Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy jednostek: Informacja o funkcjonowaniu SP nr 2 w Witkowie...

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie

W roku szkolnym 2011/2012 do Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie uczęszcza 416 uczniów. 144 uczniów dojeżdża do szkoły z okolicznych miejscowości. 3 uczniów realizuje program szkoły specjalnej.
Dwoje uczniów z kl. III objętych jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 7 godzin.
W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi. Z tych zajęć korzysta 127 uczniów klas I – VI. Dla uczniów z wadami wymowy prowadzone są zajęcia logopedyczne na które uczęszcza 89 dzieci. 82 uczniów mających wady postawy korzysta z zajęć gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami uzdolnionymi. W szkole działa 6 kół przedmiotowych, 5 kół zainteresowań, zespół taneczny, zespół wokalny, UKS.
Każdy uczeń ma możliwość wybory zajęć, które umożliwiają mu rozwój pasji i zainteresowań. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 3. W tym roku szkolnym jest ich 36.
Organizujemy wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, do kina, teatru i rajdy piesze i rowerowe.

W tym roku szkolnym realizowany jest przez Pana Czesława Nowaczyka program własny z wf. (koszykówka).

W szkole zatrudnione są 42 osoby w tym 34 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników obsługi, sekretarz szkoły oraz księgowa na ½ etatu. Nauczyciele to profesjonalna, wykształcona kadra zatrudniona zgodnie z kwalifikacjami 26 z nich to nauczyciele dyplomowani, 6 mianowanych, 4 kontraktowych.
Pracujemy zgodnie z planem pracy szkoły, który zawiera harmonogram uroczystości, imprez, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi. Od 5 lat prowadzimy szkolenia uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizując program fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów, zdrowym odżywianiem, ekologią, kulturą osobistą. Od trzech lat realizujemy projekt „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Nauczyciele klas I – III czytają dzieciom codziennie przez kilkanaście minut fragment wybranej książki. W klasach IV – VI - raz w tygodniu wychowawcy na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy. Od 6 lat prowadzimy „Szkołę dla rodziców”.
Jesteśmy szkołą pilotażową projektu edukacyjnego „Myśleć w szkole”

Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami uczniów i Radą Rodziców Szkoły. Dobre kontakty, wzajemne zrozumienie owocuje dobrymi wynikami i dobrym zachowaniem naszych wychowanków Rada Rodziców doposaża szkołę w pomoce dydaktyczne co również wpływa na podnoszenie efektywności pracy.
Uczestniczymy w projekcje Dodatkowe zajęcia dla dzieci z kl. I – III szkół podstawowych Gniny Witkowo. Projekt współfinansowany jest ze środków UE.

Dziękuję za dobrą współpracę Panu Burmistrzowi i Radnym Gminy i Miasta Witkowo.

W lutym 2011 w stosunku do szkoły podjęta została przez tutejszą Radę Miejską uchwała o zamiarze likwidacji placówki (Uchwała RM z dnia 18.02.2011)

drukuj pobierz pdf    

wstecz