Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XV/131/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo

UCHWAŁA Nr XV/131/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 18 sierpnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność  gminy Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami  (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z póź zm.) oraz  § 3 ust. 3 pkt 7  Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324  z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010     z 17 grudnia 2002r.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§  1.
Wyraża się zgodę na zawarcie ze Skarbem Państwa - Wojskową Agencją Mieszkaniową umowy zamiany nieruchomości położonej  w Witkowie, oznaczonej  jako działka:
- nr 14/47, o pow. 0,7884 ha, uregulowanej w KW 20349,
stanowiącej własność Gminy Witkowo, na nieruchomość położoną w  Witkowie, przy ul. Czerniejewskiej oznaczonej jako działka
- nr 1909, o pow. 0,6729 ha, uregulowanej w KW 26581,  
stanowiącej własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§  2.
Zamiana nieruchomości nastąpi bez obowiązku dokonania dopłaty.

§  3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  w Witkowie.

§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/131/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność  gminy Witkowo

Ze względu na konieczność zapewnienia mieszkań dla żołnierzy pełniących służbę w Jednostce Wojskowej w Powidzu, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa zwróciła się do Gminy Witkowo o dokonanie zamiany nieruchomości określonych w treści uchwały. Zamiana taka nie spowoduje uszczuplenia praw gminy.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz