Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XII/117/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 159, położonej w OW w Skorzęcinie

Uchwała Nr XII/117/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia  28 marca 2008 roku

w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 159, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym /tekst jednol. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie  na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości zabudowanej, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 159, o pow. ca 0,1500 ha, zapisanej w KW 19995.
Położenie obszaru określa szkic stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XII/117/08
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-04-07 13:38:17) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz