Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za 2013 rok

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Rady Miejskiej w Witkowie za
2013 rok

Komisja odbyła w 2013r. 12 posiedzeń, w tym 1 posiedzenie wspólne z pozostałymi Komisjami Rady.

Głównymi tematami posiedzeń było:

- okresowe informacje o organizowanych przez gminę przetargach;
- okresowe sprawdzanie realizacji inwestycji i remontów;
- ocena sytuacji finansowej szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w trakcie roku budżetowego;
- informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej;
- informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg;
- ocena ściągalności podatków za 2012r. i w trakcie 2013 roku;
- zapoznanie się z umorzeniami podatków dokonanymi w 2012r.i w trakcie 2013 roku;
- zapoznanie się z planowanymi i wykonanymi pracami remontowymi w obiektach oświatowych;
- ocena dokonanych przez gminę sprzedaży mienia komunalnego;
- ocena realizacji budżetu gminy i miasta w trakcie roku budżetowego;
- wypracowanie propozycji stawek podatkowych na 2014r.;
- realizacja remontów budynków komunalnych, administrowanych przez ZGK;
- wypracowanie opinii nt. projektu budżetu gminy i miasta na 2014r.;
- finansowe podsumowanie sezonu letniego;
- realizacja przez Sołectwa funduszu sołeckiego;
- zapoznanie się z sytuacją mieszkaniową na terenie gminy, z realizacją Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i z informacją o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy.

Na marcowym posiedzeniu wspólnie z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i Radnymi Rady Powiatu Gniezno omówiono sprawy związane ze stanem dróg wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez teren gminy Witkowo i planowane zadania inwestycyjne w tym zakresie.

Ponadto na każdym posiedzeniu Komisji omawiane były bieżące problemy z życia gminnej społeczności oraz wypracowywane opinie na tematy będące przedmiotem kolejnych sesji Rady Miejskiej.

Na posiedzeniach zgłaszano wnioski, o możliwości i terminie realizacji wniosków, Komisja była okresowo informowana.

Dziękuję!

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Kaźmierczak

Witkowo, luty 2014r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz