Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VII/55/07 w sprawie zmiany uchwały XIV/122/04 RM w Witkowie w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

Uchwała Nr VII/55/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/122/04 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Na podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XIV/122/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r. w
sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujące stawki opłat za świadczenia przedszkoli:  
1. Za dziecko uczęszczające do przedszkola:
a) w pełnym wymiarze godzin kwotę: 60,00 zł miesięcznie,
b) w niepełnym wymiarze godzin z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 kwotę:
· 40,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i
korzystających z 2 posiłków,
· 30,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i
korzystających z 1 posiłku.
2. Za dziecko uczęszczające do przedszkola w pełnym wymiarze godzin realizujące
równocześnie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego kwotę 40,00 zł miesięcznie.
3. Za dziecko uczęszczające do przedszkola w niepełnym wymiarze godzin
realizujące równocześnie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
a) 25,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i korzystających z 2 posiłków,
b) 20,00 zł miesięcznie  dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i
korzystających z 1 posiłku.
4. W przypadku uczęszczania równocześnie do tego samego przedszkola rodzeństwa
opłata wynosi na drugie i następne dziecko 30,00zł miesięcznie.”

§2.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz