Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XIII/127/08 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej na prace remontowe przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie...

Uchwała Nr XIII/127/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej na prace remontowe przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie, wpisanym do rejestru zabytków.


Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr X/101/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 42 poz. 867), Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Witkowo dotacji Parafii Rzymskokatolickiej na remont dachu kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie.

§ 2.
1. Wysokość dotacji, o której mowa w §1 wynosi 15.000,00 zł.
2. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane nie później niż 6 maja 2008  r. na rachunek w Banku Spółdzielczym w Witkowie o numerze:
89 8538 0002 0003 1059 2000 0001.

§ 3.
Termin realizacji zadania, o którym mowa w §1 ustala się od dnia 5 maja 2008r. do dnia 29 listopada 2008r.

§ 4.
1. Parafia otrzymująca dotację zobowiązana jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych wyłącznie na cel określony w §1.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku uzyskania pożytków z dotacji.

§ 5.
Parafia rozlicza udzieloną dotację zgodnie z uchwałą powołaną w podstawie prawnej uchwały.

§ 6.
Termin rozliczenia dotacji ustala się na dzień 30 listopada 2008r.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz