Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała II / 19 / 2002

Uchwała Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 6 grudnia 2002r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej w Kołaczkowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednol. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /tekst jednol. z 2001r. Dz.U. Nr 57, poz. 603 z późn. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na bezpłatne przejęcie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną, oznaczoną nr geodezyjnym 18/4, położonej w Kołaczkowie. 

§2.   
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody bezpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej w Kołaczkowie.
W związku z potrzebą urządzenia przedszkola gminnego i świetlicy wiejskiej, celowe jest przejęcie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej,  położonej w Kołaczkowie. 

drukuj pobierz pdf    

wstecz