B. Szyda, Lulkowo 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041111, REGON: 632025893 badanie stanu prawnego działaki nr 110/1 w Chłądowie 31.08.2018 r. 1800,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 317 ITz.272.2.317.2018 29.05.2018 r. "DŻUNGLA" Sala zabaw dla dzieci Karpińska Anna, ul. Wrzesińska 52, 62-200 Gniezno, NIP: 7841489782, REGON: 301296565 wynajem urządzeń dmuchanych na "Dzień Dziecka" w Sołectwie Ruchocinek  30.05.2018 r.  569,11 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 318 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 319 ITz.272.2.319.2018 29.05.2018 r. Inkspot Daniel Dragański, ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, NIP: 7392832672, REGON: 510657538  tonery do Urzędu  06.06.2018 r. 3390,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 320 ITz.272.2.320.2018 29.05.2018 r. COMES MACIEJ KUŹNIEWSKI, ul. Cienista 41, 62-200 Gniezno, NIP: 7841304771, REGON: 639780658 wynajem namiotów i ławostołów 17.06.2018 r. 1280,00 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 321 ITz.272.2.321.2018 29.05.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41 e, 62-200 Gniezno, 7841615086, REGON: 630784896, KRS: 0000092302  sprzęt sportowy - nagrody na potrzeby Festynu Rodzinnego w Mielżynie 07.06.2018 r. 243,90 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 322 ITz.272.2.322.2018 29.05.2018 r. Usługi Rozrywkowo-Kulturalne Andrzej Kaszuba, ul. Bol. Pobożnego 58-60,  62-800 Kalisz, NIP: 6181064247, REGON: 250707579 najem urządzeń rozrywkowo-zabawowych na Dzień Dziecka w Witkowie 03.06.2018 r. 2113,82 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 323 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 324 ITz.272.2.324.2018 29.05.2018 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958 znaki drogowe i tabliczki informacyjne, słupki, lustro, uchwyty, rury  20.06.2018 r. 5475,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 325 ITz.272.2.325.2018 29.05.2018 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON:310354666  nagrody na festyn w Sołectwie Ruchocinek 29.05.2018 r. 572,96 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 326 ITz.272.2.326.2018 29.05.2018 r. HYDRO-SERWIS Patrycja Michalak, Mieleszyn 13B, 62-212 Mieleszyn, NIP: 7842322506, REGON: 369732208 wykonanie instalacji zimnej wody do podłączenia zmywarki w świetlicy w Chłądowie 08.06.2018 r. 180,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 327 ITz.272.2.327.2018  29.05.2018 r. TIM Spółka Jawna Hurt-Detal Marek Szeszycki Tomasz Szeszycki, ul. Warszawska 35, pkt sprz. ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179, REGON:310118552 materiały hydrauliczne do zamontowania zmywarki w świetlicy w Chładowie  12.06.2018 r. 24,61 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 328 ITz.272.2.328.2018 29.05.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  wywóz odpadów stałych przy Świetlicy w Ruchocinku 30.05.2018 r. 90,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 329 ITz.272.2.329.2018 29.05.2018 r. Usługi Murarsko-Płytkarskie Mirosław Łykowski, ul. Sportowa 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6671051588, REGON: 639780256 pomalowanie świetlicy w Ćwierdzinie 12.06.2018 2512,20 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 330  ITz.272.2.330.2018 29.05.2018 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7840003435, REGON: 000617440, KRS: 0000319537 przewóz uczniów na Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych do Żerkowa 29.05.2018 r. 342,59 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 331  ITz.272.2.331.2018 29.05.2018 r. "To i Owo" Sylwia Dańkowska, ul. Brzozowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7393024626, REGON: 300005092 nagrody - zabawki na Dzień Dziecka w Mielżynie 29.05.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 332  ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 333  ITz.272.2.333.2018 29.05.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  nagrody na Dzień Dziecka w Folwarku 29.05.2018 r. 167,06 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 334  ITz.272.2.334.2018 29.05.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  nagrody na Dzień Dziecka w Piaskach 02.06.2018 r. 77,82 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 335 ITz.272.2.335.2018  29.05.2018 r. HBW Hurtownia Budowlana, Grupa PSB Mrówka, Polskie Składy Budowlane, ul. Kosynierów Miłosławskich 25, 62-230 Witkowo, NIP: 7842495388, REGON: 362196617, KRS: 0000570434  3 pasy transportowe na potrzeby stabilizacji namiotów na potrzeby imprez plenerowych 29.05.2018 r. 78,06 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 336 ITz.272.2.336.2018 29.05.2018 r. Usługi Rozrywkowo-Kulturalne Andrzej Kaszuba, ul. Bol. Poboznego 58-60, 62-800 Kalisz, NIP: 6181064247, REGON: 250707579 wynajem urządzeń dmuchanych na Dzień Dziecka w Małachowie-Kępym 09.06.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 337 ITz.272.2.337.2018 29.05.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766   naprawa kosiarki - Sołectwo Sokołowo 01.06.2018 r. 47,97 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 338 ITz.272.2..2018             art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 339 ITz.272.2.339.2018 29.05.2018 r. P.P.H.U. POL-SKÓR Jarosław Siwka, os. Władysława Łokietka 25F, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001910, REGON: 632065289 frezowanie pni w pasach drogowych w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich, Strzyżewie Witkowskim, Mielżynie przy ul. Kościelnej i Wiekowie 30.06.2018 r. 3600,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 340 ITz.272.2.340.2018 30.05.2018 r. E.J.P. HOTELE Sp. z o.o. S.K. ZPCH Oddział Gniezno, ul. Chrobrego 3, 62-200 Gniezno, NIP: 5571497628, REGON: 091618611 nocleg oraz gastronomia na potrzeby imprezy "Pod Witkowskim Niebem" 02.06.2018 r. 2253,08 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 341 ITz.272.2.341.2018 30.05.2018 r. "HUBERTUS" Sklep Myśliwsko-Wędkarski - Wiesław Julkowski, ul. Park Kosciuszki 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671018177, REGON: 310146353 nagrody na Gminne Zawody Wędkarskie na Dni Witkowa 06.06.2018 r. 203,25 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 342 ITz.272.2.342.2018 30.05.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  zabezpieczenie elektryczne imprezy "Pod Witkowskim Niebem" 02.06.2018 r. 850,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 343 ITz.272.2.343.2018 30.05.2018 r. ZM TRAX Sp. z o.o., Ruchocin 20, 62-230 Witkowo, NIP: 7842496577, REGON: 363208541, KRS: 0000590169 naprawa kotła z wymiana w samochodzie p.poż STAR - OSP w Mielżynie 07.06.2018 r. 480,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 344 ITz.272.2..2018             art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 345 ITz.272.2.345.2018 01.06.2018 r. PROPARK Wiesław Górski, ul. 1 Maja 5, 42-500 Bedzin, NIP: 6442925382, REGON: 278129764  szlabany, układy zamykania, detektory na potrzeby OW w Skorzęcinie 08.06.2018 r. 8620,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 346 ITz.272.2.346.2018 01.06.2018 r. Copy Point Z. Ławniczek, ul. Św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7841112924, REGON: 639768605  rollup na 150 lat OSP Witkowo  06.09.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 347 ITz.272.2.347.2018 04.06.2018 r. SUPON S.A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, NIP: 8511006700, REGON: 810588012, KRS: 0000061226  przegląd, naprawa i legalizacja gasnic w OSP Witkowo 05.06.2018 r. 255,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 348 ITz.272.2.348.2018 04.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  nagrody na Dzień Dziecka w Chłądowie 07.06.2018 r. 410,21 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 349 ITz.272.2.349.2018 04.06.2018 r. FOR KIDS Mirosława Skoraczewska, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671579562, REGON: 364881978 urządzenia dmuchane na Dzień Dziecka w Chlądowie 10.06.2018 r. 600,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 350 ITz.272.2.350.2018  04.06.2018 r. "To i Owo" Sylwia Dańkowska, ul. Brzozowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7393024626, REGON: 300005092 nagrody - zabawki na Dzień Dziecka w Chłądowie 08.06.2018 r. 186,99 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 351 ITz.272.2..2018              art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 352 ITz.272.2.352.2018  04.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  nagrody na Dzień Dziecka w Maleninie 07.06.2018 r. 409,25 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 353 ITz.272.2.353.2018  04.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  artykuły spozywcze na Dzień Dziecka w Małachowie-Kępym 08.06.2018 r. 232,45 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 354 ITz.272.2.354.2018  04.06.2018 r. JUKO Tomasz Leśniczak, ul. Słowackiwego 20, 62-330 Nekla, NIP: 7842085733, REGON: 634652660 przeglądy placów zabaw, świetlic wiejskich i budynków gminnych brak danych 12150,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 355 ITz.272.2.355.2018  05.06.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807  rower - nagroda na III Rajd Rowerowo-Rodzinno-Trzeźwościowy  15.06.2018 r. 568,29 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 356 ITz.272.2.356.2018  05.06.2018 r. FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 630515156 puchary, graweton i tabliczka 22.06.2018 r. 1498,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 357 ITz.272.2.357.2018  07.06.2018 r. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146 Kabiny na potrzeby Dni Witkowa 18.06.2018 r. 770,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 358 ITz.272.2.358.2018  07.06.2018 r. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146  Kabiny na potrzeby imprezy sportowej Ósemka z haczykiem 18.06.2018 r. 208,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 359 ITz.272.2..2018              art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 360 ITz.272.2.360.2018  07.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 nagrody na Dzień Dziecka w Odrowążu 08.06.2018 r. 276,27 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 361 ITz.272.2.361.2018  07.06.2018 r. PROPARK Wiesław Górski, ul. 1 Maja 5, 42-500 Bedzin, NIP: 6442925382, REGON: 278129764  naprawa akceptora monet z parkometru - OW w Skorzęcinie 14.06.2018 r. 120,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 362 ITz.272.2.362.2018  07.06.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEBLOBUD, ul. Promienista 21 m. 21, 62-200 Gniezno, NIP: 7841889010, REGON: 631020617 płyta wirowa na zabudowę domku ogniowego na potrzeby warsztatów szkoleniowych - OSP Wiekowo 08.06.2018 r. 65,04 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 363 ITz.272.2.363.2018  07.06.2018 r. Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, KRS: 0000052025, NIP: 7790000178, REGON: 630011361  kruszywo wielofrakcyjne 20.06.2018 r. 595,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 364 ITz.272.2.364.2018  07.06.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  przegląd instalacji zasilającej plac targowy oraz zabezpieczenie w energie elektryczną stanowisk handlujących podczas Dni Witkowa 17.06.2018 r. 800,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 365 ITz.272.2.365.2018  07.06.2018 r. Copy Point Z. Ławniczek, ul. Św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7841112924, REGON: 639768605 przypinki o średnicy 55 mm 08.09.2018 r. 240,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 366 ITz.272.2.366.2018  07.06.2018 r. ADF STIHL Dariusz Wesołowski, Sklep Gniezno, ul. Wolności 11, 66-320 Trzciel Świdowiec 45, NIP: 7871008617, REGON: 210160959  przekładnia kątowa FS do podkaszarki - prace interwencyjne 08.06.2018 r. 259,35 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 367 ITz.272.2.367.2018  07.06.2018 r. MOJE BAMBINO Sp. z o.o., Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, KRS: 000492823, NIP: 7251933448, REGON: 100283710 artykuły plastyczne dla dzieci podczas Dni Witkowa 15.06.2018 r. 129,51 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 368 ITz.272.2.368.2018  07.06.2018 r. Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Klodzko, KRS: 0000110338, NIP: 8831709202, REGON: 891401714 bilety wstępu do Twierdzy Kłodzkiej podczas kolonii profilaktycznej w Lądku Zdroju 12.07.2018 r. 518,52 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 369 ITz.272.2..2018              art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 370 ITz.272.2.370.2018  07.06.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "2B" Arkadiusz Bysikiewicz, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 6671160892, REGON: 300635321  UPS APC Back BX950U-FR  07.06.2018 r. 381,30 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 371 ITz.272.2.371.2018  07.06.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "LUKA" Jolanta Chojnacka, ul. Berlinga 26, 62-400 Słupca, NIP: 6650020370, REGON: 310159462 nagrody - zabawki na Dzień Dziecka w Ćwierdzinie 12.06.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 372 ITz.272.2.372.2018  07.06.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "LUKA" Jolanta Chojnacka, ul. Berlinga 26, 62-400 Słupca, NIP: 6650020370, REGON: 310159462 nagrody - zabawki na Dzień Dziecka w Gaju 12.06.2018 r. 699,19 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 373 ITz.272.2.373.2018  07.06.2018 r. Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Sklep w Witkowie, ul. Za Dworcem 2a, 77-400 Złotów, KRS: 0000135396, NIP: 7670000170, REGON: 000584521 środek chwastobójczy, żyłka do wykaszarki, spray na muchy dla Sołectwa Małachowo Złych Miejsc 13.06.2018 r. 40,65 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 374 ITz.272.2.374.2018  07.06.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   usługi transportowe na zawody i imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne 15.06.2018 r. 1680,55 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 375 ITz.272.2.375.2018  07.06.2018 r. T4R Marcin Chwiłkowski Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, NIP: 7891153044, REGON: 639822196 koszulki z logo akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 15.06.2018 r. 2439,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 376 ITz.272.2.376.2018  07.06.2018 r. Copy Point Z. Ławniczek, ul. Św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7841112824, REGON: 639768605 ofoliowanie znaków informacyjnych na dojazd do OW w Skorzęcinie 22.06.2018 r. 223,58 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 377 ITz.272.2..2018              art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 378 ITz.272.2.378.2018  07.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859 artykuły spożywcze - nagrody na Dzień Dziecka w Maleninie 11.06.2018 r. 20,42 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 379 ITz.272.2.379.2018  07.06.2018 r. Usługi Rozrywkowo-Kulturalne Andrzej Kaszuba, ul. Bol. Pobożnego 58-60,  62-800 Kalisz, NIP: 6181064247, REGON: 250707579  wynajem urządzeń dmuchanych na Dzień Dziecka w Małachowie-Wierzbiczany 30.06.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 380 ITz.272.2.380.2018  07.06.2018 r. GRAPH-PACK Sp. z o.o., ul. Czerniejewska 1a, 62-300 Września, Oddział Gniezno, ul. Roosevelta 89 a, 62-200 Gniezno, KRS: 0000514484, NIP: 7891752744, REGON: 302766866 artykuły papierowe, naczynia jednorazowe, balony na Dzień dziecka w Ostrowitym Prymasowskim 14.06.2018 r. 160,86 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 381 ITz.272.2.381.2018  12.06.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328   mapa zasadnicza dz. przy ul. Sportowej w Witkowie brak danych brak danych nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 382 ITz.272.2.382.2018  12.06.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493   demontaż i montaz lamp na bramie wstępu do OW w Skorzęcinie, wymiana gniazda elektrycznego 18.06.2018 r. 243,90 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 383 ITz.272.2.383.2018  12.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  artykuły spożywcze na Dzień Dziecka w Małachowie- Złych Miejsc 14.06.2018 r. 247,62 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 384 ITz.272.2.384.2018  12.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  artykuły spozywcze - nagrody na Dzień DZiecka w Witkówku 14.06.2018 r. 251,22 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 385 ITz.272.2.385.2018  12.06.2018 r. Hurtownia Olei "BARTEK" Przemysław Bartkowiak, Małachowo-Złych Miejsc 6a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671257605, REGON: 639683659  artykuły spożywcze - nagrody na Dzień Dziecka w Małachowie-Wierzbiczany 30.06.2018 r. 278,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 386 ITz.272.2.386.2018 12.06.2018 r. Firma Ogólnousługowa Franciszek Bosacki, ul. Topolowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010135, REGON: 310140468   żwir na potrzeby Sołectwa Odrowąż 22.06.2018 r. 256,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 387 ITz.272.2.387.2018 12.06.2018 r. ENERGO-KOP Sławomir Siwiak, Szczytniki Czerniejewskie 26, 62-250 Czerniejewo, NIP: 7842299262, REGON: 301766947 wykonanie zatok wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej w Odrowążu  21.06.2018 r. 850,00 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 388 ITz.272.2.388.2018 12.06.2018 r. "DŻUNGLA" Sala zabaw dla dzieci Karpińska Anna, ul. Wrzesińska 52, 62-200 Gniezno, NIP: 7841489782, REGON: 301296565 urządzenia dmuchane na Dzień DZiecka w Wiekowie 16.06.2018 r. 615,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 389 ITz.272.2..2018               art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 390 ITz.272.2.390.2018 12.06.2018 r. Centrum Akson Marcin Siwczyński, ul. Płk. Dabka 8 pok. 208, 30-732 Kraków, NIP: 9451762426, REGON: 120533976 artykuły plastyczne dla dzieci uczestniczących w strefie zabawowej podczas Dni Witkowa 15.06.2018 r. 354,69 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 391 ITz.272.2.391.2018 12.06.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268   usługi transportowe przy organizacji obchodów XIX Dni Witkowa  18.06.2018 r. 1065,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 392 ITz.272.2..2018               art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 393 ITz.272.2..2018               art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 394 ITz.272.2..2018               art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 395 ITz.272.2.395.2018 15.06.2018 r.

FIDDEX "Drygas i Żabko" S.J., ul. Grunwaldzka 146a, 60-309 Poznań, Oddział Gniezno, ul. Słomianka 10, 62-200 Gniezno, KRS: 0000025306, NIP: 7790021884, REGON: 632499421

rolki termiczne do kas, przegląd kas, dojazd   650,41 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 396 ITz.272.2.396.2018 15.06.2018 r. WILL-ART Zbigniew Wilk, ul. Bonin 28/37, 60-658 Poznań, NIP: 7631476603, REGON: 639768887 oprawa muzyczna na 150-lecie OSP w Witkowie 16.06.2018 r. 3000,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 397 ITz.272.2.397.2018 15.06.2018 r. TACHO-TECH Sp. z o.o. Hieronim Gośka Usługi Motoryzacyjne, ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno,KRS: 0000534991, NIP: 7842493797, REGON: 360436738  okresowe badanie techniczne samochodu p.poż JELCZ OSP Witkowo 15.06.2018 r. 125,20 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 398 ITz.272.2.398.2018 15.06.2018 r. PIETRAK HOTEL Sp. J. Dom Pielgrzyma Adalbertus, ul. Chrobrego 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7841004974, REGON: 630281178 usługa gastronomiczna dla delegacji niemieckiej  17.06.2018 r. 116,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 399 ITz.272.2.399.2018 15.06.2018 r. "MISZ-MASZ" CAFE-BISTRO Sp. z o.o., ul. Rynek 5, 62-200 Gniezno, KRS: 0000554894, NIP: 7842494437, REGON: 361086387 usługa gastronomiczna dla delegacji niemieckiej  17.06.2018 r. 194,71 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 400 ITz.272.2.400.2018 15.06.2018 r. FIRMA "MIKAMAR" Mirosław Klimas, Skorzęcin-Plaża, Al. Promienista, 62-230 Witkowo, NIP: 7811358029, REGON: 632169988 usługa gastronomiczna dla delegacji niemieckiej  18.06.2018 r. 759,26 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 401 ITz.272.2.401.2018 20.06.2018 r. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochcińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146 kabiny TOI TOI do Wiekowa 03.09.2018 r. 786,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 402 ITz.272.2..2018   20.06.2018 r. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochcińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146  kabiny TOI TOI do Kamionki 03.09.2018 r. 786,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 403 ITz.272.2.403.2018 19.06.2018 r. Lecznica Weterynaryjna "Zielony Rynek", ul. Zielony Rynek 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003934, REGON: 630656856 usługa weterynaryjna w leczeniu kota wolnożyjącego z Witkowa brak danych 154,47 nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 404 ITz.272.2.404.2018 19.06.2018 r. APTEKA mgr Krystyna Klebańska, ul. Poznańska 18, 62-230 Witkowo, NIP: 6670002435, REGON: 310506426 leki i materiały opatrunkowe na potrzeby kolonii profilaktycznych 29.06.2018 r. 333,21 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 405 ITz.272.2.405.2018 19.06.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896 sprzęt sportowy i medyczny na wyposażenie boiska wielofunkcyjnego ORLIK-2012 w Witkowie 22.06.2018 r. 865,53 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 406 ITz.272.2.406.2018 19.06.2018 r. Prywatny Gabinet Lekarski Medycyna Pracy lek. Maciej Smoła, ul. Czerniejewska 16/1, 62-230 Witkowo, NIP: 6971691553, REGON: 634606690 badanie lekarskie 2 stażystów oraz 2 pracowników robót publicznych 19.06.2018 r. 200,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 407 ITz.272.2407.2018   19.06.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  wykonanie przyłacza wodociągowego do boiska przy ul. Jesionowej; przebudowę chodnika w m. Ostrowite Prymasowskie; czyszczenie kanalizacji burzowej; naprawę nawierzchni asfaltowych , naprawę uszkodzonych ławek, montaz znaków drogowych, tablic i luster 29.06.2018 r. 23683,92 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 408 ITz.272.2.408.2018 19.06.2018 r. Akademia Sportowców Wodnych PLUSK Wiktor Zienkiewicz, Złotniczki 24, 62-010 Pobiedziska, NIP: 9720160239, REGON: 365251334 kurs na sternika motorowodnego 3 strażków z OSP Witkowo  03.07.2018 r. 1350,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 409 ITz.272.2.409.2018 20.06.2018 r. FIRE-MAX Sp. z o.o. Warszawa, Al. Jerozolimskie 224 Oddział Zachód, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, KRS: 0000096553, NIP: 5210083845, REGON: 012047512 przegląd urzadzeń hydraulicznych - OSP Witkowo i Skorzęcin 25.06.2018 r. 1105,00 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 410 ITz.272.2.410.2018 20.06.2018 r. Firma Ogólnousługowa Franciszek Bosacki, ul. Topolowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010135, REGON: 310140468   nakrywa studni kanalizacyjnej do Małachowa-Złych Miejsc 22.06.2018 r. 150,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 411 ITz.272.2.411.2018 20.06.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   wywóz odpadów stałych - świetlica w Ruchocinku 29.06.2018 r. 90,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 412 ITz.272.2.412.2018 20.06.2018 r. "HAWA" JAn Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447 paliwo do kosiarki dla Sołectwa Skorzęcin 10.07.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 413 ITz.272.2.413.2018 20.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859   artykuły spożywcze na Dzień Dziecka w sołectwach Ostrowite Prymasowskie i Ćweirdzin 23.06.2018 r. 835,98 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 414 ITz.272.2.414.2018 20.06.2018 r. Usługi Rozrywkowo-Kulturalne Andrzej Kaszuba, ul. Bol. Pobożnego 58-60,  62-800 Kalisz, NIP: 6181064247, REGON: 250707579  urządzenia dmuchane na Dzień Dziecka w Małachowie-Złych Miejsc 30.06.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 415 ITz.272.2.415.2018 20.06.2018 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452  artykuły malarskie do pomalowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Małachowie-Złych Miejsc 08.07.2018 r. 170,16 zl nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 416 ITz.272.2.416.2018 20.06.2018 r. Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420  materiały malarskie i materiały przemysłowe do pomalowania świetlicy wiejskiej w Małachowie-Złych Miejsc 18.07.2018 r. 338,02 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 417 ITz.272.2.417.2018  20.06.2018 r. "HAWA" JAn Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo do kosiarki dla Sołectwa Gorzykowo 25.06.2018 r. 200,86 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 418 ITz.272.2.418.2018  20.06.2018 r. FOR KIDS Mirosława Skoraczewska, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671579562, REGON: 364881978  urządzenia dmuchane na Dzień Dziecka w sołectwach Ostrowite Prymasowskie, Gaj, Ćwierdzin, Skorzęcin, Sokołowo 23.06.2018 r. 2500,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 419 ITz.272.2.419.2018  20.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859  artykuły spożywcze na Dzień Dziecka w Kołaczkowie 02.07.2018 r. 554,78 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 420 ITz.272.2.420.2018  20.06.2018 r. FOR KIDS Mirosława Skoraczewska, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671579562, REGON: 364881978   urządzenia dmuchane na Dzień Dziecka w Kołaczkowie 02.07.2018 r. 800,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 421 ITz.272.2.421.2018  20.06.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859   art. spożywcze na festyn w Małachowie-Złych Miejsc 30.07.2018 r. 175,07 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 422 ITz.272.2.422.2018  20.06.2018 r. ZZakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 wykonanie i ustawienie kwietników oraz herbu miasta Witkowo na 655-lecie Witkowa 29.06.2018 r. 2237,44 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 423 ITz.272.2.423.2018  22.06.2018 r. PROPARK Wiesław Górski, ul. 1 Maja 5, 42-500 Bedzin, NIP: 6442925382, REGON: 278129764  ramiona, gumy ochronne, uchwyty i odblaski do szlabanów 29.06.2018 r. 1850,00 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 424 ITz.272.2..2018              art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 425 ITz.272.2.425.2018  22.06.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  mycie kloszy z odświeżeniem odbłyśnika przy ul. Jasnej, naprawa bojlera w budynku gminnym przy ul. Sportowej oraz zakrycie kabla w lokalu handlowym przy ul. Stary Rynek w Witkowie 31.08.2018 r. 410,57 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 426 ITz.272.2.426.2018  26.06.2018 r. SUPON S.A. Zakład Usługowo-Handlowy, ul. Przestrzenna 4, 70-800 Szczecin, KRS: 0000061226, NIP: 8511006700, REGON: 810588012  przegląd apratów powietrznych, masek, legalizacja, napełnienie butli powietrznych na potrzeby OSP 09.07.2018 r. 1093,90 zł nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 427 ITz.272.2.427.2018  26.06.2018 r. OGRODNICTWO Barbara i Jan Ciemnieccy, ul. Polna 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6671038688 nasadzenie kwiatów w 3 gazonach - Witkowo 29.06.2018 r. 185,19 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 428 ITz.272.2.428.2018  26.06.2018 r. "HAWA" JAn Walczak, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, Stacja Paliw Witkowo, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842492510, REGON: 302797447  paliwo do kosiarki dla Sołectwa Chłądowo 29.06.2018 r. 59,02 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 429 ITz.272.2.429.2018  26.06.2018 r. Muzeum Papiernictwa, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 8830005657, REGON: 890519046 warsztaty muzealne dla uczestników kolonii profilaktycznej w Lądku Zdroju 12.07.2018 r. 703,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 430 ITz.272.2.430.2018  26.06.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  usługa transportowa podczas kolonii profilaktycznej 12.07.2018 r. 6018,52 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 431 ITz.272.2.431.2018  26.06.2018 r. UTAL Sp. z o.o., Poznań-Gruszczyn, Ul. Katarzyńska 9, 62-226 Kobylnica, KRS: 0000110005, NIP: 7820020695, REGON: 631537295 tabliczki  nazwami ulic: Dojazdowa, Dębińska, Szmaragdowa 31.07.2018 r. 605,00 nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 432 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 433 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 434 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 435 ITz.272.2.435.2018  29.06.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "2B" Arkadiusz Bysikiewicz, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 6671160892, REGON: 300635321 drukarka laserowa dla punktu pomocy prawnej w Witkowie 02.07.2018 r. 267,48 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 436 ITz.272.2.436.2018  29.06.2018 r. Firma Usługowa Smykuś Daria Roszak, Strzyżewo Paczkowe 7, 62-200 Strzyżewo Paczkowe, NIP: 7842436776, REGON: 362420753 art. spożywcze na festyn w Małachowie -Złych Miejsc 30.07.2018 r. 175,07 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 437 ITz.272.2.437.2018  29.06.2018 r. Spółdzielnia Socjalna Domowe Przysmaki, Małachowo-Szemborowice 12, 62-230 Witkowo, KRS: 0000620641, NIP: 7842499771, REGON: 364560659 catering podczas festynu w Witkówku 02.07.2018 r. 569,10 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 438 ITz.272.2.438.2018  29.06.2018 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRO-HURT" Aleksander Winter Sp. z o.o., ul. Słoneczna 40A, O.Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 62-230 Witkowo, KRS: 0000445285, NIP: 7842489471, REGON: 302316502 artykuły elektryczne do świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 04.07.2018 r. 161,54 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 439 ITz.272.2.439.2018  29.06.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268  transport szlaki do wykonania odwodnienia drogi gminnej w Gorzykowie 12.07.2018 r. 405,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
440 ITz.272.2.440.2018 29.06.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41 e, 62-200 Gniezno, 7841615086, REGON: 630784896, KRS: 0000092302  nagrody na Dzień Dziecka w Odrowążu 02.07.2018 r. 162,60 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
441 ITz.272.2.441.2018 29.06.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41 e, 62-200 Gniezno, 7841615086, REGON: 630784896, KRS: 0000092302  nagrody na Dzień Dziecka w Gorzykowie 02.07.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
442 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
443 ITz.272.2.443.2018 29.06.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 montaz znaków i tablic, naprawa chodnika w Gorzykowie, naprawa nawierzchni asfaltowej i studzienki rewizyjnej w ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie, naprawa małej architektury i huśtawek na terenie Gminy i Miasta Witkowo, wymiana uszkodzonych przykryc betonowych na studniach burzowych przy ul. Słonecznej, Nowej i Północnej 19.07.2018 r. 2919,63 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
444 ITz.272.2.444.2018 29.06.2018 r. Apteka mgr Krystyna Klebańska, ul. Poznańska 18, 62-230 Witkowo, NIP: 6670002435, REGON: 310506426 rękawice sterylne do OSP Witkowo  05.07.2018 r.  69,44 zł  nie dotyczy  art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
445 ITz.272.2.445.2018 02.07.2018 r. Prywatny Gabinet Lekarski Medycyna Pracy lek. Maciej Smoła, ul. Czerniejewska 16/1, 62-230 Witkowo, NIP: 6971691553, REGON: 634606690 badanie lekarskie strażaków i pracownika Urzędu 10.07.2018 r. 290,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
446 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
447 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
448 ITz.272.2.448.2018 02.07.2018 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON:310354666   nagrody na potrzeby festynu w Strzyżewie Witkowskim 26.07.2018 r. 263,89 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
449 ITz.272.2.449.2018 04.07.2018 r. HURTOWNIA OLEI "BARTEK" Przemysław Bartkowiak, Małachowo-Złych Miejsc 6a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671257605, REGON: 639683659 olej silnikowy do OSP Ruchocinek, olej, filtry do OSP Witkowo 07.07.2018 r. 181,31 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 450 ITz.272.2.450.2018  06.07.2018 r. MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, KRS: 000492823, NIP: 7251933448, REGON: 100283710 materiały do realizacji programu profilaktycznego przez Biblioteke Publiczną Miasta i Gminy Witkowo 16.07.2018 r. 738,78 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 451 ITz.272.2.451.2018  06.07.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczna, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119 wąż tłoczny do OSP w Ruchocinku 11.07.2018 r. 682,93 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 452 ITz.272.2.452.2018  06.07.2018 r. Firma Handlowo-Motoryzacyjna "TRANSMOT" Wiesława Fiedor, ul. 3 Maja 14, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003590, REGON: 6030629919 części do samochodu pożarniczego - OSP w Mielżynie 12.07.2018 r. 405,69 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 453 ITz.272.2.453.2018  06.07.2018 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962  montaz lamp w Mąkownicy, Odrowążu, Kołaczkowie,  19.10.2018 r. 4500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 454 ITz.272.2.454.2018  06.07.2018 r. "DŻUNGLA" Sala zabaw dla dzieci Karpińska Anna, ul. Wrzesińska 52, 62-200 Gniezno, NIP: 7841489782, REGON: 301296565  wynajem urządzeń zabawowych na potrzeby festynu w Gorzykowie 19.08.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 455 ITz.272.2.455.2018  06.07.2018 r. SPEED-UP Sp. C. A. Skwarek M. Witczak, ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań, NIP: 7831596826, REGON: 634646323 naprawa alkomatu w OW w Skorzęcinie 16.07.2018 r. 817,56 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 456 ITz.272.2.456.2018  06.07.2018 r. WILLA -ART Zbigniew Wilk, ul. Bonin 28/37, 60-658 Poznań, NIP: 7631476603, REGON: 639768887 wykonanie oprawy muzycznej XXXVII Regionalnych Dni Pszczelarza 22.07.2018 r. 1700,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 457 ITz.272.2.457.2018  06.07.2018 r. PPK Przemysław Rogala, ul. Łowicka 15, 82-300 Elblag, NIP: 5783030800, REGON: 367996660 sprzedaż książki - na potrzeby OSP 13.07.2018 r. 150,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 458 ITz.272.2.458.2018  12.07.2018 r. Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak s.c., ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno, NIP: 7842494584, REGON: 361355226 doradztwo prawne 31.07.2018 r. 150,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 459 ITz.272.2.459.2018  12.07.2018 XTERM.pl sp. z o.o., ul. Jana Spychalskiego 8/31, 61-543 Poznań, KRS: 0000693528, NIP:7831765200, REGON: 368398836  Konwentery na potrzeby OW w Skorzęcinie 19.07.2018 r. 307,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 460 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 461 ITz.272.2.461.2018  12.07.2018 r. Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, KRS: 0000052025, NIP: 7790000178, REGON: 630011361   dostawa żwiru - drenaż w Gorzykowie 20.07.2018 295,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 462 ITz.272.2.462.2018  12.07.2018 r. Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, KRS: 0000052025, NIP: 7790000178, REGON: 630011361 żwir wielofrakcyjny na potrzeby drenażu w Gorzykowie 20.07.2018 r. 295,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 463 ITz.272.2.463.2018  12.07.2018 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958  znaki drogowe do Małachowa-Szemborowice i OW w Skorzęcinie 27.07.2018 r. 3098,90 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 464 ITz.272.2.464.2018  13.07.2018 r. Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, Biuro Reklamy w Gnieźnie, KRS: 0000002408, NIP: 5220103609, REGON: 012047699 udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego w ramach spędzania czasu wolnego brak danych 2268,29 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 465 ITz.272.2.465.2018  16.07.2018 r. PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawniczna, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119 filar ostrzegawczy, kominiarki, pachołki dla OSP w Witkowie, kombinezon dla OSP Skorzęcin 25.07.2018 r. 1056,10 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 466 ITz.272.2.466.2018  16.07.2018 r. P.H DRAX Drażniuk Zbigniew, ul. Jodłowa 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6670000181, REGON: 310206919 montaż 5 okien w świetlicy w Wiekowie 22.07.2018 r. 9983,70 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 467 ITz.272.2.467.2018  16.07.2018 r. Usługi Budowlane Płytkarstwo Wykończenia Wnętrz Dariusz Jóźwiak, ul. Jasna 59/13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671119205, REGON: 310323068  pomalowanie kotłowni w świetlicy w Gorzykowie 25.07.2018 r. 350,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 468 ITz.272.2.468.2018  17.07.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "2B" Arkadiusz Bysikiewicz, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 6671160892, REGON: 300635321   2 zestawy komputerowe (stacja, klawiatura z myszą + pakiet Office 23.07.2018 r. 6401,63 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 469 ITz.272.2.469.2018  17.07.2018 r. Inkspot Daniel Dragański, ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, NIP: 7392832672, REGON: 510657538   tonery do urzędu 31.07.2018 r. 4240,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 470 ITz.272.2.470.2018  20.07.2018 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556  grawerton z opakowaniem 20.07.2018 r.  154,47 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 471 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 472 ITz.272.2.472.2018  20.07.2018 r. VIVAX S.C. pracownia Badań Psychologicznych, ul. Podkomorska 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7842377200, REGON: 300525354 przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie orzeczenia w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 25.07.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 473 ITz.272.2.473.2018  20.07.2018 r. Prywatny Gabinet Lekarski Wojciech Przybylski, ul. Legii Wrzesińskiej 10, 62-300 Września, NIP: 7891117002, REGON: 631001608 badania lekarskie dla członków OSP  26.07.2018 r. 400,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 474 ITz.272.2.474.2018  20.07.2018 r. PROPARK Wiesław Górski, ul. 1 Maja 5, 42-500 Bedzin, NIP: 6442925382, REGON: 278129764   siłownik zwrotu monet do parkometru  27.07.2018 r. 50,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 475 ITz.272.2.475.2018  20.07.2018 r. DRUKARNIA "LEMAL" Alicja Mateja, Ul. Bolesława Chrobrego 81, 80-414 Gdańsk, NIP: 9580486709, REGON: 192633390  druki i rejestry 31.10.2018 r. 4878,05 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 476 ITz.272.2.476.2018 20.07.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41 e, 62-200 Gniezno, 7841615086, REGON: 630784896, KRS: 0000092302  sprzęt sportowy na wyposażenie boiska wielofunkcyjnego ORLIK-2012 31.07.2018 r. 500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 477 ITz.272.2.477.2018 20.07.2018 r. DIAMOND HOUSE Maciej Klimas, ul. prof. W. Konopczyńskiego 16/8, 30-383 Kraków, NIP: 6282096496, REGON: 123061555 koszulki sportowe dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej 06.08.2018 r. 1626,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 478 ITz.272.2.478.2018 20.07.2018 r. WOJTEX Łukasz Drzewiecki, ul. Powidzka 4B, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671615826, REGON: 302635696 pobudowanie ogrodzenia panelowego z podmurówką przy świetlicy w Kamionce 26.07.2018 r. 5544,71 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 479 ITz.272.2.479.2018 24.07.2018 r. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia SPECJALISTYCZNY SKLEP MEDYCZNY, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, NIP: 7840004452, REGON: 632507149 materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny do zestawu PSP R1 - OSP Witkowo 26.07.2018 r. 421,11 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 480 ITz.272.2.480.2018 24.07.2018 r. Lecznica Weterynaryjna "Zielony Rynek", ul. Zielony Rynek 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003934, REGON: 63065685 usługa weterynaryjna - wolnożyjący kot brak danych 69,44 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 481 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 482 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 483 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 484 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 485 ITz.272.2.485.2018 24.07.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807   zamrażarka do świetlicy w Gorzykowie 14.08.2018 r. 633,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 486 ITz.272.2..2018   24.07.2018  r. Stalkom Szymon Szymczak, Ciemierów 10, 62-310 Pyzdry, NIP: 7891523481, REGON: 302490890  wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej z 3 bramami przy świetlicy w Ruchocinku  28.09.2018 r.  16626,01 zł  nie dotyczy  art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 487 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 488 ITz.272.2.488.2018 27.07.2018 r.. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne ANIMALLAB, ul Ostródzka 49, 11-036 Gietrzwałd, NIP: 7393279504; REGON: 519549951 badanie laboratoryjne wolnożyjącego kota z Witkowa  brak danych 28,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 489 ITz.272.2.489.2018 27.07.2018 r STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. Wyszyńskiego 23, 62-200 Gniezno, NIP: 6671472019, REGON: 311605001 tablice informacyjna z uchwytami do OW w Skorzęcinie 01.08.2018 r. 229,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 490 ITz.272.2.490.2018 27.07.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   usługi transportowe na zawody i imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne 06.08.2018 r. 1553,93 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 491 ITz.272.2.491.2018 27.07.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896  art. sportowe - nagrody na festyn w Jaworowie 27.08.2018 r. 1624,07 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 492 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 493 ITz.272.2.493.2018 01.08.2018 r. Bogumił Szyda Prywatna Firma Miernicza - B. Szyda, Lulkowo 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041111, REGON: 632025893  podział geodezyjny działki nr 97/5 w Ruchocinie brak danych 2400,00 nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 494 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 495 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 496 ITz.272.2.496.2018 01.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958  dostawa znaków - przystanki autobusowe 27.08.2018 r. 6104,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 497 ITz.272.2.497.2018 01.08.2018 r. GENERATORS S C MAGDALENA GOŁEMBIEWSKA RAFAŁ GOŁEMBIEWSKI, ul. Unii Lubelskiej 16/62, 61-249 Poznań, NIP: 7822551221, REGON: 302158693 wynajem agregatu 80 kW na Dożynki Gminne 26.08.2018 r. 2455,54 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 498 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 499 ITz.272.2.499.2018 01.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz, KRS: 0000195646, NIP: 5540236039, REGON: 002528768 prefabrykaty betonowe na zadania inwestycyjne w roku 2018 16.07.2018 r. 35000,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 500 ITz.272.2.500.2018 01.08.2018 r. PROPARK Wiesław Górski, ul. 1 Maja 5, 42-500 Bedzin, NIP: 6442925382, REGON: 278129764  czytnik kodów, uchwyt do ramienia szlabanu, + dostawa 11.08.2018 r. 1005,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 501 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 502 ITz.272.2.502.2018  03.08.2018 r. Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak s.c., ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno, NIP: 7842494584, REGON: 361355226 doradztwo prawne 06.08.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 503 ITz.272.2.503.2018  03.08.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766   art. ogrodnicze na potrzeby świetlicy w Chłądowie 03.08.2018 r. 155,03 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 504 ITz.272.2.504.2018  07.08.2018 r. SERWIS MOTOROWODNY Gapski i SYN, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, NIP: 7831451789, REGON: 631050682 części i remont silnika łodzi motorowej MARINNA - OSP w Witkowie 15.08.2018 r. 1527,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 505 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 506 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 507 ITz.272.2.507.2018  07.08.2018 r. HBW Hurtownia Budowlana, Grupa PSB Mrówka, Polskie Składy Budowlane, ul. Kosynierów Miłosławskich 25, 62-230 Witkowo, NIP: 7842495388, REGON: 362196617, KRS: 0000570434  odkurzacz spalinowy - dmuchawa na potrzeby boisk ORLIK-2012 i Stadionu Miejskiego 20.08.2018 r. 479,67 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 508 ITz.272.2.508.2018  07.08.2018 r. "To i Owo" Sylwia Dańkowska, ul. Brzozowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7393024626, REGON: 300005092  materiały na program profilaktyczny - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie 20.08.2018 r. 219,51 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 509 ITz.272.2.509.2018  07.08.2018 r. EURO-SAM Katarzyna Wojtyra, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, NIP: 6671207085, REGON: 310240859   art. spożywcze na potrzeby Dożynek w Ruchocinie 17.08.2018 r. 334,89 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 510 ITz.272.2.510.2018  07.08.2018 r. EURO-SKLEP Andrzej Chodkowski, ul. Poznańska 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671149034, REGON: 301398797  naczynia jednorazowe na festyn sportowo-kulturalny w Ruchocinie 16.08.2018 r. 35,09 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 511 ITz.272.2.511.2018  07.08.2018 r. Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Agnieszka Skweres-Płocka, ul. Ignacego Daszyńskiego 2A, 62-300 Września, NIP: 6671705127, REGON: 302030250 wynajem urządzeń zabawowych na potrzeby Dożynek w Ruchocinie 19.08.2018 r. 569,11 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 512 ITz.272.2.512.2018  07.08.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807  nagrody na festyn w Gorzykowie 13.08.2018 r. 593,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 513 ITz.272.2.513.2018  07.08.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766  nagrody na festyn w Gorzykowie 13.08.2018 r. 382,89 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 514 ITz.272.2.514.2018  07.08.2018 r. P.H.U. "EVER" Konrad Kasprzyk Sklep "PLASTUŚ", ul. Stary Rynek 7, 62-230 Witkowo, NIP: 7841973093, REGON: 639815664  nagrody na Dożynki w Małachowie-Złych Miejsc 13.08.2018 r. 162,52 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 515 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 516 ITz.272.2.516.2018  07.08.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807   frytkownica i kuchenka mikrofalowa do świetlicy w Skorzęcinie 14.08.2018 r. 1403,25 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 517 ITz.272.2.517.2018  10.08.2018 r. Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "SUFRANEK" Joanna Sufranek-Piechocka, ul. Aleja Pierwsza 4, 62-200 Gniezno-Osiniec, NIP: 7842370824, REGON: 302157541  tlen medycznydo butli - OSP Skorzęcin 16.08.2018 r. 50,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 518 ITz.272.2.518.2018  10.08.2018 r. Hieronim Gośka Usługi Motoryzacyjne TACHO-TECH Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842493797, REGON: 360436738, KRS: 0000534991  badanie techniczne samochodu - OSP Witkowo 16.08.2018 r. 124,39 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 519 ITz.272.2.519.2018  13.08.2018 r. Lecznica Weterynaryjna "Zielony Rynek" lek. wet. Piotr Kaczor, ul. Zielony Rynek 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003934, REGON: 630656856  usługa weterynaryjna - wolnożyjący kot   55,56 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 520 ITz.272.2.520.2018  17.08.2018 r. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146  kabiny TOI TOI na Dożynki + ogrodzenie 27.08.2018 r. 1846,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 521 ITz.272.2.521.2018  17.08.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807  rower - nagroda dla uczestników Rajdu Rowerowo-Rodzinno-Trzeźwościowego w dniu 26.08.2018 r. 24.08.2018 r. 568,29 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 522 ITz.272.2.522.2018  17.08.2018 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838  materiały biurowe do realizacji programu profilaktycznego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie 27.08.2018 r. 409,76 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 523 ITz.272.2.523.2018  17.08.2018 r. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia SPECJALISTYCZNY SKLEP MEDYCZNY, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, NIP: 7840004452, REGON: 632507149  sprzęt medyczny do uzupełnienia zestawu PSP R1 - OSP Witkowo 21.08.2018 r. 210,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 524 ITz.272.2.524.2018  17.08.2018 r. Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420 pędzle i rozpuszczalnik do malowania skrzynek na kwoaty - dożynki brak danych 59,35 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 525 ITz.272.2.525.2018  17.08.2018 r. VACCA GABINET WETERYNARYJNY Lech Wojciechowski, ul. Nowa 28, 62-300 Nowy Folwark, NIP: 7891324468, REGON: 634486865  dezynfekcja placu zabaw na ul. Poznańskiej w Witkowie 17.08.2018 r. 1135,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 526 ITz.272.2.526.2018  20.08.2018 r. P.T.U. Iwona Rutkowska, O.W.R. "Beskid", ul. Nadmorska 95, 76-034 Sarbinowo Morskie, NIP: 4990002940, REGON: 330502789 dofinansowanie zakwaterowania i kosztów uczestnictwa Grupy Wsparcia AA Witkowo w Ogólnopolskim "ZLOCIE RADOŚCI" w Sarbinowie Morskim 02.09.2018 r. 1851,85 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 527 ITz.272.2.527.2018  20.08.2018 r. GRAFFI STUDIO Jausz Ansion, ul. Armii Krajowej 19, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750  zamieszczenie reklamy prasowej w Kurierze Słupeckim 24.08.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 528 ITz.272.2.528.2018 20.08.2018 r. HBW Hurtownia Budowlana, Grupa PSB Mrówka, Polskie Składy Budowlane, ul. Kosynierów Miłosławskich 25, 62-230 Witkowo, NIP: 7842495388, REGON: 362196617, KRS: 0000570434  materiały na potrzeby Gminy i Miasta Witkowo 30.10.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 529 ITz.272.2.529.2018 20.08.2018 r. TIM Spółka Jawna Hurt-Detal Marek Szeszycki Tomasz Szeszycki, ul. Warszawska 35, pkt sprz. ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179, REGON:310118552  materiały na dożynki 25.08.2018 r. 350,00 zł nie dotycyz art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 530 ITz.272.2.530.2018 22.08.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268   usługi transportowe na potrzeby Dożynek Gminnych 27.08.2018 r. 3050,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
531 ITz.272.2.531.2018 22.08.2018 r. Usługi Rozrywkowo-Kulturalne Andrzej Kaszuba, ul. Bol. Pobożnego 58-60,  62-800 Kalisz, NIP: 6181064247, REGON: 250707579 wynajem urządzeń zabawowych na festyn w Małachowie-Złych Miejsc 22.08.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 532 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 533 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 534 ITz.272.2.534.2018 23.08.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766  koncentrat na osy, olej, pilniki do OSP Witkowo 28.08.2018 r. 135,59 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 535 ITz.272.2.535.2018 23.08.2018 r. "HUBERTUS" Sklep Myśliwsko-Wędkarski - Wiesław Julkowski, ul. Park Kosciuszki 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671018177, REGON: 310146353  nagrody na zawody wędkarskie  31.08.2018 r. 162,60 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 536 ITz.272.2.536.2018 23.08.2018 r. Gospodarstwo Rolne Florian Zieliński, ul. Skorzęcka 5, 62-230 Witkowo, NIP: 6671292783, REGON: 634085391 warzywa na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych 24.08.2018 r. 650,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 537 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 538 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 539 ITz.272.2.539.2018 23.08.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493   zabezpieczenie w energię elektryczną Stadionu Miejskiego na Dożynki 27.08.2018 r. 1178,86 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 540 ITz.272.2.540.2018 23.08.2018 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo doprac interwencyjnych 31.10.2018 r. 500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 541 ITz.272.2.541.2018 23.08.2018 r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Traugutta  80A, 62-400 Słupca, NIP: 6671044594 odwodnienie drogi gminnej w Sołectwie Gorzykowo 11.09.2018 r. 4189,43 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 542 ITz.272.2.542.2018 23.08.2018 r. "CHŁODEX" Małgorzata i Piotr Nalewaja, ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno, NIP: 7842322995, REGON: 300182517 najem chłodni na Dożynki Gminne 26.08.2018 r. 1200,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 543 ITz.272.2.543.2018 23.08.2018 r. TRANS MEDICA Sebastian Dudek, ul. Rynek 10, 62-300 Września, NIP: 7891429782, REGON: 631262852 zabezpieczenie medyczne Rajdu Rowerowego Rodzinno -Trzeźwościowego w ramach Dożynek Gminnych 26.08.2018 r. 300,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 544 ITz.272.2.544.2018 23.08.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493    zamontowanie i podłączenie przepływowego ogrzewacza wody w świetlicy w Ćwierdzinie 28.08.2018 r. 120,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 545 ITz.272.2.545.2018 23.08.2018 r. Zakład Stolarsko-Usługowy Marzena Szczepańska, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671414921, REGON: 300492382 usługa DJ-muzyczna podczas Dożynek Wiejskich w Mielżynie 09.09.2018 r. 500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 546 ITz.272.2.546.2018 23.08.2018 r. FOR KIDS Mirosława Skoraczewska, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671579562, REGON: 364881978  wynajem dmuchanej zjeżdżalni dla sołectwa Mielżyn 08.08.2018 r. 700,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 547

ITz.272.2.547.2018

23.08.2018 r. Handel i Usługi Paweł Jagielski, ul. Czerniejewska 6A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671114260, REGON: 310347040 wykonanie usługi ksero -plakat dożynkowy dla Sołectwa Mielżyn 13.09.2018 r. 78,40 nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 548 ITz.272.2.548.2018 23.08.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807   sprzęt AGD na potrzeby organizacji Dożynek w Sołectwie Ruchocin 07.09.2018 r. 162,60 nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 549 ITz.272.2.549.2018 23.08.2018 r. P.H.U.P. "POLDRÓB" Sp. z o.o., ul. Żnińska 2, 62-200 Gniezno, KRS: 0000226849, NIP: 7842287247, REGON: 634639636 art. spozywcze na festyn w Mielżynie 06.09.2018 r. 1296,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 550 ITz.272.2.550.2018 23.08.2018 r. Centrum Kultury "Scena to dziwna", ul. Roosevelta 42, 62-200 Gniezno, NIP: 7842444126, REGON: 301161888 występ Zespołu Tańca Ludowego "Gniezno" podczas Dożynek w Mielżynie 09.09.2018 r. 500,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 551 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 552 ITz.272.2.552.2018 23.08.2018 r. BerryStudio Szymon Pruszyński, ul. Traugutta 12a/9, 62-400 Słupca, NIP: 6671758514, REGON: 368878690 punkt animacji w trakcie Dożynek - Fotobudka - Selfie party 26.08.2018 r. 357,72 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 553 ITz.272.2.553.2018 23.08.2018 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo do kosiarki dla Sołectwa Chłądowo 23.08.2018 r. 61,38 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 554 ITz.272.2.554.2018 23.08.2018 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397,  REGON: 634622452 materiały malarskie do świetlicy w Ruchocinie, malowanie ławek parkowych na placu zabaw 05.09.2018 r. 185,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 555 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 556 ITz.272.2.556.2018  24.08.2018 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556   puchary, statuetki, medale, koszulki z herbem, plakaty na imprezy sportowo-kulturalne 11.10.2018 r. 5549,40 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 557 ITz.272.2.557.2018  24.08.2018 r. Transport Osobowy i Ciężarowy Jarosław Ślebioda, Sługocin 99, 62-406 Sługocin, NIP: 6671391338, REGON: 300784541 przewóz zawodników na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej na trasie Witkowo-Wrocław 15.09.2018 r. 740,74 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 558 ITz.272.2.558.2018  24.08.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  montaż zraszaczy w parku przy ul. Park Kościuszki w Witkowie 31.08.2018 r. 711,60 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 559 ITz.272.2.559.2018  24.08.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  flagowanie miasta i obsługa Dożynek oraz montaż znaków drogowych

27.08.2018 r.

31.08.2018 r.

4052,63 zł

1928,95 zł

nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 560 ITz.272.2.560.2018  24.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Karol Łączny , ul. Czerniejewska 6/1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671224646, REGON: 360946445  kotwy mocujące  25.08.2018 r, 326,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 561 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 562 ITz.272.2.562.2018  24.08.2018 r. FOTOSTUBE, ul. Zielony Rynek 12, 62-200 Gniezno, NIP: 7842174299, REGON: 300799152 oprawa fotograficzna uroczystości 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego  22.09.2018 r. 2200,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 563 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 564 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 565 ITz.272.2.565.2018  24.08.2018 r. Copy Point Z. Ławniczek, ul. Św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7841112924, REGON: 639768605  wykonanie banera "Powiatowe Dni Cichociemnych" 27.08.2018 r.  487,80 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 566 ITz.272.2.566.2018  24.08.2018 r. Copy Point Z. Ławniczek, ul. Św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7841112924, REGON: 639768605  zakup folii na znaki drogowe na obchody III Powiatowych Dni Cichociemnych 10.09.2018 r. 121,95 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 567 ITz.272.2.567.2018  24.08.2018 r. KAMIENIARSTWO Zbigniew Zawodny, Mielżyn, ul. Strzałkowska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670005793, REGON: 310511172   tablica pamiątkowa z napisie Powstaniec Wielkopolski 1918/1919 11.09.2018 r. 160,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 568 ITz.272.2.568.2018 24.08.2018 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962  montaż latarni na ul. Nowej 30.09.2018 r. 6027,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 569 ITz.272.2.569.2018  24.08.2018 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253, REGON: 300550754 montaż lampy oświetleniowej przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie wraz z ułożeniem kabla 50 mb 14.09.2018 r. 3052,67 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 570 ITz.272.2.570.2018 05.09.2018 r. Copypoint Z. Ławniczek, ul. Św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7841112824, REGON: 639768605  wykonanie folii odblaskowej z cięciem po obrysie - Herb Witkowa - 4 szt. 14.09.2018 r. 113,82 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 571 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 572 ITz.272.2.572.2018 05.09.2018 r. CYBERBAJT Tadeusz Nowak, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość, NIP: 9221003243, REGON: 950190918 kamera i zasilacz na potrzeby OW w Skorzęcinie 28.09.2018 r. 168,13 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 573 ITz.272.2.573.2018 05.09.2018 r. HEBAN, ul. Kolejowa 9, 62-300 Września, NIP: 7842049789, REGON: 301949790  altana rekreacyjna do Jaworowa 14.09.2018 r. 3902,44 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 574 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 575 ITz.272.2.575.2018 07.09.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "2B" Arkadiusz Bysikiewicz, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 6671160892, REGON: 300635321  Laptopy - 5 szt., Microsoft Office, drukarka, mysz, torby do laptopów, listwa 21.09.2018 r. 17711,08 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 576 ITz.272.2.576.2018 07.09.2018 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. Wyszyńskiego 23, 62-200 Gniezno, NIP: 6671472019, REGON: 311605001  oklejenie znaków drogowych - zmiana organizacji ruchu na Powiatowe Dni Cichociemnych i Bieg uliczny Witkowska Dycha 11.09.2018 r. 565,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 577 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 578 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 579 ITz.272.2.579.2018 11.09.2018 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego Im. Gen. S. Taczaka, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, NIP: 7811001362, REGON: 639849634, KRS: 0000240526  szkolenie - zawody OSP Ruchocinek 15.09.2018 r. 487,80 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 580 ITz.272.2.580.2018 11.09.2018 r. Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich, ul. Wierzbowa 2, 86-061 Kobylarnia, NIP: 7392701987, REGON: 092450800 odbiór, transport, leczenie dzikiego zwierzęcia z Witkówka 11.09.2018 r.   nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 581 ITz.272.2.581.2018  11.09.2018 r. FIRMA HANDLOWA SIM SKLEP MOTORYZACYJNY Stanisław Cegielski, ul. Parkowa 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671009882 akumulator do motopompy - OSP Wiekowo 12.09.2018 r. 151,22 zł nie dotyczy 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 582 ITz.272.2.582.2018 11.09.2018 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   transport uczniów i dorosłych we wrześniu 01.10.2018 r. 1870,38 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 583 ITz.272.2.583.2018 12.09.2018 r. Drukarnia Scriptor, ul. Poprzeczna 6A, 62-200 Gniezno, NIP: 7841100465, REGON: 301445226 wykonanie oraz dostawa teczek z nadrukiem  21.09.2018 r. 1530,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 584 ITz.272.2.584.2018 11.09.2018 r. Studio Stempel, ul. Bolesława Chrobrego 32, 62-200 Gniezno, NIP: 7841002768, REGON: 630018050  pieczątki na wybory samorządowe 19.09.2018 r. 406,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 585 ITz.272.2.585.2018 12.09.2018 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838   materiały na wybory 12.09.2018 r. 979,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 586 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 587 ITz.272.2.587.2018 17.09.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis i wyrys z rejestru dla dz. nr 73 w Małachowie-Kępym brak danych 150,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 588 ITz.272.2.588.2018 18.09.2018 r. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146  wynajem toalet na potrzeby organizacji Witkowskiej Dychy 23.09.2018 r. 704,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 589 ITz.272.2.589.2018 18.09.2018 r. Impresariat Artystyczny "HA-BART", ul. Mireckiego 49, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7731162206, REGON: 590351700 wpłata na Fundusz Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym - zaproszenia na występy 28 dni 800,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 590 ITz.272.2..2018   18.09.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   naprawa i malowanie ławek, naprawa zamka do gabloty ogłoszeniowej w Mąkownicy, flagowanie na obchody Powiatowych Dni Cichociemnych, naprawa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Łąkowej, prace brukarskie na parkingu w Gorzykowie, czyszczenie kanalizacji burzowej - ul. Płk Hynka 30.09.2018 r. 8.900,90 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 591 ITz.272.2.591.2018 19.09.2018 r. AGITOR Marcin Kośmicki, ul. Aleja Pierwsza 2/6, 62-200 Gniezno, NIP: 7841965923, REGON: 639646196  tonery na potrzeby Urządu 24.09.2018 r. 1314,40 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 592 ITz.272.2.592.2018 19.09.2018 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190 ogłoszenie w tygodniku Przemiany na Szlaku Piastowskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP 25.09.2018 r. 198,37 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 593 ITz.272.2.593.2018 19.09.2018 r. MAŁGORZATA RYBACKA "TABOR" Małgorzata Rybacka, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7771632026, REGON: 631103763  przeprowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych  30.11.2018 r. 1180,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 594 ITz.272.2.594.2018 19.09.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41 e, 62-200 Gniezno, 7841615086, REGON: 630784896, KRS: 0000092302  nagrody dla uczestnikó XVIII Ulicznych Biegów Szkolnych  28.09.2018 r. 2019,51 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 595 ITz.272.2.595.2018 20.09.2018 r. GRAFFI STUDIO Jausz Ansion, ul. Armii Krajowej 19, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750  publikacja ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Witkowie przy ul. Strzałowskiej 28.09.2018 r. 162,60 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 596 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 597 ITz.272.2.597.2018 21.09.2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Karol Łączny , ul. Czerniejewska 6/1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671224646, REGON: 360946445  katownik do wzmocnienia bramy w OSP Skorzęcin 25.09.2018 r. 400,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 598 ITz.272.2.598.2018 21.09.2018 r. TADEUSZ SZUSTEK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek, ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno, NIP: 7840002111, REGON: 632422341  studzienka, rura drenarska do wykonania odwodnienia drogi gminnej w Małachowie-Złych Miejsc 24.09.2018 r. 782,42 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 599 ITz.272.2.599.2018 21.09.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268  transport szlaki na utwardzenie drogi w Sołectwie Czajki   450,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 600 ITz.272.2.600.2018 24.09.2018 r. Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich, ul. Wierzbowa 2, 86-061 Kobylarnia, NIP: 7392701987, REGON: 092450800  odbiór, transport i leczenie bociana z Ruchocina 26.09.2018 r.   nie odtyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 601 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 602 ITz.272.2.602.2018 24.09.2018 r. Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, KRS: 0000052025, NIP: 7790000178, REGON: 630011361   żwir do wypełnienia płyt ażurowych - miejsca postojowe przy ul. Mickiewicza 05.10.2018 r. 402,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 603 ITz.272.2.603.2018 24.09.2018 r. INBUD INGA BIADASZ, ul. Grudzielskiego 6, 62-300 Września, NIP: 7891609426, REGON: 302730408 transport szlaki z kotłowni we Wrześni na drogi w Ruchocinie 31.10.2018 r. 1210,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 604 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 605 ITz.272.2.605.2018 24.09.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  budowa miejsc postojowych wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mickiewicza 09.11.2018 r. 45008,42 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 606 ITz.272.2.606.2018 24.09.2018 r. Inkspot Daniel Dragański, ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, NIP: 7392832672, REGON: 510657538  dostawa bębna światłoczułego do drukarki  01.10.2018 r. 510,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 607 ITz.272.2.607.2018 24.09.2018 r. Inkspot Daniel Dragański, ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, NIP: 7392832672, REGON: 510657538 dostawa tonerów na potrzeby Urzędu 08.10.2018 r. 3912,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 608 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 609 ITz.272.2.609.2018 24.09.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004061, REGON: 000661115  wywóz odpadów stałych w Sołectwie Ruchocinek 28.09.2018 r. 180,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 610 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 611 ITz.272.2.611.2018 01.10.2018 r. ZAKŁAD INSTALATORSKO-ŚLUSARSKI C.O. I WOD.-KAN. HENRYK BRUCH, ul. Witosa 11, 62-230 Witkowo, NIP: 6671114538, REGON: 310243671 zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na modernizację instalacji c.o. w lokalu komunalnym przy u. Jana PAwła II 16D w Witkowie 30.11.2018 r. 3089,43 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 612 ITz.272.2.612.2018 25.09.2018 r. Mechanika Pojazdowa Wulkanizacja i Sprzedaż Opon Rafał Szoszorek, Kołaczkowo 27/2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671652402, REGON: 360631115 usługa minikoparką - wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Małachowie-Złych Miejsc 28.09.2018 r. 230,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 613 ITz.272.2.613.2018 27.09.2018 r. ENERGO-TELE , ul. Boczna 25, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041016, REGON: 008325486 wymiana lampy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie   4328,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 614 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 615 ITz.272.2.615.2018  27.09.2018 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807  2 rowery - nagrody na Uliczne Biegi Szkolne brak danych 1095,93 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 616 ITz.272.2..2018  27.09.2018 r.  GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA, ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkoow, KRS: 0000105904, NIP: 6670004262, REGON: 000373310  miał na potrzeby OSP Witkowo  01.10.2018 r.  1991,89 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 617 ITz.272.2.617.2018  27.09.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268  wegiel na potrzeby Świetlicy Terapeutycznej w Witkowie brak danych 2195,13 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 618 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 619 ITz.272.2.619.2018  28.09.2018 r. Bogumił Szyda Prywatna Firma Miernicza - B. Szyda, Lulkowo 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041111, REGON: 632025893  podział dz 1263/16 w Witkowie pod trafostację 30.11.2018 r. 1600,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 620 ITz.272.2.620.2018  28.09.2018 r. Bogumił Szyda Prywatna Firma Miernicza - B. Szyda, Lulkowo 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041111, REGON: 632025893  podział działki 31/5 w Małachowie-Szemborowice 30.11.2018 r. 2200,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 621 ITz.272.2.621.2018  28.09.2018 r. TIM Spółka Jawna Hurt-Detal Marek Szeszycki Tomasz Szeszycki, ul. Warszawska 35, pkt sprz. ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179, REGON:310118552  cement na potrzeby Sołectwa Jaworowo 02.10.2018 r. 227,22 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 622 ITz.272.2.622.2018  28.09.2018 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego Im. Gen. S. Taczaka, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, NIP: 7811001362, REGON: 639849634, KRS: 0000240526  buty specjalne strażackie do OSP Witkowo 16.10.2018 r, 2352,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 623 ITz.272.2.623.2018  28.09.2018 r. T4R Marcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, NIP: 7891153044, REGON: 639822196 koszulki sportowe na Uliczne Biegi Szkolne 30.09.2018 r. 2432,52 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 624 ITz.272.2.624.2018  28.09.2018 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz, KRS: 0000195646, NIP: 5540236039, REGON: 002528768  zakup prefabrykatów betonowych na potrzeby Sołectw Jaworowo i Malenin 30.12.2018 r. 11.104,98 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 625 ITz.272.2.625.2018  01.10.2018 r. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS POLSKA SP. Z.O.O., ul. Bolesława 5, 93-492 Łódź, KRS: 0000126059, NIP: 7262229598, REGON: 472042139  kalibracja detektora będącego na wyposażeniu OSP Skorzęcin 22.10.2018 r. 95,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 626 ITz.272.2.626.2018  01.10.2018 r. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o., ul. Bolesława 5, 93-492 Łódź, KRS: 0000126059, NIP: 7262229598, REGON: 472042139  kalibracja detektora na wyposażenie OSP Skorzęcin 22.10.2018 r. 95,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 627 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 628 ITz.272.2.628.2018  01.10.2018 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958  dostawa znaków na drogi gminne (tabliczki dojazdowe do posesji, lustro drogowe) 30.10.2018 r. 2203,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 629 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 630 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 631 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 632 ITz.272.2.632.2018  05.10.2018 r. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146  wynajem kabin TOI TOI od 07.10.2018 r. do 08.10.2018 r. 08.10.2018 r. 204,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 633 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 634 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 635 ITz.272.2.635.2018  08.10.2018 r. GST Poland Oleksandra Stawerska-Stendera, ul. Poznańska 11/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222767633; REGON: 301778206 zakup plomb zabezpieczajacych - Wybory Samorządowe 09.10.2018 r. 78,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 636 ITz.272.2.636.2018  08.10.2018 r. MAŁGORZATA RYBACKA "TABOR" Małgorzata Rybacka, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7771632026, REGON: 631103763  przeprowadzenie weekendu socjoterapeutycznego brak danych 3750,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 637 ITz.272.2.637.2018  08.10.2018 r. Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Bernard Knast, ul. Gnieźnieńska 30, 62-230 Witkowo, NIP: 6671327168, REGON: 634085617 zakup drzewa - dąb brak danych 92,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 638 ITz.272.2.638.2018  08.10.2018 r. KAMIENIARSTWO Zbigniew Zawodny, Mielżyn, ul. Strzałkowska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670005793, REGON: 310511172    wykonanie tablicy pamiątkowej z napisem Powstaniec Wielkopolski 1918/1919 brak danych 160,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 639 ITz.272.2.639.2018  08.10.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  montaż znaków drogowych, roboty ziemne koparka w Małachowie -Złych Miejsc- przecisk 31.10.2018 r. 2709,07 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 640 ITz.272.2.640.2018  12.10.2018 r. Mechanika Pojazdowa Zenon Gadziński, Mielżyn, ul. Kościelna 9, 62-230 Witkowo, NIP: 6671277298, REGON: 310059460  naprawa samochodu strażackiego z OSP Mielżyn - instalacja elektryczna 16.10.2018 r. 471,54 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 641 ITz.272.2.641.2018  12.10.2018 r. LAS-OGRÓD Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419 wycięcie i zagospodarowanie drzew w Gorzykowie, Witkowie, OW w Skorzęcinie,  30.10.2018 r. 2315,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 642 ITz.272.2.642.2018  17.10.2018 r. FIDDEX "Drygas i Żabko" S.J., ul. Grunwaldzka 146a, 60-309 Poznań, Oddział Gniezno, ul. Słomianka 10, 62-200 Gniezno, KRS: 0000025306, NIP: 7790021884, REGON: 632499421  wymiana 2 akumulatorów w kasach fiskalnych oraz przegląd 3 kas fiskalnych 17.10.2018 r. 515,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 643 ITz.272.2.643.2018  17.10.2018 r. Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich, ul. Wierzbowa 2, 86-061 Kobylarnia, NIP: 7392701987, REGON: 092450800  odbiór, transport i leczenie dzikiego zwięrzęcia z Czajek 31.10.2018 r. 700,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 644 ITz.272.2.644.2018  17.10.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "2B" Arkadiusz Bysikiewicz, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 6671160892, REGON: 300635321 zakup płyt i kopert na wybory samorządowe brak danych 44,50 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 645 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 646 ITz.272.2.646.2018  17.10.2018 r. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łubowie, 62-260 Łubowo 11A, KRS: 0000071494, NIP: 7840041619, REGON: 000464923  profilowanie równiarką dróg gminnych w Wiekowie i Ruchocinie 31.10.2018 r. 2755,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 647 ITz.272.2.647.2018  17.10.2018 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014 piasek, transport kamienia na ul. Mickiewicza - miejsca postojowe, transport kruszywa na utwardzenie dróg w Gaju i Wiekowie  brak danych 3333,33 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 648 ITz.272.2.648.2018  18.10.2018 r. P.H.U. "EVER" KONRAD KASPRZYK, ul. Gnieźnieńska 9A, 62-230 Witkowo, NIP: 784197093, REGON: 639815664 sorbent do usuwania plam olejopodobnych na potrzeby OSP Witkowo 19.10.2018 r. 780,80 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 649 ITz.272.2.649.2018  18.10.2018 r. WYSOKOŚCIÓWKA ORG KAJETAN GINTER, ul. Kosmatki 12, 03-982 Warszawa, NIP: 5551899298, REGON: 222041458 sprzedaz sprzętu wysokościowego na potrzeby OSP w Witkowie 18.10.2018 r. 2536,33 nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 650 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 651 ITz.272.2.651.2018  19.10.2018 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190 zamieszczenie artykułu promocyjnego dla projektu "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo" 23.10.2018 r. 487,80 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 652 ITz.272.2.652.2018 19.10.2018 r. Hieronim Gośka Usługi Motoryzacyjne TACHO-TECH Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842493797, REGON: 360436738, KRS: 0000534991  badanie okresowe samochodu - OSP Ruchocinek 19.10.2018 r. brak danych nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
 653 ITz.272.2.653.2018 19.10.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766   części i olej do piły - OSP Witkowo, Skorzęcin, Mielżyn i Wiekowo 19.10.2018 r. 1265,90 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 654 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 655 ITz.272.2.655.2018 19.10.2018 r. HYDRO-SERWIS Patrycja Michalak, Mieleszyn 13B, 62-212 Mieleszyn, NIP: 7842322506, REGON: 369732208 montaż grzejnika w garażu OSP w Mielżynie 25.10.2018 r. 990,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 656 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 657 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 658 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 659 ITz.272.2.659.2018 19.10.2018 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa27, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003765, REGON: 000464900, KRS: 0000105268    transport urn i kabin do lokali wyborczych brak danych 1400,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 660 ITz.272.2.660.2018 22.10.2018 r. Dawid Pacholski Mechanika pojazdów i maszyn rolniczych , Ruchocin 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842388652; REGON: 380844887 naprawa samochodu strazackiego STAR 244 z OSP Mielżyn 14.11.2018 r. 3700,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 661 ITz.272.2.661.2018 22.10.2018 r.

JAMED S.C., ul. Rynek 20/5, 62-200 Gniezno, NIP: 7842379794, REGON: 300553480

pulsoksymetry oraz inne środki medyczne do OSP Skorzęcin 25.10.2018 r. 407,55 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 662 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 663 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 664 ITz.272.2.664.2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 665 ITz.272.2.665.2018 24.10.2018 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493   usunięcie kolizji energetycznej związanej z mocowaniem tablicy interaktywnej 05.11.2018 r. 700,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 666 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 667 ITz.272.2.667.2018 24.10.2018 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. Wyszyńskiego 23, 62-200 Gniezno, NIP: 6671472019, REGON: 311605001   tablice informacyjne - Otwarte Strefy Aktywności w m. Witkowo i Gorzykowo 08.11.2018 r. 400,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 668 ITz.272.2.668.2018 29.10.2018 r. GRAFFI STUDIO Jausz Ansion, ul. Armii Krajowej 19, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750  zamieszczenie w "Kurierze Słupeckim" artykułu promocyjnego dla projektu "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo" 09.11.2018 r. 500,00 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 669 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 670 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 671 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
672 ITz.272.2..2018             art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 673 ITz.272.2..2018               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 674 ITz.272.2.674.2018 29.10.2018 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766   zakup myjki dla OSP Skorzęcin 02.11.2018 r. 1056,10 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 675 ITz.272.2..2018                art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 676 ITz.272.2..2018                art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 677 ITz.272.2..2018                art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 678 ITz.272.2.678.2018  06.11.2018 r. Mechanika Pojazdowa Zenon Gadziński, Mielżyn, ul. Kościelna 9, 62-230 Witkowo, NIP: 6671277298, REGON: 310059460  naprawa samochodu p.poż - Żuk - OSP Mielżyn 07.11.2018 813,01 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 679 ITz.272.2.679.2018  06.11.2018 r. Firma Handlowo-Motoryzacyjna "TRANSMOT" Wiesława Fiedor, ul. 3 Maja 14, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003590, REGON: 6030629919  sprzedaż zbiornika paliw do samochodu p.poż STAR oraz osłony dźwigni zmiany biegów do samochodu p.poż Żuk - OSP Mielżyn 08.11.2018 r. 640,65 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 680 ITz.272.2.680.2018  06.11.2018 r. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, NIP: 7811003898, REGON: 004806007   "Zbiór Prawa Samorządowego" na potrzeby Biura Rady Miejskiej w Witkowie 21.11.2018 r. 136,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 681 ITz.272.2..2018    06.11.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków dz. 1400 w Witkowie     nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 682 ITz.272.2..2018    06.11.2018 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków dz. 56/4, 56/5, 57/2 w Witkowie     nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 683 ITz.272.2..2018    06.11.2018 r. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "TERMY MALTAŃSKIE", ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, KRS: 0000114386, NIP: 7781401096, REGON: 634355755  bilety wstepu na Termy Maltańskie 17.11.2018 r. 938,89 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.   
 684 ITz.272.2..2018                art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
 685 ITz.272.2..2018              art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
 686 ITz.272.2.686.2018  09.11.2018 r. MEDIAEXPERT TERG S.A., ul. Jana Pawła II 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7671004218, REGON: 570217011  zakup lodówki na potrzeby Sołectwa Jaworowo 13.11.2018 r. 1626,01 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 687 ITz.272.2.687.2018  09.11.2018 r. Global Income s.c. D. Celejewski, K. Podbielski, ul. Chwaszczyńska 133A, 81-571 Gdynia, NIP: 5862167315, REGON: 220203276 trampolina na potrzeby Sołectwa Ostrowite Prymasowskie 14.11.2018 r. 282,93 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
 688 ITz.272.2.688.2018  09.11.2018 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190  ogłoszenie w "Przemianach na Szlaku Piastowskim" - wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20.11.2018 r. 218,70 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
 689 ITz.272.2.689.2018  12.11.2018 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41 e, 62-200 Gniezno, 7841615086, REGON: 630784896, KRS: 0000092302   sprzęt sportowy - nagrody - turniej w halowej piłce nożnej i piłce siatkowej 15.11.2018 r. 325,20 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
 690 ITz.272.2.690.2018  12.11.2018 r. Wydawnictwo PLINTA Jarosław Gryguć, os. Wł. Łokietka 18a/18, 62-200 Gniezno, NIP: 7841422559, REGON: 631242128 zakup publikacji "Jak Wielkopolanie wywalczyli niepodległość. 17.12.2018 r. 1904,76 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
 691 ITz.272.2..2018                art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
 692 ITz.272.2..2018                art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
 693               art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    
 694                
 695                
 696                
 697                
 698                
 699                
 700                
 701                
 702                
 703                
 704                
 705                
 706                
 707                
 708                
 709                
 710                
 711                
 712                
 713                
 714                
 715                
 716                
 717                
 718                
 719                
 720                
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 


 

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  

drukuj pobierz pdf    

wstecz