Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2017 rok

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - na 2017 rok

1. Luty

1. Kontrola sprzedaży mienia komunalnego w 2016 roku.
2. Kontrola wybranego przedsięwzięcia zrealizowanego w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.

2. Marzec

1. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r. i realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Kontrola sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.
3. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych za 2016r. (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami).

3. Kwiecień

1. Kontrola przeprowadzonych w 2017r. przetargów. Analiza wybranego zamówienia publicznego.
2. Kontrola wykonywania przez Burmistrza obowiązku nadzoru nad rozliczaniem dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy.

4. Maj

1. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za 2016r.
2. Kontrola ściągalności podatków i opłat w 2017r.

5. Maj

1. Kontrola przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie do sezonu letniego.
2. Kontynuacja kontroli wykonania budżetu gminy i miasta za 2016r.

6. Czerwiec

1. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za 2016r. – zakończenie prac związanych z opracowaniem wniosku i opinii nt. absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.


7. Sierpień

1. Kontrola w terenie w zakresie wykonanych remontów i inwestycji.
2. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2017r.
3. Kontrola świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc pod kątem jej stanu technicznego, utrzymania, wyposażenia i wykorzystania.
4. Kontrola Burmistrza w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc.

8. Wrzesień

1. Kontrola świetlicy wiejskiej w Gorzykowie pod kątem jej stanu technicznego, utrzymania, wyposażenia i wykorzystania.
2. Kontrola Burmistrza w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Gorzykowo.
3. Kontrola przetargów z zakresu obrotu nieruchomościami.
4. Kontrola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wlkp.w Mielżynie w zakresie stanu technicznego i wykorzystania obiektów Zespołu (w tym sali sportowej).

9. Październik

1. Kontrola świetlicy wiejskiej w Sokołowie, pod kątem jej stanu technicznego, utrzymania, wyposażenia i wykorzystania.
2. Kontrola Burmistrza w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Sokołowo.
3. Kontrola sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.

10. Listopad

1. Kontrola Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie w zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy.
2. Kontrola realizacji wydatków w dziale budżetu „Transport”.

11. Grudzień

1. Kontrola realizacji przez Burmistrza zadania dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa budynków gminnych (przeglądy p.poż., kominiarskie, elektryczne).
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018r.

Przewodniczący Komisji
Marek Biadasz

drukuj pobierz pdf    

wstecz