Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie - za 2008r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie - za 2008r.

Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską planu na 2008r. Komisja przystąpiła do pracy i odbyła w omawianym okresie 13 posiedzeń.

Przeprowadzane przez Komisję działania kontrolne miały charakter kontroli problemowych. Kontrolowano działalność Burmistrza Gminy i Miasta głównie w zakresie inwestycji, finanse i działalność usługową Zakładu Gospodarki Komunalnej, działalność OK,SiR-u, działalność szkół i innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy. Kontrole szkół dotyczyły sfery finansowej, dożywiania uczniów, działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz działalności Uczniowskich Klubów Sportowych. Komisja dokonała kontroli przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie do sezonu letniego, kontroli finansowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za III kwartały 2008r., jak również kontroli stanu boisk sportowych w Skorzęcinie, Kołaczkowie, Sokołowie, Małachowie i na terenie Strzelnicy. Kontrolowano gospodarkę finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2007r. oraz  za III kwartały 2008r.w zakresie gospodarki odpadami.
Dwukrotnie kontrolowano Gminny Klub Sportowy "Vitcovia", w zakresie wykorzystania przez Klub dotacji z budżetu gminy i miasta oraz w zakresie utrzymania magazynu sprzętu sportowego. Kontrolowano również Zarząd Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w zakresie wykorzystania dotacji.

W marcu i kwietniu trzy kolejne posiedzenia Komisja poświęciła na szczegółową analizę wykonania budżetu gminy i miasta za 2007r. i wypracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium.

Komisja dwukrotnie sprawdzała sposób rozpatrywania skarg, wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.

Ponadto analizowano wybrane zamówienie publiczne, kontrolowano wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, kontrolowano  działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontrolowano również wydatki na kulturę fizyczną i sport masowy.
Interesowano się stanem technicznym świetlic wiejskich i obiektów OSP, w związku z tym dokonano kontroli świetlicy wiejskiej w Chłądowie i świetlicy wiejskiej w Kamionce oraz kontroli obiektów OSP w Witkowie.
Na jednym z posiedzeń dokonano kontroli kompleksu obiektów komunalnych (po JW.) w Ruchocinku, pod względem stanu mieszkań i budynków oraz porządku na terenie tego kompleksu.

Sprecyzowane w wyniku czynności kontrolnych wnioski, Komisja przekazała p.Burmistrzowi. Dotyczyły one między innymi: dokonania kontroli posesji, których właściciele nie zawarli umów na wywóz nieczystości stałych, wykonania prac drenażowych i remontu dachu w Szkole Podstawowej Nr 3, zabezpieczenia obiektów po JW. w Ruchocinku przed niszczeniem, wyróżnienia nauczycieli WF nagrodami.

Wspólnie z członkiem Komisji uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym spraw absolutoryjnych. Organizatorem tego szkolenia była Regionalna Izba Obrachunkowa.

W grudniu Komisja opracowała plan pracy na 2009r. i przedstawiła go Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

Dziękuję!

Przewodniczący Komisji
Henryk Mucha

drukuj pobierz pdf    

wstecz