Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Dane o stanie jednostek: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie (do 31.08.2017 - Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie (do 31.08.2017 - Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie)

ul. Poznańska 47
Dyrektor: Marian Łukowski
Tel. (061) 477-82-50

1. Statut:


Statut Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

2. Regulamin:

Regulamin Pracy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

Wewnątrzszkolny System Oceniania 
Obowiązuje od l września 1999r. Nowelizacja WSO z dniem 21.09.2005r. - tekst jednolity
(w postaci pliku *.pdf do pobrania).

3. Organy:

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie działają organy:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

4. Podstawy prawne wynagradzania pracowników:

Nauczyciele

1. Art. 30 ust. 1 – 2 Karty Nauczyciela
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 13, poz. 885).
3. Uchwała Nr XXII/192/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2009r. dotycząca regulaminu wynagradzania nauczycieli została opublikowana w Dz.Urz.W.Wlkp. Nr 121 z 22 czerwca 2009 r. poz. 1958.

Pracownicy obsługi i administracji

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.Nr 50, poz. 398).
2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

5. Liczba stanowisk - 56

6. Liczba zatrudnionych i liczba uczniów:

Liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych - 40

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych - 16

Liczba uczniów - 371

7. Budżet jednoski (stan na dzień: 30.09.2022r.):

Budżet jednostki - 5.747.078,13

8. Koszty funkcjonowania wg działów:

Szkoła Podstawowa - 4.935.635,96
Dokształcanie - 20.568,00
Świetlica - 334.793,00
Pozostała działalność - 456.081,17

Razem - 5.747.078,13

9. Majątek jednostki:

Wartość środków trwałych -  4.639.362,57
Wartość wyposażenia  -   1.124.409,35

10. Sprawozdania finansowe za rok 2018:  (w postaci plików *.pdf do pobrania)

 

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.
  • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.
  • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r. - SP Nr 1.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:22:57)
rozmiar pliku: 609.9Kb
Wyciąg danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa 2023 - SP Nr 1.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:22:57)
rozmiar pliku: 215.6Kb
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r. - SP Nr 1.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:22:57)
rozmiar pliku: 694.8Kb
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023 - SP Nr 1.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:22:57)
rozmiar pliku: 1.9Mb
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r. - SP Nr 1.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:22:57)
rozmiar pliku: 999.1Kb
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2018.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2019-05-10 14:08:24)
rozmiar pliku: 141.9Kb
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - 2018.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2019-05-10 14:08:24)
rozmiar pliku: 127.7Kb
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - 2018.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2019-05-10 14:08:24)
rozmiar pliku: 146.1Kb
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - 2018.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2019-05-10 14:08:24)
rozmiar pliku: 137.6Kb
Statut Gimnazjum im.Adama Borysa w Witkowie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-09-23 11:38:43) 0
Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Witkowie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-09-23 11:38:12) 0
Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-10-17 16:38:15) 0
Regulamin Pracy Gimnazjum im.Adama Borysa w Witkowie
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz