Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy jednostek: Informacja o działalności Biblioteki Publicznej MiG Witkowo w roku 2009

Witkowo 12.02.2010 r.

Informacja o działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo
w roku 2009

Podstawową rolą bibliotek publicznych jest szerzenie czytelnictwa. Ustawa o bibliotekach z lipca 1997 roku co prawda określa ogólnie misję każdej biblioteki funkcjonującej w Polsce, ale otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne bibliotek publicznych zmienia się tak szybko, że aby funkcjonować prawidłowo, biblioteki muszą wziąć pod uwagę wymagania, jakie stawia przed nimi środowisko. Trudność polega na tym, że w przeciwieństwie do innych bibliotek, biblioteki publiczne świadczą różne usługi dla bardzo zróżnicowanych grup odbiorców
m. in. przedsiębiorców, uczniów, nauczycieli, studentów, bezrobotnych itp.
Aby zaspokoić potrzeb współczesnych użytkowników niezbędne jest ciągłe uaktualnianie zbiorów i poszerzanie wiedzy w różnych jej dziedzinach.

W roku 2009 zbiory naszej biblioteki zwiększyły się o 1.247 woluminów. Podstawowe wpływy to zakup nowych książek ze środków pochodzących z dwóch źródeł: od organizatora i dotacji Ministerstwa Kultury.
Ze środków samorządowych kupiono 634 jednostki inwentarzowe na sumę 11.229,18 zł. (w tym 625 książek w formie tradycyjnej i 10 CD-ROM - 8 z nich to książki mówione).
Z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono 157 wol. za sumę 3.445 zł. Biblioteka otrzymała dary w ilości 456 egzemplarzy od czytelników, wydawców, z hurtowni, z biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, z biblioteki wojewódzkiej oraz z Urzędu Miasta Stołecznego w Warszawie.
W porównaniu do roku 2008 do biblioteki wpłynęło więcej o 133 książki.
W roku 2009 zarejestrowano 2.047 czytelników. Stanowi to 14,88 % ogółu mieszkańców naszej gminy. 66% czytających stanowią dzieci i młodzież ucząca się.
Atrakcyjna oferta książkowa, systematyczny dopływ nowości był główną przyczyną wzrostu wypożyczeń w naszej placówce. W 2009 roku wypożyczono na zewnątrz 62.025 woluminów o 4.237 więcej niż w roku 2008. Na miejscu w czytelni wypożyczono 9.697 egzemplarzy. Zrealizowano również 52 wypożyczenia międzybiblioteczne. Zbiorów specjalnych na zewnątrz wypożyczono 308 (z czego 56 to książki mówione), na miejscu 9.540.
W związku z możliwością korzystania z Internetu wzrosło zainteresowanie biblioteką jako instytucją pomagającą ludziom w wyszukiwaniu informacji, czy pisaniu pism urzędowych.

Częstymi użytkownikami czytelni internetowej są ludzie nie posiadający żadnego przygotowania do pracy przy komputerze, oczekują oni szerokiej pomocy od bibliotekarzy.
W 2009 roku z Internetu skorzystało 15 895 osób.
Dużym zainteresowaniem w bibliotece cieszą się czasopisma, których udostępniono 13.546 z zaprenumerowanych 26 tytułów (z tego 6.020 na zewnątrz i 7.527 na miejscu).
W pracy z czytelnikiem udzielono 27.919 informacji.
Razem w ciągu roku odnotowano 42.371 odwiedzin.
Działalność Biblioteki Publicznej nie ogranicza się tylko do gromadzenia, opracowywania, udostępniania zbiorów i udzielania informacji.
Innym istotnym elementem w szerzeniu czytelnictwa jest działalność kulturalno-oświatowa, przez którą docieramy do szerokiego kręgu mieszkańców. Poczynając od najmłodszych, dla grup przedszkolnych organizujemy „Spotkania z bajką” i z książką popularnonaukową. Przykładem mogą być lekcje biblioteczne poświęcone tajemnicom kosmosu, otaczającej nas przyrody, zwyczajów i obyczajów oraz dobrego wychowania.
Uczniowie klas I Gimnazjum w Witkowie podczas takich spotkań zapoznali się z zasobem księgozbioru, źródłami informacji i możliwością korzystania z nich.
Osobom starszym, obok pomocy w doborze lektury proponujemy spotkania okazjonalne np. „Wieczór Wigilijny” czy „Dzień Babci i Dziadka”.
Inną formą upowszechniania czytelnictwa są konkursy współorganizowane z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu i organizowane przez naszą bibliotekę w porozumieniu ze szkołami. Wśród nich wymienić należy konkursy plastyczne dla sześciolatków pod hasłami „Czytamy bajki” i „Wesołe Pisanki”. Uczniów klas III zapraszamy do turnieju czytelniczego pod hasłem „Czy rozwiążesz tę zagadkę”.
Z okazji „tygodnia bibliotek” gimnazjalistom proponujemy konkurs plastyczny pod hasłem „Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece”.
Gminny konkurs „Zostań mistrzem ortografii” organizowany końcem roku szkolnego, jest jak gdyby podsumowaniem całorocznej pracy uczniów i nauczycieli. Kolejną okazją do współzawodnictwa jest konkurs pod hasłem „Witkowo – moje miasto”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat naszej gminy i jej historii. Te dwa ostatnie organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów.

Dla przybliżenia sylwetek współczesnych pisarzy polskich organizujemy spotkania autorskie. W roku ubiegłym zorganizowano spotkanie z panią Izabellą Klebańską dla uczniów klas III szkół podstawowych nr 2 i 3, które odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3. Uczestniczyło w nim ponad 100 uczniów.
Na drugie spotkanie zaprosiłyśmy dorosłych czytelników, gościem honorowym była pani Barbara Kosmowska. To, podobnie jak pierwsze spotkanie, przyniosło oczekiwane efekty potwierdzone wzrostem wypożyczeń książek obu pań.
Kolejną formą pracy są okolicznościowe plakaty i wystawki (ogółem 57).
Wynikiem konkursów plastycznych i lekcji bibliotecznych dla najmłodszych było 11 wystawek zorganizowanych w holu biblioteki.

Pragnę nadmienić, że nasza Biblioteka, jako jedna z nielicznych, nie pobiera żadnych opłat wpisowych, co czyni ją bardziej dostępną dla ogółu społeczeństwa.

Formy pracy z czytelnikiem organizowane corocznie przez naszą bibliotekę przynoszą efekty widoczne w rocznym podsumowaniu powiatu gnieźnieńskiego. Jesteśmy jedną
z najlepszych placówek, pomimo że na naszym terenie istnieje Biblioteka Garnizonowa działająca na podobnych zasadach, która prowadzi odrębną statystykę.

drukuj pobierz pdf    

wstecz