Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XII/104/04 w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę

UCHWAŁA  Nr XII/104/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 marca 2004

w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz.679  z późn. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz plaży
1/ za wstęp od osoby - pieszej i rowerzysty -  0,50zł
2/ za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym - od poniedziałku do czwartku -  5,00zł
3/ za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym - od piątku do niedzieli -  6,00 zł
4/ tygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym -  20,00 zł
5/ dwutygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym -  35,00 zł
6/ opłata  cało-sezonowa -  70,00 zł
7/ opłata za jednodniowy wstęp motocyklem, motorowerem -  2,00 zł
8/ dla mieszkańców gm. Witkowo  opłata cało-sezonowa -  30,00 zł

2. Dzierżawcom gruntów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie przysługuje karnet bezpłatny  

§ 2.
Poboru opłaty dokonują inkasenci upoważnieni przez Burmistrza w sezonie letnim. Stosuje się odpowiednio § 19 pkt 6 Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XI/98/04 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 26 poz.727 z dnia 4.03.2004r./

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi.

§ 4.
Traci moc uchwała nr XIV/142/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie ustalania zasad korzystania z terenów, obiektów i urządzeń ośrodków wypoczynkowych.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. 

drukuj pobierz pdf    

wstecz