Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/126/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 66/8, położonej w Małachowie Złych Miejsc

Uchwała Nr XIV/126/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 66/8, położonej w Małachowie Złych Miejsc.

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1  Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, /Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324  z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 66/8, o pow. 0,1069 ha, zabudowanej częścią budynku mieszkalnego i budynkami gospodarczymi, położonej w Małachowie Złych Miejsc, zapisanej w KW 18787, w trybie art. 34 ust. 1, pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE
Do uchwały Nr XIV/126/04 Rady Miejskiej dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Małachowie Złych Miejsc
Art. 34 ust. 1, pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na zbycie nieruchomości na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, jeśli najem został nawiązany na czas nieoznaczony. W związku z wnioskiem najemcy o sprzedaż nieruchomości niezbędne jest podjęcie uchwały wyrażającej zgodę  na zbycie.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz