Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie za okres kadencji 2006-2010r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie
za okres kadencji 2006-2010 r.

W okresie kadencji Komisja Rolnictwa odbyła 68 posiedzeń.
Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji, spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej oraz opiniowanie spraw przedkładanych przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:
- projekty uchwał w sprawie ustalenia cen wody i opłat za ścieki,
- projekty uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na poszczególne lata kadencji,
- projekty uchwał z zakresu obrotu nieruchomościami i z zakresu planowania przestrzennego,
- projekty kolejnych budżetów gminy i miasta,
- projekty planów pracy Rady Miejskiej,
- opiniowano plany rekultywacji dróg na terenie gminy.
- z przedstawicielami Kół Łowieckich z terenu miasta i gminy omówiono zasady szacowania szkód, wypłaty odszkodowań i prowadzonej przez Koła Łowieckie gospodarki w zakresie zwierzyny leśnej.

Ponadto na posiedzeniach:
- zapoznawano się z realizacją kolejnych budżetów gminy i miasta,
- opracowywano roczne plany pracy Komisji,
- zapoznawano się z działalnością Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witkowie,
- zapoznawano się z informacjami Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie dotyczącymi zabezpieczenia porządku publicznego w OW w Skorzęcinie i na terenie Gminy i Miasta Witkowo przed sezonem i po sezonie letnim,
- Komisja interesowała się również stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta i stanem technicznym dróg,
- ponadto zapoznawano się z informacjami Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie o przygotowaniu Ośrodka do sezonu letniego jak również przebiegu sezonu letniego,
- zapoznawano się z realizacją uchwał Rady Miejskiej między innymi o Gminnym Programie Ochrony Środowiska, o Programie usuwania azbestu, o Planie Gospodarki Odpadami, o zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, o zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom, o zakazie biwakowania,
- wspólnie z Gminnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Witkowie, Sołtysami, organizowano spotkania dotyczące przygotowania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Spółdzielni Kółek Rolniczych, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i Banku Spółdzielczego w Witkowie do kampanii żniwnej,
- zapoznawano się także z informacjami Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie dotyczącymi przebiegu prac konserwacyjnych na terenie działania Spółki,
 - zapoznawano się z kosztami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg i ulic na terenie gminy i miasta Witkowo i z informacjami dotyczącymi zaawansowania prac przy inwestycjach gminnych,
- Komisja interesowała się również funkcjonowaniem składowiska nieczystości w Chłądowie i działalnością Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, a także środkami strukturalnymi dla rolników.

W czasie kadencji Komisja dokonała wizji lokalnych, które dotyczyły:
- oględzin drzew rosnących na terenie gminy w związku z wnioskami złożonymi przez rolników,
- kontroli stanu obrzeży Jeziora Niedzięgiel w Skorzęcinie i Wiekowie oraz Jeziora Białego w Skorzęcinie,
- utrzymania porządku i w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i miasta Witkowo.

Na posiedzeniach Komisja zgłosiła szereg wniosków z zakresu swej działalności. Wnioski te zostały przekazane do rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Chciałbym dodać, że jako Przewodniczący Komisji brałem udział w naradach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Radę Powiatu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Ireneusz Kwapich

Witkowo, listopad 2010r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz