Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VI/54/07 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr VI/54/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 70 § 1-2 Kodeksu  Pracy Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie odwołuje się Panią Gertrudę Polak ze stanowiska skarbnika gminy.

§ 2.
Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

§ 3.
Uchwałę doręcza się Pani Gertrudzie Polak.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/54 /07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pismem z dnia 12 marca 2007r. Pani Gertruda Polak poinformowała, że zamierza skorzystać z możliwości przyjścia na wcześniejszą emeryturę i prosi o odwołanie jej ze stanowiska Skarbnika Gminy.

drukuj pobierz pdf    

wstecz