Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XII/109/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały RP Gnieźnieńskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej..

Uchwała  Nr XII/109/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Gnieźnie polegającego na likwidacji Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej Konsultacyjnej

Na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Opiniuje się pozytywnie przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Gnieźnie polegającego na likwidacji Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej Konsultacyjnej.

§2.
Uchwałę przekazuje się Powiatowi.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/109/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2008r.

Powołany w podstawie prawnej uchwały przepis wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską, celem zaopiniowania likwidacji zakładu opieki zdrowotnej lub jego części. W tej sytuacji podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj pobierz pdf    

wstecz