Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi zakończone: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Odbiór i transport odpadów komunalnych

Witkowo, dnia 28.12.2017 r.

ITz.271.32.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ITz.271.32.2017 na: Odbiór i transport odpadów komunalnych

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dla części I i II wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Konsorcjum

„KDS” SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Północna 1, 61-719 Poznań – Lider Konsorcjum,

i

HENRYK SIENKIEWICZ „ALKOM” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań – Partner Konsorcjum.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp., na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, która otrzymała 60 pkt w kryterium cena 60% oraz 40 pkt w kryterium termin płatności. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt.

 

Zatwierdzam:

  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

  /-/ Marian Gadziński

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz