Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia Dz250 PE MOP 0,5 MPa dla jednostki wojskowej w Powidzu

Witkowo, dnia 8 listopada 2017 r.

ITpp.6733.9.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

     Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), że w dniu 30 listopada 2017 r., na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o.o. - Pani Agnieszki Dudzik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Dz250 PE MOP 0,5 MPa dla jednostki wojskowej w Powidzu, na terenie działek o numerach ewidencyjnych:
- 110, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 159, 183, 184, 187, 189, 188, 249, 243, 242, 241, 244 w obrębie Ruchocin, gm. Witkowo;
- 5361/4, 5352/3, 5352/1 w obrębie Polanowo, gm. Powidz;
- 301/14, 371 w obrębie Powidz, gm. Powidz.
    W związku z tym wzywa się strony postępowania do składania uwag i wniosków, dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. Nr 24 w godzinach urzędowania lub na piśmie.
    Jednocześnie informuje się, że w związku z utratą ważności z dniem 31 grudnia 2003 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, warunki zabudowy mogą zostać ustalone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej w trybie art. 59 i art. 60, a warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej w trybie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami).
    Dodatkowo informuje się, że zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1257).
Załączniki:
- 11 egz. kopii mapy zasadniczej z naniesionym przebiegiem planowanej inwestycji

Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik graficzny nr 11
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:30:02) 0
Załącznik graficzny nr 10
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:29:39) 0
Załącznik graficzny nr 9
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:29:18) 0
Załącznik graficzny nr 8
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:28:30) 0
Załącznik graficzny nr 7
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:28:04) 0
Załącznik graficzny nr 6
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:27:35) 0
Załącznik graficzny nr 5
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:27:06) 0
Załącznik graficzny nr 4
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:26:37) 0
Załącznik graficzny nr 3
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:26:19) 0
Załącznik graficzny nr 2
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:25:47) 0
Załącznik graficzny nr 1
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-08 10:25:10) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz