Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/161/04 w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Uchwała Nr XVII/161/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Określa się na rok kalendarzowy 2005 liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na - 3.

§2.
1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław  Mołodecki


UZASADNIENIE
do  uchwały Nr XVII/161/04 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, brak określenia liczby wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką uniemożliwiłby wydanie jakiejkolwiek nowej licencji. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Klubu Federacji Konsumentów w Gnieźnie.


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz