Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VII / 57 / 2003

Uchwała Nr VII/57/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 czerwca 2003r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Witkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się następujące nazwy ulicom położonym w Witkowie w obrębie Osiedla Nr 3, wyszczególnionym w wykazie i na szkicu stanowiącymi załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, oznaczonym numerami 1-3 odpowiednio:
1. ul. Radosna
2. ul. Pogodna
3. ul. Piękna

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie
Nr VII/57/03
z dnia 27 czerwca 2003r.

WYKAZ
NAZW NOWYCH ULIC

1. Radosna
w Witkowie, bez przejazdu, położona w pobliżu skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej i Braci Łukowskich, równoległa do ulicy Pogodnej i Pięknej, z wyjazdem na ulicę Braci Łukowskich

2. Pogodna
w Witkowie, bez przejazdu, położona w pobliżu skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej i Braci Łukowskich, równoległa do ulicy Radosnej i Pięknej,  z wyjazdem na ulicę Braci Łukowskich

3. Piękna
w Witkowie, bez przejazdu, położona w pobliżu skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej i Braci Łukowskich, równoległa do ulicy Radosnej i Pogodnej, z wyjazdem na ulicę Radosną

drukuj pobierz pdf    

wstecz