Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa RM za 2012r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rolnictwa,  Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie
za 2012 r.

W 2012 roku Komisja Rolnictwa odbyła 14 posiedzeń .

Głównym zadaniem Komisji  było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji, spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej oraz opiniowanie spraw przedkładanych przez Burmistrza Gminy i Miasta.
Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:

- opiniowano plan rekultywacji dróg na terenie gminy na 2013 r.
- projekt budżetu gminy i miasta na  2013 rok,
- projekty uchwał w sprawach opłat i podatków lokalnych na 2013 rok,
- projekty uchwał  z zakresu obrotu nieruchomościami i z zakresu planowania przestrzennego,
- projekt planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok,
Ponadto na posiedzeniach:
- zapoznawano się z realizacją budżetu gminy i miasta ,
- opracowano plan pracy Komisji na 2012  i 2013 r.
- zapoznano się z działalnością Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witkowie,
- zapoznano się z  informacją Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie dotyczącą zabezpieczenia porządku publicznego w OW w Skorzęcinie przed sezonem i po sezonie letnim oraz na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
- ponadto zapoznano się z informacjami Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie o przygotowaniu Ośrodka do sezonu letniego jak również przebiegu sezonu letniego,
- zapoznano się z realizacją uchwały Rady Miejskiej o Gminnym Programie Ochrony Środowiska oraz z realizacją uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
- wspólnie z Gminnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Witkowie oraz Sołtysami, zorganizowano spotkanie dotyczące przygotowania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Spółdzielni Kółek Rolniczych i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” do kampanii żniwnej,
- omówiono realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- zapoznano się także z informacją Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie dotyczącą przebiegu prac konserwacyjnych na terenie działania Spółki,
- zapoznano się z informacją dotyczącą zaawansowania prac przy inwestycjach gminnych,
- zapoznano się z realizacją inwestycji z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy.
- omawiano sprawy związane z selektywną zbiórką odpadów na terenie miasta.
- Zapoznano się z działalnością instytucji obsługujących rolnictwo.
- zapoznano się z informacją Kierownika ZGK nt. przyłączeń do kanalizacji sanitarnej.
W 2012 roku Komisja dokonała oględzin, które dotyczyły:
- kontroli stanu obrzeży Jezior,
- utrzymania porządku i w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i miasta Witkowo,
- oczyszczalni ścieków, składowiska nieczystości stałych w Chłądowie, terenów rekreacyjnych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, w Wiekowie i Ostrowitym Prymasowskim.

                    Przewodniczący Komisii
             Ireneusz Kwapich

drukuj pobierz pdf    

wstecz